Preskoči na vsebino
Loader

Obzorje Evropa

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Obzorje Evropa

Obzorje Evropa je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027. Je vodilna pobuda EU za podporo raziskavam in inovacijam od zasnove do tržne uvedbe ter dopolnjuje nacionalno in regionalno financiranje.

Prednostne naloge so:

  • odlična znanost (Evropski raziskovalni svet, ukrepi Marie Skłodowska-Curie, raziskovalna infrastruktura),
  • globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost (skupno raziskovalno središče, šest grozdov:  1. zdravje, 2. kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba, 3. civilna varnost za družbo, 4. digitalno področje, industrija in vesolje, 5. podnebje, energija in mobilnost, 6. hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje) in
  • inovativna Evropa (Evropski svet za inovacije, Evropski inovacijski ekosistemi, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo).

       

Epruvete

Dodatni horizontalni del uvaja ukrepe za širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora.

Nekateri webinarji Evropske komisije, namenjeni prijaviteljem in vsem, ki sklepajo pogodbe v okviru programa Obzorje Evropa:

Zapri