Preskoči na vsebino
Loader

ATHENA 2021 – 2023

Zapolni svoj svet

ATHENA 2021 – 2023

Univerza v Mariboru sodeluje v projektu ustanovitve Evropske univerze ATHENA.

Evropska univerza ATHENA – Advanced Technology Higher Education Network Alliance je ena izmed 41 novih evropskih univerz izbranih na razpisu EU Erasmus+. Namen Evropske univerze ATHENA je delovati kot priznana in prepoznavna zveza visokošolskih ustanov, kjer bo izobraževanje povezano z vidnimi raziskovalnimi dosežki. Na ta način bo ATHENA prispevala k pospešenemu prehodu znanja v inovativna okolja in širšo družbo. ATHENA je zveza srednje velikih univerz iz sedmih evropskih držav: Francije, Grčije, Italije, Litve, Nemčije, Portugalske in Slovenije.

Univerza v Mariboru je koordinatorka aktivnosti v sklopu ustanavljanja celostnega raziskovalnega prostora, kjer bodo raziskovalci razvijali skupne projekte ter s tem dosegali k strateškim ciljem usmerjene rezultate v Evropskem visokošolskem in raziskovalnem prostoru. Dejavnosti bodo podprte z modelom za raziskovalno in razvojno sodelovanje, spletnim stičiščem za raziskovalce, ter imenikom skupnih virov in raziskovalnih kapacitet. Letno bo izhajala publikacija raziskovalnih dosežkov univerze ATHENA.

V projektu, ki je namenjen vzpostavitvi delovanja Evropske univerze ATHENA, Univerza v Mariboru s svojimi vsebinami prispeva k uvedbi skupnih multidisciplinarnih modulov in učnih načrtov, podprtih s kombiniranimi in dejanskimi shemami mobilnosti (zaenkrat na področjih elektrotehnike, elektronike in informatike). Predvidena je uporaba sodobnih digitalnih orodij in tehnologij na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja ter učnega okolja za izvedbo izobraževanja na daljavo, upoštevajoč pridobljene izkušnje partnerjev ob pandemiji COVID-19. Učna okolja bodo omogočala prepoznavanje individualnih potreb študentov ter zagotavljala kakovostno podporo vseživljenjskemu usposabljanju.

Dosežki v prvem letu projekta

Imenik izpostavljenih raziskovalnih dejavnosti članic zveze

Imenik izpostavljenih raziskovalnih dejavnosti članic zveze

Univerza v Mariboru je razvila spletno orodje za raziskovalce – imenik izpostavljenih raziskovalnih dejavnosti članic zveze, ki beleži in omogoča analizo raziskovalnih kapacitet, razvrščenih po raziskovalnih področjih. Z uporabo imenika lahko raziskovalne skupine ob lastni predstavitvi poiščejo in spoznajo tudi druge raziskovalne skupine zveze ATHENA z namenom razvoja skupnih raziskovalnih idej ter projektov. Model za raziskovalno in razvojno sodelovanje bo na organizacijskem nivoju dodatno podprl povezovanje raziskovalcev ter preko enotnih vstopnih točk pri članicah zveze povečal domet in učinek obstoječih raziskovalnih potencialov.

Podpis deklaracije o skupnih ciljih

Univerza v Mariboru je izvedla prvi srečanji partnerjev ATHENA v živo (med 27. septembrom in 1. oktobrom 2021). Rektorji in koordinatorji zveze ATHENA so se ob predsedovanju Slovenije Svetu EU udeležili seje državnih sekretarjev in direktorjev za visoko šolstvo in raziskovanje, kjer so rektorji podpisali deklaracijo o skupnih ciljih. Tudi koordinatorji projekta, ki sicer večino svojega dela opravijo telekonferenčno, so prvič imeli možnost večdnevnega sestanka, na katerem so v osebnem stiku rektorjem partnerskih institucij predstavili opravljeno delo, predloge in pričakovanja. Srečanje je pripomoglo k dodatni uskladitvi projektnih ciljev in s tem zmožnosti doseganja le-teh. Potrjena je bila tudi struktura teles za upravljanje Evropske univerze.

Podpis deklaracije o skupnih ciljih
Teden usposabljanja

Teden usposabljanja

Ob srečanju koordinatorjev so se na Univerzi v Mariboru službe za mednarodno sodelovanje članic zveze sestale na tednu usposabljanja (22. – 26. november 2021) in razvile informativni paket za potencialne študente Evropske univerze ATHENA. Predstavniki partnerskih mednarodnih služb so reševali izzive sodelovanja v okviru terminsko različnih akademskih koledarjev, podpornih storitev in zunanjih okoliščin, ki pogojujejo študij in raziskovanje na posameznih partnerskih institucijah. Srečanje je hkrati pomenilo tudi uradno ustanovitev Mednarodne pisarne ATHENA.

Zapri