Preskoči na vsebino
Loader

Častni naslovi

Ustvari si prihodnost!

Častni naslovi

Za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda, lahko Univerza v Mariboru posameznim osebam, ki so lahko tudi tuji državljani,  podeli naslov častni doktor.  

Z namenom posebnega priznanja za izredne uspehe, zasluge in dosežke podeljuje Univerza v Mariboru svojim visokošolskim učiteljem naslov zaslužni profesor

Naslov zaslužni profesor se podeljuje za izjemne zasluge za razvoj Univerze v Mariboru, ki so plod dolgoletne izjemnosti kandidata in ki predstavljajo njegovo življenjsko delo, in sicer le upokojenim rednim profesorjem Univerze v Mariboru, ki so ob upokojitvi še tako aktivni, da želi Univerza v Mariboru nadaljevati sodelovanje z njimi.

Z namenom posebnega priznanja fizičnim osebam, ki niso zaposlene na Univerzi v Mariboru in pravnim osebam za njihove prispevke, ki so pomembneje prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru, se podeljuje naslov dobrotnik Univerze v Mariboru.

Naslov dobrotnik Univerze v Mariboru se lahko podeljuje fizičnim osebam in pravnim osebam za večjo finančno ali materialno pomoč oziroma donacijo Univerzi v Mariboru.

Častni doktor

Univerza v Mariboru je od leta 1979, ko je bil naslov podeljen prvič, pa vse do danes podelila naslov častni doktor naslednjim pomembnim znanstvenikom in javnim delavcem:

 

2022

Marjan Pipenbaher

2021

Prof. Roger Watson, PhD

Prof. Dr. Rafiqul Gani

Drago Jančar

2020

​Prof. Dr. Wolfgang JELINEK

2019

Prof. Hugh P. McKenna, PhD

​Assoc. prof. Ponnuthurai N. SUGANTHAN, PhD

2018

​Prof. dr. Heikki RUSKOAHO

2017

Prof. emer. dr. Wilfried IMRICH​

2016

Izr. prof. Vojmir POGAČAR, akad. slikar

Prof. dr. Kyӧ​sti OIKARINEN

2015

Prof. dr. dr.h.c. Willibald POSCH

2014

Ddr. Björn PAAPE 

2013

Pred. Majda ŠLAJMER JAPELJ (†  2022)​​

Dr. Jiří Jaromír Klemeš

2011

Dr. Siegfried GROSSMANN

Dr. Alfred LEIPERTZ

Dr. Norbert ROEWER

Dr. Jože DRINOVEC

2009

Dr. Erwin NEHER

2008

Dr. Heinz BRANDL

2007

Dr. Ignacio E. GROSSMANN

2006

Dr. George E. KILLIAN

2004

Dr. Gernot KOCHER

2003

Dr. Fabio ROVERSI MONACO

2002

Dr. Felix UNGER

2001

Dr. Mirko TOŠ (†  2018)​

2000

Dr. France BERNIK (†  2020)​​

Mag. Boris PODRECCA

Dr. Kenneth EDWARDS

1998

Dr. Emil CONSTANTINESCU

1997

Dr. Trevor Kenneth HELLEN

1996

Dr. Zora JANŽEKOVIČ (†  2015​)​

Dr. Alojzij ŠUŠTAR (†  2007)​

1990

Dr. Anton TRSTENJAK (†  1996​)​

1988

Dr. Anton VRATUŠA (†  2017​)​

1985

Dr. Ludvik GYERGYEK (†  2003)​

1984

Dr. Bojan KRAUT (†  1991​)​

1982

Dr. Svetozar ILEŠIČ (†  1985​)​

1979

Sergej KRAIGHER (†  2001)​

Dr. Heinz BRANDL

Dr. Albert STRUNA (†  1982​)​

Dr. Bratko KREFT (†  1996​)

Dobrotnik UM
Naslov dobrotnik Univerze v Mariboru je bil do sedaj podeljen naslednjim fizičnim osebam in pravnim osebam za njihov viden doprinos k razvoju ali ugledu Univerze v Mariboru:
 
2019
Prof. Dr. med. Dr. med.​ dent. Alexander KÜ​BLER
 
2017
​Prof. dr. h. c. Zora JANŽEKOVIČ, dr. med – častni naslov je bil podeljen posthumno
 
2016
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
 
2008
Silvester VERHOVNIK​
Zaslužni profesor UM

Kot posebno priznanje  za izredne uspehe, zasluge in dosežke je Univerza v Mariboru do sedaj podelila naslov zaslužni profesor naslednjim upokojenim rednim profesorjem:

 

2022

Dr. Miroslav Rebernik, EPF

2021

Dr. Danijel Rebolj, FGPA

2020

Dr. Ludvik Toplak, PF​

Dr. Jana Goriup, FZV

2018

​Dr. Dušan Radonjič

2017

Dr. Dušanka Mičetić Turk​​

Dr. Leopold Škerget, FS

Dr. Joso Vukman, FNM

2016

Dr. Silvo Devetak, PF

Dr. Breda Pečovnik Balon, MF

Dr. Jože Zupančič, FOV

2015

Dr. Zmago Turk (predlagatelj FZV UM)

2014

Dr. Darko Maver, FVV

Dr. Sergej Flere, FF

Dr. Jože Flašker, FS

2013

Dr. Peter Umek, FVV

Dr. Jurij Krope, FKKT

Dr. Karel Jezernik, FERI

Dr. Mihael Drofenik, FKKT

2012

Dr. Šime Ivanjko, PF

Dr. Bruno Cvikl, FG

2011

Dr. Alojz Križman, FS

2010

Dr. Miroljub Kljajić, FOV (†  2016)​

Dr. Vladislav Rajkovič, FOV

Dr. Jože Gričar, FOV

2009

Dr. Božidar Krajnčič, FKBV (†  2018)​

2008

Dr. Peter Glavič, FKKT

Dr. Valter Doleček, FKKT (†  2020)​

Dr. Elko Borko, UM

2007

Dr. Jurij Jug, FOV (†  2022)​

2004

Dr. Franc PERNEK, PF

2003

Akad. dr. Jože MLINARIČ, PEF (†  2021)​

Akad. dr. Zinka ZORKO, PEF (†  2019​)​​​

Dr. Jože VAUHNIK, PEF (†  2018​)​​

2001

Dr. France BREŠAR, FERI (†  2013)

Dr. Danilo DOBČNIK, FKKT

Dr. Leo GUSEL, EPF (†  2008)

Dr. Stanka KRAJNC-SIMONETI, VZŠ

Dr. Matjaž MULEJ, EPF

Dr. Vlado SRUK, EPF (†  2020)​

Dr. Adolf ŠOSTAR, FS (†  2022)​

2000

Dr. Ljubomir ČREPINŠEK, FS († 2023)

Dr. Borut BELEC, PEF († 2022)

Dr. Miroslava GEČ-KOROŠEC, PF (†  2006)

1999

Dr. Štefan KAJZER, EPF (†  2013)

Dr. Božidar HRIBERNIK, FERI (†  2023)

Dr. Alenka HUDOKLIN BOŽIČ, FOV († 2014)

Spec. Bojan GOLIJA, PEF  († 2014)

1998

Dr. Alojz PAULIN, FERI (†  2022)​

Dr. Bruno STIGLIC, FERI (†  2017)​

1997

Dr. Dali ĐONLAGIĆ, FERI (†  2019)​

Dr. Jože LEP, FG (†  2013)

Dr. Bogdan VOLAVŠEK, FKKT (†  2014)

Dr. Pavel ŠMARČAN, FS

Dr. Mirko KRIŽMAN, PEF (†  2014)

Dr. Viljem BRUMEC, VZŠ (†  2014)

1996

Dr. Tine ZORIČ, FERI (†  2022)

Dr. Jože POGAČNIK, PEF (†  2002)

Dr. Manica ŠPENDAL, PEF

Dr. Stanko OJNIK, PF (†  2012)

1995

Dr. Ivan NOVAK, FERI (†  2018)​

Dr. Želimir DOBOVIŠEK, FS (†  2017)​

1994

Dr. Dane MELAVC, EPF (†  2019)​

1993

Dr. Jože COLNARIČ, VKŠ (†  2011)

Dr. Stojan VRABL, VKŠ (†  2009)

1992

Dr. Milan KAC, TF (†  2010)​

1991

Dr. Bogomir DEŽELAK, EPF (†  2012)

Dr. Janko KRALJ, EPF (†  2012)

Dr. Danilo VEZJAK, EPF (†  2003)

Dr. Milan NOVAK, VAŠ (†  2004)​

1990

Dr. Danimir KERIN, VAŠ (†  2007)

Dr. Jože KOROPEC, PF (†  2004)

1987

Dr. Dolfe CIZEJ, VAŠ († 2001)

1985

Dr. Vojko OZIM, VAŠ (†  2007)​

1984

Dr. Ostoj DURJAVA, VEKŠ (†  2006)

Dr. Ciril MIKL, VEKŠ (†  2012)

Dr. Mirko ČEH, VTŠ (†  2013)

1983

Dr. Franjo PERIČ, VEKŠ

Dr. Ivan Vanek ŠIFTAR, VPŠ (†  1999)

Dr. Ivan POGAČAR

1982

Dr. Danilo POŽAR, VEKŠ (†  2005)

1981

Dr. Tine LAH, VEKŠ (†  2014)

1980

Dr. Vladimir BRAČIČ, PA (†  1996)

Dr. Janez NEMEC, VEKŠ (†  2001)

Zapri