Preskoči na vsebino
Loader

Sodelovanje študentov v raziskovalnem in projektnem delu

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Sodelovanje študentov v raziskovalnem in projektnem delu

Vključevanje v različne oblike raziskovalnega in projektnega dela študentom omogoča pridobivanje različnih znanj, kompetenc in veščin ter praktičnih izkušenj, pogosto v stiku z realnimi delovnimi okolji, že v času študija. Pomembno sooblikuje strokovni in osebni razvoj študentov, ima trajnostni učinek na njihov karierni razvoj ter lahko pripomore k lažjemu prehodu na trg dela.

Možnosti vključevanja študentov v izvajanje raziskovalnega in projektnega dela omogočamo na vseh stopnjah študija v različnih oblikah izvedbe. Nekateri pristopi spodbujanja sodelovanja študentov s potencialnimi delovnimi okolji se izvajajo tudi v okviru mednarodnih in nacionalnih projektov in iniciativ.

Študentski izzivi

Študentski izzivi

Z reševanjem Študentskih izzivov lokalnega okolja ter z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa se bo študentom omogočilo ustrezno okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj. Študentje bodo v interdisciplinarnih skupinah, pod vodstvom pedagoškega in delovnega mentorja, reševali izzive, s katerimi se srečujejo v podjetjih in drugih organizacijah. Izvedba projektnih nalog bo tako prinašala družbeno korist vsem vključenim ter kasnejšo možnost dolgoročnega sodelovanja.

Študentje se bodo v fazi prijavnega postopka lahko identificirali kot iskalci novih znanj ter se vključili v izvedbo projektnih predlogov.

Preberi več

Inovacijski sklad za študente

Z Inovacijskim skladom za študente želimo na Univerzi v Mariboru študentom dati priložnost, da se že v času študija samostojno angažirajo in vključijo v razvojno-raziskovalne-inovacijske projekte in s tem pridobijo inovativno in kreativno znanje.

Preberi več
Inovacijski sklad za študente
DEMOLA

DEMOLA

Mreža DEMOLA spodbuja soustvarjanje dijakov, študentov, podjetij in visokošolskih ustanov. Podjetja pod okriljem Demole razpišejo projektne naloge, ki jih rešujejo skupine študentov in dijakov pod mentorstvom podjetij in raziskovalcev Univerze v Mariboru. Projektne naloge so zastavljene tako, da jih rešujejo multidisciplinarne ekipe študentov. Cilj projektne naloge je, da ekipa študentov, problem in idejo, zapisano na papirju, pretvori v delujoč prototip. Ekipam študentov je na voljo skupen prostor, kjer je možna izmenjava kreativnih idej med študenti in predstavniki podjetij ter Univerze v Mariboru.

Preberi več

PKP – Po kreativni poti do znanja

Z izvedbo projektov programa Po kreativni poti do znanja se spodbujata krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom študentje pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Študenti se lahko k sodelovanju v PKP projektih prijavijo v času odprtega javnega razpisa. Javni razpis trenutno ni odprt.

Preberi več
PKP – Po kreativni poti do znanja
ŠIPK projekti – Študentski projekti za družbeno korist

ŠIPK projekti – Študentski projekti za družbeno korist

Študentski inovativni projekti za družbeno korist študentom omogočajo, da pod vodstvom mentorjev iščejo inovativne rešitve za izzive negospodarskega sektorja v lokalnem in regionalnem okolju. Pridobivanje novih kompetenc in praktičnih znanj v sodobnem času postaja vse bolj pomembno. Pri tem program ŠIPK daje poudarek na timsko delo, kako spodbuditi kreativnost mladih, kako razmišljati izven okvirov in kako jim ponuditi možnost, da lahko uresničijo svoje ideje. 

Študenti se lahko k sodelovanju v projektih ŠIPK prijavijo v času odprtega javnega razpisa. Javni razpis trenutno ni odprt.

Preberi več
Zapri