Preskoči na vsebino
Loader

ZGODBE

Kategorije


Datum

  • 11. Jan 2022

Deli z drugimi

Raziskave zaviralcev SARS-CoV-2

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo so v okviru Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko začeli z raziskavami na virusu SARS-CoV-2 že decembra 2019.

Ob pojavu pandemije bolezni COVID-19, ki se je začela konec leta 2019, se veliko raziskovalnega dela namenja razumevanju samega patogena SARS-CoV-2, zdravljenju bolezni COVID-19, ki jo le-ta povzroča, in kontroli nastale globalne ekonomsko-socialne ter zdravstvene krize. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru so v okviru Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko začeli z raziskavami na virusu SARS-CoV-2 že decembra 2019 in s tem delom nadaljujejo še danes. Tudi sicer predstavlja zdravje osrednji družbenoekonomski fokus Laboratorija s proučevanjem molekularnih mehanizmov karcinogeneze, potencialnih škodljivih učinkov mikrovalovnega sevanja, študija blagodejnih efektov naravnih polifenolnih spojin ter razvoja novih protibakterijskih učinkovin.

SARS-CoV-2 terapevtska tarča 3CLpro in iskanje malih molekul v njenem aktivnem mestu
Identificirana mala molekula z zaviralnim delovanjem SARS-CoV-2 terapevtske tarče 3CLpro

Z vrhunskimi raziskovalnimi dosežki …

So edini laboratorij v Sloveniji, ki se sistematično in specifično ukvarja z raziskavami na področju učinkovin za SARS-CoV-2 ter raziskuje večino njegovih glavnih terapevtskih tarč za razvoj novih protivirusnih zdravil. Pri tem s pomočjo največjega slovenskega superračunalnika HPC RIVR virtualno rešetajo milijardne knjižnice kemijskih spojin in jih z uporabo molekulskega sidranja – neke vrste hiperdimenzionalnega tetrisa – prilegajo proteinskim tarčam SARS-CoV-2. Spojine nato nadalje testirajo v laboratoriju in skušajo identificirati učinkovine, ki zavirajo razmnoževanje samega virusa. Razvili pa so tudi inovativni pristop inverznega molekulskega sidranja, ki omogoča iskanje novih potencialnih terapevtskih tarč z uporabo tako imenovanih molekularnih prstnih odtisov.

prispevamo k razvoju zdravil …

V okviru raziskovalne tematike so uspešni z več publikacijami v vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah, prav tako pa pri delu sodelujejo s kolegi v slovenskem in mednarodnem prostoru, saj njihovi rezultati že tvorijo del nadaljnjih mednarodnih raziskav. Pri tem želijo izpostaviti odlično sodelovanje z raziskovalci Biotehniške fakultete UL, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP in Instituta “Jožef Stefan”. Posebno zanimivo izkušnjo pa je predstavljala postavitev projekta skupnostne znanosti COVID.SI.

v boju proti epidemiji COVID-19.

S SARS-CoV-2 raziskavami na Univerzi v Mariboru si tako doc. dr. Marko Jukič kot prof. dr. Urban Bren želita nadaljnjega dela s ciljem globljega razumevanja molekularnih mehanizmov SARS-CoV-2 in razvoja potencialnih zdravilnih učinkovin, ki bi pomagale v boju s COVID-19 in seveda širše – v podobnih bodočih epidemijah. Trenutno raziskujeta potencialne zaviralce humanih encimov neuropilin 1 in furin, ki sodelujejo pri virusnem vstopu v človeško celico, ter razvijata nova in silico orodja, ki pomagajo pri raziskavah novih zdravil.

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru izvajamo raziskave na SARS-CoV-2 že od decembra 2019 in skušamo pridodati slovenski delček k mozaiku, ki ga sestavljajo svetovni znanstveni napori k razumevanju SARS-CoV-2 in k razvoju novih COVID-19 zdravil.doc. dr. MARKO JUKIĆ in prof. dr. URBAN BREN

Kategorije


Datum

  • 11. Jan 2022

Deli z drugimi

Zapri