Preskoči na vsebino
Loader

Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2018-2021

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2018-2021

Univerza v Mariboru je z uspešno prijavo na javnem razpisu »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pridobila projekt z naslovom »Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2018-2021«.

Projekt sofinancira aktivnosti mobilnosti visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na tujih visokošolskih institucijah​.

Projekt nudi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah, kot tudi omogoča sodelovanje ter povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru in tako zagotavlja večjo odprtost slovenskega visokega šolstva.

V okviru projekta se bo mobilnosti udeležilo 59 visokošolskih učiteljev UM z 16 članic UM. Mobilnosti trajajo od 3 mesecev do 6 mesecev.

Geografsko gledano bodo mobilnosti usmerjene tako, da bodo zastopane vse skupine držav gostiteljic prednostnih regij, in sicer v visoko industrializirane države, v države BRICS, v države Zahodnega Balkana ter v ostale države mobilnosti. Mobilnosti bodo izvedene na ugledne, mednarodno prepoznavne visokošolske institucije, visoko uvrščene tudi na lestvici Academic Ranking of World Universities 2017, uvrščene na mesta od 1 do 500.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) v višini 80% pogodbene vrednosti in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 20% pogodbene vrednosti. 

​Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Andreja Čurin

Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost UM

Zapri