Preskoči na vsebino
Loader

Projekti v izvajanju

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Projekti v izvajanju

Mednarodni in EU projekti Univerze v Mariboru v izvajanju (Februar 2024).

Obzorje 2020/Obzorje Evropa
Naslov projekta (akronim)  Program Vloga UM
(koordinator/
partner)
Sodelujoča/-e članica/-e UM Obdobje trajanja projekta
(od – do)
Synergy for Healthy longevity Obzorje Evropa Partner Fakulteta za zdravstvene vede 1.4.2024 – 30.3.2027
BIO-STREAMS – Multi-Pillar Framework for children Anti-Obesity Behaviour building on an EU Biobank, Micro-Moments and Mobile Recommendation Systems Obzorje Evropa Partner Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.5.2023 – 30.4.2027
EuroCC 2 – National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 Obzorje Evropa Partner Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.1.2023 – 31.12.2025
Innovative Solutions for Plastic Free European Rivers Obzorje Evropa Partner Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 1.6.2022 – 31.5.2027
SOLARIS – demOcratic engagement through vaLue-bAsed geneRative adversarlal networkS Obzorje Evropa Partner Filozofska fakulteta 1.2.2023 – 31.1.2026
TRACE – integration and Harmonization of Logistics Operations Obzorje Evropa Partner Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 1.5.2023 – 30.4.2026
PrAEctiCE – Potentials of Agro-ecological practices in East Africa with a focus on Circular water-energy-nutrient systems Obzorje Evropa Partner Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.11.2022 – 31.10.2025
PARC – European partnership for the assesment of risks from chemicals Obzorje Evropa Partner Medicinska fakulteta 1.5.2022 – 30.4.2029
 NeuroHybrid- Hybrid neuroscience based on cerebral and muscular information for motor rehabilitation and neurmomuscular disorders Obzorje Evropa Koordinator Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.1.2023-31.12.2025
PLOTO-Deployment and Assessment of Predictive modelling, environmentally sustainable and emerging digital technologies and tools for improving the resilience of IWW against Climate change and other extremes Obzorje Evropa Partner Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.7.2022 – 31.12.2025
FOODTRANET – Advanced research and Training Network in Food quality, safety and security Obzorje 2020 Partner Fakulteta za strojništvo 1.7.2021 – 30.6.2025
 GEOLAB – Science for enhancing Europe’s Critical Infrastructure Obzorje 2020 Partner Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 1.2.2021 – 31.1.2025
HoSmartAl – Hospital smart development based on AI  Obzorje 2020 Partner  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Filozofska fakulteta 1.1.2021 – 31.5.2024
ZEROW – Systemic lnnovations Towards a Zero Food Waste Supply Chain Obzorje 2020 Partner Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.1.2022 – 31.12.2026
 ADMA TranS4MErs – Advanced Manufacturing assistance and training for SME Transformation Obzorje 2020 Partner Rektorat 1.10.2021 – 30.9.2024
MAGNELIQ –  A magneto-electric liquid-better sensing Obzorje 2020 Partner Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.11.2020 – 31.10.2024
 EJP SOIL Obzorje 2020 Partner  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 1.2.2020 – 31.1.2024
DAPHNE – Integrated Data Analysis Pipelines for Large-Scale Data Management, HPC, and Machine Learning  Obzorje 2020 Partner Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.12.2020 – 30.11.2024
Erasmus+
Naslov projekta (akronim)  Program Vloga UM
(koordinator/
partner)
Sodelujoča/-e članica/-e UM Obdobje trajanja projekta
(od – do)
SET4Inclusion – Self-Evaluation Tools for e-Inclusion in HEI Erasmus+ Koordinator Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.9.2022 – 31.10.2024
SPHERE Sustainable transportation within the framework of green deal Erasmus+ Partner Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 1.3.2024 – 28.2.2027
HAWKING Harvesting digital Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations Erasmus+ Partner Pedagoška fakulteta 1.12.2023 – 30.11.2026
Ergonomic worplace design for workers with disabilities and their long-term employment Erasmus+ Koordinator Fakulteta za strojništvo 1.9.2023 – 28.2.2026
AI – ENABLE – Enhancing Inclusive Education in Higer Education Institutions with Artificial Intelligence Erasmus+ Koordinator Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.10.2023 – 30.9.2025
Waste to Art Erasmus+ Partner Fakulteta za naravoslovje in matematiko 1.10.2023 – 30.9.2025
Gender Equality in Academia and Research Erasmus+ Partner Pedagoška fakulteta 1.11.2023 – 31.10.2026
GREENES – Development of green energy competences for energy stability/Razvoj zelenih energetskih kompetenc za energetsko stabilnost Erasmus+ Partner Fakulteta za strojništvo 1.11.2022 – 31.10.2024
CultureNature Literacy (CNL) – Curricular key competences for shaping Europe’s future in the Anthropocene Erasmus+ Partner Pedagoška fakulteta 1.11.2022 – 31.10.2025
B-ECO Start-up Eco-Entrepreneurs Erasmus+ Koordinator Rektorat 28.2.2022 – 27.6.2024
Transport of Dangerous Goods – Modernisation of Curricula and Development of Training for Professionals in Western Balkans HEIs Erasmus+ Koordinator Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 1.12.2022 – 30.11.2025
FAITH – • Facing Academic Integrity Threats  Erasmus+ Partner  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 28.2.2022 – 27.2.2025
Entrepreneurial Vision Alliances between Higher Education and Industry Erasmus+ Partner Fakulteta za organizacijske vede 1.1.2022 – 1.1.2025
 ReTrans – Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness-raising for higher education contexts Erasmus+ Partner  Filozofska fakulteta 1.3.2022 – 29.2.2024
 GAEA – Granting Access to Employment and Entrepreneurship in Agriculture for women Erasmus+ Partner Filozofska fakulteta 1.5.2022 – 30.4.2025
Collaborative Online International Learning in Digital Fashion Erasmus+ Partner Fakulteta za strojništvo 1.2.2022 – 31.1.2025
FURBUS –  Jean Monnet Module: Fundamental Rights in EU Business Law and Policy Erasmus+ Koordinator Pravna fakulteta 1.3.2022 – 28.2.2025
 JM Module: EURH – Legal regulations of heritage and promotion of sustainability in the EU Erasmus+ Koordinator Pravna fakulteta 1.3.2022 – 28.2.2025
RETOURN – Riattivare il Turismo dopo un disastro Naturale Erasmus+ Partner Fakulteta za turizem 15.12.2021 – 14.6.2024
RENEWTEACH – Developing Competences of Pre-Service Teachers through STE(A)M-based Renewable Energy Curriculum Erasmus+ Partner Filozofska fakulteta 28.2.2022 – 27.2.2024
TECHWHIZ – Sign Language Dictionary of Technical Terms of Education Erasmus+ Partner Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.1.2022 – 31.12.2024
Kohezijska politika
Naslov projekta (akronim)  Program Vloga UM
(koordinator/
partner)
Sodelujoča/-e članica/-e UM Obdobje trajanja projekta
(od – do)
Digitalizacija kmetijstva – tehnologije za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe EU – MKGP Partner Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 18.5.2022 – 17.5.2025
Oblikovanje trajnostnih kmetijskih praks na priobalnih pasovih površinskih voda EU – MKGP Partner Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 18.5.2022 – 17.5.2025
Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal  EU- MKGP Partner Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 18.05.2022 – 17.5.2025
 Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar – možnosti nadomeščanja dušika iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine EU – MKGP Koordinator Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 18.5.2022 – 17.5.2025
Predlog pilotnih projektov Univerze v Mariboru za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 EU – MIZŠ Koordinator Rektorat 1.7.2022 – 31.3.2026
Avtizem SAM z drugimi III Ministrstvo za zdravje Partner Pedagoška fakulteta 10.1.2023 – 27.11.2025
Evropsko teritorialno sodelovanje
Naslov projekta (akronim)  Program Vloga UM
(koordinator/
partner)
Sodelujoča/-e članica/-e UM Obdobje trajanja projekta
(od – do)
CE4CE public transport infrastrcture in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy Interreg 2021-2027 (Interreg Europe) Koordinator Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 1.10.2022 – 30.9.2025
FOOD4CE – Strengthening Innovation Capacities Among Central European Alternative Food Networks Interreg 2021-2027 (Interreg Europe) Koordinator Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 1.3.2023 – 28.2.2026
Načrt za okrevanje in odpornost – NOO
Naslov projekta (akronim)  Program Vloga UM (koordinator/partner) Sodelujoča/-e članica/-e UM Obdobje trajanja projekta 
Bionika, pilotni organizacijski modeli strokovnega izobraževanja in sistemsko razmišljanje za digitalni, zeleni in trajnostni razvoj Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za energetiko 1.07.2022 – 30.6.2025
Pregled in posodobitev ključnih učnih vsebin, znanj, spretnosti in pričakovanih učnih izidov za trajnostni zeleni prehod  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za energetiko  1.09.2022 – 31.8.2025
Vzpostavitev okolja za izobraževanje zelene in digitalne logistike ter oskrbovalnih verig  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za logistiko, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 1.09.2022 – 31.8.2025
Naravoslovno-matematične vsebine pri razvoju digitalnih kompetenc Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za naravoslovje in matematiko  1.09.2022 – 31.8.2025
Most med akademskim znanjem ter zeleno digitalno poslovno prakso Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Ekonomsko-poslovna fakulteta  1.10.2022 – 30.9.2025
Zelena kemija in kemijsko inženirstvo za prehod v Družbo 5.0  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko 1.10.2022 – 30.9.2025
Vpeljava podpornega okolja za vseživljenjsko učenje za trajnostno inženirstvo (Green2Eng)  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko 1.10.2022 – 30.9.2025
Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za varnostne vede 1.10.2022 – 30.9.2025
Prehod v brezpapirno poslovanje za zeleno in digitalno povezano Univerzo v Mariboru  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Rektorat UM 1.10.2022 – 31.12.2025
Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Rektorat UM 1.11.2022 – 31.10.2025
Komuniciranje podnebne krize za uspešen prehod v zeleno družbo – ZELEN.KOM Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Filozofska fakulteta 1.12.2022 – 30.11.2025
Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Rektorat UM, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  1.12.2022 – 30.11.2025
Zelena in digitalna pravna transformacija  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Pravna fakulteta  15.12.2022 – 14.12.2025
Razvoj prožnih učnih pristopov z mikrodokazili za digitalno in zeleno preobrazbo izobraževanja za prehod v Družbo 5.0  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.01.2023 – 31.12.2025
Platforma 5.0 FGPA  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 1.01.2023 – 31.12.2025
Zeleni prehod v podnebno inovativne agroživilske sisteme  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteta za turizem, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za logistiko 1.01.2023 – 31.12.2025
Prožne oblike izobraževanja: zeleni prehod in turizem 5.0 Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za turizem, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Pedagoška fakulteta 1.01.2023 – 31.12.2025
Inovativne učne tehnologije za zdravje ljudi in okolja  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Fakulteta za zdravstvene vede  1.01.2023 – 31.12.2025
Zelena in digitalna biomedicinska znanja za interdisciplinarno medfakultetno do-izobraževanje študentov ter zaposlenih v biotehnoloških/biomedicinskih podjetjih ali zdravstvu, z namenom učinkovitejšega vključevanja v trg dela     Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Medicinska fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za zdravstvene vede 1.01.2023 – 31.12.2025
Zdrav življenjski slog (ZŽS) za trajnostni razvoj in vseživljenjsko učenje  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Pedagoška fakulteta  1.01.2023 – 31.12.2025
Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Rektorat UM, Univerzitetna knjižnica Maribor 1.01.2023 – 31.12.2025
Enotna vstopna točka za delodajalce in inovativne oblike sodelovanja s študenti Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Rektorat UM 1.01.2023 – 31.12.2025
Izkustveni študij z več projektnega, problemsko usmerjenega in timskega dela  Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Rektorat UM 1.01.2023 – 31.12.2025
Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ) Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Partner Rektorat UM 1.5.2023 – 30.6.2026
Posodobitev pedagoških študijskih programov na UM Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Pedagoška fakulteta  1.8.2023 – 30.6.2026
Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih (KRPAN) Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Partner Rektorat 1.12.2022 – 30.6.2026
NOO IKT oprema 2022 Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Koordinator Rektorat 6.9.2022 – 30.9.2025
Ostali projekti
Naslov projekta (akronim)  Program Vloga UM
(koordinator/
partner)
Sodelujoča/-e članica/-e UM Obdobje trajanja projekta
(od – do)
NOMATEC –  Development of Novel Materials characterization Techniques COMET Partner Fakulteta za strojništvo 1.1.2022 – 31.12.2026
HISTRATE – Advanced Composites under HIgh STRAin raTEs loading: route to certification by analysis COST Partner Fakulteta za strojništvo 25.10.2022 – 24.10.2026
European network for FOstering Large-scale ImplementAtion of energy GEostructure COST Partner Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 15.9.2022 – 14.9.2026
Cancer- Understanding Prevention in Intellectual Disabilities COST Partner Fakulteta za zdravstvene vede 1.1.2023 – 31.12.2026
Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes COST Partner Fakulteta za strojništvo 1.1.2021 – 31.12.2025
a-STEP – Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment COST Partner Fakulteta za zdravstvene vede 1.6.2020 –  31.5.2024
FOLIAGE – European network for FOstering Large-scale ImplementAtion of energy Geostructure COST Partner Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 15.9.2022 – 14.9.2026
Genomic Data Infrastructure Digital Europe Programme Partner Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.11.2022 – 31.10.2026
 Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Partner Fakulteta za naravoslovje in matematiko 1.7.2022 – 30.6.2025
Skrivališča in bivališča podpornih organizmov za zagotavljanje vrstne pestrosti in ekosistemskih storitev EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Partner Fakulteta za naravoslovje in matematiko 1.7.2022 – 30.6.2025
 Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Partner Fakulteta za strojništvo 18.5.2022 – 17.5.2025
Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar – možnosti nadomeščanja dušika iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Koordinator Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 1.5.2022 – 30.4.2025
DiAgTech4Climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Partner Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 2022 – 2025
BioCel3D – Cellulose from waste and bacteria in electro-spinning for continuous fibre reinforced 3D printed composites Era Net Partner Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.8.2022 – 31.7.2025
Development of new mycelium composite engineering material with improved mechanical properties used for additive manufacturing ESA Koordinator Fakulteta za strojništvo 1.10.2022 – 30.9.2025
FORCE –  Freezing ORders and Confiscation orders: Effort for common standards European Commission, Justice Partner Pravna fakulteta 1.4.2022 – 31.3.2024
Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov LIFE Koordinator  Fakulteta za strojništvo 1.10.2022 – 30.4.2024
LIFE IP CARE4CLIMATE – Boosting greenhouse gas emissions reduction by 2020 with a view to 2030 LIFE Partner Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 1.1.2019 – 31.12.2026
 Wide spot ground penetrating radar NATO SPS Koordinator Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 1.9.2021 – 28.2.2024
Measuring and Increasing Athletes Mental Health Literacy (MHL): Cross-Cultural Validation of MHL Questionnaire and Evaluation od MHL Intervention Implementation Advanced olympic research grant programme Koordinator Pedagoška fakulteta 1.6.2023 – 1.6.2024
Zapri