Preskoči na vsebino
Loader
en

Raziskovalna kariera do doktorata

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Raziskovalna kariera do doktorata

Program Mladi raziskovalci

Program Mladi raziskovalci izbranim kandidatom omogoča financiranje doktorskega študija, zaposlitev v raziskovalnem okolju in s tem, ob poglobljenih znanjih doktorskega študija, tudi razvoj raziskovalnih kompetenc in veščin. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS izbranim kandidatom financira plače, socialne prispevke, doktorski študij oz. materialne in nematerialne stroške, do največ 4 leta za program doktorskega študija.

Informacije o prostih mestih, ki jih ponuja Univerza v Mariboru, pogoji, kriteriji in merila izbora so objavljeni v javnem razpisu za kandidate za mlade raziskovalce posameznega leta, ki je običajno objavljen maja, ali junija posameznega leta.

Pogoji za kandidiranje na razpisu so:

  • Izobrazba ustrezne smeri.
  • Povprečna študijska ocena najmanj 8,00, pri čemer so upoštevane ocene vseh izpitov in vaj na študijskem programu 1. in 2. stopnje (upoštevata se tudi oceni diplomskega oz. magistrskega dela).
  • Starost kandidata oz. kandidatke do 28 let, razen, če je študent oz. študentka že zaključil eno ali dve leti doktorskega študija brez finančne podpore. Dvig starostne meje velja tudi v primeru starševskega dopusta.

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie – mreže doktorskega študija (MSCA-DN)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) je že od leta 1996 eden od glavnih instrumentov Evropske unije za spodbujanje znanstvene odličnosti v okviru mednarodne in medsektorske mobilnosti pri doktorskem izobraževanju. Izbranim kandidatom omogoča financiranje doktorskega študija, zaposlitev v raziskovalnem okolju in s tem ob poglobljenih znanjih doktorskega študija tudi razvoj raziskovalnih kompetenc in veščin. Pri tem je fizična mobilnost pogoj: izbrani kandidat ni delal ali prebival v državi gostujoče raziskovalne organizacije več kot 12 mesecev v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo prijave. Zainteresirani kandidati za raziskovalno usposabljanje pod okriljem MSCA-DN lahko najdejo informacije o prostih mestih na portalu EURAXESS portal -“Jobs and Funding”.

Zapri