Preskoči na vsebino
Loader

Študentski izzivi ŠI:UM

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Študentski izzivi ŠI:UM

Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM) predstavljajo koncept, s katerim želimo spodbujati sodelovanje in povezovanje z okoljem na način, da študenti v interdisciplinarnih skupinah ob usmerjanju s strani pedagoškega in delovnega mentorja proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive (ne)gospodarskega sektorja v lokalnem okolju. S tem študenti pridobivajo dodatna znanja, kompetence in praktične izkušnje že v času izobraževalnega procesa, spoznavajo potencialna delovna okolja in krepijo možnosti za lažji prehod na trg dela.

Nekateri poudarki in usmeritve za pripravo in izvedbo projektnih nalog Študentski izzivi (ŠI:UM) v letu 2024:

  • V posamezni projektni nalogi sodeluje interdisciplinarna skupina 8 študentov, vsaj 1 pedagoški mentor in 1 delovni mentor iz delovne organizacije iz lokalnega okolja.
  • Projektna naloga se izvaja od 1. 3. 2024 do 30. 6. 2024.
  • Vsaka članica UM izvede 1 projektno nalogo, pri čemer se izbirni postopek opravi pri posamezni članici UM.
  • Izvedba izbranih projektnih nalog bo sofinancirana iz Razvojnega stebra financiranja UM (RSF 2.0).
  • Rezultati izvedenih projektnih nalog bodo predstavljeni na skupnem javnem dogodku predvidoma jeseni 2024.
Navodila za pripravo, izvajanje in poročanje ter upravičeni stroški izvedbe projektnih nalog Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM)
skupina študentov ob skupinskem delu za mizo

Študentski izzivi Univerze v Mariboru

Zapri