Preskoči na vsebino
Loader

Evalvacije

Razvijamo kulturo kakovosti

Evalvacije

evalvácija evalvácije samostalnik ženskega spola [evalvácija] ocenjevanje, vrednotenje kakovosti, ustreznosti česa glede na zastavljena merila, cilje;fran.si

Učinkovitost sistema vodenja kakovosti na UM nenehno izboljšujemo z določanjem politike kakovosti in ciljev kakovosti, z analizo korektivnih in preventivnih dejavnosti ter s predlogi za izboljšave s strani vseh zaposlenih. V ta proces so vključene samoevalvacije, notranje evalvacije in zunanje evalvacije na UM.

Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu – NAKVIS
Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na UM
Merila za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih programskih evalvacij na Univerzi v Mariboru
Zapri