Preskoči na vsebino
Loader

RAZISKOVANJE

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Vodilo UM je zavezanost raziskovalni odličnosti in mednarodni primerljivosti v širšem raziskovalnem prostoru.

Z zavezanostjo odličnosti v raziskovanju in ustvarjanju spodbudnega okolja za doseganje vrhunskih raziskovalnih in umetniških dosežkov si prizadevamo za odkrivanje novega znanja, povezovanje z vodilnimi mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami za sodelovanje v znanstvenoraziskovalnih in umetniških projektih, ustvarjanje priložnosti za dejavno vključevanje študentov v raziskovalno, umetniško in razvojno delo ter utrjevanje dejavnosti prenosa znanja za prispevek k razvoju družbe, reševanju globalnih izzivov in gospodarskemu napredku v regiji in širšem okolju.

V obdobju 2021-2030 sledimo strateškim ciljem:

  • Trajnosten, družbeno odgovoren in kakovosten razvoj znanstvenih ved in umetniških disciplin ter raziskovalnih področij in podpodročij, ki jih razvija UM, ob upoštevanju načel pametne specializacije s poudarkom na reševanju družbenih izzivov.
  • Doseganje znanstvene in umetniške odličnosti na vseh področjih delovanja raziskovalnih in umetniških skupin UM, upoštevajoč načela Leidenskega manifesta.
  • Vzpostavitev Tehnološko-inovacijskega centra UM za učinkovito osrednjo infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim procesom ter tehnološkemu prenosu znanja v okolje.
  • Prizadevanje za stabilno sistemsko financiranje raziskovalnega in umetniškega dela na UM ter vzpostavljanje primerljivih pogojev za kakovostno raziskovalno okolje, ki bo omogočalo uravnotežen razvoj na vseh članicah.
  • Krepitev kreativnih interdisciplinarnih raziskovalnih jeder na ključnih raziskovalnih usmeritvenih področjih.
  • Uveljavljanje odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav ter javne raziskovalne infrastrukture.

0
raziskovalcev
0
raziskovalnih skupin
0
raziskovalnih programov
0
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov

Novice

Raziskovalne zgodbe

Vodilo Univerze je zavezanost raziskovalni odličnosti in mednarodni primerljivosti v širšem raziskovalnem prostoru.

Metodo indentacije bomo uveljavili kot eno izmed vodilnih kvantitativnih metod materialografije in mehanske karakterizacije materialov na mikro- in nanonivoju.
Prof. dr. Franc Zupanič, Fakulteta za strojništvo
Zapri