Preskoči na vsebino
Loader

Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih strokovnjakov

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih strokovnjakov

Univerza v Mariboru je z uspešno prijavo na javnem razpisu »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019−2022«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pridobila projekt z naslovom »Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019−2022«.

Projekt sofinancira sodelovanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v neposrednem pedagoškem procesu v obliki krajših in daljših gostovanj na Univerzi v Mariboru v letih 2019−2022.

Projekt sofinancira sodelovanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v neposrednem pedagoškem in raziskovalnem procesu v obliki krajših in daljših gostovanj na Univerzi v Mariboru v letih 2019-2022. Sodelovanje lahko poteka tudi v raziskovalne namene.

V okviru projekta bo v obdobju 2019-2022 omogočeno gostovanje 99 tujih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov, ki prihajajo iz mnogih držav sveta (visoko industrializiranih držav, držav BRIKS, držav zahodnega Balkana in drugih držav), na institucionalni ravni pa iz nekaterih prestižnih, visoko kakovostnih in visoko rangiranih tujih visokošolskih organizacij po lestvici Academic Ranking of World Universities 2018 (ARWU) (npr. Stanford University, ki se uvršča na 2. mesto po ARWU lestvici, University of Oxford 7., Karolinska Institute 44., The University of Queensland 55., University of Groningen 66. mestu). 

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) v višini 80 % pogodbene vrednosti in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 20 % pogodbene vrednosti. 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Aleš Strmečki

Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost UM

Zapri