Preskoči na vsebino
Loader

Pripravljate prijavo projekta?

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Pripravljate prijavo projekta?

Snovanje projektne ideje

Pri oblikovanju projektne ideje premislite trenutno stanje v družbi, njene izzive in priložnosti za ustvarjalni ter inovativni pristop k oblikovanju kakovostne prihodnosti. Pri tem sledite strateškim in razvojnim ciljem institucije, v okviru katere pripravljate projektno prijavo, ter preglejte že vzpostavljene finančne in infrastrukturne možnosti le-te. Dobro je, da pri oblikovanju ideje, ki naj bo pisana za splošno javnost, sodeluje več ljudi.

Problemska analiza

K opredelitvi problema lahko pristopite z različnimi metodami, kot so problemsko drevo (vizualna metoda, ki ponazarja povezave med ključnim problemom, njegovimi vzroki in posledicami), metoda “5x Zakaj” (odkrivanje vzroka težave preko večkrat zastavljenega vpr. “Zakaj?”) ali “ribja kost” (vzročno-posledični diagram, ki omogoča osredotočenost v vzroke problema).

Prednostne naloge EK in razpisi

Za oblikovano idejo preglejte prednostne naloge EK: Evropski zeleni dogovor; Evropa, pripravljena na digitalno dobo; Gospodarstvo za ljudi; Močnejša Evropa v svetu; Spodbujanje evropskega načina življenja in Nova spodbuda za evropsko demokracijo. Aktualne razpise najdete na uradnih straneh razpisovalcev, v uradnih listih, drugih medijih in na naši spletni strani.

Poznavanje razpisa

Ko se odločite za prijavo na določen razpis, se natančno seznanite z razpisnimi pogoji in določili. Za boljši občutek glede skladnosti načrtovanih projektnih dejavnostih s pričakovanimi rezultati in učinki razpisanega programa, lahko predlog ocenite s pomočjo uradnega ocenjevalnega obrazca razpisa, za dodatno strokovno mnenje pa prosite še kolege z obravnavanega področja.

Oblikovanje ciljev

Pri določanju splošnih in specifičnih ciljev sledite problemski analizi in pazite, da so namenjeni ciljnim skupinam ter usklajeni s cilji razpisa. Predvidene dejavnosti naj bodo usmerjene k pričakovanim rezultatom, s katerimi nameravate doseči specifične cilje, ki uresničujejo splošni cilj projekta. Cilji naj bodo jasni, merljivi, dosegljivi, realistični in časovno utemeljeni (metoda SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely).

Finančni in časovni okvir

Glede na razpisne pogoje izdelajte okvirni finančni načrt, v katerem opredelite vse predvidene kategorije stroškov in morebitne prihodke projekta ter pazite, da ne presežete najvišje dovoljene vrednosti posamezne stroškovne kategorije oz. celotne dovoljene vrednosti projekta. Pripravite časovni načrt za izpolnitev posameznega dela prijave, vključno s pregledom končne dokumentacije in pravočasne oddaje.

Koristne povezave UM in primeri portalov za iskanje projektnih partnerjev

Zapri