Preskoči na vsebino
Loader

Raziskovalna kariera do doktorata

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Raziskovalna kariera do doktorata

Program Mladi raziskovalci

Program Mladi raziskovalci izbranim kandidatom omogoča financiranje doktorskega študija, zaposlitev v raziskovalnem okolju in s tem, ob poglobljenih znanjih doktorskega študija, tudi razvoj raziskovalnih kompetenc in veščin. UM izbranim kandidatom financira plače, socialne prispevke, doktorski študij oz. materialne in nematerialne stroške, do največ 4 leta za program doktorskega študija.

Informacije o prostih mestih, ki jih ponuja Univerza v Mariboru, pogoji, kriteriji in merila izbora so objavljeni v javnem razpisu za kandidate za mlade raziskovalce posameznega leta, ki je običajno objavljen maja, ali junija posameznega leta.

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie – mreže doktorskega študija (MSCA-DN)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) je že od leta 1996 eden od glavnih instrumentov Evropske unije za spodbujanje znanstvene odličnosti v okviru mednarodne in medsektorske mobilnosti pri doktorskem izobraževanju. Izbranim kandidatom omogoča financiranje doktorskega študija, zaposlitev v raziskovalnem okolju in s tem ob poglobljenih znanjih doktorskega študija tudi razvoj raziskovalnih kompetenc in veščin. Pri tem je fizična mobilnost pogoj: izbrani kandidat ni delal ali prebival v državi gostujoče raziskovalne organizacije več kot 12 mesecev v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo prijave. Zainteresirani kandidati za raziskovalno usposabljanje pod okriljem MSCA-DN lahko najdejo informacije o prostih mestih na portalu EURAXESS portal -“Jobs and Funding”.

Zapri