Preskoči na vsebino
Loader

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

Zapolni svoj svet

UM zagotavlja študentom vrhunske možnosti izmenjav, krepi svojo mednarodno prepoznavnost, tujim študentom pa predstavlja odlično destinacijo za študij.

Mednarodne izmenjave krepijo kompetence in študentom omogočajo lažji in hitrejši prehod na trg dela.

Vse več študentov se odloča za študij, prakso ali pripravništvo v tujini. Univerza v Mariboru ponuja študentom, preko programov mobilnosti Erasmus+, CEEPUS in bilateralnega sodelovanja, izmenjave na več kot 500 partnerskih institucijah v tujini v več kot 70 državah sveta.

Vsem študentom želimo zagotoviti najsodobnejše izobraževanje, da bodo tako lahko postali kompetentni za delo, poklic in življenje v globalni družbi. Mobilnost študenta pomembno vpliva na profesionalni razvoj in razvoj tako imenovanih mehkih kompetenc študenta – kot so medkulturna ozaveščenost, prilagodljivost, inovativnost, delo v medkulturni družbi. Vse to se namreč od njih pričakuje na trgu dela in pomembno vpliva na njihovo zaposljivost.

Redni študij za tujce na Univerzi v Mariboru

Ste študent iz tujine in vas zanima redni študij na Univerzi v Mariboru? Vabimo vas, da se nam pridružite.

Na mednarodnih lestvicah se Univerza v Mariboru od leta 2016 redno uvršča med štiri odstotke najuglednejših univerz na svetu. Je edina slovenska univerza uvrščena na Times Impact Rankings 2021, prav tako pa se uvršča med najboljše mlade univerze na Timesovi lestvici Young University.

Krepitev prepoznavnosti

Univerza v Mariboru si prizadeva za krepitev prepoznavnosti tako v evropskem kot v svetovnem visokošolskem prostoru in za čim večjo internacionalizacijo ter odprtost v mednarodni visokošolski prostor.

Vključuje se v številne regionalne in svetovne iniciative in združenja, preko katerih si prizadeva za sodobno izobraževanje in kakovostno projektno sodelovanje.

0
različnih fakultet
0
študentov UM na izmenjavi v tujini
0
študijskih programov
0
mednarodnih študentov

Novice

Erasmus+ zgodbe

Mednarodne zgodbe Erasmus+ študentov

Zanimive zgodbe študentov Univerze v Mariboru iz različnih programov mobilnosti ter različnih koncev sveta.

Erasmus+ izmenjava mi je dala širši pogled na domače okolje. Družil sem se lahko s kolegi iz celotne Evrope, spoznaval različne kulturne značilnosti, potrdil ali ovrgel določene stereotipe in nenazadnje študiral sem na eni najboljših ekonomskih univerz v Evropi, se spoznal z njihovim načinom dela in si odprl poti za prihodnost.
Urban Bratina
Študent Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru
Zapri