Preskoči na vsebino
Loader

Lestvice

Razvijamo kulturo kakovosti

Lestvice

Smo, kar nenehno počnemo. Odličnost potemtakem ni dejanje, ampak navada. Aristotel

M​ednarodne lestvice razvrščanja na osnovi javno objavljene metodologije izdelajo številčno oceno kakovosti študijskih programov, dejavnosti, institucij ali nacionalnih visokošolskih sistemov. Lestvice merijo in primerjajo akademske dosežke na osnovi kvantitativnih kazalnikov in s tem spodbujajo doseganje akademske odličnosti. Lestvice so se v mednarodnem visokošolskem prostoru uveljavile kot vir informacij in kot eno izmed orodij za spremljanje kakovosti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Družbena odgovornost in trajnostni razvoj

Univerza v Mariboru načela družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja postavlja v ospredje svojih aktivnosti. Strategija Univerze v Mariboru v svojih ciljih zasleduje vključujoč, inovativen in povezan visokošolski prostor, ki bo usposabljal aktivne, kritične in odgovorne državljane, zagotavljal kakovost izobraževanja in raziskovanja, akademsko integriteto in skrbel za trajnostni razvoj družbe.

Stremimo k trajnostnemu, družbeno odgovornemu in kakovostnemu razvoju znanstvenih ved in umetniških disciplin ter raziskovalnih področij in podpodročij, ki jih razvija UM, ob upoštevanju načel pametne specializacije s poudarkom na reševanju družbenih izzivov.

Univerza v Mariboru je edina slovenska univerza uvrščena na Times Impact Rankings 2023, ki ocenjuje kako univerze skrbijo in vključujejo cilje trajnostnega razvoja v svoje delo. Univerza v Mariboru spremlja in vpeljuje doseganje vedno več ciljev trajnostnega razvoja v svoje delovanje, letos je na lestvici sodelovala z enajstimi cilji trajnostnega razvoja.

THE – Times Higher Education

TIMES Higher Education ocenjevanje za leto 2024 temelji na novi metodologiji WUR 3.0, ki vključuje 18  kazalnikov, ki merijo uspešnost ustanove na petih področjih: poučevanje, raziskovalno okolje, kakovost raziskav, industrija in mednarodna vpetost.

Letošnja lestvica je nastala na osnovi analize več kot 134 milijonov citatov v 16,5 milijonih raziskovalnih publikacij in vključuje odgovore 68.402 sodelujočih anketirancev po vsem svetu. Na splošno so zbrali 411.789 podatkov iz več kot 2.673 institucij, ki so poslale podatke.

University of Oxford je na vrhu lestvice že osmo leto zapored. Spremenil se je nadaljnji vrstni red, in sicer Harvard University je z drugega mesta padla na četrto. Prehiteli sta jo Univerza Stanford in Massachusetts Institute of Technology. University of Cambridge  je z lanskega tretjega mesta padla na peto mesto.

V letu 2024 Univerza v Mariboru, kljub povečanju skupnega števila sodelujočih, ostaja v skupini univerz med 1201−1500, najboljši rezultat ima UM pri kazalniku »research quality«.

THE Young University Rankings – je pregled, ki ga vsako leto pripravlja revija Times Higher Education (THE). Univerza v Mariboru se je letos uvrstila med 350 najboljših mladih univerz na svetu. V primerjavi z lanskim letom je Univerza v Mariboru izboljšala svojo uvrstitev za 80 mest.
Univerza v Mariboru je letos dosegla najboljšo vrednost kazalnikov v obdobju 2016 do 2024. 

GreenMetric

Universitas Indonesia (UI) je začela objavljati rezultate mednarodnega razvrščanja GreenMetric leta 2010. V razvrščanju sodeluje že skoraj 1000 univerz iz 80 držav sveta. Med njimi je od leta 2013 tudi Univerza v Mariboru, ki je v letu 2023 na 804. mestu (1185 sodelujočih univerz). V razvrščanju sodelujejo univerze, ki so se odločile, da bodo aktivno spremljale in dolgoročno načrtovale svoje okoljske vplive, boj proti klimatskim spremembam in spodbujanje trajnostno naravnanega transporta.​ Univerza v Mariboru je izboljšala svoj rezultat v primerjavi s preteklim letom.

Webometrics

Raziskovalna skupina Cybernetics Lab iz Španije je objavila podatke o razvrščanju Webometrics Ranking of World Universities.

Pri drugem ocenjevanju v letu 2023 je Univerza v Mariboru uvrščena na 1.100 mesto. V zadnjih osmih letih se je položaj UM zelo malo spreminjal. UM je napredovala pri kazalniku Impact (ta prinese 50 % ocene za uvrstitev na lestvici) za 363 mest, pri ostalih kazalnikih se je uvrstitev malo poslabšala, pri kazalniku Openness za 10 mest in pri kazalniku Excellence za 60 mest.

ARWU

Šanghajska lestvica – ARWU je najbolj uveljavljena in vplivna mednarodna lestvica razvrščanja univerz, ki jo je od leta 2003 pripravljal Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University (CWCU). Po letu 2008 lestvico sestavlja neodvisna organizacija Shanghai Ranking Consultancy.

Quacquarelli Symonds (QS)

Quacquarelli Symonds (QS) je vodilni svetovni ponudnik informacij s področja visokošolskega izobraževanja in kariernega svetovanja. Neposredno je prisoten v 50 državah in sodeluje z več kot 2.900 univerzami iz skoraj 100 držav. QS vsako leto objavi rezultate razvrščanja univerz po študijskih področjih QS World University Rankings by subject v katerega je bilo leta 2023 vključenih 55 študijskih področij, evalviranih 1.594 univerz in več kot 15.700 študijskih programov. 

Kazalniki pri pod-lestvici QS Sustainability so razdeljeni na ukrepe okoljske trajnosti – vključno s trajnostnimi institucijami, trajnostnim izobraževanjem in trajnostnimi raziskavami – in ukrepe družbene odgovornosti – vključno z enakostjo, izmenjavo znanja, vplivom na izobraževanje, zaposljivostjo in priložnostmi ter kakovostjo življenja.

Lestvica ocenjuje tudi prizadevanja univerz na področju trajnostnega razvoja. Univerza v Mariboru je uvrščena na mesto med 711−720.

U-Multirank

U-Multirank ocenjuje univerze po naboru kazalnikov na področjih kakovosti poučevanja in učenja, rezultatov raziskovalne in umetniške dejavnosti, mednarodne usmerjenosti, uspešnosti pri prenosu znanja in prispevku k regionalnemu razvoju.

V U-Multirank je v lanskem letu sodelovalo že več kot 2.200 visokošolskih institucij iz 96 držav sveta. U-Multirank omogoča primerjavo univerz, 5.574 fakultet in 11.605 študijskih programov za 30 študijskih področij​.

Zapri