Preskoči na vsebino
Loader

PRENOS ZNANJA

Sodelovanje z okoljem

Univerza v Mariboru je tradicionalno vpeta ter uspešno prenaša znanja in tehnologije v gospodarsko in družbeno okolje.

Podporo aktivnostim raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru na področju prenosa znanja in tehnologij v sodelovanju z drugimi službami univerze izvaja Služba za prenos znanja in tehnologij, ki raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru zagotavlja pomoč pri zaščiti in komercializaciji njihovega strokovnega znanja, tehnologij in idej. Dejavnost Službe za prenos znanja in tehnologij tako pomembno prispeva k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru, tj. prispevati k razvoju družbe, reševanju globalnih izzivov in gospodarskemu napredku v regiji in širšem okolju.

Na področju razvojno-inovacijskega sodelovanja z okoljem bo Univerza v Mariboru v obdobju 2021–2030 postala osrednje stičišče deležnikov procesa prenosa znanja in tehnologij na lokalni in regionalni ravni ter ponujala kakovostne storitve vsem deležnikom, s poudarkom na svojih strateških prioritetnih področjih. S svojo mrežo stičišč bo svojim deležnikom odprla pot na mednarodni trg inovacij.

Svojim deležnikom v lokalnem, regionalnem in mednarodnem okolju bomo nudili kakovostne storitve za razvoj in zaščito znanja in tehnologij.
 
S platformo INNOV:UM Univerza v Mariboru v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji prevzema odgovornost za krepitev inovacijsko-podjetniškega ekosistema za podporo prebojnih inovacijsko podjetniškim aktivnostim inovativnih posameznikov in podjetij v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Tvorijo ga trije stebri, in sicer inovacijsko-podjetniški podporni del, infrastrukturni del in raziskovalno-razvojni del. Z aktivnostmi bomo podprli najzahtevnejše in najobetavnejše projekte komercializacije znanja in tehnologij v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija preko ustanavljanja spin-off podjetij oziroma licenciranja in komercializacije v okviru obstoječih podjetij s ciljem krepitve dodane vrednosti in razvoja regije.
 
Tvorno sooblikujemo inovacijski ekosistem kohezijske regije Vzhodna Slovenija skladno s Strategijo razvoja Slovenije 2030.
0
patentnih prijav
0
službenih izumov
0
gospodarskih partnerjev
0
medalj za inovacije

Novice

Zapri