Preskoči na vsebino
Loader

Sodelovanje študentov v raziskovalnem in projektnem delu

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Sodelovanje študentov v raziskovalnem in projektnem delu

Študentski izzivi

Študentski izzivi

Z reševanjem Študentskih izzivov lokalnega okolja ter z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa se študentom omogoča ustrezno okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj. Študentje so v interdisciplinarnih skupinah, pod vodstvom pedagoškega in delovnega mentorja, reševali izzive, s katerimi se srečujejo v podjetjih in drugih organizacijah. Izvedba projektnih nalog tako prinaša družbeno korist vsem vključenim ter kasnejšo možnost dolgoročnega sodelovanja. Študentje se v fazi prijavnega postopka lahko identificirajo kot iskalci novih znanj ter se vključijo v izvedbo projektnih predlogov.

Preberi več

Študentski izzivi NOO

V okviru aktivnosti NOO: »Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0« in v sklopu Pilotnega projekta »Enotna vstopna točka za delodajalce in inovativne oblike sodelovanja s študenti« so se izvajali Študentski izzivi Univerze v Mariboru (NOO) (ŠI:UM (NOO)). Aktivnosti so bile izvedene z namenom spodbujanja sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem, s poudarkom na vključevanju in obravnavanju vsebin digitalnega in zelenega prehoda.

Preberi več
Študentski izzivi NOO
Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Na Univerzi v Mariboru so se zaključile aktivnosti v okviru 39 projektov prijavljenih na javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« (PDŠ UM 2022/2023). V okviru javnega razpisa se je spodbujalo sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) ter izvajanje prožnih oblik učenja.

Preberi več

DEMOLA

Mreža DEMOLA spodbuja soustvarjanje dijakov, študentov, podjetij in visokošolskih ustanov. Podjetja pod okriljem Demole razpišejo projektne naloge, ki jih rešujejo skupine študentov in dijakov pod mentorstvom podjetij in raziskovalcev Univerze v Mariboru. Projektne naloge so zastavljene tako, da jih rešujejo multidisciplinarne ekipe študentov. Cilj projektne naloge je, da ekipa študentov, problem in idejo, zapisano na papirju, pretvori v delujoč prototip. Ekipam študentov je na voljo skupen prostor, kjer je možna izmenjava kreativnih idej med študenti in predstavniki podjetij ter Univerze v Mariboru.

Preberi več
DEMOLA
Inovacijski sklad

Inovacijski sklad

V sklopu Inovacijskega sklada za študente/-ke Univerze v Mariboru imajo študenti priložnost drugačnega, inovativnega in kreativnega pridobivanja praktičnih izkušenj že v času študija – preko samostojnega vključevanja v nove oziroma obstoječe razvojno-raziskovalno-inovacijske procese.

Preberi več
Zapri