Preskoči na vsebino
Loader

Kadrovska strategija za raziskovalce

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Kadrovska strategija za raziskovalce

Univerza v Mariboru se zaveda ključnega pomena človeških virov, zato je junija 2009 aktivno pristopila k implementaciji Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Listine in Kodeksa). Je prva univerza v slovenskem prostoru, ki je pridobila priznanje Evropske komisije za skladnost njene kadrovske strategije za raziskovalce​​ (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) z omenjenima Listino in Kodeksom. Univerza v Mariboru s tem prispeva k prizadevanjem Evropske komisije pri oblikovanju skupnega raziskovalnega prostora, enotnega trga delovne sile za raziskovalce, mobilnosti znotraj njega, atraktivnosti karier, ki jih ta poklic omogoča, atraktivnejših delovnih pogojih, razvoju različnih spretnosti in veščin raziskovalcev ter čim stabilnejši socialni varnosti.​

Logo excellence in research
Priporočilo Sveta o evropskem okviru za pritegnitev in ohranjanje talentov na področju raziskav, inovacij in podjetništva v Evropi
Poročilo zunanja evalvacija HRS4R 2023
Akcijski načrt kadrovske strategije za raziskovalce 2022-2025
Analiza stopnje implementacije načel Evropske listine za raziskovalce 2022
Kontrolni seznam sistema odprtega, preglednega, na dosežkih temelječega zaposlovanja raziskovalcev UM (OTM-R Checklist 2022)
Navodila o zaposlovanju na Univerzi v Mariboru (veljavno od 7.4.2020)
Akcijski načrt enakosti spolov Univerze v Mariboru 2021-2025
Kodeks etičnega ravnanja Univerze v Mariboru
Strategija Univerze v Mariboru 2021-2030
Akcijski načrt kadrovske strategije za raziskovalce 2021-2023
Analiza stopnje implementacije načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev na Univerzi v Mariboru 2020
Evropska listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev
Akcijski načrt implementacije Strategije razvoja UM za področje človeških virov 2014-2020
Analiza stopnje implementacije načel Evropske listine za raziskovalce
Odprto, pregledno in na dosežkih temelječe zaposlovanje raziskovalcev OTM-R 2015
Politika odprtega, preglednega, na dosežkih temelječega zaposlovanja raziskovalcev 2017
Kontrolni seznam sistema odprtega, preglednega, na dosežkih temelječega zaposlovanja raziskovalcev Univerze v Mariboru 2017
Akcijski načrt Kadrovske strategije za raziskovalce 2017-2020 (prenovljeni)
Uresničitev akcijskega načrta kadrovske strategije za raziskovalce v obdobju 2014-2017
Analiza stopnje implementacije načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev na UM 2017
Razporeditev akademskih in znanstvenih, strokovno raziskovalnih in razvojnih nazivov Univerze v Mariboru v evropski okvir štirih stopenj v razvoju kariere raziskovalca (R1-R4)
Kazalniki spremljanja človeških virov Univerze v Mariboru
Poročilo zun​​anje evalvacije 2019
Deklaracija o sodelovanju UM v HR strateški skupini Evropske komisije (2009)
Deklaracija zavezanosti slovenskih univerz k implementaciji načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (RKRS 2008)
Strategija razvoja UM (2013-2020)
Navodila o odprtem, preglednem, na dosežkih temelječem zaposlovanju raziskovalcev na UM (neveljavno od 7.4.2020)
Kodeks etike in integritete za raziskovalce na UM 2017

Strateški dokumenti v obdobju 2010-2014

Kadrovska strategija Univerze v Mariboru
Vmesno poročilo implementacije
Akcijski načrt 2011
Akcijski načrt 2010-2014
Končno poročilo o implementaciji HRS4R 2012-2014
Kadrovska strategija za raziskovalce

Gradiva in povezave

Deklaracija San Francisco o presoji raziskovalnega dela DORA Novo
EURAXESS Novo
EURAXESS Slovenija Novo
Raziskovalna integriteta v času pandemije
Leidenski manifest
Zapri