Preskoči na vsebino
Loader

Sodelovanje študentov v raziskovalnem in projektnem delu

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Sodelovanje študentov v raziskovalnem in projektnem delu

Študentom na različnih stopnjah študija nudimo nabor možnosti sodelovanja v raziskovalnem in projektnem delu. S tem študenti pridobivajo dodatna znanja, kompetence in veščine ter praktične izkušnje že v času študija, pogosto v stiku z realnimi delovnimi okolji, kar pomembno sooblikuje strokovni, osebni in karierni razvoj ter lahko pripomore k lažjemu prehodu na trg dela.

Razpis za individualne študentske raziskovalne izzive UM

Univerza v Mariboru je septembra 2023 objavila Razpis za individualne študentske raziskovalne izzive Univerze v Mariboru (IŠRI:UM) za študijsko leto 2023/2024. V skladu z razvojnimi cilji znanstvenoraziskovalne dejavnosti Univerze v Mariboru 2023-2027 (RSF ZRD UM 2023-2027), med katere spada tudi spodbujanje vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo z razvojem inovativnih oblik sodelovanja, se želi spodbuditi vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo.

Preberi več
Razpis za individualne študentske raziskovalne izzive UM
Študentski izzivi

Študentski izzivi

Z reševanjem Študentskih izzivov lokalnega okolja ter z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa se študentom omogoča ustrezno okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj. Študentje so v interdisciplinarnih skupinah, pod vodstvom pedagoškega in delovnega mentorja, reševali izzive, s katerimi se srečujejo v podjetjih in drugih organizacijah. Izvedba projektnih nalog tako prinaša družbeno korist vsem vključenim ter kasnejšo možnost dolgoročnega sodelovanja. Študentje se v fazi prijavnega postopka lahko identificirajo kot iskalci novih znanj ter se vključijo v izvedbo projektnih predlogov.

Preberi več

Študentski izzivi NOO

V okviru aktivnosti NOO: »Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0« in v sklopu Pilotnega projekta »Enotna vstopna točka za delodajalce in inovativne oblike sodelovanja s študenti« so se izvajali Študentski izzivi Univerze v Mariboru (NOO) (ŠI:UM (NOO)). Aktivnosti so bile izvedene z namenom spodbujanja sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem, s poudarkom na vključevanju in obravnavanju vsebin digitalnega in zelenega prehoda.

Preberi več
Študentski izzivi NOO
Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Na Univerzi v Mariboru so se zaključile aktivnosti v okviru 39 projektov prijavljenih na javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« (PDŠ UM 2022/2023). V okviru javnega razpisa se je spodbujalo sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) ter izvajanje prožnih oblik učenja.

Preberi več

Druge oblike vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo

Poleg zgoraj predstavljenih splošnih oblik, ki jih nudimo in koordiniramo na rektoratu UM, je pomembno izpostaviti tudi druge, posebne oblike vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo, ki jih študentom nudijo na posameznih članicah UM. Cilj le-teh je zagotoviti študentom možnosti za uspešno vstopanje v svet raziskovanja, razvoja, projektnega dela in dela v praksi.

Študenti debatirajo ob računalniku..

Odkrivanje, ustvarjanje, navdih!

Zapri