Preskoči na vsebino
Loader

RAZISKOVANJE

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Vodilo UM je zavezanost raziskovalni odličnosti in mednarodni primerljivosti v širšem raziskovalnem prostoru.

Z zavezanostjo odličnosti v raziskovanju in ustvarjanju spodbudnega okolja za doseganje vrhunskih raziskovalnih in umetniških dosežkov si prizadevamo za odkrivanje novega znanja, povezovanje z vodilnimi mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami za sodelovanje v znanstvenoraziskovalnih in umetniških projektih, ustvarjanje priložnosti za dejavno vključevanje študentov v raziskovalno, umetniško in razvojno delo ter utrjevanje dejavnosti prenosa znanja za prispevek k razvoju družbe, reševanju globalnih izzivov in gospodarskemu napredku v regiji in širšem okolju.

V obdobju 2021-2030 sledimo strateškim ciljem:

  • Trajnosten, družbeno odgovoren in kakovosten razvoj znanstvenih ved in umetniških disciplin ter raziskovalnih področij in podpodročij, ki jih razvija UM, ob upoštevanju načel pametne specializacije s poudarkom na reševanju družbenih izzivov.
  • Doseganje znanstvene in umetniške odličnosti na vseh področjih delovanja raziskovalnih in umetniških skupin UM, upoštevajoč načela Leidenskega manifesta.
  • Vzpostavitev Tehnološko-inovacijskega centra UM za učinkovito osrednjo infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim procesom ter tehnološkemu prenosu znanja v okolje.
  • Prizadevanje za stabilno sistemsko financiranje raziskovalnega in umetniškega dela na UM ter vzpostavljanje primerljivih pogojev za kakovostno raziskovalno okolje, ki bo omogočalo uravnotežen razvoj na vseh članicah.
  • Krepitev kreativnih interdisciplinarnih raziskovalnih jeder na ključnih raziskovalnih usmeritvenih področjih.
  • Uveljavljanje odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav ter javne raziskovalne infrastrukture.

0
raziskovalcev
0
raziskovalnih skupin
0
raziskovalnih programov
0
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov

Novice

Raziskovalne zgodbe

Vodilo Univerze je zavezanost raziskovalni odličnosti in mednarodni primerljivosti v širšem raziskovalnem prostoru.

Dodana vrednost sodelovanja v študentskih projektih je sodelovanje študentov različnih področij in s tem »odpiranje obzorij« ter sposobnost sodelovanja z drugače mislečimi. Študenti so povedali, da so pridobili neverjetno izkušnjo ter ogromno novih znanj. Ko so že mislili, da ne bodo zmogli doseči zastavljenega cilja, so presenetili same sebe. Tematika projekta je bila zelo aktualna in bo pridobljeno znanje na tem področju študentom omogočilo kritično vrednotenje možnih rešitev podnebne in energetske krize.
Študenti vključeni v projekt EN performance
Zapri