Preskoči na vsebino
Loader

National research projects

Research for a better future

National research projects

Research projects

The University of Maribor is implementing 66 basic research projects, 9 applied research projects, 4 postdoctoral research projects and 15 projects of the targeted research programme.

Ongoing basic research projects
Nr.CodeTitlePeriodVodja
1J1-2471Chemical Carcinogenesis: Mechanistic Insights01.09.2020
31.08.2024
Urban Bren
2J3-2538A strategy to improve the quality of life and orthopaedic treatment of cartilage lesions – Advanced 3D (bio)printed scaffolds for tissue regeneration01.09.2020
31.08.2024
Matjaž Vogrin
3J2-2487Bioactive, in situ modified, fibrous membranes based on bacterial cellulose: processing, characterisation and assessment of biomedical potential01.09.2020
29.02.2024
Selestina Gorgieva
4J7-2593Development of bio-active nanostructured fibrous membranes for an extension of fresh fruits postharvest shelf life01.09.2020
31.08.2024
Manja Kurečič
5J7-2605Validation of a new muscle quality marker for the diagnosis of sarcopenia01.09.2020
31.12.2023
Boštjan Šimunič
6J6-2584History of Slovene Literary Translation01.09.2020
31.08.2024
Nike Kocijančič Pokorn
7J3-2525Neural processes underlying the social regulation of emotion and pain01.09.2020
31.08.2024
Satja Mulej Bratec
8J7-2598Dog or its master? The scientific study of human or canine coprolites from the prehistoric pile-dwelling site at Stare gmajne in Slovenia.01.11.2020
31.10.2024
Tjaša Tolar
9J4-3090Signifincance of volatile compounds released by roots of cultivated plants for indirect defence against soil pests01.10.2021
30.09.2024
Žiga Laznik
10J5-3099Enrolment in early childhood education: factor ensuring equal opportunities in the development of an individual and society; and lifelong learning01.10.2021
30.09.2024
Tina Štemberger
11J5-3108Reform of Evidence Law in the Digital Age01.10.2021
30.09.2024
Vesna Rijavec
12J2-3037Bionanotechnology as a tool for stabilization and applications of bioactive substances from natural sources01.10.2021
30.09.2024
Maja Leitgeb
13J2-3053Development of high-performance piezoelectric coatings for self-powering of nonwovens used in e-mobility01.10.2021
30.09.2024
Vanja Kokol
14J7-3149Design and Management of Sustainable Plastic Value Chains to Support a Circular Economy Transition01.11.2021
31.10.2024
Lidija Čuček
15J5-3120Empowerment of ageing adults: Self-regulatory mechanisms and support of digital technology in achieving higher quality of life01.10.2021
30.09.2024
Bojan Musil
16J7-3152Advanced design, modelling and optimization of custom-tailored magnetic materials embedded within electric devices using additive manufacturing01.10.2021
30.09.2024
Martin Petrun
17J7-3156Sinergistics integration of Quantitative Sociology and STEM fields to reslove Critical Social Dilemma: Case of Vaccination, Migration and Corruption Complexity01.10.2021
30.09.2024
Boris Podobnik
18J5-3111e@ser | Secure use of smart devices among the elderly: Towards education-based cybercrime preventio01.10.2021
30.09.2024
Simon Vrhovec
19J3-3069The impact of various surgical techniques on the molecular mechanism of gynecological cancer metastasis01.10.2021
30.09.2024
Iztok Takač
20J3-3077Multilayer network analysis of collective cellular activity in normal and diabetic pancreatic islets01.10.2021
30.09.2024
Marko Gosak
21J4-3088Intra-biofilm dynamics of Campylobacter with other bacteria: effects on biofilm formation and composition with a view to tje design of innovative control strategies01.10.2021
30.09.2024
Anja Klančnik
22J1-3002Matchings and edge-colorings in cubic graphs«01.10.2021
30.09.2024
Riste Škrekovski
23J3-3076Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitor associated renal dysfunction and hyperkalaemia in heart failure: epidemiology, prognosis and potassium binders01.10.2021
30.09.2024
Mitja Lainščak
24J5-3114The role of social context in bullying: promoting inclusive school by shaping positive peer culture01.10.2021
30.09.2024
Katja Košir
25J6-3131FORMANT COMBINATORICS IN SLOVENIAN01.10.2021
30.09.2024
Boris Kern
26J6-3134Transformations of intimacy in the literary discourse of Slovene »moderna«01.11.2021
31.10.2024
Katja Mihurko Poniž
27J6-3136Bourgeois Art Commissions in Carniola and Styria in the 19th and the first half of the 20 Century. 01.10.2021
30.09.2024
Franci Lazarini
28J6-3140Slovenian Intelectual History in the light of Contemporary Theories of Religion: From Separation of Spirits and Culture War to Communist Revolution01.10.2021
30.09.2024
Bojan Žalec
29J5-4582DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ, KOT ODGOVORNOST DIREKTORJEV01.10.2022
30.09.2025
Rado Bohinc
30J1-4358Deetektorji obročev Čerenkova za naslednjo generacijo eksperimentov01.10.2022
30.09.2025
Peter Križan
31J1-4398Kemijska karcinogeneza in nevrodegeneracija: Molekularni mehanizem vpliva mikrovalovnega sevanja01.10.2022
30.09.2025
Urban Bren
32J1-4414ProBiS-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški proteom pri odkrivanju zdravil01.10.2022
30.09.2025
Dušanka Janežič
33J1-4416Razvoj visokoobčutljive elektrokemijske metode na osnovi magnetnih polimernih nanokompozitov za določanje spojin antibiotikov v sledovih v okolijskih sistemih01.10.2022
30.09.2025
Olivija Plohl
34J3-4497Neinvazivni multi-omski biooznačevalci v podtipih imunskih celic za personalizirano zdravljenje otroške astme in molekularni mehanizmi neodzivnosti na inhalacijske kortikosteroide01.10.2022
30.09.2025
Uroš Potočnik
35J3-4498Multi-omska raziskava signalne poti NFkB pri multipli sklerozi01.10.2022
30.09.2025
Mitja Mitrovič
36J3-4523Individualizacija zdravljenja raka endometrija01.10.2022
30.09.2025
Jure Knez
37J7-4492Napredni tehnološki procesi za recikliranje odpadne keratinske biomase in razvoj novih funkcionalnih bio-produktov na osnovi keratina01.10.2022
30.09.2025
Mojca Škerget
38J7-4636Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi01.10.2022
30.09.2025
Dušan Strmčnik
39J7-4638Načrtovanje selektivnih katalitskih postopkov pretvorbe CO2 v etanol – UliSess01.10.2022
30.09.2025
Blaž Likozar
40J2-4424Celostni pristop za ohranjanje stenskih poslikav kulturne dediščine01.10.2022
30.09.2025
Andreja Pondelak
41J2-4458Paradigma stiskanja podatkov z odstranjevanjem obnovljivih informacij01.11.2022
31.10.2025
Borut Žalik
42J3-4534Vplivi na in preprečevanje samopoškodovalnega vedenja pri najbolj ogroženih mladostnikih01.10.2022
30.09.2025
Maja Drobnič Radobuljac
43J5-4593Upad živčno-mišičnega sistema po gibalni neaktivnosti: primerjava mlajših in starejših odraslih01.10.2022
30.09.2025
Boštjan Šimunič
44J7-4642Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščino01.10.2022
30.09.2025
Darinka Verdonik
45J6-4622Umetnostna dediščina grofov Celjskih01.10.2022
30.09.2025
Mija Oter Gorenčič
46J5-4585MIG@B | Modeliranje mednarodnih migrantskih tokov na Balkanu01.10.2022
30.09.2025
Igor Bernik
47J3-4524Razvoj naprednih večdimenzionalnih in vitro modelov ledvic01.10.2022
30.09.2025
Sebastjan Bevc
48J1-4008Drevesno neodvisnostno število grafov01.10.2022
30.09.2025
Martin Milanič
49J2-4447Vpliv mehanike in topologije membrane na celično ujetje bakterij, virionov in anorganskih delcev01.10.2022
30.09.2025
Aleš Iglič
50J5-4579Popandemično obdobje v Sloveniji: oklevanje pred cepljenjem, demokratična udeležba in zaupanje v javnozdravstvene ustanove01.10.2022
30.09.2025
Andrej Kirbiš
51J6-4603SOOČANJE S TUJCI v mestih Zgornjega Jadrana na prehodu iz srednjega v zgodnji novi vek01.10.2022
30.09.2025
Darko Darovec
52J7-4597YO-VID22: Blagostanje in podporne strukture mladih v času pred, med in po pandemiji COVID-1901.10.2022
30.09.2025
Andrej Naterer
53J5-4586Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije01.10.2022
30.09.2025
Maja Turnšek
54J7-4641Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM01.10.2022
30.09.2025
Sonja Ifko
55N2-0181Generalized Symmetries and Equivalences of Geometric Data01.03.2021
29.02.2024
Borut Žalik
56N3-0170Significance of exocrine-endocrine pancreatic interactions in health and disease01.07.2021
30.06.2024
Jurij Dolenšek
57N4-0192Genetic variants associated with honey bee resistance against viruses and their use in CRISPR/Cas9-based marker assisted selection to improve resilience of bees01.01.2021
31.12.2024
Aleš Gregorc
58N6-0193Freising and Slavs under bishop Abraham. A text-based approach to mission and pastoral care among Carantanians in the 10th century01.01.2021
31.12.2024
Matija Ogrin
59NK-0001Novel Environmentally Acceptable Thin Surface Coating Corrosion Inhibitor Formulations: Their Mechanism and Application01.01.2021
31.12.2023
Matjaž Finšgar
60N1-0232Tekmovalna hierarhična omrežja od športa do evolucije kulture01.01.2022
31.12.2024
Matjaž Perc
61J4-4633Razumevanje mehanizmov in preprečevanje agregacije biofarmacevtskih proteinov01.01.2023
31.12.2025
Matja Zalar
62J1-4632Parametrizirane družine čudnih atraktorjev predstavljene preko inverznih limit: študija z vidika topologije in teorije mere01.01.2023
31.12.2025
Jernej Činč
63N3-0307Obogatitev pogovornih razložljivih metod umetne inteligence v zdravstvu01.01.2023
31.12.2026
Gregor Štiglic
64N1-0305Nova platforma za razvoj ADME modelov v farmakologiji01.02.2023
31.01.2026
Uroš Maver
65N5-0293Politična participacija v času polarizacije: Avstrija, Poljska in Slovenija v primerjalni perspektivi01.07.2023
30.06.2026
Andrej Kirbiš
66J2-4475Načrtovanje generatorskega sistema spremenljive hitrosti za povečanje odpornosti omrežja01.05.2023
30.04.2026
Boštjan Polajžer
Ongoing applied research projects
Nr.CodeTitlePeriodVodja
1L2-3175Advanced Extraction and Formulation of Functional Tannin Food Supplements with Beneficial Health Effects01.10.2021
30.09.2024
Željko Knez
2L2-3163Development of safe, multifunctional surfaces for catheters to combat biofilms01.10.2021
30.09.2024
Alenka Vesel
3L2-3167Cognitive geometrical control of machined forged parts based on big data from the manufacturing process01.10.2021
30.09.2024
Mirko Ficko
4L2-3174Low emission household tumble drying with evaluation of damage to textile materials 01.10.2021
30.09.2024
Marko Hočevar
5L7-3187Prospective analysis of sport injuries in elite athletes: epidemiology, prediction, and safe return to sport01.10.2021
30.09.2024
Rado Pišot
6L2-4430Proizvodnja, izolacija in formulacija zdravju koristnih substanc iz Helichrysum Italicum za uporabo v kozmetični industriji01.10.2022
30.09.2025
Maja Leitgeb
7L7-4494Kompleksen in vitro model kože z vključeno plastjo kosti za testiranje ne-invazivnega glukoznega senzorja01.10.2022
30.09.2025
Tina Maver
8L2-4456Večfunkcionalne vodikove tehnologije v podporo balansiranju elektroenergetskega sistema, shranjevanju energije in trgu01.10.2022
30.09.2025
Janko Petrovčič
9L2-4487Miniaturni optični-vlakenski senzorji prostih radikalov za nadzor plazemskih procesov01.10.2022
30.09.2025
Denis Đonlagić
Ongoing postdoctoral projects
Nr.CodeTitlePeriodVodja
1Z5-3220Deterrence as a Concept in Private Enforcement of EU Law 01.03.2022
29.02.2024
Petra Weingerl
2Z2-4431Funkcionalni biokompoziti za biomedicinske in trajnostne aplikacije01.10.2022
30.09.2024
Katja Vasić
3Z2-4425Razvoj hibridnega jekleno-betonskega stika za lesene diskretne mrežaste konstrukcije01.10.2022
30.09.2024
Žiga Unuk
4Z3-4529Nov mikrofiziološki sistem z integriranimi biomimetičnimi nosilci kot napreden model endokrine trebušne slinavke in vitro01.10.2022
30.09.2024
Marko Milojević
Ongoing targeted research projects
Nr.CodeTitlePeriodVodja
1V4-2202 Guidelines for adapting grape and wine production to climate change and market demands 01.10.2022
30.09.2024
Franc Čuš
2V4-2204 Technologies in grapevine nursery with innovative solutions to strengthen the resilience of sustainable viticulture01.10.2022
30.09.2025
Denis Rusjan
3V4-2206 Construction of a theoretical model for the formation of the price of agricultural products in food supply chains in Slovenia01.10.2022
30.09.2024
Jernej Prišenk
4V4-2214Inputs in organic agriculture01.10.2022
30.09.2025
Martina Bavec
5V4-2215Synthesis and spatial definition of agricultural and environmental soil quality data for the implementation of the resolution “Our food, landscapes and natural resources after 2021” and the Strategic Plan 01.10.2022
30.09.2025
Borut Vrščaj
6V4-2217Renovation of the state owed agricultural land management system 01.10.2022
31.01.2024
Andrej Udovč
7V4-2226Measures to reduce the use of chemical plant protection products in viticulture 01.10.2022
30.09.2025
Mario Lešnik
8V4-2230Development and introduction of digital tools to support fruit production 01.10.2022
30.09.2025
Tatjana Unuk
9V2-2271 Assessment of cross-sectoral integration potential in Slovenia with focus on transportation sector integration 01.10.2022
31.03.2024
Andreja Nemet
10V2-2279Introduction of quantitative multi-level monitoring for the transition to a circular economy 01.10.2022
30.09.2024
Zorka Novak Pintarič
11V2-2296Road traffic safety – Development of new road traffic safety assessment methodology 01.10.2022
30.09.2024
Robert Kunc
12V5-2285Adequacy and further development of the systemic regulation of private security and sectoral professional interest grouping in the Republic of Slovenia01.10.2022
30.09.2024
Andrej Sotlar
13V5-2286Community policing 01.10.2022
30.09.2024
Gorazd Meško
14V2-2274Teaching with a Pinch of Artificial Intelligence 01.10.2022
30.09.2024
Janez Demšar
15V5-2242 Comparative Analysis of Health Literacy and Other determinants of Vaccination Confidence in Slovenia and Europe: Analysis of the Current State and A Proposal of Solutions 01.10.2022
30.09.2024
Andrej Kirbiš

Bilateral projects

International bilateral scientific and technological cooperation of the University of Maribor is conducted within 58 bilateral projects with various countries.

Ongoing bilateral projects
Nr.CodeTitlePeriodVodja
1SI-BIHRazvoj nadzornih algoritmov in sistemov za preprečevanje škodljivih posledic COVID-19 v proizvodnih sistemih01.07.2021
30.06.2023
Simon Klančnik
2SI-BIHKorozijsko odporne antimikrobne pametne prevleke za konstrukcijske materiale01.07.2021
30.06.2023
Regina Fuchs Godec
3SI-BIHSinteza, karakterizacija in aplikacija mezoporozne slike kot katalizatorja01.07.2021
30.06.2023
Darja Pečar
4SI-INHibridna platforma za odkrivanje vdorov v okviru nadzornega sistema za zagotavljanje kibernetske varnosti01.01.2022
31.12.2024
Simona Sternad Zabukovšek
5SI-INRazvoj in vrednotenje novih bioresorpcijskih zlitin iz cinka za biomedicinske namene01.01.2022
31.12.2024
Matej Bračič
6SI-INIzboljšanje zmogljivosti sistema na osnovi večstopenjskega frekvenčnega pretvornika priključenega na omrežje za pretvorbo vetrne energije z zmožnostjo neprekinjenega obratovanja pri nizki napetosti z uporabo naprav za izboljšanje kakovosti moči01.01.2022
31.12.2024
Peter Virtič
7SI-USFizo-mimetični model enterohepatične cirkulacije01.07.2022
30.06.2024
Jan Rožanc
8SI-USAplikacije inverznih limit01.07.2022
30.06.2024
Iztok Banič
9SI-USRazpon in drugi topološki koncepti v teoriji grafov01.07.2022
30.06.2024
Andrej Taranenko
10SI-USStrukturne lastnosti resonančnih grafov in sorodni koncepti01.07.2022
30.06.2024
Niko Tratnik
11SI-USDružbena odgovornost in generacija Z. Primerjava ZDA in Slovenije01.07.2022
30.06.2024
Zlatko Nedelko
12SI-USOd odgovornih do trajnostnih organizacij. Primerjava podjetij iz ZDA in Slovenije01.07.2022
30.06.2024
Vojko Potočan
13SI-USPosplošene inverzne limite in njihove lastnosti01.07.2022
30.06.2024
Matevž Črepnjak
14SI-USProfiliranje uporabniških naprav in spletnih brskalnikov s pomočjo podatkov z brskalnikov01.07.2022
30.06.2024
Marko Hölbl
15SI-USStrateški pristop k vključevanju žensk na področjih STEM01.07.2022
30.06.2024
Lili Nemec Zlatolas
16SI-USKombiniranje peridinamičnega modeliranja in eksperimentalnih raziskav za karakterizacijo lomnega obnašanja metastabilnega avstenita pod statično in dinamično obremenitvijo01.07.2022
30.06.2024
Nenad Gubeljak
17SI-USPandemična književnost v ZDA in Sloveniji01.07.2022
30.06.2024
Tomaž Onič
18SI-USDiskurz o gibanju Black Lives Matter, organih pregona in uporabi smrtonosne sile proti neoboroženim pripadnikom temnopolte skupnosti z medkulturnega vidika01.07.2022
30.06.2024
Katja Plemenitaš
19SI-USRazlične metrične dimenzije v grafovskih produktih01.07.2022
30.06.2024
Aleksander Kelenc
20SI-USObogatitev razlag napovednih modelov z uporabo ekstremnih povzetkov zdravstvenih znanstvenih besedil01.07.2022
30.06.2024
Gregor Štiglic
21SI-USPovezava med občutkom koherentnosti, krhkostjo in strategijami upravljanja z življenjem ter kakovostjo življenja odraslih s kronično boleznijo01.07.2022
30.06.2024
Mateja Lorber
22SI-USPravni odnos med materjo in fetusom – primerjalni vidik Slovenije in ZDA01.07.2022
30.06.2024
Suzana Kraljić
23SI-USImplementacija mednarodnih okoljskih norm v nacionalne zakonodaje01.07.2022
30.06.2024
Marius Coucou Mensah
24SI-USRazvoj in mehanska karakterizacija napredne biorazgradljive žilne opornice01.07.2022
30.06.2024
Janez Kramberger
25SI-USBarvanja v razdaljno-regularnih grafih01.07.2022
30.06.2024
Marko Jakovac
26SI-TRUporaba različnih odpadnih materialov za sloje voziščne konstrukcije01.01.2023
31.12.2024
Primož Jelušič
27SI-TRPoučevanje matematike z vključevanjem tehnologije v Sloveniji in Turčiji01.01.2023
31.12.2024
Alenka Lipovec
28SI-TRVrednotenje strategij modeliranja nanotekočin v toplotnih prenosnikih01.01.2023
31.12.2024
Jure Ravnik
29SI-TRTehnike imobilizacije encimov za učinkovito odstranjevanje antibiotikov iz odpadnih vod01.01.2023
31.12.2024
Maja Leitgeb
30SI-ATAli sta bančna regulacija in nadzor postavljena pred izzive zaradi neobank?01.01.2023
31.12.2024
Vita Jagrič
31SI-ATRazvoj in mehanska karakterizacija metamaterialov za lahko gradnjo01.01.2023
31.12.2024
Janez Kramberger
32SI-ATDružbeni diskurz o energetskem prehodu v Sloveniji in v Avstriji: na poti k samozadostni energetski oskrbi01.01.2023
31.12.2024
Matevž Obrecht
33SI-ATIzzivi in razvoj analitičnih metod GC-MS/MS – akademsko partnerstvo01.01.2023
31.12.2024
Irena Petrinić
34SI-ATUravnavanje živilskih encimov s tehnologijo s superkritičnimi fluidi01.01.2023
31.12.2024
Maja Leitgeb
Close