Preskoči na vsebino
Loader

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje

Ustvari si prihodnost!

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje

zasl. prof. dr. Šime Ivanjko

Vodja CZPUVU

izr. prof. dr. Lučka Lorber

Namestnica vodje CZPUVU

Nataša Marinič Petrovič

Koordinatorica CZPUVU


Globalno omrežje Starostim prijaznih univerz je gibanje, katerega namen je oblikovati način življenja in dela s povečanjem izobraževalnih priložnosti skozi vse življenje. Podpora univerzam za spodbujanje pozitivnega in aktivnega staranja je bistvo njihovega delovanja. Univerza v Mariboru je članica gibanja že od leta 2020.


SedežUniverza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

Ustanovitev: Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje je bil ustanovljen 24. septembra 2019

Vizija: Člani se umsko in družabno razvijajo, uživajo dostop do ugodnosti, virov in storitev univerze, dobivajo podporo in so cenjeni zaradi svojih akademskih in drugih prispevkov.

Poslanstvo: Center želi pospeševati sodelovanje članov z univerzo in njenimi uslužbenci ter podpirati koristi in blaginjo članov Centra.

Odbor CZPUVU​​

zasl. prof. dr. Šime Ivanjko

zasl. prof. dr. Jože Gričar, e-naslov: Joze.Gricar@UM.si

prof. dr. Jožica Riedl Knez

izr. prof. dr. Lučka Lorber​

izr. prof. dr. Jože Nemec

Cilji:

  • spodbujati in podpirati razumsko (intelektualno) in družabno sodelovanje med člani Centra z načrtovanjem dejavnosti (npr. srečanj, predavanj, delavnic, izletov, interesnih skupin) v zadevah skupnega pomena;
  • podpirati akademsko delo tistih članov, ki nadaljujejo s takim delom;
  • zagotavljati, da člani dobivajo priznanje, ugodnosti in pozornost, ki so primerni njihovemu dolgoletnemu sodelovanju in prispevkom Univerzi v Mariboru (UM);
  • vzdrževati tesno sodelovanje med člani in UM;
  • sodelovati z UM, da bi izrabili duševne in akademske vire članov;
  • dvigovati zavest o preteklih, sedanjih in možnih bodočih prispevkih članov UM ter mestni, državni in svetovni skupnosti;
  • iskati in uporabljati dodatne poti za služenje in vključevanje članov.
Pristopna izjava
Akt o ustanovitvi CZPUVU
Akcijski načrt delovanja Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru
Pravila delovanja CZPUVU
Pravila delovanja CZPUVU – sprememba 2023
Vizija, poslanstvo, namen in pravila za delovanje CZPUVU
Program dela CZPUVU UM 2024

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru: 2019–2023

Spletni dostop do monografije

Delovne skupine CZPUVU

Skupina za e-učenje in e-izobraževanje

Izr. prof. dr. Matjaž Debevc, Matjaz.Debevc@guest.UM.si

Zasl. prof. dr. Silvo Devetak, Silvo.Devetak@UM.si  

Red. prof. Maksimiljan Feguš, Maksimiljan.Fegus@guest.UM.si

Zasl. prof. dr. Jože Gričar, vodja, Joze.Gričar@UM.si  

Zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, Šime.Ivanjko@UM.si

Zasl. prof. dr. Karel Jezernik, Karel.Jezernik@UM.si

Red. prof. dr. Matjaž Klemenčič, Matjaz.Klemencic@guest.UM.si  

Red. prof. dr. Jožica Knez Riedl, Jusa.Riedl@gmail.com

Izr. prof. dr. Lučka Lorber, sovodja, Lucka.Lorber@guest.UM.si

Izr. prof. dr. Jože Nemec, Jože.Nemec@guest.arnes.si  

Zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, Rudi.Pusenjak@teleing.com  

Zasl. prof. dr. Vladislav Rajkovič, Vladislav.Rajkovic@fov.UNI-mb.si

Zasl. prof. dr. Miroslav Rebernik, Miroslav.Rebernik@UM.si

Zasl. prof. dr. Danijel Rebolj, Danijel.Rebolj@UM.si    

Red. prof. dr. Nada Šabec, Nada.Sabec@guest.arnes.si  

Skupina za inovativen, trajnostni in družbeno odgovoren razvoj

Zasl. prof. dr. Peter Glavič, vodja, Peter.Glavic@UM.si

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Matjaz.Mulej@UM.si

Red. prof. dr. Andrej Polajnar, Andrej.Polajnar@UM.si

Zasl. prof. dr. Miroslav Rebernik, Miroslav.Rebernik@UM.si

Zasl. prof. dr. Jože Vižintin, Joze.Vizintin@FS.UNI-LJ.si

Skupina za kulturo in humanistiko

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, vodja, Marjeta.Ciglenecki@gmail.com 

Red. prof. Maksimiljan Feguš, Maksimiljan.Fegus@guest.UM.si

Red. prof. dr. Matjaž Klemenčič, Matjaz.Klemencic@guest.UM.si

Red. prof. Anka Kline, Anka.Kline@gmail.com

Izr. prof. dr. Lučka Lorber, Lucka.Lorber@guest.UM.si

Zasl. prof. dr. Miroslav Rebernik, Miroslav.Rebernik@UM.si

Red. prof. dr. Jožica Knez Riedl, Jusa.Riedl@gmail.com

Red. prof. dr. Nada Šabec, Nada.Sabec@guest.arnes.si   

Zasl. prof. dr.  Manica Špendal, Zlatko.Fleisinger@gmail.com

Skupina za varstvo okolja

Darinka Brodnjak Vončina, Darinka.Brodnjak@gmail.com

Red. prof. dr. Bruno Cvikl, Bruno.Cvikl@guest.UM.si

Zasl. prof. dr. Jana Goriup, Jana.Goriup@guest.UM.si;

Red. prof. dr. Jožica Knez Riedl, Jozica.Riedl@guest.UM.si

Red. prof. dr. Tamara Lah Turnšek, Tamara.Lah@NIB.si

Dr. Darja Piciga, vodja, D.Piciga@gmail.com

Red. prof. dr. Eugen Petrešin, Petresin@gmail.com;

Red. prof. dr. Andrej Polajnar, Andrej.Polajnar@guest.UM.si

Red. prof. dr. Mitja Rismal, Mitja.Rismal@telemach.net

Izr. prof. dr. Metka Sitar, Metka.Sitar@guest.UM.si

Red. prof. dr. Igor Tičar, Igor.Ticar@guest.um.si;

Red. prof. dr. Ludvik Trauner, Ludvik.Trauner@guest.UM.si;

Red. prof. dr. Andrej Umek, Andrej.Umek@guest.arnes.si

Skupina za zdravstvo

Zasl. prof. dr. Elko Gabrijel Borko, Elko.Borko@UM.si

Zasl. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, Breda.Balon@guest.arnes.si  

Doc. dr. Zlatka Rakovec Felser, Zlatka.Rakovec-Felser@triera.net

Viš. pred. dr. Jelka Reberšek Gorišek, jelkarebersekgorisek@gmail.com

Izr. prof. dr. Borut Gorišek, borutgorisek1939@gmail.com

Izr. prof. dr. Marjan Skalicky, Marjan.Skalicky@guest.UM.si

Doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, n.krcevski.skvarc@gmail.com

Zasl. prof. dr. Zmago Turk, vodja, Zmago.Turk@UM.si

Zasl. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, Dušanka.turk13@UM.si

Skupina za ohranjanje univerzitetnega e-naslova visokošolskih učiteljev po upokojitvi

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, Marjeta.Ciglenecki@gmail.com

Red. prof. dr. Boris Cizelj, Boris.Cizelj@sis-egiz.eu

Red. prof. Maksimiljan Feguš, Maksimiljan.Fegus@guest.UM.si

Zasl. prof. dr. Jože Gričar, vodja, Joze.Gricar@UM.si

Doc. dr. Vida Kampuš Trop, Vida.Kampus.Trop@gmail.com  

Red. prof. dr. Tamara Lah Turnšek, Tamara.Lah@NIB.si

Red. prof. dr. Jožef Lipnik, Joze.Lipnik@guest.UM.si

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Matjaz.Mulej@UM.si

Zasl. prof. dr. Vladislav Rajkovič, Vladislav.Rajkovic@fov.UNI-MB.si  

Zasl. prof. dr. Peter Umek, Peter.Umek@guest.UM.si

Zasl. prof. dr. Danijel Rebolj, Danijel.Rebolj@UM.si    

Odmevni dogodki centra

Mednarodna delavnica o srebrni ekonomiji (10. april 2019)

Na Univerzi v Mariboru je potekala mednarodna delavnica o srebrni ekonomiji. Gre za pobudo zaslužnih profesorjev, da spregovorijo o organiziranju generacije 55 + in njihovem vključevanju v delo, saj na trgu EU primanjkuje delovne sile. Takratna prorektorica za kakovost prof. dr. Janja Hojnik je v uvodu pozdravila pobudo zaslužnih profesorjev, da spregovorimo o tej temi na univerzi, da izvemo katere aktivnosti so primerne za vključevanje starejših na delo na univerzi. ​
Prvi panel o globalnih perspektivah razvoja srebrne ekonomije je vodil zasl. prof. dr. Jože Gričar, ki je poudaril kako ponosen je, da o tej temi spregovorimo prvi v Sloveniji prav na »njegovi univerzi«, kjer je delal trideset let.
Prvo predavanje je imela gospa Christine O’Kelly, ki je koordinatorka za letom prijazno univerzo iz Dublin City University z Irske. Pobuda za vključevanje tudi starejših v delo je nastala na Dublin City University že v letu 2011, ki se je postopoma razvijala in v letošnjem aprilu se je vključilo 49. univerz v združenje univerz »Global Advisory Bord, ki skrbi tudi za vključevanje starejših v delo.

Dr. Paul Timmers iz Belgije, dr. Alberto Sanna iz Italije in dr. Attila Sik iz Univerze Pecs na Madžarskem so v nadaljevanju predstavili razmišljanja posameznih univerz in držav ter kako vključiti starejšo populacijo v življenje in delo. Predstavili so nekaj zanimivih primerov od pametnih in zdravih mest, prilagoditve avtomobilske industrije ter univerz.

V popoldanskem delu, ki ga je vodil zasl. prof. dr. Peter Glavič o srebrni ekonomiji na Univerzi v Mariboru, so predavatelji Univerze v Mariboru zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, izr. prof. dr. Urban Bren, dr. Nevenka Krčevski Škvarc, izred. prof. dr. Suzana Kraljič, doc. dr. Petera Weingerl in prof. dr. Matjaž Perc predstavili nekaj strokovnih pogledov na to področje.

​V zaključku so oblikovali nekaj sklepov, kako delovati na Univerzi v Mariboru v prihodnje. Sodelovali so zasl. prof. dr. Jože Gričar in prorektorja prof. dr. Zoran Ren in prof. dr. Janja Hojnik.

Udeleženci delavnice

Zapri