Preskoči na vsebino
Loader

Programski steber financiranja (PSF)

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Programski steber financiranja (PSF)

Programski steber financiranja (PSF) obsega financiranje raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev.

Raziskovalni programi

Univerza v Mariboru izvaja 53 raziskovalnih programov, pri čemer je v 35 raziskovalnih programih vodilna raziskovalna organizacija.

Raziskovalni programi v izvajanju
Št.ŠifraNaslovObdobjeVodja
1P1-0164Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja01.01.2019
31.12.2024
Dejan Škorjanc
2P5-0023Podjetništvo za inovativno družbo01.01.2020
31.12.2025
Polona Tominc
3P5-0018Sistemi za podporo odločanju v elektronskem poslovanju01.01.2019
31.12.2024
Andreja Pucihar
4P5-0039Civilno gospodarsko pravo01.01.2020
31.12.2025
Vesna Rijavec
5P2-0414Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj01.01.2022
31.12.2027
Zdravko Kravanja
6P2-0046Separacijski procesi in produktna tehnika01.01.2019
31.12.2024
Željko Knez
7P2-0063Konstruiranje celičnih struktur01.01.2022
31.12.2027
Zoran Ren
8P2-0118Tekstilna kemija01.01.2022
31.12.2027
Lidija Fras Zemljič
9P2-0120Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo01.01.2022
31.12.2027
Ivan Anžel
10P2-0137Numerična in eksperimentalna analiza nelinearnih mehanskih sistemov01.01.2022
31.12.2027
Nenad Gubeljak
11P2-0157Tehnološki sistemi za pametno proizvodnjo01.01.2020
31.12.2025
Mirko Ficko
12P2-0196Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu01.01.2020
31.12.2025
Matjaž Hriberšek
13P2-0028Mehatronski sistemi01.01.2019
31.12.2024
Miro Milanovič
14P2-0041Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve01.01.2020
31.12.2025
Borut Žalik
15P2-0065Telematika01.01.2022
31.12.2027
Dušan Gleich
16P2-0114Aplikativna elektromagnetika01.01.2020
31.12.2025
Mladen Trlep
17P2-0115Vodenje elektromehanskih sistemov01.01.2020
31.12.2025
Gorazd Štumberger
18P2-0129Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu01.01.2022
31.12.2027
Miroslav Premrov
19P5-0397Varnost v lokalnih skupnostih01.01.2019
31.12.2024
Gorazd Meško
20P3-0396Celične in tkivne mreže01.01.2019
31.12.2024
Marjan Slak Rupnik
21P6-0138Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom01.01.2019
31.12.2024
Darko Friš
22P6-0144Laboratorij uma: miselni eksperimenti od narave do družbe01.01.2022
31.12.2027
Nenad Miščević
23P6-0156Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine01.01.2020
31.12.2025
Marko Jesenšek
24P6-0372Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti01.01.2022
31.12.2027
Gorazd Bajc
25P5-0381Kineziologija za kakovost življenja01.01.2022
31.12.2027
Rado Pišot
26P3-0360Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike01.01.2019
31.12.2024
Košnik Mitja
27P1-0288Algebre in kolobarji01.01.2022
31.12.2027
Matej Brešar
28P1-0297Teorija grafov01.01.2022
31.12.2027
Sandi Klavžar
29P1-0055Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic01.01.2022
31.12.2027
Primož Ziherl
30P1-0112Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci01.01.2022
31.12.2027
Žitnik Matjaž
31P1-0135Eksperimentalna fizika osnovnih delcev01.01.2022
31.12.2027
Mikuž Marko
32P3-0036Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja01.01.2022
31.12.2027
Uroš Maver
33P5-0062Uporabna razvojna psihologija01.01.2020
31.12.2025
Zupančič Maja
34P6-0265Medkulturne literarnovedne študije01.01.2019
31.12.2024
Tanja Žigon
35P5-0364Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije01.01.2022
31.12.2027
Dimovski Vlado
36P2-0268Geotehnologija01.01.2020
31.12.2025
Milan Terčelj 
37P4-0022Ekonomika agroživilstva in naravnih virov01.01.2018
31.12.2023
Emil Erjavec
38P2-0190Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja01.01.2018
31.12.2023
Bojan Ačko
39P5-0027Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU01.01.2018
31.12.2023
Žan Jan Oplotnik
40P2-0006Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev01.01.2018
31.12.2023
Peter Krajnc
41P2-0123Oblačilna znanost, udobje in tekstilni materiali01.01.2018
31.12.2023
Jelka Geršak
42P2-0057Informacijski sistemi01.01.2018
31.12.2023
Marjan Heričko
43P2-0069Napredne metode interakcij v telekomunikacijah01.01.2018
31.12.2023
Zdravko Kačič
44P2-0368Optični senzorji in napredni interaktivni vmesniki01.01.2018
31.12.2023
Denis Đonlagić
45P3-0067Farmakologija in farmakogenomika01.01.2018
31.12.2023
Mojca Kržan
46P1-0403Računsko intenzivni kompleksni sistemi01.01.2019
31.12.2024
Matjaž Perc
47P2-0412Heterogeni procesi na površinah trdnin za trajnostne tehnologije01.01.2019
31.12.2024
Matjaž Valant
48P2-0421Trajnostne tehnologije in krožno gospodarstvo01.01.2022
31.12.2027
Lidija Čuček
49P5-0433Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (Industrijo 4.0)01.01.2022
31.12.2027
Boris Aberšek
50P2-0425Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti01.01.2022
31.12.2027
Andrej Kos
51P2-0424Dizajn novih lastnosti (nano)materialov & aplikacije01.01.2022
31.12.2027
Aleksandra Lobnik
52P6-0437PODOBA – BESEDA – ZNANJE. Življenje idej v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom 1400-1800.01.01.2022
31.12.2027
Helena Seražin
53P3-0427Sistemski pristopi k raziskavam človeškega genoma za personalizirano medicino kroničnih imunskih bolezni01.01.2022
31.12.2027
Uroš Potočnik

Mladi raziskovalci

V letu 2023 so bili na 13 članicah Univerze v Mariboru zaposleni 103 mladi raziskovalci. Več informacij za bodoče mlade raziskovalce: Raziskovalna kariera do doktorata.

Zapri