Visokošolska prijavno-informacijska služba

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Vprašanja

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

 

 

1. KJE LAHKO NAJDEM INFORMACIJE O PRIJAVI IN VPISU NA DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ?

Informacije o prijavi, vpisu, razpisanih študijskih programih in vpisnih pogojih je mogoče najti v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019, ki je objavljen na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb univerz in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

2. KAKO IN KDAJ SE LAHKO KANDIDATI PRIJAVIJO ZA VPIS V PRVI LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA V PRVEM PRIJAVNEM ROKU?

Prvi prijavni rok poteka od 6. februarja do 30. marca 2018.

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 30. marca 2018. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 30. marca 2018, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave).

     

POMEMBNO:

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 30. marca 2018 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 30. marca 2018, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 4. aprila 2018.

 

3. KDAJ BODO ZNANI REZULTATI IZBIRNEGA POSTOPKA PRVEGA ROKA?

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 25. julija 2018. Vsak kandidat bo po pošti prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.

 

4. KDAJ IN KJE BODO OBJAVLJENI PODATKI O MINIMUMIH TOČK ZA ŠTUDIJSKE PROGRAME Z OMEJITVIJO VPISA?

Podatki o minimumih točk bodo znani po končanem postopku razvrščanja prvega prijavnega roka. Objavljeni bodo na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Mariboru.

 

5. KDAJ IN KJE BO VPIS KANDIDATOV, SPREJETIH V PRVEM ROKU, V PRVI LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA?

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo na visokošolskih zavodih od 27. julija do 17. avgusta 2018. Visokošolski zavodi bodo kandidate k vpisu pisno povabili.

 

OPOZORILO! Če se vpisa ne boste udeležili, bo štelo, da odstopate od vpisa, vaše vpisno mesto pa se bo kot prosto vpisno mesto razpisalo v drugem prijavnem roku.

 

6. KAJ STORITI, ČE SE VPISA NE MORETE UDELEŽITI?

V primeru, če se vpisa na dan, ki ga je določil visokošolski zavod, ne morete udeležiti, morate obvestiti visokošolski zavod, kamor ste bili sprejeti, in se dogovoriti o nadaljnjih možnostih. Za izvedbo vpisa lahko pooblastite drugo osebo.

 

7. KDAJ IN KJE BODO OBJAVLJENA PROSTA VPISNA MESTA ZA DRUGI PRIJAVNI ROK?

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2018 objavljeni na spletnem portalu eVŠ, spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

 

8. KDAJ POTEKA DRUGI PRIJAVNI ROK?

Drugi prijavni rok poteka od 22. do 29. avgusta 2018.

 

9. KAKO SE LAHKO KANDIDATI PRIJAVIJO V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU?

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 29. avgusta 2018. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 29. avgusta 2018, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave).

     

POMEMBNO:

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 29. avgusta 2018 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 29. avgusta 2018, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 3. septembra 2018.

 

10. KDO LAHKO ODDA PRIJAVO V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU?

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. 8. 2018.

 

11. KDAJ BODO ZNANI REZULTATI IZBIRNEGA POSTOPKA V DRUGEM ROKU?

Kandidati bodo prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka v drugem roku najkasneje do 24. septembra 2018.

 

12. KDAJ IN KJE BO VPIS KANDIDATOV, SPREJETIH V DRUGEM ROKU, V PRVI LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA?

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku izbirnega postopka bo na visokošolskih zavodih od 25. do 30. septembra 2018. Visokošolski zavodi bodo kandidate k vpisu pisno povabili.

 

13. KDAJ IN KJE BODO OBJAVLJENI PODATKI O PROSTIH VPISNIH MESTIH V ROKU ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST?

Podatki o prostih vpisnih mestih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest bodo objavljeni 26. septembra 2018 na spletnem portalu eVŠ, na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

 

14. KDAJ IN KAKO POTEKA ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST?

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 26. do 27. septembra 2018 do 12. ure.

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis , in sicer, če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 27. septembra 2018 do 12. ure. Visokošolskemu zavodu mora po pošti poslati ali osebno dostaviti tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Vse priloge mora visokošolski zavod prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure.
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, ga nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, osebno dostaviti ali poslati po pošti pristojnemu visokošolskemu zavodu, ki jih mora prejeti najkasneje 27. septembra 2018 do 18. ure.

 

POMEMBNO:

Kot pravočasna se upošteva:

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je visokošolski zavod prejel do 27. septembra 2018 do 18. ure in

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena visokošolskemu zavodu ali po pošti poslana na naslov, naveden v levem zgornjem kotu prijave za vpis. Visokošolski zavod mora prijavo za vpis z morebitnimi prilogami prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 27. septembra 2018 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

 

15. KDO LAHKO ODDA PRIJAVO V ROKU ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST?

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,

- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,

- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

16. KOLIKO PRIJAV LAHKO ODDA KANDIDAT V ROKU ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST?

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko kandidati oddajo največ tri prijave.

 

17. KDAJ BO POTEKAL VPIS KANDIDATOV  SPREJETIH V ROKU ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST?

Vpis kandidatov, sprejetih v tem roku, bo potekal od 28. do 30. septembra 2018.

 

18. ALI VELJA STAROSTNA OMEJITEV ZA VPIS NA REDNI ŠTUDIJ?

Starostne omejitve za vpis na redni študij ni.

 

19. ALI SE ZAPOSLENI KANDIDAT LAHKO PRIJAVI ZA VPIS NA REDNI ŠTUDIJ?

Da.

 

20. ALI SE LAHKO KANDIDAT, KI JE ŽE PONAVLJAL ALI ZAMENJAL REDNI ŠTUDIJSKI PROGRAM, PONOVNO PRIJAVI ZA VPIS V PRVI LETNIK REDNEGA ŠTUDIJA?

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že zamenjali redni študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar bodo morali plačati šolnino.

 

21. ALI JE POTREBNO SPRIČEVALA, OVERJENA PRI NOTARJU V PRETEKLIH LETIH, PONOVNO OVERITI?

Spričeval ni potrebno ponovno overiti. Overjena spričevala imajo trajno veljavnost.