Preskoči na vsebino
Loader

Zapisniki CZPUVU

Ustvari si prihodnost!

Zapisniki CZPUVU

Zapis sklepov sestanka Centra in SAZU 3.3.2020
Zapisnik sestanka članov Centra in vodstva FZV 18.6.2021
Zapisnik obiska Medicinske fakultete UM 28.6.2021
Zapisnik sestanka Centra 3.9.2021
Zapisnik sestanka Centra 13.9.2021
Zapisnik ZOOM srečanje IO oktober 2021
Zapisnik ZOOM srečanje IO november 2021
Zapisnik spletnega sestanka skupine za e-učenje in e-izobraževanje 10.11.2021
Zapisnik sestanka Odbora za zaslužne profesorje in visokošolske upokojene profesorje 22.11.2021
Pobude Centra o prihodnosti Evrope 3. del
Zapisnik 1 delavnice o prihodnosti Evrope – Izzivi starajoče družbe 29.11.2021
Zapisnik 2 delavnice o prihodnosti Evrope 13. december 2021
Zapisnik 3 delavnice o prihodnosti Evrope 10. januar 2022
Zapisnik 6 skupščine Centra ZPUVU 20.12.2021
Zapisnik razširjene seje IO CZPUVU UM 6. december 2021
Zapisnik spletnega sestanka skupine za e-izobraževanje, 12. januar 2022
Zapisnik spletne seje CZPUVU UM in UKM 15.12.2022
Odprti dostop – predstavitev
Predstavitev_UKM_2022
Zapisnik spletne seje CZPUVU in UKM 15.2.2022
Zapisnik sestanka skupine za e-izobraževanje, 2. marec 2022
Zapisnik seje razširjenega Izvršnega odbora CZPUVU, 7. februar 2022
Zapisnik seje razširjenega IO Centra za zaslužne profesorje CZPUVU 14. marec 2022
Zapisnik skupščine CZPUVU 4.4.2022
Prispevek zasl. prof. dr. Jožeta Gričarja
Poročilo o delu skupine za e-učenje in e-izobraževanje december – marec 2022
Zapisnik spletnega sestanka skupine za e-učenje in e-izobraževanje 11. 5. 2022
Priloga 2 Predstavitev ZUF in MLADINE 2020
Priloga 1 Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030
Zapisnik seje skupščine 6.6.2022
Zapisnik seje IO CZPUVU 5. 9. 2022
Zapisnik seje IO CZPUVU 3.10.2022
Predlog za izdajo publikacije CZPUVU 2019 – 2023 september 2022
Zapisnik seje CZPUVU – 18.november 2022
Zapisniki spletnega sestanka CZPUVU in FL 2.12.2022
Zapisnik razširjenega IO CZPUVU 9.1.2023
Zapisnik seje skupščine z dne 9.12.2022
Zapisnik seje IO z dne 6.3.2023
Zapisnik CZPUVU z dne 24.5.2023
Zapisnik seje CZPUVU IO z dne 18.4.2023
Zapis sestanka vodstva FE in CZPUVU dne 6.6.2023
Zapisnik seje IO CZPUVU in IO Kluba upokojenih profesorjev Reka 27.6.2023
Zapisnik skupščine CZPUVU 27.6.2023
Klub upokojenih profesorjev Reka
Zapisnik IO CZPUVU, 9. oktober 2023
Rešitve za soočanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi, dr. Darja Piciga – priloga
Zapisnik spletnega obiska FT in CZPUVU 25.10. 2023
Zapisnik IO CZPUVU 6. 11. 2023
Zapisnik skupščine CZPUVU 13. 11.2023
Zapisnik IO CZPUVU UM, 4.12.2023
Zapisnik seje razširjenega IO, 5.2.2024
Zapisnik Skupščine CZPUVU UM ponedeljek 11. marec 2024
Zapisnik seje IO Centra, 3. april 2024

Zapri