Preskoči na vsebino
Loader

Pregled najpogosteje zahtevanih podatkov UM ob projektnih prijavah

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Pregled najpogosteje zahtevanih podatkov UM ob projektnih prijavah

Najpogostejši zahtevani podatki o Univerzi v Mariboru za prijavo na nacionalne in mednarodne javne razpise za (so)financiranje raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti.

PODATKI O PRAVNI OSEBI
Naziv institucije (Legal Name): UNIVERZA V MARIBORU (UNIVERSITY OF MARIBOR)
Zakoniti zastopnik (Legal representative, Authorised Person): Rektor Univerze v Mariboru ((Rector of the University of Maribor): Prof. dr. Zdravko Kačič
Naslov (Address): Slomškov trg 15
Poštna številka (Postal Code): SI-2000
Mesto, kraj (City, Town): Maribor
Država (Country): Slovenija (Slovenia)
Telefon (Phone): +386 (0)2 23 55 280
E-mail: rektor@um.si (slovenska različica)
rector@um.si (angleška različica)
Spletna stran (Webpage): https://www.um.si
ID za DDV (VAT Number): SI71674705
Matična številka (Registration No.): 5089638000
Datum registracije (Registration date): 5.04.1982
Kraj registracije (Place of Registration): Maribor
Klasifikacija dejavnosti NACE (NACE Code): 853
Status (Legal Status): Različno (odvisno od primera):
Javna institucija (Public body): da (yes)
Neprofitna (Non-profit): da (yes)
Visokošolski zavod (Higher Education Establishment): da (yes)
Raziskovalna organizacija (Research organisation): da (yes)
Pravna oseba (Legal person): da (yes)
Akademska institucija (Academic sector): da (yes)
PODATKI O TRANSAKCIJSKEM RAČUNU IN BANKI
»Nosilec» računa (Account Holder):  
Naziv institucije (Legal Name): UNIVERZA V MARIBORU (UNIVERSITY OF MARIBOR)
Zakoniti zastopnik (Legal representative, Authorised Person): Rektor Univerze v Mariboru ((Rector of the University of Maribor): Prof. dr. Zdravko Kačič​
Naslov (Address): Slomškov trg 15
Poštna številka (Postal Code): SI-2000
Mesto, kraj (City, Town): Maribor
Država (Country): Slovenija (Slovenia)
Kontaktna oseba (Contact Person): Jana Sterniša Borko
E-naslov (E-mail): jana.sternisa@um.si
Telefon (Phone): +386 (0)2 23 55 232
ID za DDV (VAT Number): SI71674705​
BANKA (BANK)
Nakazila iz tujine:  
Ime banke (Bank Name): Banka Slovenije (Bank of Slovenia)
Naslov (Branch Address): Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija (Slovenia)
Številka računa (Account Number): 01100-6030709059
IBAN: SI56011006030709059
SWIFT: BSLJSI2X
Nacionalna nakazila:  
Ime banke (Bank Name): UJP Slovenska Bistrica
Naslov (Branch Address): Ljubljanska cesta 11​​, 2310 Slovenska Bistrica
Številka transakcijskega računa (Account Number): SI56011006030709059
DRUGI NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANI PODATKI O UNIVERZI V MARIBORU PRI PRIJAVAH PROJEKTOV

PIC (Participant Identification Code): FP 7, Horizon 2020, Horizon Europe, Erasmus+

999903646
DUNS: ​​499739183
NCAGE: ​1162Q​
Erasmus ID koda: SI MARIBOR01
Erasmus University Charter ECHE koda:  60869-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE​
​EuropeAid ID:   SI-2009-FZM-0302015242
LEAR (Legal Entity Authorised Representative):

Mag. Brigita Krsnik Horvat, Vodja Službe za podporo raziskovalcem in umetnikom/Office for UM Researchers and Artists Support Services, Tel.:+ 386 (2)23 55 343, E-mail: brigita.krsnik@um.si

​Erasmus+ OID koda ​E10209163​​

Zapri