Preskoči na vsebino
Loader

Študentski izzivi Univerze v Mariboru NOO

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Študentski izzivi Univerze v Mariboru NOO

S ciljem vzpostavitve enotne vstopne točke Univerze v Mariboru za delodajalce in razvojem inovativnih oblik sodelovanja med študenti in delodajalci za učinkovito zaznavanje, prilagajanje in odzivnost UM spreminjajočim se potrebam trga dela na izbranih področjih izobraževalnih in drugih dejavnosti, bodo izvedeni tudi Študentski izzivi Univerze v Mariboru (NOO) (ŠI:UM (NOO)).

V okviru projektnih nalog ŠI:UM (NOO) bodo študenti v interdisciplinarnih skupinah, ob usmerjanju s strani pedagoškega in delovnega mentorja, proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive (ne)gospodarskega sektorja v lokalnem/mednarodnem okolju. Študenti bodo pridobivali dodatna znanja, kompetence in praktične izkušnje že med izobraževanjem in si s tem povečali možnosti za lažji prehod s področja študija na trg dela. V posamezno projektno nalogo ŠI:UM (NOO) bodo vključeni študenti različnih, vendar zgolj visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje Univerze v Mariboru, kar bo prispevalo k interdisciplinarnosti ter mreženju študentov različnih disciplin in strok.

Nekateri poudarki in usmeritve za pripravo in izvedbo projektnih nalog ŠI:UM (NOO) v letu 2024:

  • V posamezni projektni nalogi sodeluje interdisciplinarna skupina osmih (8) študentov, največ en (1) pedagoški mentor in en (1) delovni mentor iz delovne organizacije lokalnega okolja.
  • Projektna naloga se izvaja tri mesece,  in sicer od 1. 3. 2024 do 31. 5. 2024.
  • Rezultate izvedenih projektnih nalog ŠI:UM (NOO) bodo posamezne članice predstavile na skupnem javnem dogodku »Študentski izzivi Univerze v Mariboru (NOO)«, ki ga bo organiziral rektorat predvidoma jeseni 2024
Navodila za pripravo, izvedbo in poročanje ter upravičeni stroški izvedbe projektnih nalog

Zapri