Preskoči na vsebino
Loader

Razvoj raziskovalne kariere po doktoratu

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Razvoj raziskovalne kariere po doktoratu

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie – podoktorske štipendije (MSCA-PF)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) je že od leta 1996 eden od glavnih instrumentov Evropske unije za spodbujanje znanstvene odličnosti pri podoktorskem raziskovanju. Podoktorski raziskovalci ob podpori gostujoče institucije oddajo prijavo projektnega predloga za financiranje na razpis MSCA-PF preko EK Funding&Tender opportunities portala.

Prijava mora upoštevati vsaj naslednja načela MSCA:

  • Pravilo mednarodne mobilnosti bivanja in dela na tuji raziskovalni instituciji.
  • Prispevek k znanstveni odličnosti in interdisciplinarnosti, povezovanje raziskovanja s poučevanjem.
  • Vpliv k reševanju globalnih trajnostnih in evropskih ciljev, prispevek k razvoju in zaposlovanju ter sodelovanje z ne-akademskim sektorjem.
  • Odlično mentorstvo in delovni pogoji, enake možnosti, vključenost.
  • Družbeno odgovorna in odprta znanost.
  • Uresničevanje Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.
Zapri