Preskoči na vsebino
Loader

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Ustvari si prihodnost!

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

1. Osnovni pojmi

Lastnik (v nadaljevanju: Lastnik), skrbnik in upravljalec (v nadaljevanju: Skrbnik) spletnega mesta in domene um.si je Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova um.si

Uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu um.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

2. Sprejem in veljavnost splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje (pogoji uporabe). Uporabnik z uporabo spletnih strani um.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

Pogoji uporabe določajo značilnosti uporabe spletne strani um.si in veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji uporabe veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani um.si, in zamenjajo obstoječe pogoje uporabe spletne strani.

Vsi uporabniki spletne strani um.si so pri uporabi IKT-rešitev dolžni spoštovati in ravnati skladno s splošnimi pogoji uporabe oziroma splošnimi pogoji poslovanja teh spletnih strani in IKT-rešitev ter upoštevati informacijsko varnostno politiko Univerze v Mariboru.

3. Dostopnost

UM omogoča dostop za uporabo spletne strani vse dni v letu, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše prekinitve tehnične narave. Če gre za daljše načrtovane prekinitve ob večjih tehničnih posegih, bo obvestilo o motnjah objavljeno najmanj tri dni pred pričetkom del.

4. Cena storitev

Vse storitve spletne strani um.si so za uporabnike brezplačne. 

5. Univerza v Mariboru ni odgovorna za:

  • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme UM;
  • morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme, s katero obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran um.si;
  • slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani um.si zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja;
  • motnje delovanja spletne strani um.si, ki so posledica višje sile;
  • za škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani um.si, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost; Podatki na um.si so informativne narave.

6. Pravice intelektualne lastnine

Vsa gradiva (vsebina spletnih strani, dokumenti, logotipi, teksti, slikovno gradivo ipd.) na spletni strani  so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

S spletne strani www.um.si je prepovedano prodajati reproducirati, spreminjati, distribuirati ali kakorkoli drugače uporabiti katerikoli del ali celoto spletne strani um.si.

Vsa gradiva (dokumenti, smernice, navodila, priročniki ipd.) na spletni strani www.um.si, ki so nastala pri izvajanju javnega razpisa, so dostopna vsem uporabnikom spletne strani.

7. Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev uporabe sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP-naslovom, uporabiti za namen preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve. 

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletne strani.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Lastnika.

8.   Reševanje sporov

Za reševanje sporov je pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče.

Zapri