Preskoči na vsebino
Loader

Nacionalni raziskovalni programi in projekti

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Nacionalni raziskovalni programi in projekti

Raziskovalni programi

Univerza v Mariboru izvaja 54 raziskovalnih programov, pri čemer je v 35 programih vodilna organizacija.

Raziskovalni programi v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1P1-0164Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja01.01.2019
31.12.2024
Dejan Škorjanc
2P5-0023Podjetništvo za inovativno družbo01.01.2020
31.12.2025
Polona Tominc
3P5-0018Sistemi za podporo odločanju v elektronskem poslovanju01.01.2019
31.12.2024
Andreja Pucihar
4P5-0039Civilno gospodarsko pravo01.01.2020
31.12.2025
Vesna Rijavec
5P2-0414Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj01.01.2022
31.12.2027
Zdravko Kravanja
6P2-0046Separacijski procesi in produktna tehnika01.01.2019
31.12.2024
Željko Knez
7P2-0063Konstruiranje celičnih struktur01.01.2022
31.12.2027
Zoran Ren
8P2-0118Tekstilna kemija01.01.2022
31.12.2027
Lidija Fras Zemljič
9P2-0120Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo01.01.2022
31.12.2027
Ivan Anžel
10P2-0137Numerična in eksperimentalna analiza nelinearnih mehanskih sistemov01.01.2022
31.12.2027
Nenad Gubeljak
11P2-0157Tehnološki sistemi za pametno proizvodnjo01.01.2020
31.12.2025
Mirko Ficko
12P2-0196Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu01.01.2020
31.12.2025
Matjaž Hriberšek
13P2-0028Mehatronski sistemi01.01.2019
31.12.2024
Miro Milanovič
14P2-0041Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve01.01.2020
31.12.2025
Borut Žalik
15P2-0065Telematika01.01.2022
31.12.2027
Dušan Gleich
16P2-0114Aplikativna elektromagnetika01.01.2020
31.12.2025
Mladen Trlep
17P2-0115Vodenje elektromehanskih sistemov01.01.2020
31.12.2025
Gorazd Štumberger
18P2-0129Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu01.01.2022
31.12.2027
Miroslav Premrov
19P5-0397Varnost v lokalnih skupnostih01.01.2019
31.12.2024
Gorazd Meško
20P3-0396Celične in tkivne mreže01.01.2019
31.12.2024
Marjan Slak Rupnik
21P6-0138Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom01.01.2019
31.12.2024
Darko Friš
22P6-0144Laboratorij uma: miselni eksperimenti od narave do družbe01.01.2022
31.12.2027
Nenad Miščević
23P6-0156Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine01.01.2020
31.12.2025
Marko Jesenšek
24P6-0372Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti01.01.2022
31.12.2027
Gorazd Bajc
25P5-0381Kineziologija za kakovost življenja01.01.2022
31.12.2027
Rado Pišot
26P3-0360Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike01.01.2019
31.12.2024
Košnik Mitja
27P1-0288Algebre in kolobarji01.01.2022
31.12.2027
Matej Brešar
28P1-0297Teorija grafov01.01.2022
31.12.2027
Sandi Klavžar
29P1-0055Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic01.01.2022
31.12.2027
Primož Ziherl
30P1-0112Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci01.01.2022
31.12.2027
Žitnik Matjaž
31P1-0135Eksperimentalna fizika osnovnih delcev01.01.2022
31.12.2027
Mikuž Marko
32P3-0036Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja01.01.2022
31.12.2027
Uroš Maver
33P5-0062Uporabna razvojna psihologija01.01.2020
31.12.2025
Zupančič Maja
34P6-0265Medkulturne literarnovedne študije01.01.2019
31.12.2024
Tanja Žigon
35P5-0364Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije01.01.2022
31.12.2027
Dimovski Vlado
36P6-0024Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave01.01.2022
31.12.2027
Juvan Marko
37P2-0268Geotehnologija01.01.2020
31.12.2025
Milan Terčelj 
38P4-0022Ekonomika agroživilstva in naravnih virov01.01.2018
31.12.2023
Emil Erjavec
39P2-0190Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja01.01.2018
31.12.2023
Bojan Ačko
40P5-0027Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU01.01.2018
31.12.2023
Žan Jan Oplotnik
41P2-0006Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev01.01.2018
31.12.2023
Peter Krajnc
42P2-0123Oblačilna znanost, udobje in tekstilni materiali01.01.2018
31.12.2023
Jelka Geršak
43P2-0057Informacijski sistemi01.01.2018
31.12.2023
Marjan Heričko
44P2-0069Napredne metode interakcij v telekomunikacijah01.01.2018
31.12.2023
Zdravko Kačič
45P2-0368Optični senzorji in napredni interaktivni vmesniki01.01.2018
31.12.2023
Denis Đonlagić
46P3-0067Farmakologija in farmakogenomika01.01.2018
31.12.2023
Mojca Kržan
47P1-0403Računsko intenzivni kompleksni sistemi01.01.2019
31.12.2024
Matjaž Perc
48P2-0412Heterogeni procesi na površinah trdnin za trajnostne tehnologije01.01.2019
31.12.2024
Matjaž Valant
49P2-0421Trajnostne tehnologije in krožno gospodarstvo01.01.2022
31.12.2027
Lidija Čuček
50P5-0433Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (Industrijo 4.0)01.01.2022
31.12.2027
Boris Aberšek
51P2-0425Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti01.01.2022
31.12.2027
Andrej Kos
52P2-0424Dizajn novih lastnosti (nano)materialov & aplikacije01.01.2022
31.12.2027
Aleksandra Lobnik
53P6-0437PODOBA – BESEDA – ZNANJE. Življenje idej v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom 1400-1800.01.01.2022
31.12.2027
Helena Seražin
54P3-0427Sistemski pristopi k raziskavam človeškega genoma za personalizirano medicino kroničnih imunskih bolezni01.01.2022
31.12.2027
Uroš Potočnik

Raziskovalni projekti

Univerza v Mariboru izvaja 76 temeljnih, 12 aplikativnih, 5 podoktorskih in 32 projektov ciljnega raziskovalnega programa. 

Temeljni raziskovalni projekti v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1J1-1702Dejavniki, ki vplivajo na gozdove jadranskih rjavih alg in rešitve za obnovo habitata01.07.2019
30.06.2023
Martina Orlando Bonaca
2J2-1739Visoko zmogljivi nanostrukturirani senzorji akrilamida01.07.2019
31.03.2023
Kristina Žagar Soderžnik
3J6-1810Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije01.07.2019
30.06.2023
Tina Košak
4J5-2561Korporativno upravljanje javnih služb – med učinkovitostjo in družbeno odgovornostjo01.09.2020
31.08.2023
Rado Bohinc
5J1-2470Biofunkcionalizacija 3D-tiskanih kovinskih zlitin kot novo nastajajoča strategija za zmanjšanje neželenih učinkov ortopedskih vsadkov01.09.2020
31.08.2023
Matjaž Finšgar
6J1-2471Kemijska karcinogeneza: Mehanistični vpogled01.09.2020
31.08.2023
Urban Bren
7J3-2538Strategija za izboljšanje kvalitete življenja in ortopedskega zdravljenja hrustančnih poškodb – Napredni 3D (bio)tiskani nosilci za tkivno regeneracijo01.09.2020
31.08.2023
Matjaž Vogrin
8J7-2602Sinteza in karakterizacija biokompozitnih materialov na osnovi sporopolenina za doseganje večje učinkovitosti proti mikroorganizmom odpornim na antibiotike01.09.2020
31.08.2023
Mladen Franko
9J2-2487Bioaktivne, in situ modificirane, vlaknate membrane na osnovi bakterijske celuloze: procesiranje, karakterizacija in ocena uporabnosti v biomedicini01.09.2020
31.08.2023
Selestina Gorgieva
10J4-2545Samosestavljivi in napredni biopolimerni ovoji za mikrokapsulacijoprobiotikov in starterskih kultur01.09.2020
31.08.2023
Ilja Gasan Osojnik Črnivec
11J7-2593Razvoj bioaktivnih nanostrukturiranih vlaknatih membran za podaljšanje kakovosti svežega sadja01.09.2020
31.08.2023
Kurečič Manja
12J7-2605Validacija markerja mišične kakovosti za diagnosticiranje sarkopenije01.09.2020
31.08.2023
Boštjan Šimunič
13J4-2542Mikrobne interakcije kot temelj biokontrole bakterij Campylobacter jejuni01.09.2020
31.08.2023
Sonja Smole – Možina
14J1-2452Strukturni, optimizacijski in algoritmični problemi v geometrijskih in topoloških predstavitvah grafov01.09.2020
31.08.2023
Bojan Mohar
15J1-2457Fazni prehodi proti koordinaciji v večplastnih omrežjih01.09.2020
31.08.2023
Matjaž Perc
16J6-2584Zgodovina slovenskega literarnega prevoda01.09.2020
31.08.2023
Nike Kocijančič Pokorn
17J3-2525Nevronski procesi, na katerih temelji socialna regulacija čustev in bolečine01.09.2020
31.08.2023
Satja Mulej Bratec
18J7-2598Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji.01.11.2020
31.10.2023
Tjaša Tolar
19J4-3090Pomen hlapnih izločkov korenin gojenih rastlin pri posredni obrambi pred talnimi škodljivimi žuželkami01.10.2021
30.09.2024
Žiga Laznik
20J5-3099Vključenost v predšolsko izobraževanje; dejavnik zagotavljanja enakih možnosti za razvoj posameznika in družbe ter vseživljenjsko učenje01.10.2021
30.09.2024
Tina Štemberger
21J5-3108Reforma dokaznega prava v digitalni dobi01.10.2021
30.09.2024
Vesna Rijavec
22J2-3037Bionanotehnologija kot orodje za stabilizacijo in aplikacije bioaktivnih učinkovin iz naravnih virov01.10.2021
30.09.2024
Maja Leitgeb
23J2-3053Razvoj visokozmogljivih piezoelektričnih premazov za samodejno napajanje netkanin tekstilij uporabnih v e-mobilnosti01.10.2021
30.09.2024
Vanja Kokol
24J7-3149Načrtovanje in upravljanje trajnostnih vrednostnih verig proizvodnje plastičnih materialov za prehod v krožno gospodarstvo01.11.2021
31.10.2024
Lidija Čuček
25J5-3120Opolnomočenje starejših: Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenja01.10.2021
30.09.2024
Bojan Musil
26J7-3152Napredni pristopi načrtovanja, modeliranja in optimizacije po meri prilagojenih magnetnih materialov za vgradnjo v električne naprave, izdelanih s postopki dodajnih tehnologij01.10.2021
30.09.2024
Martin Petrun
27J7-3156Sinergijska integracija kvantitativne sociologije in STEM področij za razreševanje kritične družbene dileme: Prepoznavanje univerzalnosti v družbenih pojavih: primeri cepljenja, migracij in korupcije01.10.2021
30.09.2024
Boris Podobnik
28J5-3111e@ser I Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete01.10.2021
30.09.2024
Simon Vrhovec
29J3-3069Vpliv različnih kirurških tehnik na molekularne mehanizme razsoja ginekoloških rakov01.10.2021
30.09.2024
Iztok Takač
30J3-3077Analiza kolektivne celične aktivnosti v normalnih in diabetičnih pankreatičnih otočkih s principi večplastnih mrež01.10.2021
30.09.2024
Marko Gosak
31J4-3088Med-bakterijska dinamika biofilma: vpliv na tvorbo in strukturo biofilma bakterij Campylobacter z namenom razvoja novih inovativnih strategij nadzora01.10.2021
30.09.2024
Anja Klančnik
32J1-3002Prirejanja in barvanja povezav v kubičnih grafih01.10.2021
30.09.2024
Riste Škrekovski
33J3-3076Ledvična disfunkcija in hiperkaliemija pri srčnem popuščanju, povezana z inhibitorji sistema renin-angiotenzin-aidosteron: epidemiologija, prognoza in vezalci kalija01.10.2021
30.09.2024
Mitja Lainščak
34J5-3114Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli?01.10.2021
30.09.2024
Katja Košir
35J6-3131Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini01.10.2021
30.09.2024
Boris Kern
36J6-3134Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu slovenske moderne01.11.2021
31.10.2024
Katja Mihurko Poniž
37J6-3136Meščanstvo kot umetnostni naročnik na Karnjskem in Štajerskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja01.10.2021
30.09.2024
Franci Lazarini
38J6-3140Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije01.10.2021
30.09.2024
Bojan Žalec
39N4-0145Bio-zaščitne kulture in bioaktivni izvlečki kot trajnostne kombinirane strategije za podaljšanje obstojnosti mediteranske hrane01.03.2020
28.02.2023
Sonja Smole – Možina
40N2-0181Posplošene simetrije in ekvivalence v geometrijskih podatkih01.03.2021
29.02.2024
Borut Žalik
41N3-0170Pomen povezav med eksokrinim in endokrinim trebušne slinavke v zdravju in bolezni01.01.2021
31.12.2023
Jurij Dolenšek
42N4-0192Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti01.01.2021
31.12.2024
Aleš Gregorc
43N6-0193Freising in Slovani pod škofom Abrahamom. Tekstološki pristop k01.01.2021
31.12.2024
Matija Ogrin
44NK-0001Nove okolju sprejemljive tankoplastne prevleke mešanic korozijskih inhibitorjev: njihov mehanizem in uporaba01.01.2021
31.12.2023
Matjaž Finšgar
45N1-0232Tekmovalna hierarhična omrežja od športa do evolucije kulture01.01.2022
31.12.2024
Matjaž Perc
46J5-4582DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ, KOT ODGOVORNOST DIREKTORJEV01.10.2022
30.09.2025
Rado Bohinc
47J1-4358Deetektorji obročev Čerenkova za naslednjo generacijo eksperimentov01.10.2022
30.09.2025
Peter Križan
48J1-4398Kemijska karcinogeneza in nevrodegeneracija: Molekularni mehanizem vpliva mikrovalovnega sevanja01.10.2022
30.09.2025
Urban Bren
49J1-4414ProBiS-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški proteom pri odkrivanju zdravil01.10.2022
30.09.2025
Dušanka Janežič
50J1-4416Razvoj visokoobčutljive elektrokemijske metode na osnovi magnetnih polimernih nanokompozitov za določanje spojin antibiotikov v sledovih v okolijskih sistemih01.10.2022
30.09.2025
Olivija Plohl
51J3-4497Neinvazivni multi-omski biooznačevalci v podtipih imunskih celic za personalizirano zdravljenje otroške astme in molekularni mehanizmi neodzivnosti na inhalacijske kortikosteroide01.10.2022
30.09.2025
Uroš Potočnik
52J3-4498Multi-omska raziskava signalne poti NFkB pri multipli sklerozi01.10.2022
30.09.2025
Mitja Mitrovič
53J3-4523Individualizacija zdravljenja raka endometrija01.10.2022
30.09.2025
Jure Knez
54J7-4492Napredni tehnološki procesi za recikliranje odpadne keratinske biomase in razvoj novih funkcionalnih bio-produktov na osnovi keratina01.10.2022
30.09.2025
Mojca Škerget
55J7-4636Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi01.10.2022
30.09.2025
Dušan Strmčnik
56J7-4638Načrtovanje selektivnih katalitskih postopkov pretvorbe CO2 v etanol – UliSess01.10.2022
30.09.2025
Blaž Likozar
57J2-4424Celostni pristop za ohranjanje stenskih poslikav kulturne dediščine01.10.2022
30.09.2025
Andreja Pondelak
58J2-4458Paradigma stiskanja podatkov z odstranjevanjem obnovljivih informacij01.11.2022
31.10.2025
Borut Žalik
59J3-4534Vplivi na in preprečevanje samopoškodovalnega vedenja pri najbolj ogroženih mladostnikih01.10.2022
30.09.2025
Maja Drobnič Radobuljac
60J5-4593Upad živčno-mišičnega sistema po gibalni neaktivnosti: primerjava mlajših in starejših odraslih01.10.2022
30.09.2025
Boštjan Šimunič
61J7-4642Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščino01.10.2022
30.09.2025
Darinka Verdonik
62J6-4622Umetnostna dediščina grofov Celjskih01.10.2022
30.09.2025
Mija Oter Gorenčič
63J5-4585MIG@B | Modeliranje mednarodnih migrantskih tokov na Balkanu01.10.2022
30.09.2025
Igor Bernik
64J3-4524Razvoj naprednih večdimenzionalnih in vitro modelov ledvic01.10.2022
30.09.2025
Sebastjan Bevc
65J1-4008Drevesno neodvisnostno število grafov01.10.2022
30.09.2025
Martin Milanič
66J2-4447Vpliv mehanike in topologije membrane na celično ujetje bakterij, virionov in anorganskih delcev01.10.2022
30.09.2025
Aleš Iglič
67J5-4579Popandemično obdobje v Sloveniji: oklevanje pred cepljenjem, demokratična udeležba in zaupanje v javnozdravstvene ustanove01.10.2022
30.09.2025
Andrej Kirbiš
68J6-4603SOOČANJE S TUJCI v mestih Zgornjega Jadrana na prehodu iz srednjega v zgodnji novi vek01.10.2022
30.09.2025
Darko Darovec
69J7-4597YO-VID22: Blagostanje in podporne strukture mladih v času pred, med in po pandemiji COVID-1901.10.2022
30.09.2025
Andrej Naterer
70J5-4586Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije01.10.2022
30.09.2025
Maja Turnšek
71J7-4641Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM01.10.2022
30.09.2025
Sonja Ifko
72J4-4633Razumevanje mehanizmov in preprečevanje agregacije biofarmacevtskih proteinov01.01.2023
31.12.2025
Matja Zalar
73J1-4632Parametrizirane družine čudnih atraktorjev predstavljene preko inverznih limit: študija z vidika topologije in teorije mere01.01.2023
31.12.2025
Jernej Činč
74N3-0307Obogatitev pogovornih razložljivih metod umetne inteligence v zdravstvu01.01.2023
31.12.2026
Gregor Štiglic
75N1-0305Nova platforma za razvoj ADME modelov v farmakologiji01.02.2023
31.01.2026
Uroš Maver
76N5-0293Politična participacija v času polarizacije: Avstrija, Poljska in Slovenija v primerjalni perspektivi01.02.2023
31.01.2026
Andrej Kirbiš
Aplikativni raziskovalni projekti v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1L2-2611Online karakterizacija tekočin v kovinsko predelovalni industriji01.09.2020
31.08.2023
Simon Pevec
2L7-2633Implementacije digitalnih dvojčkov ekosistemov agrikulturnih površin01.09.2020
31.08.2023
Domen Mongus
3L5-2626Skladiščenje 4.0 – Model integracije skladiščno-komisionirnih in robotskih sistemov01.09.2020
31.08.2023
Tone Lerher
4L2-3175Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prehranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki01.10.2021
30.09.2024
Željko Knez
5L2-3163Razvoj varnih večnamenskih površin za katetre za preprečevanje nastanka biofilmov (DemoCat)01.10.2021
30.09.2024
Alenka Vesel
6L2-3167Kognitivna geometrijska kontrola mehansko obdelanih odkovkov na osnovi množičnih podatkov iz obdelovalnega procesa01.10.2021
30.09.2024
Mirko Ficko
7L2-3174Nizkoemisijsko gospodinjsko strojno sušenje z vrednotenjem poškodb tekstilnih materialov01.10.2021
30.09.2024
Marko Hočevar
8L7-3187Prospektivna analiza športnih poškodb elitnih športnikov: epidemiologija, napovedovanje in varno vračanje v šport01.10.2021
30.09.2024
Rado Pišot
9L2-4430Proizvodnja, izolacija in formulacija zdravju koristnih substanc iz Helichrysum Italicum za uporabo v kozmetični industriji01.10.2022
30.09.2025
Maja Leitgeb
10L7-4494Kompleksen in vitro model kože z vključeno plastjo kosti za testiranje ne-invazivnega glukoznega senzorja01.10.2022
30.09.2025
Tina Maver
11L2-4456Večfunkcionalne vodikove tehnologije v podporo balansiranju elektroenergetskega sistema, shranjevanju energije in trgu01.10.2022
30.09.2025
Janko Petrovčič
12L2-4487Miniaturni optični-vlakenski senzorji prostih radikalov za nadzor plazemskih procesov01.10.2022
30.09.2025
Denis Đonlagić
Podoktorski raziskovalni projekti v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1Z2-3200Aerogeli kot biorazgradljivi kostni implantati01.10.2021
30.09.2023
Gabrijela Horvat
2Z5-3220Odvračilnost kot koncept v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU01.03.2022
29.02.2024
Petra Weingerl
3Z2-4431Funkcionalni biokompoziti za biomedicinske in trajnostne aplikacije01.10.2022
30.09.2024
Katja Vasić
4Z2-4425Razvoj hibridnega jekleno-betonskega stika za lesene diskretne mrežaste konstrukcije01.10.2022
30.09.2024
Žiga Unuk
5Z3-4529Nov mikrofiziološki sistem z integriranimi biomimetičnimi nosilci kot napreden model endokrine trebušne slinavke in vitro01.10.2022
30.09.2024
Marko Milojević
Projekti Ciljnega raziskovalnega programa v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1V4-2002Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji01.11.2020
31.10.2023
Stanislav Trdan
2V4-2007Razvoj metod in vzpostavitev sistemov uradnega preizkušanja ekoloških sort in heterogenega materiala izbranih poljščin in zelenjadnic 01.11.2020
31.10.2023
Vladimir Meglič
3V4-2010Vrednotenje verig preskrbe s hrano z dodano vrednostjo z namenom identifikacije vrzeli in izdelave priporočil za nadaljnji razvoj v Sloveniji01.11.2020
31.10.2023
Jernej Prišenk
4V4-2022Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje vezave C v tla z ohranitveno obdelavo tal (akronim “ReC-Till”)”)01.11.2020
31.10.2023
Marjetka Suhadolc
5V5-2030MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA VINSKEGA IN GASTRONOMSKEGA TURIZMA NA KMETIJAH (VINGATUR)01.11.2020
31.10.2022
Simon Kerma
6V2-2009Optimizacija pristopov za trajnostno pridelavo hrane in večji delež lokalno pridelane hrane01.11.2020
30.04.2023
Zorka Novak Pintarič
7V4-2020Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu01.11.2020
31.10.2023
Luka Juvančič
8V4-2021Zasnova, testiranje in priprava rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa “Pisan travnik” na naravovarstveno pomembnih (NVP) traviščih v Sloveniji01.11.2020
30.04.2023
Mitja Kaligarič
9V2-2127Vzpostavitev centralnega izvajanja nacionalnih medlaboratorijskih01.09.2021
28.02.2023
Bojan Ačko
10V2-2132RUKIV – Razvoj programov usposabljanj za kibernetsko varnost01.09.2021
28.02.2023
Muhamed Turkanović
11V5-2148Razvoj celovitih modelov ocenjevanja nacionalnovarnostne01.09.2021
31.08.2023
Kaja Prislan
12V5-2149Učinkovit pritožbeni mehanizem nad delom občinskih redarjev,01.09.2021
28.02.2023
Andrej Sotlar
13V5-2112Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve in aktivnosti01.09.2021
28.02.2023
Milica Antić Gaber
14V7-2128Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma01.09.2021
28.02.2023
Maja Turnšek
15V4-2202Smernice za prilagoditev pridelave grozdja in vina podnebnim spremembam in zahtevam trga01.10.2022
30.09.2024
Franc Čuš
16V4-2204Tehnologije trsničarske pridelave z inovativnimi rešitvami za krepitev odpornosti trajnostnega vinogradništva01.10.2022
30.09.2025
Denis Rusjan
17V4-2206Izgradnja teoretičnega modela za gradnjo cene kmetijskih in živilskih proizvodov v verigah preskrbe s hrano v Sloveniji01.10.2022
30.09.2024
Jernej Prišenk
18V4-2214Inputi v ekološkem kmetijstvu01.10.2022
30.09.2025
Martina Bavec
19V4-2215Sinteza in prostorska opredelitev podatkov kmetijske in okoljske kakovosti tal za izvajanje resolucije “Naša hrana podeželje in naravni viri po 2021” in strateškega načrta01.10.2022
30.09.2025
Borut Vrščaj
20V4-2217Prenova sistema upravljanja z državnimi kmetijskimi zemljišči01.10.2022
31.01.2024
Andrej Udovč
21V4-2226Ukrepi za zmanjšanje rabe kemičnih FFS v vinogradništvu01.10.2022
30.09.2025
Mario Lešnik
22V4-2230Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja01.10.2022
30.09.2025
Tatjana Unuk
23V5-2278Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju01.10.2022
30.09.2023
Janez Vogrinc
24V2-2271Ocena potenciala medsektorske integracije v Sloveniji s poudarkom vključevanja prometnega sektorja01.10.2022
31.03.2024
Andreja Nemet
25V2-2279Vpeljava kvantitativnega, večnivojskega spremljanja prehoda v krožno gospodarstvo01.10.2022
30.09.2024
Zorka Novak Pintarič
26V2-2260Integracija in analiza heterogenih podatkovnih tokov v preiskovalni platformi01.10.2022
30.09.2023
Niko Lukač
27V2-2296Varnost v cestnem prometu – Razvoj nove metodologije merjenja varnosti v cestnem prometu01.10.2022
30.09.2024
Robert Kunc
28V5-2285Ustreznost in nadaljnji razvoj sistemske ureditve zasebnega varovanja in področnega strokovnega interesnega združevanja v Republiki Sloveniji01.10.2022
30.09.2024
Andrej Sotlar
29V5-2286Policijsko delo v skupnosti01.10.2022
30.09.2024
Gorazd Meško
30V2-2274Pouk s ščepcem umetne inteligence01.10.2022
30.09.2024
Janez Demšar
31V5-2273Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji01.10.2022
30.09.2023
Boris Aberšek
32V5-2242Primerjalna analiza zdravstvene pismenosti in drugih dejavnikov zaupanja v cepljenje v Sloveniji in Evropi: analiza stanja in predlogi rešitev01.10.2022
30.09.2024
Andrej Kirbiš

Projekti dvostranskega sodelovanja

Mednarodno dvostransko znanstveno in tehnološko sodelovanje Univerze v Mariboru poteka v okviru 49 projektov dvostranskega sodelovanja z različnimi državami sveta.

Projekti dvostranskega sodelovanja v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1SI-BIHRazvoj nadzornih algoritmov in sistemov za preprečevanje škodljivih posledic COVID-19 v proizvodnih sistemih01.07.2021
30.06.2023
Simon Klančnik
2SI-BIHKorozijsko odporne antimikrobne pametne prevleke za konstrukcijske materiale01.07.2021
30.06.2023
Regina Fuchs Godec
3SI-BIHSinteza, karakterizacija in aplikacija mezoporozne slike kot katalizatorja01.07.2021
30.06.2023
Darja Pečar
4SI-INHibridna platforma za odkrivanje vdorov v okviru nadzornega sistema za zagotavljanje kibernetske varnosti01.01.2022
31.12.2024
Simona Sternad Zabukovšek
5SI-INRazvoj in vrednotenje novih bioresorpcijskih zlitin iz cinka za biomedicinske namene01.01.2022
31.12.2024
Matej Bračič
6SI-INIzboljšanje zmogljivosti sistema na osnovi večstopenjskega frekvenčnega pretvornika priključenega na omrežje za pretvorbo vetrne energije z zmožnostjo neprekinjenega obratovanja pri nizki napetosti z uporabo naprav za izboljšanje kakovosti moči01.01.2022
31.12.2024
Peter Virtič
7SI-USFizo-mimetični model enterohepatične cirkulacije01.07.2022
30.06.2024
Jan Rožanc
8SI-USAplikacije inverznih limit01.07.2022
30.06.2024
Iztok Banič
9SI-USRazpon in drugi topološki koncepti v teoriji grafov01.07.2022
30.06.2024
Andrej Taranenko
10SI-USStrukturne lastnosti resonančnih grafov in sorodni koncepti01.07.2022
30.06.2024
Niko Tratnik
11SI-USDružbena odgovornost in generacija Z. Primerjava ZDA in Slovenije01.07.2022
30.06.2024
Zlatko Nedelko
12SI-USOd odgovornih do trajnostnih organizacij. Primerjava podjetji iz ZDA in Slovenije01.07.2022
30.06.2024
Vojko Potočan
13SI-USPosplošene inverzne limite in njihove lastnosti01.07.2022
30.06.2024
Matevž Črepnjak
14SI-USProfiliranje uporabniških naprav in spletnih brskalnikov s pomočjo podatkov z brskalnikov01.07.2022
30.06.2024
Marko Hölbl
15SI-USStrateški pristop k vključevanju žensk na področjih STEM01.07.2022
30.06.2024
Lili Nemec Zlatolas
16SI-USKombiniranje peridinamičnega modeliranja in eksperimentalnih raziskav za karakterizacijo lomnega obnašanja metastabilnega avstenita pod statično in dinamično obremenitvijo01.07.2022
30.06.2024
Nenad Gubeljak
17SI-USPandemična književnost v ZDA in Sloveniji01.07.2022
30.06.2024
Tomaž Onič
18SI-USDiskurz o gibanju Black Lives Matter, organih pregona in uporabi smrtonosne sile proti neoboroženim pripadnikom temnopolte skupnosti z medkulturnega vidika01.07.2022
30.06.2024
Katja Plemenitaš
19SI-USRazlične metrične dimenzije v grafovskih produktih01.07.2022
30.06.2024
Aleksander Kelenc
20SI-USObogatitev razlag napovednih modelov z uporabo ekstremnih povzetkov zdravstvenih znanstvenih besedil01.07.2022
30.06.2024
Gregor Štiglic
21SI-USPovezava med občutkom koherentnosti, krhkostjo in strategijami upravljanja z življenjem ter kakovostjo življenja odraslih s kronično boleznijo01.07.2022
30.06.2024
Mateja Lorber
22SI-USPravni odnos med materjo in fetusom – primerjalni vidik Slovenije in ZDA01.07.2022
30.06.2024
Suzana Kraljić
23SI-USImplementacija mednarodnih okoljskih norm v nacionalne zakonodaje01.07.2022
30.06.2024
Marius Coucou Mensah
24SI-USRazvoj in mehanska karakterizacija napredne biorazgradljive žilne opornice01.07.2022
30.06.2024
Janez Kramberger
25SI-USBarvanja v razdaljno-regularnih grafih01.07.2022
30.06.2024
Marko Jakovac
26SI-TRUporaba različnih odpadnih materialov za sloje voziščne konstrukcije01.01.2023
31.12.2024
Primož Jelušič
27SI-TRPoučevanje matematike z vključevanjem tehnologije v Sloveniji in Turčiji01.01.2023
31.12.2024
Alenka Lipovec
28SI-TRVrednotenje strategij modeliranja nanotekočin v toplotnih prenosnikih01.01.2023
31.12.2024
Jure Ravnik
29SI-TRTehnike imobilizacije encimov za učinkovito odstranjevanje antibiotikov iz odpadnih vod01.01.2023
31.12.2024
Maja Leitgeb
30SI-ATAli sta bančna regulacija in nadzor postavljena pred izzive zaradi neobank?01.01.2023
31.12.2024
Vita Jagrič
31SI-ATRazvoj in mehanska karakterizacija metamaterialov za lahko gradnjo01.01.2023
31.12.2024
Janez Kramberger
32SI-ATDružbeni diskurz o energetskem prehodu v Sloveniji in v Avstriji: na poti k samozadostni energetski oskrbi01.01.2023
31.12.2024
Matevž Obrecht
33SI-ATIzzivi in razvoj analitičnih metod GC-MS/MS – akademsko partnerstvo01.01.2023
31.12.2024
Irena Petrinić
34SI-ATUravnavanje živilskih encimov s tehnologijo s superkritičnimi fluidi01.01.2023
31.12.2024
Maja Leitgeb
35SI-CNRazvijanje zrelosti pametnih mest in skupnosti z vidika pametnih regij s poudarkom na “one road one belt inititative01.01.2021
31.12.2023
Simona Sternad Zabukovšek
36SI-CNAnaliza odlaganja aerosolnih kapljic, ki jih vdihujemo z uporabo nebulatorja v človeških dihalnih poteh01.01.2021
31.12.2023
Jure Ravnik
37SI-CNSosežig alternativnih goriv v kotlu na prašno kurjavo01.01.2023
31.12.2023
Milan Vujanović
38SI-CNModel za oceno degradacije materiala na osnovi spremljanja procesov na površini komponent, ki so izpostavljene ciklični dinamični obremenitvi01.01.2023
31.12.2023
Nenad Gubeljak
39SI-CNAnaliza širjenja kulture na internetu z uporabo grafov znanj01.01.2023
31.12.2023
Niko Lukač
40SI-HRDigitalna preobrazba gradbenih projektov spodbujena s sinergijo optimizacijskih metod in koncepta BIM z namenom učinkovitejše in varnejše gradnje01.04.2023
31.03.2025
Uroš Klanšek
41SI-HRRevitalizacija in optimalna sanacija odlomov v mehki kamninski masi01.04.2023
31.03.2025
Primož Jelušič
42SI-HRRazvoj strategij tehniškega izobraževanja za potrebe 21. stoletja01.04.2023
31.03.2025
Mateja Ploj Virtič
43SI-HRTopološki dinamični sistemi: lastnosti fiksnih točk, topološka entropija in minimalnost01.04.2023
31.03.2025
Iztok Banič
44SI-HRDigitalna transformacija in družbena odgovornost visokošolskega izobraževanja na Hrvaškem in v Sloveniji01.04.2023
31.03.2025
Zlatko Nedelko
45SI-HREtika živali: na poti k trajnostni čezvrstni skupnosti01.04.2023
31.03.2025
Tomaž Grušovnik
46SI-HRImobilizacija encimov in njihova uporaba v proizvodnji kemikalij in čiščenju odpadnih voda01.04.2023
31.03.2025
Mateja Primožič
47SI-HRKrožno gospodarstvo za trajnostne in odporne oskrbovalne verige01.04.2023
31.03.2025
Matevž Obrecht
48SI-HRDinamika obnašanja in socialnih interakcij pri spontanem mešanju gnezd pujskov ob odstavitvi – optimizacija procesa odstavitve pujskov Akronim: OPTIOD01.04.2023
31.03.2025
Maja Prevolnik Povše
49SI-HRRačunalniško podprto prevajanje v slovensko-hrvaški poslovni komunikaciji kot del inkluzivne družbe01.04.2023
31.03.2025
Vlasta Kučiš
50SI-UKKako prevajalci in tolmači dojemajo vpliv umetne inteligence na svoj poklic?01.05.2023
30.04.2025
Sara Othaber
51SI-UKIndukcija faznih prehodov proteinov z ATP01.05.2023
30.04.2025
Matja Zalar
52SI-UKPovezava med občutkom skladnosti, kakovostjo življenja in oskrbo odraslih s kronično boleznijo01.05.2023
30.04.2025
Nataša Mlinar Reljić
53SI-UKIzkoriščanje in varstvo šibkejše stranke: premostitev vrzeli med zasebnim in javnim pravom01.05.2023
30.04.2025
Petra Weingerl
Zapri