Preskoči na vsebino
Loader

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje

Ustvari si prihodnost!

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje

zasl. prof. dr. Peter Glavič

Vodja CZPUVU

Nataša Marinič Petrovič

Koordinatorica CZPUVU

SedežUniverza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

Ustanovitev: Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje je bil ustanovljen 24. septembra 2019

Vizija: Člani se umsko in družabno razvijajo, uživajo dostop do ugodnosti, virov in storitev univerze, dobivajo podporo in so cenjeni zaradi svojih akademskih in drugih prispevkov.

Poslanstvo: Center želi pospeševati sodelovanje članov z univerzo in njenimi uslužbenci ter podpirati koristi in blaginjo članov Centra.

Odbor CZPUVU​​

zasl. prof. dr. Peter Glavič

zasl. prof. dr. Jože Gričar, e-naslov: Joze.Gricar@UM.si

prof. dr. Jožica Riedl Knez

izr. prof. dr. Lučka Lorber​

izr. prof. dr. Jože Nemec

Cilji:

 • spodbujati in podpirati razumsko (intelektualno) in družabno sodelovanje med člani Centra z načrtovanjem dejavnosti (npr. srečanj, predavanj, delavnic, izletov, interesnih skupin) v zadevah skupnega pomena;
 • podpirati akademsko delo tistih članov, ki nadaljujejo s takim delom;
 • zagotavljati, da člani dobivajo priznanje, ugodnosti in pozornost, ki so primerni njihovemu dolgoletnemu sodelovanju in prispevkom Univerzi v Mariboru (UM);
 • vzdrževati tesno sodelovanje med člani in UM;
 • sodelovati z UM, da bi izrabili duševne in akademske vire članov;
 • dvigovati zavest o preteklih, sedanjih in možnih bodočih prispevkih članov UM ter mestni, državni in svetovni skupnosti;
 • iskati in uporabljati dodatne poti za služenje in vključevanje članov.

Odmevni dogodki centra

Mednarodna delavnica o srebrni ekonomiji (10. april 2019)

Na Univerzi v Mariboru je potekala mednarodna delavnica o srebrni ekonomiji. Gre za pobudo zaslužnih profesorjev, da spregovorijo o organiziranju generacije 55 + in njihovem vključevanju v delo, saj na trgu EU primanjkuje delovne sile. Takratna prorektorica za kakovost prof. dr. Janja Hojnik je v uvodu pozdravila pobudo zaslužnih profesorjev, da spregovorimo o tej temi na univerzi, da izvemo katere aktivnosti so primerne za vključevanje starejših na delo na univerzi. ​
Prvi panel o globalnih perspektivah razvoja srebrne ekonomije je vodil zasl. prof. dr. Jože Gričar, ki je poudaril kako ponosen je, da o tej temi spregovorimo prvi v Sloveniji prav na »njegovi univerzi«, kjer je delal trideset let.
Prvo predavanje je imela gospa Christine O’Kelly, ki je koordinatorka za letom prijazno univerzo iz Dublin City University z Irske. Pobuda za vključevanje tudi starejših v delo je nastala na Dublin City University že v letu 2011, ki se je postopoma razvijala in v letošnjem aprilu se je vključilo 49. univerz v združenje univerz »Global Advisory Bord, ki skrbi tudi za vključevanje starejših v delo.

Dr. Paul Timmers iz Belgije, dr. Alberto Sanna iz Italije in dr. Attila Sik iz Univerze Pecs na Madžarskem so v nadaljevanju predstavili razmišljanja posameznih univerz in držav ter kako vključiti starejšo populacijo v življenje in delo. Predstavili so nekaj zanimivih primerov od pametnih in zdravih mest, prilagoditve avtomobilske industrije ter univerz.

V popoldanskem delu, ki ga je vodil zasl. prof. dr. Peter Glavič o srebrni ekonomiji na Univerzi v Mariboru, so predavatelji Univerze v Mariboru zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, izr. prof. dr. Urban Bren, dr. Nevenka Krčevski Škvarc, izred. prof. dr. Suzana Kraljič, doc. dr. Petera Weingerl in prof. dr. Matjaž Perc predstavili nekaj strokovnih pogledov na to področje.

​V zaključku so oblikovali nekaj sklepov, kako delovati na Univerzi v Mariboru v prihodnje. Sodelovali so zasl. prof. dr. Jože Gričar in prorektorja prof. dr. Zoran Ren in prof. dr. Janja Hojnik.

Udeleženci delavnice

Delovne skupine CZPUVU

Skupina za razpoložljivost univerzitetne informacijske tehnologije za upokojene visokošolske učitelje
Skupina za e-učenje in e-izobraževanje
Skupina za inovativen trajnostno in družbeno odgovoren razvoj
Skupina za umetnost in humanistiko
Skupina za varstvo okolja in razpoložljivost univerzitetne tehnologije
 • Dr. Ludvik Trauner, redni profesor, ludvik.trauner@guest.um.si;
 • Dr. Andrej Polajnar, redni profesor; andrej.polajnar@guest.um.si
 • Dr. Metka Sitar, izredna profesorica, metka.sitar@guest.um.si
 • Dr. Andrej Umek, redni profesor; andrej.umek@guest.arnes.si
 • Dr. Bruno Cvikl, redni profesor; bruno.cvikl@guest.um.si
 • Dr. Igor Tičar, redni profesor, igor.ticar@guest.um.si;
 • Dr. Jana Goriup, zaslužna profesorica; jana.goriup@guest.um.si;
 • Dr. Eugen Petrešin, redni profesor; petresin@gmail.com;
 • Dr. Mitja Rismal, redni profesor, mitja.rismal@telemach.net
Skupina za zdravstvo
 • Dr. Zmago Turk, zaslužni profesor, zmago.turk@gmail.com (vodja)
 • Dr. Dušanka Micetič Turk, dusanka.micetic@um.si
 • Dr.  Elko Gabrijel Borko, zaslužni profesor, elko.borko@guest.arnes.si;
 • Dr. Vladimir Kenda, redni profesor, vladokenda@gmail.com 
 • Dr. Marjan Skalicky, redni profesor, marjan.skalicky@guest.um.si;
 • Dr. Silva Vuga, redna profesorica, silva.vuga1@gmail.com
Zunanja strokovnjaka
 • Dr. Stanislav Pejovnik, zaslužni profesor, stane.pejovnik@fkkt.uni-lj.si
 • Dr. Boris Cizelj, redni profesor; boris.cizelj@sis-egiz.eu

Dokumenti in povezave

Pristopna izjava
Akt o ustanovitvi CZPUVU
Akcijski načrt delovanja Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru
Pravila delovanja CZPUVU
Vizija, poslanstvo, namen in pravila za delovanje CZPUVU

Ostali dokumenti

Zapis sklepov sestanka Centra in SAZU 3.3.2020
Zapisnik sestanka članov Centra in vodstva FZV 18.6.2021
Zapisnik obiska Medicinske fakultete UM 28.6.2021
Zapisnik sestanka Centra 3.9.2021
Zapisnik sestanka Centra 13.9.2021
Zapisnik ZOOM srečanje IO oktober 2021
Zapisnik ZOOM srečanje IO november 2021
Zapisnik spletnega sestanka skupine za e-učenje in e-izobraževanje 10.11.2021
Zapisnik sestanka Odbora za zaslužne profesorje in visokošolske upokojene profesorje 22.11.2021
Pobude Centra o prihodnosti Evrope 3. del
Zapisnik 1 delavnice o prihodnosti Evrope – Izzivi starajoče družbe 29.11.2021
Zapisnik 2 delavnice o prihodnosti Evrope 13. december 2021
Zapisnik 3 delavnice o prihodnosti Evrope 10. januar 2022
Zapisnik 6 skupščine Centra ZPUVU 20.12.2021
Zapisnik razširjene seje IO CZPUVU UM 6. december 2021
Zapisnik spletnega sestanka skupine za e-izobraževanje, 12. januar 2022
Zapisnik spletne seje CZPUVU UM in UKM 15.12.2022
Odprti dostop – predstavitev
Predstavitev_UKM_2022
Zapisnik spletne seje CZPUVU in UKM 15.2.2022
Zapisnik sestanka skupine za e-izobraževanje, 2. marec 2022
Zapisnik seje razširjenega Izvršnega odbora CZPUVU, 7. februar 2022
Zapisnik seje razširjenega IO Centra za zaslužne profesorje CZPUVU 14. marec 2022
Zapisnik skupščine CZPUVU 4.4.2022
Prispevek zasl. prof. dr. Jožeta Gričarja
Poročilo o delu skupine za e-učenje in e-izobraževanje december – marec 2022
Zapisnik spletnega sestanka skupine za e-učenje in e-izobraževanje 11. 5. 2022
Priloga 2 Predstavitev ZUF in MLADINE 2020
Priloga 1 Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030
Zapisnik seje skupščine 6.6.2022
Zapisnik seje IO CZPUVU 5. 9. 2022
Zapisnik seje IO CZPUVU 3.10.2022
Predlog za izdajo publikacije CZPUVU 2019 – 2023 september 2022
Zapisnik seje CZPUVU – 18.november 2022
Zapisniki spletnega sestanka CZPUVU in FL 2.12.2022
Zapisnik razširjenega IO CZPUVU 9.1.2023
Zapisnik seje skupščine z dne 9.12.2022
Zapisnik seje IO z dne 6.3.2023
Zapisnik CZPUVU z dne 24.5.2023
Zapisnik seje CZPUVU IO z dne 18.4.2023
Zapis sestanka vodstva FE in CZPUVU dne 6.6.2023
Zapisnik seje IO CZPUVU in IO Kluba upokojenih profesorjev Reka 27.6.2023
Zapisnik skupščine CZPUVU 27.6.2023
Klub upokojenih profesorjev Reka
Zapri