Preskoči na vsebino
Loader

Odprta znanost

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Odprta znanost

Univerza v Mariboru sledi načelom odprte znanosti in odprtega dostopa, skladno z določili nacionalne zakonodaje in drugih mednarodnih usmeritev na številnih področjih. Pri tem izpostavljamo sprejetje Politike odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture na ravni univerze in njenih članic, vzpostavitev spletnega orodja Baza raziskovalne infrastrukture UM (BRiUM), izvedbo številnih izobraževanj za raziskovalce strokovno osebje UM in druge deležnike ter različna sodelovanja v projektih (NOO ODVIjNOO SPOZNAJ), ki spodbujajo razvoj univerzitetnih dejavnosti po načelih odprte znanosti. Področje odprtega dostopa do znanstvenoraziskovalnih, strokovnih in drugih del ter raziskovalnih podatkov, ki nastajajo na univerzi v procesih raziskovanja in izobraževanja podpira Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM).

Odprtodostopnemu delovanju pod pogoji odprte znanosti smo kot javna raziskovalna organizacija zavezani, skladno z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrlD), Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti in Akcijskim načrtom za odprto znanost z Ukrepom 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, pa tudi širše mednarodnimi usmeritvami Evropske komisije in različnih zvez, katerih članica smo (npr. Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) in Slovenske skupnosti odprte znanosti ter koalicije CoARA, ki se zavzema za izboljšanje vrednotenja raziskovanja).

Politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture

Senat Univerze v Mariboru je na 14. redni seji 24. 11. 2020 sprejel sklep št. 030/2020/78/515-MP, s katerim je potrdil Politiko odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture UM.

Politika odprtega dostopa UM

Namen pilotnega projekta v okviru NOO Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja, ki ga izvaja Univerza v Mariboru v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, je spodbujanje sistematične uporabe prostodostopnih e-vsebin, njihova promocija ter povečanje možnosti dostopa do kakovostnega izobraževanja in učenja v različnih oblikah in okoljih za ciljne skupine (osipnike, diplomante, ki se morajo dokvalificirati, posamezniki/državljani, ki želijo sodelovati pri raziskavah) in tudi širše. V okviru digitalnega prehoda in vseživljenjskega izobraževanja se zavzemamo za implementacijo odprte znanosti (zlasti odprtega dostopa) v univerzitetnem okolju in spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja. Projekt se izvaja v okviru različnih aktivnosti, njihov namen pa je vzpostaviti most med akademsko in ne-/gospodarsko sfero ter splošno javnostjo za dobrobit širše družbe skladno z načeli Družbe 5.0.

Cilj pilotnega projekta v okviru NOO Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja je približati odprtodostopno delovanje pod načeli odprte znanosti. V ta namen pripravljamo različne dogodke, kot je dogodek Odprta znanost odpira UM, in usposabljanja s področja odprte znanosti s priznanimi slovenskimi in tujimi predavatelji. Niz motivacijskih dejavnosti projekta se povezuje s Festivalom odprtega izobraževanja pod sloganom Odprta znanost odpira UM.

V okviru pilotnega projekta NOO ODVIj Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja,  ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija –NextGenerationEU, smo na Univerzi v Mariboru organizirali oblikovalski natečaj za izdelavo celostne grafične podobe za področje odprte znanosti v obdobju med 24. februarjem in 26. majem 2023.

K sodelovanju smo povabili študentske skupine (z ali brez statusa študenta), lahko tudi pod vodstvom mentorja, s ciljem, da med prispelimi avtorskimi rešitvami izberemo tisto, s pomočjo katere bomo skrbeli za še boljšo prepoznavnost novega projekta NOO ODVIj ter hkrati tudi za boljšo prepoznavnost celotnega področja Odprte znanosti UM.

Tričlanska strokovna komisija je kot zmagovalno idejno rešitev izbrala avtorsko delo skupine, ki jo sestavljajo: Ante Brajković, Melani Kumin in Jana Slaviček. Izbrana zmagovalna oblikovalska rešitev predstavlja uradno grafično podobo za dodatno ozaveščanje in obveščanje o vseh dejavnostih povezanih z odprto znanostjo na UM in s pilotnim projektom NOO ODVIj Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja.


Koristne povezave

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU.

Logotipi NOO v vrstici

Zapri