Preskoči na vsebino
Loader
en

Nagrade in priznanja

Ustvari si prihodnost!

Nagrade in priznanja

Vrste nagrad in priznanj UM so:

– Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,

– Nagrada Univerze v Mariboru  za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja

– Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,

– Nagrada Univerze v Mariboru za strokovno delo,

– Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo,

– Svečana listina Univerze v Mariboru.


Nagrada in priznanje Univerze v Mariboru
 za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo ter Nagrada Univerze v Mariboru  za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja se podelijo zaslužnim visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem.

Nagrada in priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo
 se podelita drugim delavcem Univerze v Mariboru in njenih članic.

Svečana listina Univerze v Mariboru
 se podeli organizacijam, skupnostim, podjetjem, društvom in fizičnim osebam.
 
Svojim študentom podeljuje Univerza v Mariboru naslednje nagrade:
  • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji,
  • nagrado Andreja Perlacha za najboljše raziskovalne in umetniške dosežke študentov posameznikov UM,
  • priznanje Andreja Perlacha za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov UM,
  • nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM,
  • listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM,
  • listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM,
  • listino za naj prostovoljca študenta UM.
Svečana listina

Svečano listino Univerze v Mariboru podeljuje univerza za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega ali družbenega življenja. Podeljuje se neprekinjeno vse od leta 1978, do sedaj je bila podeljena naslednjim organizacijam, skupnostim, podjetjem in društvom:

 

2021

Urad Republike Slovenije za meroslovje, MGRT

SeneCura, Dom starejših občanov Maribor

Ao. Univ. Prof. Dr. Claudia Rudolf

2020

​Mestna občina Celje

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

The George Washington University School of Nursing

Marjan Špilar, gostujoči strokovnjak

2019

​Lek, d.d.

Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

ETRA, d.o.o.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Tenzor, d.o.o.

Alenka Zadravec, univ. dipl. prav. (Višja sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru)

2018

​Domel holding, d.d.

Slovensko ligvistično združenje

Prim. Jelka Helena ​Reberšek Gorišek, dr. med.

Faculty of Higher Nursing Education and Psychological and Sicial Work, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

2017

Fraport Slovenija, d.o.o. (na predlog Fakultete za organizacijske vede)

Ulster University, Faculty of Life and Health Sciences (na predlog Fakultete za zdravstvene vede UM)

2016

​DEWESoft d.o.o., Trbovlje

LA & CO, d.o.o., Maribor

SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO

PRAVNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

2015

Arctur d.o.o.

Janez Škrlec

2014

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

podjetje MIKROPIS HOLDING d.o.o. iz Žalca

2013

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

podjetje HEWLETT-PACKARD d.o.o. iz Ljubljane

2012

Izr. prof. dr. Stanko Vršič

Sanlas Holding GmBH

LOTRIČ meroslovje d.o.o.

Javno podjetje Elektro-Slovenija d.o.o. (ELES)

2011

FERI

ekipa Lucky7 (Bojan Butolen, Simon Zelič in Mitja Cof) pod mentorstvom izr. prof. dr. Milana Zormana

član ekipe Rembrant Gregor Vohl

ekipa 2nd Sight (Tine Poštuvan, Luka Topolovec, Žan Markon in Blaž Magdič) pod mentorstvom dr. Mateje Verlič, ki so se udeležili tekmovanja ImagineCup 2011

FS

EMO-orodjarna, proizvodna družba D.o.o.

UnI Maribor Grand Prix Engineering: Prof. dr. Jože Flašker, Aljaž Kovačič, Marko Šori, Boštjan Trobentar, Matej Marinič, Marko Nonković, Marko Vurzer, Marko Hriberšek, Luka Jerman, Simon Hauptman, Luka Hribar, Jure Braniselj, Primož Gorenšek, Matjaž Gajšek, Alen Skupek, Renato Brodar, Matevž Štern, Bojan Čontala, Robert Ojsteršek, Aleš Jurjec, Denis Valentan, David Belovič, Damjan Ostrc, Jožef Zadravec, Dino Florjančič FS

2010

Občina Krško

Mestna občina Velenje

Österreichisches Rotes Kreuz

2009

Zooler Austria GmbH, Einstell- und Mesgäte, Ried/Inkreis

2008

Inštitut za referenčne materiale in meritve Združenega centra Evropske komisije (EC-DG JRC IRMM)

Sončni dom, družba za storitve d.o.o.

Univerzitetni klinični center Maribor

2007

University of OULU, Departmen of Nursing Science and Helth Administrion

Slovensko društvo Informatika

Termoelektrarna Trbovlje

2006

ISKRATEL, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o.

HSE Holding Slovenske elektrarne

The Johns Hopkins University, school of nursing, Baltimor, USA

DARS d.d.

Merkur, d.d,, trgovina in storitve

Ministrstvo za notranje zadeve

2005

Pliva d.d. – Regija centralna in vzhodna Evropa

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Augustinum GmbH München

Zlatarna Celje d.d.

Fakulteta za gradbeništvo TU Graz

2004

Domplan d.d. Kranj

Društvo vzdrževalcev Slovenije

Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotehnik, Graz

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Ptuj

Perutnina Ptuj d.o.o.

KUD Študent

2003

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Ultra d.o.o. Zagorje ob Savi

Dr. Stephan Semprich, Technische Universität Graz, Avstrija

Oracle Software d.o.o. Ljubljana

Mariborska livarna d.d.

Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego

Dr. Franci Čuš

Dr. Željko Knez

Dr. Zinka Zorko

2002

Indramat elektromotorji d. o. o. Železniki

Ponting Inženirski biro d. o. o. Maribor

Microsoft d. o. o. Ljubljana

Abrasiv Muta d. o. o.

Dr. Otto S. Wolfbeis, Universität Regensburg, Nemčija

Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor

Pravniško društvo Maribor

Zdravniško društvo Maribor

Vladimir Rukavina

2001

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Hrvaška

Iskra Avtoelektrika d. d. Šempeter pri Gorici

Kograd gradnje d. o. o. Maribor

Dr. Josef KURZ, Hohensteiner Institut Bönnigheim, Nemčija

Mag. Matjaž MEDVEDŠEK

Dr. Paul PARIN

Dr. Tullio PERSI

Primorje d. d. Ajdovščina

Dr. Volker RIBITSCH, Karl-Franzens-Universität Graz, Avstrija

Jože SLOBODNIK

Šolski center Velenje

Tekstilna tovarna Prebold d. d.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

2000

Marko LAVRENČIČ

Miloš GORIČAN

IBI Kranj d.d.

Dr. Albert ROBERT, Université de Rennes, Francija

Splošna bolnišnica Maribor

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb, Hrvaška

Vegrad d.d., Velenje

1999

Dr. Robert DYCK, State University and Politechnics of Virginia, Blacksburg, ZDA

Fakultät für Maschinenbau,Technische Universität  Graz, Avstrija

Gospodarski vestnik, Založniška skupina d.d. Ljubljana

Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Iskra Tela d.d., Ljubljana

Konstruktor, Maribor

Dr. Zdenko KORDIĆ, Sveučilište u Mostaru, BiH

Vojo LUKIĆ

Marmor d.d., Hotavlje

Primat d.d., Maribor

1998

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov

Živila Kranj d.d., trgovina in gostinstvo, Naklo

1997

Vitomir GROS

Simon ROBINSON

Rotomatika d.o.o., Spodnja Idrija

Vasja SAMEC

Tehnische Fakultät Universität Erlangen-Nürnberg, Nemčija

Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije

1995

ISKRA EMECO d.d., Kranj

1994

Center Vlade RS za informatiko, Ljubljana

1992

SVEA, Zagorje ob Savi

Zveza društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije

1991

Splošno združenje trgovine Slovenije

1990

Temeljno sodišče Maribor

1989

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

LJUBLJANSKA BANKA, Temeljna banka Gorenjske Kranj

1988

ZLATOROG, Maribor

PERUTNINA PTUJ, Ptuj

SLOVENIJALES – DO Trgovina Ljubljana

1987

Zveza društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije

1986

Akademski pevski zbor »Boris Kraigher«, Maribor

Železniško gospodarstvo – Železniška transportna organizacija Maribor

SLOVIN – Kmetijski kombinat Jeruzalem-Ormož

Vodnogospodarsko podjetje Maribor

1985

ISKRA, Škofja Loka

1984

UNIOR, Zreče

MURA, Murska Sobota

Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo, VEKŠ, Maribor

1983

Zdravilišče RADENSKA, Radenci

1982

HP Kolinska Ljubljana

SOZD Mariborska tekstilna tovarna

Študentski servis Maribor

Železarna Ravne na Koroškem

1981

Mestni odbor Zveze združenj borcev NOV Maribor

1980

Občina Kranj

SOZD Gorenje Velenje

Društvo pravnikov v gospodarstvu Maribor

IMPOL Slovenska Bistrica

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije

1979

Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor

Društvo ekonomistov Maribor

Gospodarska zbornica Maribor

Občinska konferenca SZDL Maribor

Občina Maribor

Komanda garnizona Maribor

Delavska univerza Postojna

SOZD ELKOM Maribor

SOZD ISKRA Kranj

Združena industrija motornih vozil TAM Maribor

Univerzitetna konferenca ZSMS Maribor

KUD ŠTUDENT, Maribor

Študentski list »KATEDRA«, Maribor

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani

1978

Univerzitetna knjižnica v Mariboru ob 75. letnici delovanja​

Nagrada UM za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejmejo visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci in visokošolski sodelavci za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge:

 

2021

doc. dr. Matjaž Roblek (FOV UM)

red. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec (FERI UM)

izr. prof. dr. Andraž Stožer (MF UM)

red. prof. spec. Anica Krašna-Kocijan (PEF UM)

red. prof. dr. Gorazd Meško (FVV UM)

doc. dr. Matej Borovinšek (FS UM)

red. prof. ddr. Miljenko Križmarić (FZV UM)

red. prof. dr. Stojan Kravanja (FGPA UM)

2020

red. prof. dr. Zvonko Balantič (FOV UM)

red. prof. dr. Nataša Vaupotič (FNM UM)

doc. dr. Muhamed Turkanović (FERI UM)

red. prof. dr. Marko Marhl (PeF UM)

viš. pred. Nataša Mlinar Reljić (FZV UM)

doc. dr. Selestina Gorgieva (FS UM)

​​2019

​red. prof. dr. Miran Brezočnik (FS UM)

red. prof. dr. Marko Ferjan /FOV UM)

red. prof. dr. Aleš Holobar (FERI UM)

red. prof. dr. Samo Korpar (FKKT UM)

doc. dr. Dominika Vrbnjak (FZV UM)

red. prof. dr. Branka Čagran (PeF UM)

2018

​izr. prof. dr. Polona Šprajc (FOV UM)

red. prof. dr. Uroš Potočnik (MF UM)

izr. prof. dr. Gregor Štiglic (FZV UM)

red. prof. dr. Žarko Ignjatovič (PEF UM)

red. prof. dr. Gorazd Štumberger (FERI UM)

red. prof. dr. Jure Ravnik (FS UM)

2017

red. prof. dr. Lidija Fras Zemljič (FS UM)

doc. dr. Domen Mongus (FERI UM)

red. prof. dr. Vojko Potočan (EPF UM)

red. prof. dr. Željko Knez (FKKT UM)

viš. predav. mag. Vida Gönc (FZV UM)

red. prof. dr. Samo Fošnarič (PEF UM)

2016

​doc. dr. Matjaž Maletič (FOV UM)

red. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk (MF UM)

red. prof. dr. Karin Stana Kleinschek (FS UM)

red. prof. dr. Peter Krajnc (FKKT UM)

red. prof. dr. Marjan Heričko (FERI UM)

2015

red. prof. dr. Polona Tominc (EPF UM)

doc. dr. Borut Werber (FOV UM)

red. prof. dr. Matjaž Perc (FNM UM)

izr. prof. dr. Matej Vesenjak  (FS UM)

red. prof. dr. Jože Pihler (FERI UM)

Nagrada Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja

Nagrado Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja prejmejo visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci in visokošolski sodelavci za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na področju sodelovanja z gospodarstvom ter izjemne razultate pri prenosu znanja: 

 

2021

red. prof. dr. Darko Goričanec (FKKT UM)

red. prof. dr. Nenad Gubeljak (FS UM)

2020

​red.prof. dr. Zoran Novak (FKKT UM)

doc. dr. Simon Klančnik (FS UM)

2019

​​​izr. prof. dr. Stanislav Božičnik (FGPA UM)

doc. dr. Iztok Kramberger (FERI UM)

Priznanje UM za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Priznanje  Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejmejo visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci in visokošolski sodelavci za izjemne uspehe, dosežke in zasluge:

 

2021

doc. dr. Mojca Bernik (FOV UM)

doc. dr. Štefan Kohek (FERI UM)

red. prof. dr. Tone Lerher (FS in FL UM)

izr. prof. dr. Maša Knez Marevci (FKKT UM)

izr. prof. dr. Sabina Fijan (FZV UM)

 

2020

​izr. prof. dr. Alenka Brezavšček (FOV UM)

doc. dr. Tomaž Kosar (FERI UM)

doc. dr. Lidija Čuček (FKKT UM)

viš. pred. mag. Barbara Donik (FZV UM)

izr. prof. dr. Katja Eman (FVV UM)

izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh (FS UM)

2019

doc. dr. Damjan Maletič (FOV UM)

doc. dr. Matej Črepinšek (FERI UM)

izr. prof. dr. Marjana Simonič (FKKT UM)

doc. dr. Aleš Fajmut (FZV UM)

red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat (FF UM)

doc. dr. Kaja Prislan (FVV UM)

2018

​lektorica dr. Alenka Tratnik (FOV UM)

doc. dr. Aleš Bučar Ručman (FVV UM)

izr. prof. dr. Slavko Cvetek (FZV UM)

doc. dr. Niko Lukač (FERI UM)

red. prof. dr. Silvo Devetak (FNM UM)

doc. dr. Gregor Harih (FS UM)

doc. dr. Jerneja Herzog (PEF UM)

2017

izr. prof. dr. Mirko Ficko (FS UM)
red. prof. dr. Anton Hamler (FERI UM)
red. prof. dr. Bojan Tičar (FVV UM)
red. prof. dr. Tomaž Kern (FOV UM)
doc. dr. Marko Bračko (FKKT UM)
doc. dr. Uroš Maver (MFa UM)
 
viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič (FZV UM)

2016

​doc. dr. Anja Žnidaršič (FOV UM)

izr. prof. dr. Igor Bernik (FVV UM)

izr. prof. dr. Regina Fuchs Godec (FKKT UM)

doc. dr. Mateja Lorber (FZV UM)

izr. prof. dr. Jovan Miljković, (MF UM)

izr. prof. dr. Zlatan Dežman (PF UM)

izr. prof. dr. Darko Lovrec (FS)

red. prof. dr. Janez Brest (FERI UM)

red. prof. dr. Iztok Potrč (FL UM)

​​2015

doc. dr. Jadranka Stričević (FZV UM)

doc. dr. Alenka Baggia (FOV UM)

doc. dr. Nataša Vujica Hercog (FS UM)

izr. prof. dr. Branko Lobnikar (FVV UM)

red. prof. dr. Dušan Gleich (FERI UM)

Nagrada UM za strokovno delo

Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo prejmejo drugi delavci Univerze v Mariboru in njenih članic za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge:

 

2021

Anita Breceljnik (FOV UM)

Pia Prebevšek (FERI UM)

Vesna Lahovnik (FKKT UM)

viš. predav. mag. Borut Golob (FS UM)

Cecilija Loparič Hercog (FNM UM)

Dr. Karmen Salmič Kovačič (UKM)

2020

​Sonja Roj (FKKT UM)

Vlasta Jug (FZV UM)

Sonja Šantl (ŠD UM)

2019

Barbara Grabec (FOV UM)

mag. Alenka Marušič (FF UM)

Vlasta Stavbar (UKM UM)

2018

​Ivan Vek (PEF UM)

Tatjana Šenveter (FERI UM)

mag. Boris Munišič (FNM UM)

2017

Sonja Holcman (FS UM)

Špela Odlazek Kološa (FOV UM)

2016

​Klemen Methans (FOV UM)

Marija Osrajnik (ŠD UM)

mag. Dunja Legat (UKM)​

2015

Simona Novak (FZV UM)

Sandra Bajde (FOV UM)

Suzana Horvat (FERI UM)

Priznanje UM za strokovno delo

Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo prejmejo drugi delavci Univerze v Mariboru in njenih članic za izjemne uspehe, dosežke in zasluge:

 

2021

Nina Pfeifer Pušnik (FOV UM)

Romana Zimšek (FL UM)

mag. Andreja Žiško (PEF UM)

Metka Kramberger (FKKT UM)

Alenka Marsel (FZV UM)

Marjanca Sunjog (ŠD UM)

Darko Dolenc (UKM)

Ines Mlakar (FZV UM)

Aleksander Podlogar (FVV UM)

 

2020

​Irena Benedičič (FOV UM)

mag. Frančišek Tašner (FS UM)

Matjaž Potočnik (FERI UM)

Bojan Valh (PeF UM)

Alenka Marsel (FZV UM)

Borut Gombač (UKM)

2019

Jasmina Višič (FERI UM)

Samo Simonič (FKKT UM)

Aleksandra Lovrenčič (FZV UM)

Vesna Weingerl (PeF UM)

Anja Lesar (FVV UM)

Smiljan Strmšek (ŠD UM) 

2018

​Marcela Marsel (FF UM)

Marko Kežmah (UM)

Metka Šepic (FKBV UM)

Vlasta Višić (UKM)

Ksenija Ferlic (FS UM)

​Barbara Trčko (FGPA UM)

2017

Renata Potočnik (FS UM)

Barbara Erjavec (FVV UM)

Mateja Potočnik (FOV UM)

Jerica Burjan (EPF UM)

Mateja Mlakar   (FKKT UM)

Brigita Martinec (FOV UM)

2016

​Darja Tomanič (PF UM)

Jurček Voh (FERI UM)

Zalka Božič Letič (EPF UM)

Ksenija Končan (FL UM)

mag. Nataša Vihar (FF UM)

Peter Kramer (FKBV UM)​

2015

Anton Plohl (ŠD UM)

Rosvita Ferčal (FKBV UM)

Janez Pohleven (EPF UM)

Iztok Slatinek (Rektorat) – predlagatelji 5 visokošolskih učiteljev

Aleks Logar (FF UM)

Tatjana Zabavnik (FS UM)

Rektorjeva nagrada

za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji

2 0 2 1

Samuel Plečko (EPF UM)
Anja Majerič (FE UM)
Gal Meznarič (FERI UM)
Sabina Ograjšek (FF UM)
Sanja Špindler (FGPA UM)
Martin Kozmos (FKBV UM)
David Majer (FKKT UM)
Milena Kajba (FL UM)
Daša Donša (FNM UM)
Anja Vidmar (FOV UM)
Marko Veber (FS UM)
Katja Kokot (FT UM)
Petra Divjak (FVV UM)
Katrin Nedeljko (FZV UM)
Teodor Trojner (MF UM)
Sara Mernik (PEF UM)
Petra Zupančič (PF UM)

 

2 0 2 0
Avalon Ivanuša (EPF UM)
Jan Lokar (FE UM)
Tjaša Heričko (FERI UM)
Sara Majcen (FF UM)
Nejc Novak (FGPA)
Špela Celcar (FKBV UM)
Urša Stradovnik (FKKT UM)
Špela Kovše (FL UM)
Eva Zmazek (FNM UM)
Aljaž Ferencek (FOV UM)
Vito Kokol Bogme (FS UM)
Martina Senekovič (FT UM)
Tinkara Bulovec (FVV UM)
Helena Rojko (FZV UM)
Martina Medved (MF UM)
Jasmina Žagar (PeF UM)
Hana Šrot (PF UM)

2 0 1 9
Aljaž Toman (FOV UM)
Gašper Štolfa (FS UM)
Matic Habinc (FE UM)
Vigor Avra (MF UM)
Vita Petek (FT UM)
Sandra Tijanič (FZV UM)
Monika Klun (FVV UM)
Žiga Leber (FERI UM)
Špela Pertinač (FKBV UM)
Sara Črešnik (EPF UM)
David Vrbančič (PeF UM)
Lea Korošec (FGPA UM)
Simon Brezovnik (FNM UM)
Tadeja Bratina (FL UM)
Aljoša Polajžar (PF UM)
Nuša Cmager (FKKT UM)
Karin Požin (FF UM)

2 0 1 8
Katja Plesnik (FL UM)
Janko Virant (FT UM)
Aljaž Skaza (EPF UM)
Iva Pečnik (FGPA UM)
Marina Đorđeski (FOV UM)
Anže Mihelič (FVV UM)
Sergej Kmetec (FZV UM)
Klemen Sagadin (FERI UM)
Boštjan Krošelj (FE UM)
Lina Burkelc Juraš (PF UM)
Andreas Sarjaš (FS UM)
Tadej Petek (MF UM)
Tina Brezovnik (PEF UM)
Daša Štesl (FNM UM)
Veronika Furlan (FKKT UM)
Sanja Leskovar (FKBV UM)
Neja Kaiser (FF UM)

2 0 1 7
Darko Loncnar (FOV UM)
Rok Pahič (FS UM)
Matej Jamnik (FE UM)
Sara Nikolic (MF UM)
Nika Mernik (FT UM)
Lea Šelekar (FZV UM)
Urška Pirnat (FVV UM)
Lucija Brezočnik (FERI UM)
Marinka Brglez Sever (FKBV UM)
Marko Senekovič (EPF UM)
Maša Godec (PEF UM)
Jan Perša (FGPA UM)
Jasmina Ferme (FNM UM)
Simona Šinko (FL UM)
Vesna Težak (PF UM)
Alja Čontala (FKKT UM)
Urša Kac (FF UM)

2 0 1 6
Špela Plesec, FOV UM
Luka Jerebic, FS UM
Denis Baghrizabehi, PF UM
Jože Jazbec, FE UM
Žan Polc, FL UM
Vito Šimonka, FNM UM
Petra Rižnik, MF UM
Željka Balja, FT UM
Ksenija Ciglar, FZV UM
Ajda Šulc, FVV UM
Marko Kompara, FERI UM
Tjaša Petrovič, FKKT UM
Nina Jelenovec, EPF UM
Boštjan Celan, FGPA UM
Natalija Juhart, PEF UM
Tina Kovács, FKBV UM
Katarina Tibaut, FF UM

2 0 1 5
Blaž Frešer, EPF UM
David Selčan, FERI UM
Matic Slatinek, FE UM
Eva Klemenčič, FNM UM
Vito Vinkovič, FS UM
Jasmina Simanić, FZV UM
Aleksandra Gradišnik, FVV UM
Nejc Piko, MF UM
Miha Strmčnik, PF UM
Matic Ledinek, FGPA UM
Manja Podgoršek, PEF UM
Anja Postružnik, FF UM
Amira Mujanović, FOV UM
Lara Škof, FKBV UM
Blaž Goričar, FKKT UM
Jerneja Mašera FL UM

2 0 1 4
Leon Maruša, FERI UM
Božidar Aničić, FKKT UM
Luka Mesarec, FNM UM
Miha Biruš, EPF UM
Minka Koprivnik, PEF UM
Sandra Gobec, PF UM
Katarina Žagar, FE UM
Boštjan Jurančič, FG UM
Erika Verdinek, FKBV UM
Maja Lipuš, FL UM
Tamara Gerdej, FOV UM
Marjana Subotić, FVV UM
Mija Kovač, FF UM
Miro Novak, MF UM
Alenka Topolovec, FZV UM
Dino Florjančič, FS UM

2 0 1 3
Renata Močnik, FZV UM
Tomaž Hribernik, FERI UM
Nina Trupej, FKKT UM
Tine Curk, FNM UM
Tjaša Duh, EPF UM
Mojca Polh Budja, PEF UM
Klemen Drnovšek, PF UM
Franc Čebulj, FE UM
Eva Prelog, FG UM
Simon Meško, FKBV UM
Tina Cvahte, FL UM
Peter Košir, FOV UM
Nika Sajko, FS UM
Andreja Cavnik, FVV UM
Kaja Hercog, FF UM
Alenka Špes, MF UM

2 0 1 2
Urška Novosel, FE UM
Marko Zdravkovič, MF UM
Špela Brglez, FS UM
Ana Teršek, PF UM
Anamarija Jeler, FNM UM
Urška Lang, FZV UM
Tjaša Štefin, FVV UM
Alijana Pintar, EPF UM
Aleš Černezel, FERI UM
Mojca Marič, FF UM
Tajada Potrč, FG UM
Mateja Felicijan, FKBV UM
Tomaž Fakin, FKKT UM
Martin Fale, FL UM
Eva Mlakar, FOV UM
Margareta Megi Sotlar, PEF UM

2 0 1 1
Bogdan Mali, FOV UM
Petra Weingerl, PF UM
Tadej Tašner, FERI UM
Špela Andric, FZV UM
Kaja Prislan, FVV UM
Maja Škerget, EPF UM
Sara Sabrina Zemljič, FNM UM
Klara Šmigoc, FG UM
Peter Gselman, FS UM
Jakob Zapušek, MF UM
Črt Močivnik, FF UM
Mateja Marolt, PEF UM
Aljoša Ortl, FL UM
Klavdija Leskovar, FKKT UM

2 0 1 0
Petra Dolinar, FVV UM
Nadja Sadar, FKBV UM
Tanja Gologranc, FNM UM
Martin Petrun, FERI UM
Marko Plateis, FZV UM
Nejc Iljevec, EPF UM
Jana Bolta, PF UM
Boštjan Groznik, PeF UM
Tijana Ristić, FS UM
Primož Prevodnik, FOV UM
Adina Mlivić, FL UM
Martin Bele, FF UM
Sebastjan Meža, FG UM
Andreja Kac, FKKT UM

2 0 0 9
Matej URBAS, FERI UM
Gašper MEKIŠ, FNM UM
Boštjan RAJH, FS UM
Miha ŠEPEC, FVV UM
Saška KLASINC, PF UM
Boris FILIPIĆ, FKBV UM
Amanda JUVAN, FZV UM
Ana SEKOLEC KOCIJANČIČ, EPF UM
Monika KRAJNC, FL UM
Katjuša GOLMAJER, FOV UM
Andrej ŽAKELJ, PEF UM
Primož JELUŠIČ, FG UM
Tanja BIRUŠ, FF UM

2 0 0 8
Nataša KUPLJENK, FOV UM
Franja PIŽMOHT, FERI UM
Miha ŠAVEL, PF UM
PrimožTITAN, FKBV UM
Sabina STRELEC, FZV UM
Katja RANČIGAJ, FVV UM

2 0 0 7
Marko ROPRET, FOV UM
Jerneja PROSTOR, PF UM
Jelena POPOVIĆ, FERI UM
Dominika JAKL, FZV UM
Miha ULČAR, FVV UM

2 0 0 6
Marko JAGODIČ, PEF UM
Matjaž DOLINAR, FERI UM
Matjaž DREV, FVV UM
Mojca VESENJAK, FG UM
Daniel ZDOLŠEK, EPF UM
Slavko VESENJAK, PF UM
Zoran MANDŽUKA, FKKT UM
Matjaž LERŠ, FK UM
Nina KRAPŠE, VZŠ UM

2 0 0 5
Maja PREVOLNIK, FK UM
Miloš BOGATAJ, FKKT UM
Marko SAMEC, FG UM
Tanja KOSI, EPF UM
Ana REMS, FOV UM
Bojana SLAPNIK, FPVV UM
Tina BRINOVAR, PEF UM
Rok ISTENIČ, FERI UM
Helena KOSAR, VZŠ UM
Marjeta ŠULER, PF UM

2 0 0 4
Uršula HAFNER, FOV UM
Simona MURKO, PF UM
Simon PREGL, EPF UM
David KRMPOTIČ, FERI UM
Mojca KOPRIVC, VZŠ UM
Dejan ŠTEFANEC, FKKT UM

2 0 0 3
Nataša BRAČIČ, EPF UM
Suzana BRAČIČ, EPF UM
Peter VIRTIČ, FERI UM
Janja KRAMER, FG UM
Zarja BOHAK, FK UM
Suzana ČERNČIČ, FKKT UM
Gregor FERK, FKKT UM
Aleš ŠTOJS, FOV UM
Jerneja ŠIFRER, FOV UM
Nina NOVAK, FS UM
Matjaž PERC, PEF UM
Jure KNEZ, PEF UM
Janja BEDRAČ, PF UM
Blanka HORVATIČ, VZŠ UM

2 0 0 2
Lea CIRNSKI, EPF UM
Simon TAJNŠEK, FERI UM
Boštjan PINTARIČ, FG UM
Gordana VRBEK, FG UM
Miran HVALEC, FKKT UM
Uroš RAJKOVIČ, FOV UM
Domen ZAVRL, FOV UM
Ajda FOŠNER, PEF UM
Vesna KOSMAČ, PEF UM
Aleksandra ŠTIH, PEF UM
Vesna GYORKOS, PF UM
Tjaša SVETEL, VZŠ UM

2 0 0 1
Silvo DAJČMAN, EPF UM
Jernej KOVŠE, FERI UM
Darja TOPOLŠEK, FG UM
Darja MAJKOVIČ, FK UM
Maša HOJNIK, FKKT UM
Primož NOVAK, FOV UM
Matej BOROVINŠEK, FS UM
Lucija DEŽELAK, PEF UM
Marko SALMIČ, PF UM
Alenka STERGAR, VZŠ UM

2 0 0 0
Mateja POTISK, EPF UM
Aleš HOLOBAR, FERI UM
Danilo ONIČ, FG UM
Sergej DRAGAN, FKKT UM
Polona NOVAK, FOV UM
Damjana CELCAR, FS UM
Martin MLAKAR, PF UM
Estera LUKOVNJAK, VZŠ UM

1 9 9 9
Renata ČUČEK, EPF UM
Enis AVDIČAUŠEVIĆ, FERI UM
Mitja LENIČ, FERI UM
Alenka URNAUT, FG UM
Mitja KOTNIK, FK UM
Barbka FLORJANČIČ, FOV UM
Alenka KRALJ, FOV UM
Boštjan BEZENŠEK, FS UM
Matejka TUREL, FS UM
Mihaela GUBENŠEK, PEF UM
Robert ŠOSTER, PEF UM
Jorg SLADIČ, PF UM

1 9 9 8
Mateja ROZMAN, EPF UM
Damjan STRNAD, FERI UM
Mojca MARINIČ, FG UM
Silva GROBELNIK-MLAKAR, FK UM
Lea ŽBONTAR, FKKT UM
Tanja SMREKAR, FOV UM
Simona TUŠEK, FS UM
Dominik BENKOVIČ, PEF UM
Urška GOLOB, PEF UM
Ciril KOSEDNAR, PEF UM
Helena POLIČ, PF UM
Karlina STRAHOVNIK, VZŠ UM

1 9 9 7
Franjo MLINARIČ, EPF UM
Boris BANJANIN, FERI UM
Helena VRECL, FG UM
Boris POČEK, FK UM
Majda HADOLIN, FKKT UM
Robert LJOLJO, FOV UM
Boštjan HARI, FS UM
Nataša SAMEC, PF UM
Anton KOŽELJ, VZŠ UM

1 9 9 6
Monika ŠLEBINGER, EPF UM
Božidar POTOČNIK, FERI UM
Lucija HANŽIČ, FG UM
Tatjana TERNAR, FK UM
Igor BERNIK, FOV UM
Mojca FLORJANČIČ, FOV UM
Slokar Yness MARCH, FS UM
Vanja VERDEL, PF UM
Nataša MLINAR, VZŠ UM

 

Nagrada Andreja Perlacha

Nagrada Andreja Perlacha se podeljuje študentom Univerze v Mariboru za raziskovalna in umetniška dela, objavljene članke, patente, monografije idr.

2 0 2 1

– za področje družboslovnih ved: Živa Krajnc, FF UM
– za področje tehniških ved: David Majer, FKKT UM
– za področje naravoslovnih in matematičnih ved: Timon Grabovac, FNM UM in Peter Goričan, FNM UM
– za področje biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved: Luka Varda, MF UM

2 0 2 0
– za področje družboslovnih ved: Aljoša Polajžar, PF UM
– za področje tehniškoh ved: Aljaž Jeromel, FERI UM
– za področje naravoslovnih in matematičnih ved: Primož Jozič, FNM UM
– za področje biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved: Lara Pajžlar, FKBV UM
– za področje umetnosti: Ariana Kuder Kokošinek, PeF UM
– za področje humanističnih ved: Aleš Zver, FNM UM

2 0 1 9
– za področje tehniških ved: Luka Starčevič, FS UM in Barbara Ljubec, FKKT UM
– za področje naravoslovnih in matematičnih ved: Boštjan Lemež, FNM UM
– za področje biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved: Kristijan Skok, MF UM

2 0 1 8
– za področje družboslovnih ved: Lina Burkelc Juras, PF UM
– za področje tehniških ved: Tina Kegl, FKKT UM
– za področje naravoslovnih in matematičnih ved: Nuša Cmager, FKKT UM
– za področje biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved: Nikolina Mesarec, FKBV UM
– za področje humanističnih ved: Urša Marinšek, FF UM

2 0 1 7
– za področje družboslovnih ved: Katja Gomboc, PEF UM
– za področje tehniških ved: Dušan Fister, FS UM
– za področje naravoslovnih in matematičnih ved: Saša Harkai, FNM UM
– za področje biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved: Rok Petrovčič, MF UM
– za področje umetnosti: Julija Fajhtinger, PEF UM
– za področje humanističnih ved: Tadej Todorović, FF UM

2 0 1 6
– naravoslovne in matematične vede: Barbara SKOK, FNM UM
– tehnične vede: Božidar ANIČIĆ, FKKT UM
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Monika SOBOČAN, MF UM
– umetnost: Katarina PREGL, PEF UM

2 0 1 5
– naravoslovne in matematične vede: Martin VOGRIN in Niko TRATNIK, FNM UM
– tehnične vede: Marko BIZJAK, FERI UM

2 0 1 4
– družboslovne vede: Eva LORENČIČ, EPF
– naravoslovne in matematične vede: Jernej ČINČ, FNM
– tehnične vede: Petra GAŠPARIČ, FS
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Milena TASKOVSKI, MF
– umetnost: Maja PETEK, Urška SKAZA, Tina ZIDANŠEK in Danica RŽENIČNIK, PEF

2 0 1 3
– družboslovne vede: Rok GRKINIČ, PEF
– naravoslovne in matematične vede: Nina SLAPŠAK, FNM
– tehnične vede: Špela BRGLEZ, FS
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Katja KARNIČNIK, Nastja KOS in Alenka KOREN, MF
– umetnost: Tjaša ŠIMONKA, PEF

2 0 1 2
– družboslovne vede: Maršenka MARKSEL, EPF
– naravoslovne in matematične vede: Asja KAMENŠEK, FNM
– tehniške vede: Aljaž KOVAČIČ, FS
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Andrej SORŠAK in Primož RAJŠP, MF

2 0 1 1
– družboslovne vede: Sebastian Koren, EPF
– naravoslovne in matematične vede: Nejc Širovnik, FNM
– tehniške vede: Iztok Fister, FERI
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Petra Perin, FKKT

2 0 1 0
– družboslovne vede: Saša KRAJNC, PF
– naravoslovne in matematične vede: Matej MERHAR, FNM
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Jure DAMŠE, FKBV
– humanistične vede in umetnost: Jasna LEDINEK, FF

2 0 0 9
– družboslovne vede: Gregor DANKO, PF
– naravoslovne in matematične vede: Maja MARTINŠEK, FNM
– tehniške vede: Vito TIČ, FS
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Nina KNEZ in Katarina ŠIŠKO, MF
– humanistične vede in umetnost: Breda VOLAVŠEK, FF

2 0 0 8
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Matjaž TURINEK, FKBV
– družboslovne vede: Darja ABRAM, FOV
– tehniške vede: Simon KLANČNIK, FS
– naravoslovne in matematične vede: Mateja GRAŠIČ, FNM
– umetnost: Uroš EFERL, PEF

2 0 0 7
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Tanja BELE, FZV
– družboslovne vede: Doroteja BAUER, EPF
– tehniške vede: Aleš ZAMUDA, FERI
– naravoslovne in matematične vede: marko JAKOVAC, FNM

2 0 0 6
– tehniške vede: Matjaž DOLINAR, FERI
– družboslovne vede: Vita STAJNKO, EPF
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Nataša PIPENBAHER, FK

2 0 0 5
– naravoslovne in matematične vede: Andrej DOBOVIŠEK, PeF
– družboslovne vede: Primož PERGER, EPF
– biotehniške, zdravstvene in medicinske vede: Brigita DAJČMAN, FK

2 0 0 4
– tehniške vede: Janja KRAMER, FG
– naravoslovne in matematične vede: Matjaž KOVŠE, PeF
– biotehniške in zdravstvene vede: Nina ŠAJNA, PeF
– družboslovne vede: Petra JESENEK, PeF

2 0 0 3
– družboslovne vede: Rok PODGORNIK, EPF
– tehniške vede: Andrej STERMECKI, FERI
– tehniške vede: Jasmin KALJUN, FS
– naravoslovne in matematične vede: Milan SVETEC, PEF

2 0 0 2
– družboslovne vede: Anja CIPOT, EPF
– tehniške vede: Gregor KLAJNŠEK, FERI
– družboslovne vede: Peter KALAN, FOV
– tehniške vede: Tadej SEMENIČ, FS
– naravoslovne in matematične vede: Monika ŠKET, PEF

2 0 0 1
– družboslovne vede: Andreja ČIČ, EPF
– tehniške vede: Metka KOBOLT, FG
– naravoslovne in matematične vede: Andrej TARANENKO, PeF
– humanistične vede in umetnost: Gregor DELEJA, PeF

2 0 0 0
– tehniške vede: Tatjana KUHAR AVDIČAUŠEVIĆ, FERI
– družboslovne vede: Mojca KOLMAN, FOV
– tehniške vede: Iztok PALČIČ, FS
– humanistika in umetnost: Robert OŽINGER, PeF

1 9 9 9
– družboslovje: Timotej JAGRIČ, EPF
– tehniške vede: Andreja MEH, FG
– naravoslovne in matematične vede: Maja FOŠNER, PeF
– biotehnične in zdravstvene vede: Katja ZELENKO, PeF

1 9 9 8
– naravoslovne in matematične vede: Marija SADEK, FKKT
– družboslovje: Mojca FLORJANČIČ, FOV
– tehniške vede: Daniela ZAVEC, FS

1 9 9 7
– družboslovje: Metka MODIC, EPF
– tehniške vede: Matej ŠPROGAR, FERI
– naravoslovne in matematične vede: Sandra JAVERNIK, FKKT
– tehniške vede: Barbka URANKAR, FS

1 9 9 6
– družboslovje: Aleš DELAKORDA, EPF
– naravoslovje in tehnika: Andrej IVANIČ, FG

 

Priznanje Andreja Perlacha

Priznanja Andreja Perlacha se podeljuje skupinam študentov za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost ter za dosežke na raznih tekmovanjih, konferencah, sejmih, razstavah, predstavah idr.

 

2 0 2 1

– za znanstvenoraziskovalne dosežke: Melani Potrč FF UM, Maša Repič FF UM, Erika Jerele MF UM, Maša Cugmas MF UM. 

– za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: Živa Šuta PF UM, Nina Berglez PF UM, Ilona Osrajnik PF UM, Eva Žagar PF UM. 

2 0 2 0
– za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved: Živa Šuta, PF UM in Klara Avsec, FERI UM
– za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju biotehničnih, zdravstvenih in medicinskih ved: Anja GRM, MF UM in Gaja Hladnik, MF UM
– za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: Eva Gregorec, PeF UM in Nika Strašek, PeF UM
– za kulturno-umetniške dosežke: Deni Sobočan, NIka Strašek, Davor Gorišek, Tina Matko, Eva Gregorec, Tina Gregorec in Urška Vočanec, vsi PeF UM

2 0 1 9
– za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved: Tina Pivec, FF UM in Tanja Špes, FF UM
– za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju biotehničnih, zdravstvenih in medicinskih ved: Ana Kenk, MF UM in Urška Koštomaj, MF UM
– za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: Mihael Pojbič, Aljoša Polajžar, Iza Beširević in Tamára Cheles Coelho, vsi PF UM

2 0 1 8
– za znanstvenoraziskovalne dosežke: Kristjan ORTHABER, Matevž PRISTOVNIK ter Kristijan SKOK z Medicinske fakultete UM in Tina BELEC, Sandra BURJA ter Nika BIZJAK, prav tako z Medicinske fakultete
– za kulturno-umetniške dosežke: Tobias DAJČMAN, Andrej VINDIŠ, Eva GREGOREC, Tina GREGOREC, Eva HERCOG, Gašper RAZBORŠEK, Patrik KOCIPER, Deni SOBOČAN, Urška LEŠNJAK, Tina MATKO, Urša VIDMAR, Urška VOČANEC, Alja BUDJA, Ines ŽARKI, Sara STROŽIČ, Ana GLAŽAR, Urška ZACIRKOVNIK, Petra GUTNIK, Maja SAJNKAR, Nika STRAŠEK, Davor GORIŠEK in Lea LIPNIK s Pedagoške fakultete UM
– za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: Luka ŠINIGOJ, Julija FAJHTINGER ter Tjaša ZIDANIČ s Pedagoške fakultete UM in Monika FERK, Tilen ŠKRINJAR, Vinko ŠMID, Dejan KRIVEC, Tadej VENGUST ter Damir PODBOJEC s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

2 0 1 7
– za znanstvenoraziskovalne dosežke: Tanja HARTMAN, Anja ŠEGULA , Tjaša HERTIŠ in Tadej PETEK z Medicinske fakultete UM
– za kulturno-umetniške dosežke: Lucija STAKNE in Marička STAKNE s Pedagoške fakultete UM
– za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: David DOBROTINŠEK, Mitja FURMAN, Mihael KODRIČ, Matic LEDINEK, Vid LEŠIČ in Rok MURKO s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

2 0 1 6
– za področje znanstvenoraziskovalnih dosežkov: Mirjam MOČNIK, Sara NIKOLIC, Ines MURŠIČ in Timea HEBAR z MF UM
– za področje kulturno-umetniških dosežkov: Tamara HRŠAK in Laura KODER s PEF UM
– za področje dosežkov na tekmovanjih, natečajih in drugih dosežkov: Vanja AJD, Ana ĐURINEK, Mihaela EMERŠIČ, Anja FIRBAS, Lucie GÖRLICHOVA, Janja HARB, Monika HUDOURNIK, Špela JEREBIC, Ana KOŽUH, Maša LEMUT, Adrijana LILEK, Natalija PETKOVIĆ, Tina POMPE, Larisa SPASKOVIĆ, Nuša ŠIMUNIĆ, Klara ŠTAMPAR, Monika ŠUMAK, Heidi VIDMAJER s FS UM

2 0 1 5
– za področje dosežkov na tekmovanjih, natečajih in drugih dosežkov: Andrej JAZBEC, Matjaž KLEMENČIČ, Tadej MEDVED, Žiga UNUK, Matic URBANČ s FG UM
– za področje znanstvenoraziskovalnih dosežkov: Marko HOJNIK, Luka DOBOVIŠEK z MF UM

 

Listina za razvoj obštudijskih dejavnosti na UM

Prejemniki listine za razvoj obštudijskih dejavnosti so študenti Univerze v Mariboru, ki so s svojim delom in zavzetostjo nadpovprečno prispevali k razvoju obštudijskih dejavnosti na Univerzi v Mariboru:

2 0 2 1
Živa Ledinek

 

2 0 2 0
​Tjaša Heričko

 
2 0 1 9
​Boštjan Krapež​

 
2 0 1 8
​Andrej Oprčkal

 
2 0 1 7
​​Ana Marija Ledinšek
​​
0 1 6
​Ines Kebler

2 0 1 5
Društvo študentov psihologije Maribor

2 0 1 4
Rok Pintar

2 0 1 3
Eva Šmirmaul

2 0 1 2
Jožek Gregorčič

2 0 1 1
Jožef Vuk

2 0 1 0
Alen Vidonja

2 0 0 9
Marko Zdravković

2 0 0 8
Matic Zupanc

2 0 0 7
Mateja Mavrič

2 0 0 6
Dušan Videčnik

2 0 0 5
Peter Virtič​

Listina za pomembne kulturne dosežke

Prejemniki listine za pomembne kulturne dosežke so študenti Univerze v Mariboru, ki so s svojim delom in zavzetostjo nadpovprečno prispevali k razvoju kulture in kulturne dejavnosti na Univerzi v Mariboru:

 

2 0 2 0

Kristjan Veber

 

2 0 2 0

​Janja Podgrajšek

2 0 1 9

​Alen Benko

2 0 1 8

​Žan Domanjko

2 0 1 7

​Sašo Kodrič

2 0 1 6

​Uroš Jurgec

2 0 1 4

Viktorija Atlija

2 0 1 3

Mitja Mlakar

2 0 1 2
Marko Lük

2 0 1 1
Janja Deutschmann

2 0 1 0
Aleš Sabo

2 0 0 9
Mojca Pernat

2 0 0 8

Jakob Zapušek

2 0 0 7
Kulturno umetniško društvo Študent Maribor

2 0 0 6
Lučka Zorko

2 0 0 5
Mitja Vranetič

Listina za naj prostovoljca študenta Univerze v Mariboru

​​​​Prejemniki listine za naj prostovoljca študenta Univerze v Mariboru so študenti, ki so opravili največ aktivnega prostovoljnega dela ter s svojim zgledom prispevali k širjenju prostovoljstva in k ugledu Univerze v Mariboru:

 

 2 0 2 1

Filip Bračko

 2 0 2 0

​Iva Jajčevič

2 0 1 9

​Nastja Fekonja

2 0 1 8

​Mojca Jarc

2 0 1 7

​Tanja Špes

2 0 1 6

Nastasija Mahne​

2 0 1 5

Jani Breznik

2 0 1 4

Urška Fakin

2 0 1 3

Miha Senica

2 0 1 2
Tamara Kokot

2 0 1 1
Zlatka Markovič

2 0 1 0 
Filip Pongrac

2 0 0 9
Tamara Drevenšek

 

 

Znak Leona Štuklja

Nagrado Znak Leona Štuklja za vidnejše športne dosežke v širšem mednarodnem področju so do sedaj prejeli:

 

2 0 21

Metka Lobnik

 

2 0 2 0

​Meta Hrovat

2 0 1 9

​Nejc Noč

2 0 1 8

​Jakov Fak

2 0 1 7

​Ilka Štuhec

2 0 1 6

​Iza Mlakar

2 0 1 5

Simon Marčič

2 0 1 4

Nejc Gazvoda

2 0 1 3

Peter Prevc

2 0 1 2
Filip Flisar

2 0 1 1
Matej Adorjan

2 0 1 0
Andrej Šporn

2 0 0 9
Lucija Polavder

2 0 0 8
Peter Dokl

2 0 0 7
Primož Pikl

2 0 0 6
Matej Prelog

2 0 0 5
Tina Maze

Plaketa Leona Štuklja

Nagrado Plaketa Leona Štuklja za vidnejše športne dosežke na področju univerzitetnega športa so do sedaj prejeli: 

 

2 0 2 1

Jan Lokar

Tino Kovačič

 

2 0 2 0

​Miha Zadravec

 

2 0 1 9
​Matic Hren

Ivana Potočnik

 

2 0 1 8
​Miha Zdovc

Tamara Govejšek

 

2 0 1 7
Kevin Venta
Tamara Bolarič
2 0 1 6
​Dušan Fister
Uroš Veselič

2 0 1 5
Filip Mlinšek

2 0 1 4
Domen Kugl
Katja Požun

2 0 1 3
Filip Flisar
Jaka Hvala

2 0 1 2
Pija Šumer
Peter Prevc

2 0 1 1
Matjaž Hafner

2 0 1 0
Filip Flisar
Klemen Hojnik

2 0 0 9
Tilen Frank
Iva Peternel

2 0 0 8
Polonca Hüll

Marja Zidarič

2 0 0 7

Siniša Brkič

2 0 0 6
Emil Tahirović

Gašper Fistravec

2 0 0 5

Blaž Medvešek
Zapri