Preskoči na vsebino
Loader

KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKAV

Razvijamo kulturo kakovosti

Univerza v Mariboru zagotavlja vrhunsko kakovost izobraževanja in raziskav.

Z ustvarjanjem možnosti za razvoj talenta, s spodbujanjem kritičnega mišljenja, z nacionalnim in mednarodnim sodelovanjem, s kakovostnim in inovativnim poučevanjem dosegamo najboljše rezultate, da lahko študentje in zaposleni dosežejo svoj polni potencial.

Kulturo kakovosti razvijamo kot eno izmed svojih prioritetnih področij.

Razumemo jo kot izhodišče za zagotavljanje in razvijanje kakovosti poučevanja, raziskav in storitev. Naš cilj je zagotavljati spodbudno in inovativno okolje za poučevanje, učenje in raziskovanje, upoštevajoč nacionalne in mednarodne standarde in smernice.

Preko Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze in oddelka za razvoj in študentske zadeve koordiniramo delovanje notranjega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti.

Bdimo nad implementacijo razvojnih ciljev Univerze v Mariboru. Visokošolske učitelje in sodelavce podpiramo pri njihovem delu in didaktičnem usposabljanju in izvajamo redna izobraževanja, s poudarkom na inovativnem učenju in poučevanju. Študente kot partnerje vključujemo v soodločanje in njihovemu mnenju dajemo težo.

Novice

Strateške usmeritve Univerze v Mariboru so plod idej in vizije ljudi, ki so pri njihovem oblikovanju sodelovali. Odločeni smo, da bomo v prihodnjih desetih letih, s svojim znanjem in energijo, cilje skupaj zasledovali in uspešno uresničili!
Strategija Univerze v Mariboru 2021-2030

Zapri