Preskoči na vsebino
Loader

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

Razvijamo kulturo kakovosti

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

Na UM se zavedamo, da so kakovost, nenehno izboljševanje ter zadovoljevanje zahtev in pričakovanj odjemalcev predpogoj za našo dolgoročno rast in obstoj.

Komisija deluje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom UM, Poslovnikom kakovosti UM, Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti na UM in Merili NAKVIS. Pri svojem delu uporablja Poslovnik Senata UM. Komisija pripravlja letno poročilo o dejavnostih in rezultatih na področju vodenja kakovosti na univerzi, ki ga obravnavajo senat in drugi organi univerze in je javno objavljeno na njeni spletni strani.

Komisija šteje 27 članov, izmed njih po enega predstavnika vsake članice UM, predstavnika nepedagoških delavcev ter 6 predstavnikov študentov, ki jih imenuje Študentski svet UM. Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru je prof. dr. Marko Marhl.

Člani komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev so izvoljeni za mandatno dobo štirih let, iz vrst študentov pa za mandatno dobo dveh let.

Osnovni cilji komisije so:

– slediti celovitemu konceptu vodenja kakovosti v visokem šolstvu,
– izvajati permanentne (letne) samoevalvacije univerze in njenih članic,
– izvajati notranje institucionalne evalvacije fakultet UM,
– slediti učinkom za izboljšanje kakovosti na UM in njenih članicah ter
– letno poročati Senatu UM. 

Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze

Zapisniki sej komisije

4. seja, 4. april 2024
3. seja, 15. februar 2024
2. seja, 7. december 2023
1. seja, 12. oktober 2023
19. seja, 21. junij 2023
18. seja, 13. april 2023
17. seja, 9. februar 2023
16. seja, 8. december 2022
15. seja, 6. oktober 2022
14. seja, 16. junij 2022
13. seja, 7. april 2022
12. seja, 10. februar 2022
11. seja, 9. december 2021
10. seja, 7. oktober 2021
9. seja, 17. junij 2021
8. seja, 8. april 2021
2. korespondenčna seja, 16. marec 2021
7. seja, 4. februar 2021

Načrt dela in poročilo o delu komisije

Načrt dela 2023-2024
Poročilo o delu 2022-2023

Komisija za ocenjevanje kakovosti rektorata

Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti rektorata

mag. Miha PAUKO, dr. Marko KEŽMAH, mag. Andreja NEKREP, Robert PRESKER, Petra USAR, Lidija GREGOREC, Janja ŽERAK VUK, prof. dr. Marko MARHL

Samoevalvacijsko poročilo rektorata

2021-2022
2020-2021

Zapisniki sej komisije

3. redna seja, 22. marec 2024
2. redna seja, 10. januar 2024
1. redna seja, 17. november 2023
16. redna seja, 4. julij 2023
15. redna seja, 24. marec 2023
14. redna seja, 6. januar 2023
13. redna seja, 21. oktober 2022
12. redna seja, 5. julij 2022
11. redna seja, 22. marec 2022
10. redna seja, 15. december 2021
9. redna seja, 18. oktober 2021

Načrt dela, poročilo o delu komisije in akcijski načrt

Načrt dela 2023-2024
Poročilo o delu 2022-2023
Akcijski načrt 2023
Akcijski načrt 2020-2025

Zapri