Preskoči na vsebino
Loader

Nacionalni raziskovalni projekti

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Nacionalni raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti

Univerza v Mariboru izvaja 83 temeljnih, 11 aplikativnih, 5 podoktorskih in 29 projektov ciljnega raziskovalnega programa. 

Temeljni raziskovalni projekti v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1J1-2471Kemijska karcinogeneza: Mehanistični vpogled01.09.2020
31.08.2024
Urban Bren
2J3-2538Strategija za izboljšanje kvalitete življenja in ortopedskega zdravljenja hrustančnih poškodb – Napredni 3D (bio)tiskani nosilci za tkivno regeneracijo01.09.2020
31.08.2024
Matjaž Vogrin
3J2-2487Bioaktivne, in situ modificirane, vlaknate membrane na osnovi bakterijske celuloze: procesiranje, karakterizacija in ocena uporabnosti v biomedicini01.09.2020
29.02.2024
Selestina Gorgieva
4J7-2593Razvoj bioaktivnih nanostrukturiranih vlaknatih membran za podaljšanje kakovosti svežega sadja01.09.2020
31.08.2024
Kurečič Manja
5J6-2584Zgodovina slovenskega literarnega prevoda01.09.2020
31.08.2024
Nike Kocijančič Pokorn
6J3-2525Nevronski procesi, na katerih temelji socialna regulacija čustev in bolečine01.09.2020
31.08.2024
Satja Mulej Bratec
7J7-2598Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji.01.11.2020
31.10.2024
Tjaša Tolar
8J4-3090Pomen hlapnih izločkov korenin gojenih rastlin pri posredni obrambi pred talnimi škodljivimi žuželkami01.10.2021
30.09.2024
Žiga Laznik
9J5-3099Vključenost v predšolsko izobraževanje; dejavnik zagotavljanja enakih možnosti za razvoj posameznika in družbe ter vseživljenjsko učenje01.10.2021
30.09.2024
Tina Štemberger
10J5-3108Reforma dokaznega prava v digitalni dobi01.10.2021
30.09.2024
Vesna Rijavec
11J2-3037Bionanotehnologija kot orodje za stabilizacijo in aplikacije bioaktivnih učinkovin iz naravnih virov01.10.2021
30.09.2024
Maja Leitgeb
12J2-3053Razvoj visokozmogljivih piezoelektričnih premazov za samodejno napajanje netkanin tekstilij uporabnih v e-mobilnosti01.10.2021
30.09.2024
Vanja Kokol
13J7-3149Načrtovanje in upravljanje trajnostnih vrednostnih verig proizvodnje plastičnih materialov za prehod v krožno gospodarstvo01.11.2021
31.10.2024
Lidija Čuček
14J5-3120Opolnomočenje starejših: Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenja01.10.2021
30.09.2024
Bojan Musil
15J7-3152Napredni pristopi načrtovanja, modeliranja in optimizacije po meri prilagojenih magnetnih materialov za vgradnjo v električne naprave, izdelanih s postopki dodajnih tehnologij01.10.2021
30.09.2024
Martin Petrun
16J7-3156Sinergijska integracija kvantitativne sociologije in STEM področij za razreševanje kritične družbene dileme: Prepoznavanje univerzalnosti v družbenih pojavih: primeri cepljenja, migracij in korupcije01.10.2021
30.09.2024
Boris Podobnik
17J5-3111e@ser I Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete01.10.2021
30.09.2024
Simon Vrhovec
18J3-3069Vpliv različnih kirurških tehnik na molekularne mehanizme razsoja ginekoloških rakov01.10.2021
30.09.2024
Iztok Takač
19J3-3077Analiza kolektivne celične aktivnosti v normalnih in diabetičnih pankreatičnih otočkih s principi večplastnih mrež01.10.2021
30.09.2024
Marko Gosak
20J4-3088Med-bakterijska dinamika biofilma: vpliv na tvorbo in strukturo biofilma bakterij Campylobacter z namenom razvoja novih inovativnih strategij nadzora01.10.2021
30.09.2024
Anja Klančnik
21J1-3002Prirejanja in barvanja povezav v kubičnih grafih01.10.2021
30.09.2024
Riste Škrekovski
22J3-3076Ledvična disfunkcija in hiperkaliemija pri srčnem popuščanju, povezana z inhibitorji sistema renin-angiotenzin-aidosteron: epidemiologija, prognoza in vezalci kalija01.10.2021
30.09.2024
Mitja Lainščak
23J5-3114Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli?01.10.2021
30.09.2024
Katja Košir
24J6-3131Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini01.10.2021
30.09.2024
Boris Kern
25J6-3134Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu slovenske moderne01.11.2021
31.10.2024
Katja Mihurko Poniž
26J6-3136Meščanstvo kot umetnostni naročnik na Karnjskem in Štajerskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja01.10.2021
30.09.2024
Franci Lazarini
27J6-3140Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije01.10.2021
30.09.2024
Bojan Žalec
28N2-0181Posplošene simetrije in ekvivalence v geometrijskih podatkih01.03.2021
29.02.2024
Borut Žalik
29N3-0170Pomen povezav med eksokrinim in endokrinim trebušne slinavke v zdravju in bolezni01.07.2021
30.06.2024
Jurij Dolenšek
30N4-0192Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti01.01.2021
31.12.2024
Aleš Gregorc
31N6-0193Freising in Slovani pod škofom Abrahamom. Tekstološki pristop k01.01.2021
31.12.2024
Matija Ogrin
32N1-0232Tekmovalna hierarhična omrežja od športa do evolucije kulture01.01.2022
31.12.2024
Matjaž Perc
33J5-4582DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ, KOT ODGOVORNOST DIREKTORJEV01.10.2022
30.09.2025
Rado Bohinc
34J1-4358Deetektorji obročev Čerenkova za naslednjo generacijo eksperimentov01.10.2022
30.09.2025
Peter Križan
35J1-4398Kemijska karcinogeneza in nevrodegeneracija: Molekularni mehanizem vpliva mikrovalovnega sevanja01.10.2022
30.09.2025
Urban Bren
36J1-4414ProBiS-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški proteom pri odkrivanju zdravil01.10.2022
30.09.2025
Dušanka Janežič
37J1-4416Razvoj visokoobčutljive elektrokemijske metode na osnovi magnetnih polimernih nanokompozitov za določanje spojin antibiotikov v sledovih v okolijskih sistemih01.10.2022
30.09.2025
Olivija Plohl
38J3-4497Neinvazivni multi-omski biooznačevalci v podtipih imunskih celic za personalizirano zdravljenje otroške astme in molekularni mehanizmi neodzivnosti na inhalacijske kortikosteroide01.10.2022
30.09.2025
Uroš Potočnik
39J3-4498Multi-omska raziskava signalne poti NFkB pri multipli sklerozi01.10.2022
30.09.2025
Mitja Mitrovič
40J3-4523Individualizacija zdravljenja raka endometrija01.10.2022
30.09.2025
Jure Knez
41J7-4492Napredni tehnološki procesi za recikliranje odpadne keratinske biomase in razvoj novih funkcionalnih bio-produktov na osnovi keratina01.10.2022
30.09.2025
Mojca Škerget
42J7-4636Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi01.10.2022
30.09.2025
Dušan Strmčnik
43J7-4638Načrtovanje selektivnih katalitskih postopkov pretvorbe CO2 v etanol – UliSess01.10.2022
30.09.2025
Blaž Likozar
44J2-4424Celostni pristop za ohranjanje stenskih poslikav kulturne dediščine01.10.2022
30.09.2025
Andreja Pondelak
45J2-4458Paradigma stiskanja podatkov z odstranjevanjem obnovljivih informacij01.11.2022
31.10.2025
Borut Žalik
46J3-4534Vplivi na in preprečevanje samopoškodovalnega vedenja pri najbolj ogroženih mladostnikih01.10.2022
30.09.2025
Maja Drobnič Radobuljac
47J5-4593Upad živčno-mišičnega sistema po gibalni neaktivnosti: primerjava mlajših in starejših odraslih01.10.2022
30.09.2025
Boštjan Šimunič
48J7-4642Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščino01.10.2022
30.09.2025
Darinka Verdonik
49J6-4622Umetnostna dediščina grofov Celjskih01.10.2022
30.09.2025
Mija Oter Gorenčič
50J5-4585MIG@B | Modeliranje mednarodnih migrantskih tokov na Balkanu01.10.2022
30.09.2025
Igor Bernik
51J3-4524Razvoj naprednih večdimenzionalnih in vitro modelov ledvic01.10.2022
30.09.2025
Sebastjan Bevc
52J1-4008Drevesno neodvisnostno število grafov01.10.2022
30.09.2025
Martin Milanič
53J2-4447Vpliv mehanike in topologije membrane na celično ujetje bakterij, virionov in anorganskih delcev01.10.2022
30.09.2025
Aleš Iglič
54J5-4579Popandemično obdobje v Sloveniji: oklevanje pred cepljenjem, demokratična udeležba in zaupanje v javnozdravstvene ustanove01.10.2022
30.09.2025
Andrej Kirbiš
55J6-4603SOOČANJE S TUJCI v mestih Zgornjega Jadrana na prehodu iz srednjega v zgodnji novi vek01.10.2022
30.09.2025
Darko Darovec
56J7-4597YO-VID22: Blagostanje in podporne strukture mladih v času pred, med in po pandemiji COVID-1901.10.2022
30.09.2025
Andrej Naterer
57J5-4586Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije01.10.2022
30.09.2025
Maja Turnšek
58J7-4641Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM01.10.2022
30.09.2025
Sonja Ifko
59J4-4633Razumevanje mehanizmov in preprečevanje agregacije biofarmacevtskih proteinov01.01.2023
31.12.2025
Matja Zalar
60J1-4632Parametrizirane družine čudnih atraktorjev predstavljene preko inverznih limit: študija z vidika topologije in teorije mere01.01.2023
31.12.2025
Jernej Činč
61N3-0307Obogatitev pogovornih razložljivih metod umetne inteligence v zdravstvu01.01.2023
31.12.2026
Gregor Štiglic
62N1-0305Nova platforma za razvoj ADME modelov v farmakologiji01.02.2023
31.01.2026
Uroš Maver
63N5-0293Politična participacija v času polarizacije: Avstrija, Poljska in Slovenija v primerjalni perspektivi01.07.2023
30.06.2026
Andrej Kirbiš
64J2-4475Načrtovanje generatorskega sistema spremenljive hitrosti za povečanje odpornosti omrežja01.05.2023
30.04.2026
Boštjan Polajžer
65J4-50135Pomen hlapnih izločkov izbranih vrtnin pri posredni obrambi rastlin pred polži01.10.2023
30.09.2026
Žiga Laznik
66J5-50156Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev – preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom01.10.2023
30.09.2026
Ana Kozina
67J1-50034Knjižnica korelacij med vezavnimi vzorci opioidov in njihovimi neželenimi stranskimi učinki01.10.2023
30.09.2026
Samo Lešnik
68J2-50048PRIPRAVA KRISTALIZIRANIH ZVITIH IN DVOJČIČNIH MORFOLOGIJ IZ SUPERKRITIČNIH FLUIDOV ZA KATALIZO IN SEPARACIJE01.10.2023
30.09.2026
Aleš Podgornik
69J2-50058Sinergijski učinek disperzije žlahtnih kovin in interakcij med kovino in nosilcem v anionsko izmenjevalnih plastovitih kovinskih hidroksidih za učinkovito katalitsko hidrogeniranje CO201.10.2023
30.09.2026
Andraž Mavrič
70J2-50076Razvoj elektrokemijskega plinskega senzorja za zgodnje odkrivanje hlapnih perokso eksplozivov01.10.2023
30.09.2026
Vasko Jovanovski
71J2-50086Nanofibrilarne celulozne membrane v mikrobnih gorivnih celicah: razvoj materialov za trajnostne aplikacije z visoko dodano vrednostjo01.12.2023
30.11.2026
Selestina Gorgieva
72J4-50149Valorizacija stranskih produktov industrije rastlinskih olj na podlagi biorafinerijskega pristopa – VALREO01.11.2023
31.10.2026
Aleksandra Petrovič
73J7-50043Mutacijska platforma koronavirusnih terapevtskih tarč za študij vpliva mutacij na učinkovitost in izbiro zdravil ter načrtovanje novih pan-koronavirusnih zaviralcev01.10.2023
30.09.2026
Marko Jukič
74J7-50129Oksidativni stress in sistemski vnetni odziv po operaciji srca: minimalno invazivni zunajtelesni obtok v primerjavi s konvencionalnim zunajtelesnim obtokom01.10.2023
30.09.2026
Petra Kotnik
75J2-50087Izdelava visoko kapacitivne elektropredene vlaknovine za fleksibilen superkondenzator01.10.2023
30.09.2026
Alenka Ojstršek
76J2-50072Napredne metode za odkrivanje objektov pod površino s poudarkom na zajemu in interpretaciji podatkov01.10.2023
30.09.2026
Boštjan Batagelj
77J5-50176Razumevanje hrepenenja po hrani in vnosa hrane: Od skupinskih povprečij k personaliziranemu pristopu01.10.2023
30.09.2026
Saša Zorjan
78J7-50095Prostorsko-časovni algoritmi za ocenitev mikroklimatskih parametrov01.10.2023
30.09.2026
Niko Lukač
79J3-50098Razvoj mikrofiziološkega sistema sluznice tankega črevesa za raziskovanje učinkov mikrobiote na transepitelijski transport in imunski odziv gostitelja01.10.2023
30.09.2026
Aleksander Mahnič
80J3-50127Intervencije kliničnega farmacevta v psihiatričnih bolnišnicah pri bolnikih z duševnimi motnjami: vpliv na težave povezane z zdravili01.10.2023
30.09.2026
Matej Štuhec
81J5-50162Opolnomočenje spregledanih glasov otrok v razvoju turizma01.10.2023
30.09.2026
Tina Šegota
82N2-0326Eksperimentalna in numerična analiza statičnega in dinamičnega upogibnega obremenjevanja kompozitov z gumeno matrico01.01.2024
31.12.2026
Jernej Klemenc
83N2-0328Vpliv temperaturnih razmer na mikrostrukturo in mehanske lastnosti aditivno izdelanih materialov01.01.2024
31.12.2027
Damjan Klobčar
Aplikativni raziskovalni projekti v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1L2-3175Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prehranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki01.10.2021
30.09.2024
Željko Knez
2L2-3163Razvoj varnih večnamenskih površin za katetre za preprečevanje nastanka biofilmov (DemoCat)01.10.2021
30.09.2024
Alenka Vesel
3L2-3167Kognitivna geometrijska kontrola mehansko obdelanih odkovkov na osnovi množičnih podatkov iz obdelovalnega procesa01.10.2021
30.09.2024
Mirko Ficko
4L2-3174Nizkoemisijsko gospodinjsko strojno sušenje z vrednotenjem poškodb tekstilnih materialov01.10.2021
30.09.2024
Marko Hočevar
5L7-3187Prospektivna analiza športnih poškodb elitnih športnikov: epidemiologija, napovedovanje in varno vračanje v šport01.10.2021
30.09.2024
Rado Pišot
6L2-4430Proizvodnja, izolacija in formulacija zdravju koristnih substanc iz Helichrysum Italicum za uporabo v kozmetični industriji01.10.2022
30.09.2025
Maja Leitgeb
7L7-4494Kompleksen in vitro model kože z vključeno plastjo kosti za testiranje ne-invazivnega glukoznega senzorja01.10.2022
30.09.2025
Tina Maver
8L2-4456Večfunkcionalne vodikove tehnologije v podporo balansiranju elektroenergetskega sistema, shranjevanju energije in trgu01.10.2022
30.09.2025
Janko Petrovčič
9L2-4487Miniaturni optični-vlakenski senzorji prostih radikalov za nadzor plazemskih procesov01.10.2022
30.09.2025
Denis Đonlagić
10L2-50059Nanostrukturne prevleke visokoentropijskih zlitin za uporabo v orodjarstvu01.10.2023
30.09.2026
Aljaž Drnovšek
11L5-50163Ocenjevanje in krepitev informacijskovarnostne kulture pri izvajalcih bistvenih storitev: Analiza organizacijskih dejavnikov v odpornosti na kibernetske grožnje01.10.2023
30.09.2026
Gregor Petrič
Podoktorski raziskovalni projekti v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1Z5-3220Odvračilnost kot koncept v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU01.03.2022
29.02.2024
Petra Weingerl
2Z2-4431Funkcionalni biokompoziti za biomedicinske in trajnostne aplikacije01.10.2022
30.09.2024
Katja Vasić
3Z2-4425Razvoj hibridnega jekleno-betonskega stika za lesene diskretne mrežaste konstrukcije01.10.2022
30.09.2024
Žiga Unuk
4Z3-4529Nov mikrofiziološki sistem z integriranimi biomimetičnimi nosilci kot napreden model endokrine trebušne slinavke in vitro01.10.2022
30.09.2024
Marko Milojević
5Z2-50082Razvijanje naprednih metamaterialov z izboljšano odpornostjo pri vibracijskem utrujanju01.10.2023
30.09.2025
Branko Nečemer
Projekti Ciljnega raziskovalnega programa v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1V4-2202Smernice za prilagoditev pridelave grozdja in vina podnebnim spremembam in zahtevam trga01.10.2022
30.09.2024
Franc Čuš
2V4-2204Tehnologije trsničarske pridelave z inovativnimi rešitvami za krepitev odpornosti trajnostnega vinogradništva01.10.2022
30.09.2025
Denis Rusjan
3V4-2206Izgradnja teoretičnega modela za gradnjo cene kmetijskih in živilskih proizvodov v verigah preskrbe s hrano v Sloveniji01.10.2022
30.09.2024
Jernej Prišenk
4V4-2214Inputi v ekološkem kmetijstvu01.10.2022
30.09.2025
Martina Bavec
5V4-2215Sinteza in prostorska opredelitev podatkov kmetijske in okoljske kakovosti tal za izvajanje resolucije “Naša hrana podeželje in naravni viri po 2021” in strateškega načrta01.10.2022
30.09.2025
Borut Vrščaj
6V4-2217Prenova sistema upravljanja z državnimi kmetijskimi zemljišči01.10.2022
31.01.2024
Andrej Udovč
7V4-2226Ukrepi za zmanjšanje rabe kemičnih FFS v vinogradništvu01.10.2022
30.09.2025
Mario Lešnik
8V4-2230Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja01.10.2022
30.09.2025
Tatjana Unuk
9V2-2271Ocena potenciala medsektorske integracije v Sloveniji s poudarkom vključevanja prometnega sektorja01.10.2022
31.03.2024
Andreja Nemet
10V2-2279Vpeljava kvantitativnega, večnivojskega spremljanja prehoda v krožno gospodarstvo01.10.2022
30.09.2024
Zorka Novak Pintarič
11V2-2296Varnost v cestnem prometu – Razvoj nove metodologije merjenja varnosti v cestnem prometu01.10.2022
30.09.2024
Robert Kunc
12V5-2285Ustreznost in nadaljnji razvoj sistemske ureditve zasebnega varovanja in področnega strokovnega interesnega združevanja v Republiki Sloveniji01.10.2022
30.09.2024
Andrej Sotlar
13V5-2286Policijsko delo v skupnosti01.10.2022
30.09.2024
Gorazd Meško
14V2-2274Pouk s ščepcem umetne inteligence01.10.2022
30.09.2024
Janez Demšar
15V5-2242Primerjalna analiza zdravstvene pismenosti in drugih dejavnikov zaupanja v cepljenje v Sloveniji in Evropi: analiza stanja in predlogi rešitev01.10.2022
30.09.2024
Andrej Kirbiš
16V5-2352Raziskava kongresnih gostov, njihovih navad in potrošnje v Sloveniji01.10.2023
30.09.2024
Marko Kukanja
17V5-2354Analiza stanja in razvoj gospodarskega prostora v zamejstvu v povezavi s slovenskim gospodarstvom01.10.2023
30.09.2024
Maja Rožman
18V5-2356Razvoj metodologije in spletne rešitve za vrednotenje zrelosti in spodbujanje uporabe odprtih podatkov v slovenskem gospodarstvu01.10.2023
31.03.2025
Mirjana Kljajić Borštnar
19V5-2361Bralni vzori: bralne navade strokovnih delavcev v vrtcih, šolah in fakultetah ter splošnih knjižnicah01.10.2023
30.09.2025
Dragica Haramija
20V2-2379Celovita analiza in strategija povečanja odpornosti na kibernetska tveganja v IKT in oborožitvenih sistemih Slovenske vojske01.10.2023
30.09.2024
Marko Hölbl
21V1-2372Tveganja zaradi okoljskih in naravnih nesreč na območjih Slovenske vojske01.10.2023
30.09.2025
Boštjan Pokorny
22V3-2312Predlog modela forenzičnega psihiatričnega sistema za mladostnike v Sloveniji01.10.2023
30.09.2025
Vesna Švab
23V5-2315»One health« in korporativna varnost01.10.2023
30.09.2025
Miha Dvojmoč
24V5-2377Model strateškega načrtovanja, ki vključuje vodenje s cilji in poslovno odličnost pri zagotavljanju notranje varnosti ter njegova implementacija01.10.2023
30.09.2025
Branko Lobnikar
25V5-2301Z znanostjo do medalje: pregled medicinske, prehranske in psihološke podpore olimpijske ekipe01.10.2023
30.09.2025
Vedran Hadžić
26V5-2343Evalvacija učinkovitosti rehabilitacijskih programov in programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo01.10.2023
30.09.2025
Darja Topolšek
27V5-2374Podnebna pismenost in okolju prijazno vedenje med mladimi v Sloveniji in Evropi: analiza ravni, dejavnikov, posledic in predlogi ukrepov01.10.2023
31.03.2025
Andrej Kirbiš
28V2-2390Razvoj metod in orodij geografskega analiziranja in GIS modeliranja z uporabo sodobnih tehnologij v podporo prostorskemu planiranju in načrtovanju ter spremljanju prostorskega razvoja01.12.2023
30.11.2025
Domen Mongus
29V5-2316Krepitev strokovnega znanja in veščin policistov in policistk na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalnem in šolskem okolju, s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi ter vzpostavljanje in krepitev sodelovanja Policije s ključnimi deležniki v lokalni skupnosti01.10.2023
31.03.2026
Maja Modic

Aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Aktivnosti bilateralnega sodelovanja Univerze v Mariboru poteka v okviru 58 projektov dvostranskega sodelovanja z različnimi državami sveta.

Projekti dvostranskega sodelovanja v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1SI-INHibridna platforma za odkrivanje vdorov v okviru nadzornega sistema za zagotavljanje kibernetske varnosti01.01.2022
31.12.2024
Simona Sternad Zabukovšek
2SI-INRazvoj in vrednotenje novih bioresorpcijskih zlitin iz cinka za biomedicinske namene01.01.2022
31.12.2024
Matej Bračič
3SI-INIzboljšanje zmogljivosti sistema na osnovi večstopenjskega frekvenčnega pretvornika priključenega na omrežje za pretvorbo vetrne energije z zmožnostjo neprekinjenega obratovanja pri nizki napetosti z uporabo naprav za izboljšanje kakovosti moči01.01.2022
31.12.2024
Peter Virtič
4SI-USFizo-mimetični model enterohepatične cirkulacije01.07.2022
30.06.2024
Jan Rožanc
5SI-USAplikacije inverznih limit01.07.2022
30.06.2024
Iztok Banič
6SI-USRazpon in drugi topološki koncepti v teoriji grafov01.07.2022
30.06.2024
Andrej Taranenko
7SI-USStrukturne lastnosti resonančnih grafov in sorodni koncepti01.07.2022
30.06.2024
Niko Tratnik
8SI-USDružbena odgovornost in generacija Z. Primerjava ZDA in Slovenije01.07.2022
30.06.2024
Zlatko Nedelko
9SI-USOd odgovornih do trajnostnih organizacij. Primerjava podjetji iz ZDA in Slovenije01.07.2022
30.06.2024
Vojko Potočan
10SI-USPosplošene inverzne limite in njihove lastnosti01.07.2022
30.06.2024
Matevž Črepnjak
11SI-USProfiliranje uporabniških naprav in spletnih brskalnikov s pomočjo podatkov z brskalnikov01.07.2022
30.06.2024
Marko Hölbl
12SI-USStrateški pristop k vključevanju žensk na področjih STEM01.07.2022
30.06.2024
Lili Nemec Zlatolas
13SI-USKombiniranje peridinamičnega modeliranja in eksperimentalnih raziskav za karakterizacijo lomnega obnašanja metastabilnega avstenita pod statično in dinamično obremenitvijo01.07.2022
30.06.2024
Nenad Gubeljak
14SI-USPandemična književnost v ZDA in Sloveniji01.07.2022
30.06.2024
Tomaž Onič
15SI-USDiskurz o gibanju Black Lives Matter, organih pregona in uporabi smrtonosne sile proti neoboroženim pripadnikom temnopolte skupnosti z medkulturnega vidika01.07.2022
30.06.2024
Katja Plemenitaš
16SI-USRazlične metrične dimenzije v grafovskih produktih01.07.2022
30.06.2024
Aleksander Kelenc
17SI-USObogatitev razlag napovednih modelov z uporabo ekstremnih povzetkov zdravstvenih znanstvenih besedil01.07.2022
30.06.2024
Gregor Štiglic
18SI-USPovezava med občutkom koherentnosti, krhkostjo in strategijami upravljanja z življenjem ter kakovostjo življenja odraslih s kronično boleznijo01.07.2022
30.06.2024
Mateja Lorber
19SI-USPravni odnos med materjo in fetusom – primerjalni vidik Slovenije in ZDA01.07.2022
30.06.2024
Suzana Kraljić
20SI-USImplementacija mednarodnih okoljskih norm v nacionalne zakonodaje01.07.2022
30.06.2024
Marius Coucou Mensah
21SI-USRazvoj in mehanska karakterizacija napredne biorazgradljive žilne opornice01.07.2022
30.06.2024
Janez Kramberger
22SI-USBarvanja v razdaljno-regularnih grafih01.07.2022
30.06.2024
Marko Jakovac
23SI-TRUporaba različnih odpadnih materialov za sloje voziščne konstrukcije01.01.2023
31.12.2024
Primož Jelušič
24SI-TRPoučevanje matematike z vključevanjem tehnologije v Sloveniji in Turčiji01.01.2023
31.12.2024
Alenka Lipovec
25SI-TRVrednotenje strategij modeliranja nanotekočin v toplotnih prenosnikih01.01.2023
31.12.2024
Jure Ravnik
26SI-TRTehnike imobilizacije encimov za učinkovito odstranjevanje antibiotikov iz odpadnih vod01.01.2023
31.12.2024
Maja Leitgeb
27SI-ATAli sta bančna regulacija in nadzor postavljena pred izzive zaradi neobank?01.01.2023
31.12.2024
Vita Jagrič
28SI-ATRazvoj in mehanska karakterizacija metamaterialov za lahko gradnjo01.01.2023
31.12.2024
Janez Kramberger
29SI-ATDružbeni diskurz o energetskem prehodu v Sloveniji in v Avstriji: na poti k samozadostni energetski oskrbi01.01.2023
31.12.2024
Matevž Obrecht
30SI-ATIzzivi in razvoj analitičnih metod GC-MS/MS – akademsko partnerstvo01.01.2023
31.12.2024
Irena Petrinić
31SI-ATUravnavanje živilskih encimov s tehnologijo s superkritičnimi fluidi01.01.2023
31.12.2024
Maja Leitgeb
32SI-CNRazvijanje zrelosti pametnih mest in skupnosti z vidika pametnih regij s poudarkom na “one road one belt inititative01.01.2021
31.12.2023
Simona Sternad Zabukovšek
33SI-CNAnaliza odlaganja aerosolnih kapljic, ki jih vdihujemo z uporabo nebulatorja v človeških dihalnih poteh01.01.2021
31.12.2023
Jure Ravnik
34SI-CNSosežig alternativnih goriv v kotlu na prašno kurjavo01.01.2023
31.12.2023
Milan Vujanović
35SI-CNModel za oceno degradacije materiala na osnovi spremljanja procesov na površini komponent, ki so izpostavljene ciklični dinamični obremenitvi01.01.2023
31.12.2023
Nenad Gubeljak
36SI-CNAnaliza širjenja kulture na internetu z uporabo grafov znanj01.01.2023
31.12.2023
Niko Lukač
37SI-HRDigitalna preobrazba gradbenih projektov spodbujena s sinergijo optimizacijskih metod in koncepta BIM z namenom učinkovitejše in varnejše gradnje01.04.2023
31.03.2025
Uroš Klanšek
38SI-HRRevitalizacija in optimalna sanacija odlomov v mehki kamninski masi01.04.2023
31.03.2025
Primož Jelušič
39SI-HRRazvoj strategij tehniškega izobraževanja za potrebe 21. stoletja01.04.2023
31.03.2025
Mateja Ploj Virtič
40SI-HRTopološki dinamični sistemi: lastnosti fiksnih točk, topološka entropija in minimalnost01.04.2023
31.03.2025
Iztok Banič
41SI-HRDigitalna transformacija in družbena odgovornost visokošolskega izobraževanja na Hrvaškem in v Sloveniji01.04.2023
31.03.2025
Zlatko Nedelko
42SI-HREtika živali: na poti k trajnostni čezvrstni skupnosti01.04.2023
31.03.2025
Tomaž Grušovnik
43SI-HRImobilizacija encimov in njihova uporaba v proizvodnji kemikalij in čiščenju odpadnih voda01.04.2023
31.03.2025
Mateja Primožič
44SI-HRKrožno gospodarstvo za trajnostne in odporne oskrbovalne verige01.04.2023
31.03.2025
Matevž Obrecht
45SI-HRDinamika obnašanja in socialnih interakcij pri spontanem mešanju gnezd pujskov ob odstavitvi – optimizacija procesa odstavitve pujskov Akronim: OPTIOD01.04.2023
31.03.2025
Maja Prevolnik Povše
46SI-HRRačunalniško podprto prevajanje v slovensko-hrvaški poslovni komunikaciji kot del inkluzivne družbe01.04.2023
31.03.2025
Vlasta Kučiš
47SI-UKKako prevajalci in tolmači dojemajo vpliv umetne inteligence na svoj poklic?01.05.2023
30.04.2025
Sara Othaber
48SI-UKIndukcija faznih prehodov proteinov z ATP01.05.2023
30.04.2025
Matja Zalar
49SI-UKPovezava med občutkom skladnosti, kakovostjo življenja in oskrbo odraslih s kronično boleznijo01.05.2023
30.04.2025
Nataša Mlinar Reljić
50SI-UKIzkoriščanje in varstvo šibkejše stranke: premostitev vrzeli med zasebnim in javnim pravom01.05.2023
30.04.2025
Petra Weingerl
51SI-RSUpravljanje kariere generacije Z: strategije za preprečevanje bega človeškega kapitala iz države01.04.2023
31.03.2025
Vojko Potočan
52SI-RSUporaba in upravljanja užitnih stranskih proizvodov, ki jih doma ustvarijo ljubiteljski obrtniki v sektorju HoReCa in mikropodjetjih01.04.2023
Polona Šprajc
53SI-RSEncimsko vodena izolacija bioaktivnih komponent iz rastlin za kozmetično industrijo01.04.2023
Mateja Primožič
54SI-RSProgramska okolja s hkratno večkratno predstavitvijo kot podpora zgodnjemu učenju programiranja01.04.2023
Marjan Mernik
55SI-RSPrimerjalna študija o potencialu izrabe odplak industrije biogoriv za proizvodnjo biopolimera mikrobnega izvora01.04.2023
Matjaž Finšgar
56SI-RSRaziskave antioksidativne in zaviralne aktivnosti taninov s kombiniranim eksperimentalnim in računalniškim pristopom01.04.2023
Jelena Tošović
57SI-RSSpremljanje elektrokemijskih in korozijskih nove AuGe zlitine v različnih delovnih pogojih01.04.2023
Rebeka Rudolf
58SI-RSPrimerjalna validacija slovenskih srbskih nacionalnih standardov za namen razvoja priporočil za trajnostno in odpornostno arhitekturno načrtovanje domov za starejše01.04.2023
Vesna Žegarac Leskovar
Zapri