Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Promocija enakosti spolov v znanosti

Skladno s strateškimi cilji ustvarjanja spodbudnega in nediskriminatornega delovnega okolja je Univerza v Mariboru v letu 2021 sprejela Akcijski načrt enakosti spolov Univerze v Mariboru za obdobje 2021–2025, ki med drugim vključuje cilje in aktivnosti za promocijo enakosti spolov v znanosti.

WB2_GenderEqualityScience_Flyer-2 1_page-0001

Čeprav je bilo na področju enakih možnosti v preteklosti veliko že storjenega in doseženega, številni izzivi ostajajo. Informiranje o dobrih praksah, ki jih uvajajo na partnerskih univerzah v tujini, je zato še posebej dobrodošlo.

Tako bo v skladu z omenjenimi strateškimi usmeritvami potekalo predavanje z naslovom Promocija enakosti spolov v znanosti.

Predavanje se bo osredotočalo na temo promocije enakosti spolov v znanosti. Enakost spolov in integracija načela enakosti spolov v raziskavah je ena izmed petih prednostnih nalog za krepitev Evropskega raziskovalnega prostora, katere namen je odprava izgube intelektualnega potenciala žensk in pospeševanje odličnosti raziskav z diverzifikacijo pogledov in pristopov v izvajanju in vsebini raziskav.

Organizator: webinar je organiziran v sklopu evropskega projekta HybridNeuro (GA no. 101079392), ki ga financirata Evropska unija iz okvirnega programa za raziskave in inovacije – OBZORJE EVROPA ter britanska agencija za raziskave in inovacije UKRI (no. 10052152).

Udeležba na webinarju je brezplačna. Potrebna je le spletna prijava.

Izvajalec: prof. dr. Maria Saline, prof. dr. Silvia Muceli

Inštitucija: Chalmers University Technology, Švedska

Izvedba: 26.2.2024 od 15:00 – 16.30 (On-line)

Trajanje: 1h 30 minut


Več novic

Zapri