Preskoči na vsebino
Loader

Nagrade in priznanja

Ustvari si prihodnost!

Nagrade in priznanja

Univerza v Mariboru v skladu s svojim Statutom (UPB13, Uradni list RS št. 41/2021) podeljuje častne naslove, priznanja in nagrade. Namen podeljevanja je spodbujanje razvoja in zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke.

ČASTNI NASLOVI

Za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj in delovanje Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda, lahko Univerza v Mariboru  posameznim osebam, ki so lahko tudi tuji državljani,  podeli naslov častni doktor.  

Z namenom posebnega priznanja za izredne uspehe, zasluge in dosežke podeljuje Univerza v Mariboru svojim visokošolskim učiteljem naslov zaslužni profesor

Naslov zaslužni profesor se podeljuje za izjemne zasluge za razvoj Univerze v Mariboru, ki so plod dolgoletne izjemnosti kandidata in ki predstavljajo njegovo življenjsko delo, in sicer le upokojenim rednim profesorjem Univerze v Mariboru, ki so ob upokojitvi še tako aktivni, da želi Univerza v Mariboru nadaljevati sodelovanje z njimi.

Z namenom posebnega priznanja fizičnim osebam, ki niso zaposlene na Univerzi v Mariboru in pravnim osebam za njihove prispevke, ki so pomembneje prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru, se podeljuje naslov dobrotnik Univerze v Mariboru.

Naslov dobrotnik Univerze v Mariboru se lahko podeljuje fizičnim osebam in pravnim osebam za večjo finančno ali materialno pomoč oziroma donacijo Univerzi v Mariboru.

NAGRADE IN PRIZNANJA UNIVERZE V MARIBORU

Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega ali družbenega življenja, podeljuje Univerza v Mariboru nagrade in priznanja.

Vrste nagrad in priznanj UM so:

– Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,

– Nagrada Univerze v Mariboru  za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja,

– Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,

– Nagrada Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost,

– Nagrada Univerze v Mariboru za strokovno delo,

– Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo,

– Svečana listina Univerze v Mariboru.

Nagrada in priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo ter Nagrada Univerze v Mariboru za sodelovanje  z gospodarstvom in prenos znanja​ se podelijo zaslužnim visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem.

Nagrada Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost se podeljuje visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem.

Nagrada in priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo se podelita drugim delavcem Univerze v Mariboru in njenih članic.

Svečana listina Univerze v Mariboru se podeli organizacijam, skupnostim, podjetjem, društvom in fizičnim osebam.

NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU ŠTUDENTOM ZA ŠTUDIJSKO, RAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELO, ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI IN ZA ŠPORTNE TER KULTURNE DOSEŽKE

Namen nagrad je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja študentov v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanje študentov na področjih, s katerimi se promovira ime Univerze v Mariboru.

Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom naslednje nagrade:

  • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji,
  • nagrado Andreja Perlacha za najboljše raziskovalne in umetniške dosežke študentov posameznikov UM,
  • priznanje Andreja Perlacha za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov UM,
  • nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM,
  • listina za prispevek k inovacijski dejavnosti študentov UM,
  • listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM,
  • listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM,
  • listino za naj prostovoljca študenta UM.

Podelitev naslovov, priznanj in nagrad ureja Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM št. 012/2015/1 (UPB 2, Obvestila UM št. XL-4-2022).

Podelitev nagrad za pedagoško odličnost ureja Pravilnik o podelitvi nagrad Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost št. 012/2023/2.

Zapri