Preskoči na vsebino
Loader

Nacionalni raziskovalni programi in projekti

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Nacionalni raziskovalni programi in projekti

Raziskovalni programi

Univerza v Mariboru izvaja 54 raziskovalnih programov, pri čemer je v 35 programih vodilna organizacija.

Raziskovalni programi v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1P1-0164Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja01.01.2019
31.12.2024
Dejan Škorjanc
2P5-0023Podjetništvo za inovativno družbo01.01.2020
31.12.2025
Polona Tominc
3P5-0018Sistemi za podporo odločanju v elektronskem poslovanju01.01.2019
31.12.2024
Andreja Pucihar
4P5-0039Civilno gospodarsko pravo01.01.2020
31.12.2025
Vesna Rijavec
5P2-0414Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj01.01.2022
31.12.2027
Zdravko Kravanja
6P2-0046Separacijski procesi in produktna tehnika01.01.2019
31.12.2024
Željko Knez
7P2-0063Konstruiranje celičnih struktur01.01.2022
31.12.2027
Zoran Ren
8P2-0118Tekstilna kemija01.01.2022
31.12.2027
Lidija Fras Zemljič
9P2-0120Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo01.01.2022
31.12.2027
Ivan Anžel
10P2-0137Numerična in eksperimentalna analiza nelinearnih mehanskih sistemov01.01.2022
31.12.2027
Nenad Gubeljak
11P2-0157Tehnološki sistemi za pametno proizvodnjo01.01.2020
31.12.2025
Mirko Ficko
12P2-0196Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu01.01.2020
31.12.2025
Matjaž Hriberšek
13P2-0028Mehatronski sistemi01.01.2019
31.12.2024
Miro Milanovič
14P2-0041Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve01.01.2020
31.12.2025
Borut Žalik
15P2-0065Telematika01.01.2022
31.12.2027
Dušan Gleich
16P2-0114Aplikativna elektromagnetika01.01.2020
31.12.2025
Mladen Trlep
17P2-0115Vodenje elektromehanskih sistemov01.01.2020
31.12.2025
Gorazd Štumberger
18P2-0129Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu01.01.2022
31.12.2027
Miroslav Premrov
19P5-0397Varnost v lokalnih skupnostih01.01.2019
31.12.2024
Gorazd Meško
20P3-0396Celične in tkivne mreže01.01.2019
31.12.2024
Marjan Slak Rupnik
21P6-0138Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom01.01.2019
31.12.2024
Darko Friš
22P6-0144Laboratorij uma: miselni eksperimenti od narave do družbe01.01.2022
31.12.2027
Nenad Miščević
23P6-0156Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine01.01.2020
31.12.2025
Marko Jesenšek
24P6-0372Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti01.01.2022
31.12.2027
Gorazd Bajc
25P5-0381Kineziologija za kakovost življenja01.01.2022
31.12.2027
Rado Pišot
26P3-0360Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike01.01.2019
31.12.2024
Košnik Mitja
27P1-0288Algebre in kolobarji01.01.2022
31.12.2027
Matej Brešar
28P1-0297Teorija grafov01.01.2022
31.12.2027
Sandi Klavžar
29P1-0055Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic01.01.2022
31.12.2027
Primož Ziherl
30P1-0112Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci01.01.2022
31.12.2027
Žitnik Matjaž
31P1-0135Eksperimentalna fizika osnovnih delcev01.01.2022
31.12.2027
Mikuž Marko
32P3-0036Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja01.01.2022
31.12.2027
Uroš Maver
33P5-0062Uporabna razvojna psihologija01.01.2020
31.12.2025
Zupančič Maja
34P6-0265Medkulturne literarnovedne študije01.01.2019
31.12.2024
Tanja Žigon
35P5-0364Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije01.01.2022
31.12.2027
Dimovski Vlado
36P6-0024Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave01.01.2022
31.12.2027
Juvan Marko
37P2-0268Geotehnologija01.01.2020
31.12.2025
Milan Terčelj 
38P4-0022Ekonomika agroživilstva in naravnih virov01.01.2018
31.12.2023
Emil Erjavec
39P2-0190Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja01.01.2018
31.12.2023
Bojan Ačko
40P5-0027Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU01.01.2018
31.12.2023
Žan Jan Oplotnik
41P2-0006Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev01.01.2018
31.12.2023
Peter Krajnc
42P2-0123Oblačilna znanost, udobje in tekstilni materiali01.01.2018
31.12.2023
Jelka Geršak
43P2-0057Informacijski sistemi01.01.2018
31.12.2023
Marjan Heričko
44P2-0069Napredne metode interakcij v telekomunikacijah01.01.2018
31.12.2023
Zdravko Kačič
45P2-0368Optični senzorji in napredni interaktivni vmesniki01.01.2018
31.12.2023
Denis Đonlagić
46P3-0067Farmakologija in farmakogenomika01.01.2018
31.12.2023
Mojca Kržan
47P1-0403Računsko intenzivni kompleksni sistemi01.01.2019
31.12.2024
Matjaž Perc
48P2-0412Heterogeni procesi na površinah trdnin za trajnostne tehnologije01.01.2019
31.12.2024
Matjaž Valant
49P2-0421Trajnostne tehnologije in krožno gospodarstvo01.01.2022
31.12.2027
Lidija Čuček
50P5-0433Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (Industrijo 4.0)01.01.2022
31.12.2027
Boris Aberšek
51P2-0425Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti01.01.2022
31.12.2027
Andrej Kos
52P2-0424Dizajn novih lastnosti (nano)materialov & aplikacije01.01.2022
31.12.2027
Aleksandra Lobnik
53P6-0437PODOBA – BESEDA – ZNANJE. Življenje idej v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom 1400-1800.01.01.2022
31.12.2027
Helena Seražin
54P3-0427Sistemski pristopi k raziskavam človeškega genoma za personalizirano medicino kroničnih imunskih bolezni01.01.2022
31.12.2027
Uroš Potočnik

Raziskovalni projekti

Univerza v Mariboru izvaja 62 temeljnih, 11 aplikativnih, 4 podoktorske in 17 projektov ciljnega raziskovalnega programa. 

Temeljni raziskovalni projekti v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1J1-1702Dejavniki, ki vplivajo na gozdove jadranskih rjavih alg in rešitve za obnovo habitata01.07.2019
30.06.2022
Martina Orlando Bonaca
2J1-1715Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni01.07.2019
30.06.2022
Dušanka Janežič
3J2-1725Pametni materiali za bioaplikacije01.07.2019
30.06.2022
Željko Knez
4J2-1735Napredni detektor za pozitronsko tomografijo z meritvijo časa preleta01.07.2019
30.06.2022
Samo Korpar
5J7-1816Krožna sinteza trajnostnih (bio)kemijskih procesov na osnovi obnovljivih virov01.07.2019
30.06.2022
Zdravko Kravanja
6J2-1719Strukturne in površinske lastnosti vlakninskih membran za čiščenje in kromatografsko separacijo biomakromolekul01.07.2019
30.06.2022
Vanja Kokol
7J4-1764Razvoj multifunkcionalnih polisaharidnih kompozitnih nanodelcev za razkislinjenje, izboljšanje trdnosti in preprečevanje mikrobiološkega napada zgodovinskih artefaktov na osnovi celuloze01.07.2019
30.06.2022
Matej Bračič
8J2-1728Začetne stopnje površinske funkcionalizacije polimerov s plazemskimi radikali01.07.2019
30.06.2022
Manja Kurečič
9J2-1731Dekompozicija sestavljenih mišičnih potencialov01.07.2019
30.06.2022
Aleš Holobar
10J2-1737Fuzija verbalnih in neverbalnih signalov za naslednjo generacijo inteligentnih komunikacijskih vmesnikov – HUMANIPA01.07.2019
30.06.2022
Zdravko Kačič
11J2-1739Visoko zmogljivi nanostrukturirani senzorji akrilamida01.07.2019
30.06.2022
Kristina Žagar Soderžnik
12J2-1742Sistem za upravljanje z energijo električnih naprav01.07.2019
30.06.2022
Gorazd Štumberger
13J6-1810Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije01.07.2019
30.06.2022
Tina Košak
14J1-1693Sodobni in novi metrični koncepti v teoriji grafov01.07.2019
30.06.2022
Sandi Klavžar
15J7-1822Preprečevanje toplotnega stresa v urbanih sistemih v luči podnebnih sprememb01.07.2019
30.06.2022
Danijel Ivanjšič
16J5-1781Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij (PYD-SI model)01.07.2019
30.06.2022
Ana Kozina
17J7-1823Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora01.07.2019
30.06.2022
Naja Marot
18J3-1762Nov inovativen pristop k zdravljenju pleničnega izpuščaja z uporabo plenic z vgrajenimi probiotičnimi bakterijami01.07.2019
30.06.2022
Uroš Maver
19J5-2561Korporativno upravljanje javnih služb – med učinkovitostjo in družbeno odgovornostjo01.09.2020
31.08.2023
Rado Bohinc
20J1-2470Biofunkcionalizacija 3D-tiskanih kovinskih zlitin kot novo nastajajoča strategija za zmanjšanje neželenih učinkov ortopedskih vsadkov01.09.2020
31.08.2023
Matjaž Finšgar
21J1-2471Kemijska karcinogeneza: Mehanistični vpogled01.09.2020
31.08.2023
Urban Bren
22J3-2538Strategija za izboljšanje kvalitete življenja in ortopedskega zdravljenja hrustančnih poškodb – Napredni 3D (bio)tiskani nosilci za tkivno regeneracijo01.09.2020
31.08.2023
Matjaž Vogrin
23J7-2602Sinteza in karakterizacija biokompozitnih materialov na osnovi sporopolenina za doseganje večje učinkovitosti proti mikroorganizmom odpornim na antibiotike01.09.2020
31.08.2023
Mladen Franko
24J2-2487Bioaktivne, in situ modificirane, vlaknate membrane na osnovi bakterijske celuloze: procesiranje, karakterizacija in ocena uporabnosti v biomedicini01.09.2020
31.08.2023
Selestina Gorgieva
25J4-2545Samosestavljivi in napredni biopolimerni ovoji za mikrokapsulacijoprobiotikov in starterskih kultur01.09.2020
31.08.2023
Ilja Gasan Osojnik Črnivec
26J7-2593Razvoj bioaktivnih nanostrukturiranih vlaknatih membran za podaljšanje kakovosti svežega sadja01.09.2020
31.08.2023
Kurečič Manja
27J7-2605Validacija markerja mišične kakovosti za diagnosticiranje sarkopenije01.09.2020
31.08.2023
Boštjan Šimunič
28J4-2542Mikrobne interakcije kot temelj biokontrole bakterij Campylobacter jejuni01.09.2020
31.08.2023
Sonja Smole – Možina
29J1-2452Strukturni, optimizacijski in algoritmični problemi v geometrijskih in topoloških predstavitvah grafov01.09.2020
31.08.2023
Bojan Mohar
30J1-2457Fazni prehodi proti koordinaciji v večplastnih omrežjih01.09.2020
31.08.2023
Matjaž Perc
31J6-2584Zgodovina slovenskega literarnega prevoda01.09.2020
31.08.2023
Nike Kocijančič Pokorn
32J3-2525Nevronski procesi, na katerih temelji socialna regulacija čustev in bolečine01.09.2020
31.08.2023
Satja Mulej Bratec
33J7-2598Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji.01.11.2020
31.10.2023
Tjaša Tolar
34J4-3090Pomen hlapnih izločkov korenin gojenih rastlin pri posredni obrambi pred talnimi škodljivimi žuželkami01.10.2021
30.09.2024
Žiga Laznik
35J5-3099Vključenost v predšolsko izobraževanje; dejavnik zagotavljanja enakih možnosti za razvoj posameznika in družbe ter vseživljenjsko učenje01.10.2021
30.09.2024
Tina Štemberger
36J5-3108Reforma dokaznega prava v digitalni dobi01.10.2021
30.09.2024
Vesna Rijavec
37J2-3037Bionanotehnologija kot orodje za stabilizacijo in aplikacije bioaktivnih učinkovin iz naravnih virov01.10.2021
30.09.2024
Maja Leitgeb
38J2-3053Razvoj visokozmogljivih piezoelektričnih premazov za samodejno napajanje netkanin tekstilij uporabnih v e-mobilnosti01.10.2021
30.09.2024
Vanja Kokol
39J7-3149Načrtovanje in upravljanje trajnostnih vrednostnih verig proizvodnje plastičnih materialov za prehod v krožno gospodarstvo01.11.2021
31.10.2024
Lidija Čuček
40J5-3120Opolnomočenje starejših: Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenja01.10.2021
30.09.2024
Bojan Musil
41J7-3152Napredni pristopi načrtovanja, modeliranja in optimizacije po meri prilagojenih magnetnih materialov za vgradnjo v električne naprave, izdelanih s postopki dodajnih tehnologij01.10.2021
30.09.2024
Martin Petrun
42J7-3156Sinergijska integracija kvantitativne sociologije in STEM področij za razreševanje kritične družbene dileme: Prepoznavanje univerzalnosti v družbenih pojavih: primeri cepljenja, migracij in korupcije01.10.2021
30.09.2024
Boris Podobnik
43J5-3111e@ser I Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete01.10.2021
30.09.2024
Simon Vrhovec
44J3-3069Vpliv različnih kirurških tehnik na molekularne mehanizme razsoja ginekoloških rakov01.10.2021
30.09.2024
Iztok Takač
45J3-3077Analiza kolektivne celične aktivnosti v normalnih in diabetičnih pankreatičnih otočkih s principi večplastnih mrež01.10.2021
30.09.2024
Marko Gosak
46J4-3088Med-bakterijska dinamika biofilma: vpliv na tvorbo in strukturo biofilma bakterij Campylobacter z namenom razvoja novih inovativnih strategij nadzora01.10.2021
30.09.2024
Anja Klančnik
47J1-3002Prirejanja in barvanja povezav v kubičnih grafih01.10.2021
30.09.2024
Riste Škrekovski
48J3-3076Ledvična disfunkcija in hiperkaliemija pri srčnem popuščanju, povezana z inhibitorji sistema renin-angiotenzin-aidosteron: epidemiologija, prognoza in vezalci kalija01.10.2021
30.09.2024
Mitja Lainščak
49J5-3114Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli?01.10.2021
30.09.2024
Katja Košir
50J6-3131Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini01.10.2021
30.09.2024
Boris Kern
51J6-3134Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu slovenske moderne01.11.2021
31.10.2024
Katja Mihurko Poniž
52J6-3136Meščanstvo kot umetnostni naročnik na Karnjskem in Štajerskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja01.10.2021
30.09.2024
Franci Lazarini
53J6-3140Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije01.10.2021
30.09.2024
Bojan Žalec
54N2-0101Izboljšanje razumljivosti in napovedane zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju01.01.2019
31.12.2022
Gregor Štiglic
55N3-0133Celice beta med razvojem in remisijo z dieto povzročene sladkorne bolezni01.01.2020
31.12.2022
Andraž Stožer
56N4-0145Bio-zaščitne kulture in bioaktivni izvlečki kot trajnostne kombinirane strategije za podaljšanje obstojnosti mediteranske hrane01.03.2020
28.02.2023
Sonja Smole – Možina
57N2-0181Posplošene simetrije in ekvivalence v geometrijskih podatkih01.03.2021
29.02.2024
Borut Žalik
58N3-0170Pomen povezav med eksokrinim in endokrinim trebušne slinavke v zdravju in bolezni01.01.2021
31.12.2023
Jurij Dolenšek
59N4-0192Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti01.01.2021
31.12.2024
Aleš Gregorc
60N6-0193Freising in Slovani pod škofom Abrahamom. Tekstološki pristop k01.01.2021
31.12.2024
Matija Ogrin
61NK-0001Nove okolju sprejemljive tankoplastne prevleke mešanic korozijskih inhibitorjev: njihov mehanizem in uporaba01.01.2021
31.12.2023
Matjaž Finšgar
62N1-0232Tekmovalna hierarhična omrežja od športa do evolucije kulture01.01.2022
31.12.2024
Matjaž Perc
Aplikativni raziskovalni projekti v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1L4-1843Inovativni afinitetni sistem za ločevanje populacij krvnih celic01.07.2019
30.06.2022
Boris Gole
2L2-1826Lidarsko podprte prostovoljske geografske informacije za ugotavljanje topografskih sprememb01.07.2019
30.06.2022
Mihaela Triglav Čekada
3L2-1835Inovativni senzorji za sprotno merjenje hitrosti nanosa v PECVD napravah01.07.2019
30.06.2022
Denis Đonlagić
4L2-2611Online karakterizacija tekočin v kovinsko predelovalni industriji01.09.2020
31.08.2023
Simon Pevec
5L7-2633Implementacije digitalnih dvojčkov ekosistemov agrikulturnih površin01.09.2020
31.08.2023
Domen Mongus
6L5-2626Skladiščenje 4.0 – Model integracije skladiščno-komisionirnih in robotskih sistemov01.09.2020
31.08.2023
Tone Lerher
7L2-3175Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prehranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki01.10.2021
30.09.2024
Željko Knez
8L2-3163Razvoj varnih večnamenskih površin za katetre za preprečevanje nastanka biofilmov (DemoCat)01.10.2021
30.09.2024
Alenka Vesel
9L2-3167Kognitivna geometrijska kontrola mehansko obdelanih odkovkov na osnovi množičnih podatkov iz obdelovalnega procesa01.10.2021
30.09.2024
Mirko Ficko
10L2-3174Nizkoemisijsko gospodinjsko strojno sušenje z vrednotenjem poškodb tekstilnih materialov01.10.2021
30.09.2024
Marko Hočevar
11L7-3187Prospektivna analiza športnih poškodb elitnih športnikov: epidemiologija, napovedovanje in varno vračanje v šport01.10.2021
30.09.2024
Rado Pišot
Podoktorski raziskovalni projekti v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1Z4-2654Potencialne nove učinkovine kot rezultat izkoriščanja znanih naravnih polifenolov s številnimi ugodnimi zdravstvenimi učinki01.09.2020
31.08.2022
Jelena Tošović
2Z2-2648Razvoj in karakterizacija naprednih avksetičnih celičnih metamaterialov01.09.2020
31.08.2022
Nejc Novak
3Z2-3200Aerogeli kot biorazgradljivi kostni implantati01.10.2021
30.09.2023
Gabrijela Horvat
4Z5-3220Odvračilnost kot koncept v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU01.03.2022
29.02.2024
Petra Weingerl
Projekti Ciljnega raziskovalnega programa v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1V4-2002Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji01.11.2020
31.10.2023
Stanislav Trdan
2V4-2007Razvoj metod in vzpostavitev sistemov uradnega preizkušanja ekoloških sort in heterogenega materiala izbranih poljščin in zelenjadnic 01.11.2020
31.10.2023
Vladimir Meglič
3V4-2010Vrednotenje verig preskrbe s hrano z dodano vrednostjo z namenom identifikacije vrzeli in izdelave priporočil za nadaljnji razvoj v Sloveniji01.11.2020
31.10.2023
Jernej Prišenk
4V4-2012Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov01.11.2020
31.10.2022
Marija Klopčič
5V4-2022Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje vezave C v tla z ohranitveno obdelavo tal (akronim “ReC-Till”)”)01.11.2020
31.10.2023
Marjetka Suhadolc
6V5-2030MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA VINSKEGA IN GASTRONOMSKEGA TURIZMA NA KMETIJAH (VINGATUR)01.11.2020
31.10.2022
Simon Kerma
7V2-2009Optimizacija pristopov za trajnostno pridelavo hrane in večji delež lokalno pridelane hrane01.11.2020
30.04.2023
Zorka Novak Pintarič
8V4-2018Krajinske značilnosti in ukrepi bodoče kmetijske politike v Sloveniji01.11.2020
31.10.2022
Danijel Ivanjšič
9V4-2020Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu01.11.2020
31.10.2023
Luka Juvančič
10V4-2021Zasnova, testiranje in priprava rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa “Pisan travnik” na naravovarstveno pomembnih (NVP) traviščih v Sloveniji01.11.2020
30.04.2023
Mitja Kaligarič
11V2-2127Vzpostavitev centralnega izvajanja nacionalnih medlaboratorijskih01.09.2021
28.02.2023
Bojan Ačko
12V2-2117Razvoj in integracija novih algoritmov podatkovne in vizualne analitike v preiskovalno platformo01.09.2021
31.08.2022
Niko Lukač
13V2-2132RUKIV – Razvoj programov usposabljanj za kibernetsko varnost01.09.2021
28.02.2023
Muhamed Turkanović
14V5-2148Razvoj celovitih modelov ocenjevanja nacionalnovarnostne01.09.2021
31.08.2023
Kaja Prislan
15V5-2149Učinkovit pritožbeni mehanizem nad delom občinskih redarjev,01.09.2021
28.02.2023
Andrej Sotlar
16V5-2112Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve in aktivnosti01.09.2021
28.02.2023
Milica Antić Gaber
17V7-2128Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma01.09.2021
28.02.2023
Maja Turnšek

Projekti dvostranskega sodelovanja

Mednarodno dvostransko znanstveno in tehnološko sodelovanje Univerze v Mariboru poteka v okviru 28 projektov dvostranskega sodelovanja z različnimi državami sveta.

Projekti dvostranskega sodelovanja v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1SI-TRDinamična analiza biokemičnih sistemov z uporabo metod računske algebre.01.06.2019
31.05.2022
Brigita Ferčec
2SI-NORManagementski izzivi industrije 4.001.11.2020
31.10.2022
Zlatko Nedelko
3SI-LTNeetične prakse bodočih zaposlenih glede napredovanja01.11.2020
31.10.2022
Zlatko Nedelko
4SI-FINPripravljenost podjetij na industrijo 4.001.11.2020
31.10.2022
Zlatko Nedelko
5SI-ESTVpliv gosdodarsko politične negotovosti na brezposelnost v evrskem območju01.11.2020
31.10.2022
Silvo Dajčman
6SI-FINKompleksacija kovinskih jonov s tanini01.11.2020
31.10.2022
Gregor Hostnik
7SI-DKRazvoj zanesljivega in naprednega CFD orodja01.11.2020
31.10.2022
Milan Vujanović
8SI-LTIzboljšanje notranje in distribucijske logistike01.11.2020
31.10.2022
Tone Lerher
9SI-MEMožnost in primernost uvedbe sistema nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu v Sloveniji in Črni gori – primerjalnopravna analiza01.01.2021
31.12.2022
Suzana Kraljić
10SI-MEPravna odgovornost v zvezi z okoljem – preventivni in kurativni ukrepi v luči okoljske in energetske zakonodaje.01.01.2021
31.12.2022
Nataša Samec Berghaus
11SI-MEVpliv termične obdelave odpadkov na zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) na nacionalnem nivoju v Sloveniji in Črni gori.01.01.2021
31.12.2022
Niko Samec
12SI-MEFormulacija in optimizacija polimernih nanodelcev z antibiotikom, inkorporiranih znotraj membrane na osnovi bakterijske celuloze za tretma rezistentnih patogenih intercelularnih bakterij pri terapiji post operativnih infekcij01.01.2021
31.12.2022
Selestina Gorgieva
13SI-MERaziskovanje dodane vrednosti uvajanja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij v črnogorsko in slovensko izobraževanje01.01.2021
31.12.2022
Andrej Šorgo
14SI-MEPodobnosti in razlike med primorskimi in celinskimi srednjeveškimi mesti na prostoru Slovenije in Črne gore01.01.2021
31.12.2022
Tone Ravnikar
15SI-MEDejavniki in posledice demokratičnih vrednot in vedenja: primerjalna analiza mladih v Črni gori in Sloveniji01.01.2021
31.12.2022
Andrej Kirbiš
16SI-MEKulturni turizem kot orodje za trajnostni razvoj podeželskih območij01.01.2021
31.12.2022
Jasna Potočnik Topler
17SI-CNRazvijanje zrelosti pametnih mest in skupnosti z vidika pametnih regij s poudarkom na “one road one belt inititative”01.01.2021
31.12.2022
Simona Sternad Zabukovšek
18SI-CNAnaliza odlaganja aerosolnih kapljic, ki jih vdihujemo z uporabo nebulatorja v človeških dihalnih poteh01.01.2021
31.12.2022
Jure Ravnik
19SI-CNSosežig alternativnih goriv v kotlu na prašno kurjavo01.01.2021
31.12.2022
Milan Vujanović
20SI-CNModel za oceno degradacije materiala na osnovi spremljanja procesov na površini komponent, ki so izpostavljene ciklični dinamični obremenitvi01.01.2021
31.12.2022
Nenad Gubeljak
21SI-CNAnaliza širjenja kulture na internetu z uporabo grafov znanj01.01.2021
31.12.2022
Niko Lukač
22SI-HUVpliv pandemije COVID-19 na digitalno preobrazbo MSP01.01.2021
31.12.2022
Marjeta Marolt
23SI-BIHRazvoj nadzornih algoritmov in sistemov za preprečevanje škodljivih posledic COVID-19 v proizvodnih sistemih01.07.2021
30.06.2023
Simon Klančnik
24SI-BIHKorozijsko odporne antimikrobne pametne prevleke za konstrukcijske materiale01.07.2021
30.06.2023
Regina Fuchs Godec
25SI-BIHSinteza, karakterizacija in aplikacija mezoporozne slike kot katalizatorja01.07.2021
30.06.2023
Darja Pečar
26SI-INHibridna platforma za odkrivanje vdorov v okviru nadzornega sistema za zagotavljanje kibernetske varnosti01.01.2022
31.12.2024
Simona Sternad Zabukovšek
27SI-INRazvoj in vrednotenje novih bioresorpcijskih zlitin iz cinka za biomedicinske namene01.01.2022
31.12.2024
Matej Bračič
28SI-INIzboljšanje zmogljivosti sistema na osnovi večstopenjskega frekvenčnega pretvornika priključenega na omrežje za pretvorbo vetrne energije z zmožnostjo neprekinjenega obratovanja pri nizki napetosti z uporabo naprav za izboljšanje kakovosti moči01.01.2022
31.12.2024
Peter Virtič
29SI-USFizo-mimetični model enterohepatične cirkulacije01.07.2022
30.06.2024
Jan Rožanc
30SI-USAplikacije inverznih limit01.07.2022
30.06.2024
Iztok Banič
31SI-USRazpon in drugi topološki koncepti v teoriji grafov01.07.2022
30.06.2024
Andrej Taranenko
32SI-USStrukturne lastnosti resonančnih grafov in sorodni koncepti01.07.2022
30.06.2024
Niko Tratnik
33SI-USDružbena odgovornost in generacija Z. Primerjava ZDA in Slovenije01.07.2022
30.06.2024
Zlatko Nedelko
34SI-USOd odgovornih do trajnostnih organizacij. Primerjava podjetji iz ZDA in Slovenije01.07.2022
30.06.2024
Vojko Potočan
35SI-USPosplošene inverzne limite in njihove lastnosti01.07.2022
30.06.2024
Matevž Črepnjak
36SI-USProfiliranje uporabniških naprav in spletnih brskalnikov s pomočjo podatkov z brskalnikov01.07.2022
30.06.2024
Marko Hölbl
37SI-USStrateški pristop k vključevanju žensk na področjih STEM01.07.2022
30.06.2024
Lili Nemec Zlatolas
38SI-USKombiniranje peridinamičnega modeliranja in eksperimentalnih raziskav za karakterizacijo lomnega obnašanja metastabilnega avstenita pod statično in dinamično obremenitvijo01.07.2022
30.06.2024
Nenad Gubeljak
39SI-USPandemična književnost v ZDA in Sloveniji01.07.2022
30.06.2024
Tomaž Onič
40SI-USDiskurz o gibanju Black Lives Matter, organih pregona in uporabi smrtonosne sile proti neoboroženim pripadnikom temnopolte skupnosti z medkulturnega vidika01.07.2022
30.06.2024
Katja Plemenitaš
41SI-USRazlične metrične dimenzije v grafovskih produktih01.07.2022
30.06.2024
Aleksander Kelenc
42SI-USObogatitev razlag napovednih modelov z uporabo ekstremnih povzetkov zdravstvenih znanstvenih besedil01.07.2022
30.06.2024
Gregor Štiglic
43SI-USPovezava med občutkom koherentnosti, krhkostjo in strategijami upravljanja z življenjem ter kakovostjo življenja odraslih s kronično boleznijo01.07.2022
30.06.2024
Mateja Lorber
44SI-USPravni odnos med materjo in fetusom – primerjalni vidik Slovenije in ZDA01.07.2022
30.06.2024
Suzana Kraljić
45SI-USImplementacija mednarodnih okoljskih norm v nacionalne zakonodaje01.07.2022
30.06.2024
Marius Coucou Mensah
46SI-USRazvoj in mehanska karakterizacija napredne biorazgradljive žilne opornice01.07.2022
30.06.2024
Janez Kramberger
47SI-USBarvanja v razdaljno-regularnih grafih01.07.2022
30.06.2024
Marko Jakovac
Zapri