Preskoči na vsebino
Loader

Erasmus+

Zapolni svoj svet

Erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja.

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in stro​kovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.


ŠTUDENTSKE IZMENJAVE


MOBILNOST ZAPOSLENIH

 


ERASMUS CHARTER

ERASMUS KODA: SI MARIBOR01
ECHE Code: 60869-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE

ECHE 2014 – 2020
ECHE 2021 – 2027

 

Erasmus Policy Statement

Izjava o Erasmus politiki
Erasmus Policy Statement

Urša Segala

Študentska mobilnost z namenom študija

Aleksandra Savić

Študentska mobilnost z namenom prakse v tujini

Aleksandra Savić

Mobilnost tujih študentov iz programskih držav Erasmus+ programa

Lidija Sosič

Mobilnost osebja

mag. Alenka Marušič

Mednarodna kreditna mobilnost

Mladen Kraljić

Institucionalni koordinator

Uroš Kline

Vodja mednarodne pisarne

Zapri