Preskoči na vsebino
Loader

Univerzitetna uprava

Ustvari si prihodnost!

Univerzitetna uprava

Prof. dr. Zdravko Kačič

Doc. dr. Mojca Tancer Verboten

Glavni tajnik UM


Oddelek za kabinet rektorja in odnose z javnostmi

Jože Furman

Pomočnik glavnega tajnika

Matejka Kaučič

Tajnica rektorja

Univerzitetna založba

Služba za odnose z javnostmi

Mag. Dunja Legat

Alenka Ribič

Univerzitetni športni center Leona Štuklja

Mag. Mihael Pauko

Oddelek za izobraževanje in študij

Sebastijan Frumen

Pomočnik glavnega tajnika

Mag. Andrejka Golob

Pomočnica glavnega tajnika

Bojana Petovar

Služba za doktorski študij in podporo Doktorski šoli UM

Služba za izobraževanje in študij na študijskih programih prve in druge stopnje

Maja Godina Marin

Petra Usar

Visokošolski prijavno-informacijski center

Mag. Mateja Krnc

Služba za razvoj in podporo izobraževanju in študiju

Dr. Natalija Špur

Center za vseživljenjsko učenje na UM

Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost

Mag. Andreja Nekrep

Pomočnica glavnega tajnika

Stanislava Kocbek

Center za podporo projektom

Maja Štiglic

Vodja službe za podporo strateškim projektom

Mag. Nataša Vihar

Vodja projektne pisarne

Karierni center

Matej Kosi Hederih

Center za razvoj in podporo znanstvenoraziskovalne in umetniški dejavnosti

Iza Jugovec

Vodja službe za razvoj znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti

Mag. Brigita Krsnik Horvat

Vodja službe za podporo raziskovalcem in umetnikom

Oddelek za mednarodno sodelovanje

Mladen Kraljić

Pomočnik glavnega tajnika

Miljana Andrej Vidmar

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Uroš Kline

Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Asist. Klemen Drnovšek

Pomočnik glavnega tajnika

Bojana Slana

Center za pravne in splošne zadeve

Mag. Blanka Fras

Mojca Mileta

Center za kadrovske zadeve in habilitacije

Janja Gračnar

Vodja službe za kadrovske zadeve

Tea Voršič

Vodja službe za habilitacije

Oddelek za finance in računovodstvo

Služba za finance, plan in analizo

Jana Sterniša Borko

Pomočnica glavnega tajnika

Računovodska služba

Andrejka Javornik

Oddelek za infrastrukturo

Center za razvoj infrastrukture

Mag. Dejan Senekovič

mag. Igor Topolič

Vodja službe za energetski management in vzdrževanje

Branko Praprotnik

Bojan Napast

Vodja enote za čiščenje

Mojca Vesenjak

Vodja službe za vodenje investicij

Center za javna naročila

Drago Mlakar

Računalniški center UM

Dr. Izidor Golob

Pomočnik glavnega tajnika

Center za informacijski sistem

Mag. Marjana Heričko

Boštjan Kohne

Vodja službe za razvoj informacijskih rešitev

Center za računalniške sisteme

Erik Frangež

Gorazd Ropoša

Vodja službe za podporo uporabnikom

Center za upravljanje identitet in zagotavljanje dostopov

Eva Ferk

Oddelek za razvoj in študentske zadeve

Robert Presker

Pomočnik glavnega tajnika

Danilo Majcen

Vodja službe za razvoj kariere zaposlenih

Primož Šajher

Vodja službe za študentske zadeve

Služba za prenos znanja in tehnologij

Zapri