Preskoči na vsebino
Loader
en

Univerzitetna uprava

Ustvari si prihodnost!

Univerzitetna uprava

Rektor

prof. dr. Zdravko Kačič


doc. dr. Mojca Tancer Verboten

Glavni tajnik UM

Viktorija Kralj

Tajnica vodstva

Oddelek za kabinet rektorja in odnose z javnostmi

Jože Furman

Pomočnik glavnega tajnika

Matejka Kaučič

Tajnica rektorja

Služba za odnose z javnostmi

Alenka Ribič

Oddelek za izobraževanje in študij

Sebastijan Frumen

Pomočnik glavnega tajnika

mag. Andrejka Golob

Pomočnica glavnega tajnika

Bojana Petovar

Visokošolsko prijavno-informacijski center

mag. Dejan Senekovič

Center za podporo poučevanju

Natalija Špur

Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost

mag. Andreja Nekrep

Pomočnica glavnega tajnika

Stanislava Kocbek

Karierni center

Matej Kosi Hederih

Oddelek za mednarodno sodelovanje

Mladen Kraljić

Pomočnik glavnega tajnika

Miljana Andrej Vidmar

Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve

asist. Klemen Drnovšek

Pomočnik glavnega tajnika

Bojana Slana

Center za kadrovske zadeve in habilitacije

Janja Gračnar

Služba za kadrovske zadeve

Tea Voršič

Služba za habilitacije

Center za pravne in splošne zadeve

mag. Blanka Fras

Oddelek za finance in računovodstvo

Služba za finance, plan in analizo

Jana Sterniša Borko

Računovodska služba

Andrejka Javornik

Oddelek za infrastrukturo

Center za gospodarjenje, investicije in investicijsko vzdrževanje

Goran Nikolić

Center za javna naročila

Drago Mlakar

Računalniški center UM

dr. Izidor Golob

Pomočnik glavnega tajnika

Center za informacijski sistem

mag. Marjana Heričko

Center za računalniške sisteme

Erik Frangež

Oddelek za razvoj in študentske zadeve

Robert Presker

Pomočnik glavnega tajnika

Služba za prenos znanja in tehnologij

Peter Alešnik

Zapri