Preskoči na vsebino
Loader

Etika in integriteta

Ustvari si prihodnost!

Etika in integriteta

Na Univerzi v Mariboru si prizadevamo dosegati odličnost in kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih dela. Slednje je mogoče doseči le z doslednim upoštevanjem in zavedanjem zadanih vrednot.

Integriteta je pričakovano dejanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Integriteta je nasprotje koruptivnemu dejanju in je eno izmed najpomembnejših človeških vrednost, ki zajema poštenost, pristnost, skladnost, verodostojnost in celovitost.

Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja. Določa ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje, zmanjšanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti. Vsebuje potencialne kršitve, tveganja. Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete​  in druga priporočila Komisije za preprečevanje korupcije. Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene na Univerzi v Mariboru. ​

S strani rektorja UM, je za zaupnika za Kodeks etičnega ravnanja Univerze v Mariboru za obdobje treh let imenovan zasl. prof. dr. Peter Umek: peter.umek@guest.um.si

Načrt integritete Univerze v Mariboru
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije Novo
Smernice za oblikovanje načrtov integritete Novo
Navodilo o postopku prijave koruptivnega ravnanja in zaščite prijavitelja na UM
Navodilo o prejemanju, izročanju, evidentiranju in dajanju daril št. 012/2022/N1/105-AR
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Novo

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete Univerze v Mariboru

Alenka Ribič (vodja delovne skupine)

Tel. št.: +386 (0)2 23 55 215

E-pošta: alenka.ribic@um.si

 

Matej Kosi Hederih (član)

Tel. št.: +386 (0)2 23 55 344

E-pošta: matej.kosi@um.si

 

Uroš Kline (član)

Tel. št.: +386 (0)2 23 55 342

E-pošta: uros.kline@um.si

 

mag. Blanka Fras (članica)

Tel. št.: +386 (0)2 23 55 382

E-pošta: blanka.fras@um.si

 

Peter Alešnik (član)

Tel. št.: +386 (0)2 23 55 375

E-pošta: peter.alesnik@um.si

 

Vlasta Jug (članica)

Tel. št.: +386 (0)2 300 47 03

E-pošta: vlasta.jug@um.si

Jasmina Barton Bedrač (članica)

Tel. št.: +386 (0)2 23 55 258

E-pošta: jasmina.bedrac@um.si

 

Maja Habjanič (članica)

Tel. št.: +386 (0)2 25 04 259

E-pošta: maja.habjanic@um.si

 

Robert Presker (član)

Tel. št.: +386 (0)2 23 55 447

E-pošta: robert.presker@um.si

 

mag. Jelka Rakun (članica)

Tel. št.: +386 (0)2 23 45 825

E-pošta: jelka.rakun@um.si

 

Tim Diaci (član – predstavnik študentov)

E-pošta: tim.diaci@student.um.si

 

Zapri