Preskoči na vsebino
Loader
en

Zdravje in varna hrana

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Zdravje in varna hrana

Oprema za tekočinsko kromatografijo
Sestava opreme HPLC sistem, 1260 Infinity II LC System, Agilent
UHPLC sistem, 1290 Infinity II LC System, Agilent
Predstavitev op​​reme

Sistem 1260 Infinity II LC je HPLC sistem, ki zagotavlja zmogljivost, zanesljivost in robustnost. Binarna črpalka z vgrajenim razplinjevalcem lahko na koloni dosega do 600 barov. Sistem omogoča večkratno temeljito izpiranje injekcijske igle, s čimer se zmanjša možnost »carryover«-ja na manj kot 10 ppm. Fleksibilnost sistema se kaže v večkolonskem termostatu, ki omogoča učinkovito rokovanje z do štirimi kromatografskimi kolonami in učinkovitim nadzorom temperature.

Sistem HPLC 1260-1 Infinity II z detektorjem VWD z nizom diod in nastavljivo režo snema spektre od 190 do 950 nm z zajemom podatkov do 120 Hz. Časovno nastavljivo preklapljanje valovnih dolžin zagotavlja optimalno občutljivost in selektivnost za različne aplikacije. Sistem HPLC 1260-2 Infinity II LC vsebuje UV detektor z dvema valovnimi dolžinama, kar omogoča zajem podatkov do 120 Hz.

Sistem LC 1290 Infinity II je kromatografski sistem ultra visoke ločljivosti z vodilno zmogljivostjo na trgu. Sistem zagotavlja visoko kromatografsko ločljivost med komponentami v vzorcu, nizek »carryover« (manj kot 10 ppm) in hitro črpalko, ki omogoča črpanje do štirih mobilnih faz pri tlaku do 1300 barov in s pretokom vse do 5 mL/min. Tehnologija inteligentne sistemske emulacije (ISET) omogoča prenos kromatografskih metod, ne glede na blagovno znamko LC in zagotavlja nespremenljive retenzijske čase spojin in ločljivost vrhov. Detektor z nizom diod in nastavljivo režo omogoča snemanje UV spektrov od 190 do 950 nm z zajemom podatkov do 120 Hz.

Dobavitelj opreme Chemass d.o.o., Merilni sistemi, https://www.chemass.si/
Skrbnik opreme

red. prof. dr. Zoran Novak, zoran.novak@um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM​

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D2-302

Predstavitev opreme

Vrhunska analitska oprema v podporo raziskavam na področju zdravja in varne hrane

Vrhunska analitska oprema v podporo raziskavam na področju zdravja in varne hrane (Youtube)

                   
Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem in plamensko ionizacijskim detektorjem

Predstavitev opreme

Shimadzu GCMS-QP2020 NX plinski kromatograf je opremljen z masno selektivnim detektorjem (MS) in plamensko ionizacijskim detektorjem (FID). Vnos vzorcev v plinski kromatograf lahko poteka s pomočjo angl. headspace injiciranja, injiciranja tekočega vzorca ali mikroekstrakcije na trdni fazi. Opremljen je z avtomatskim vzorčevalnikom AOC 6000, ki poenostavi delo z instrumentom. AOC 6000 ima kapaciteto za analizo 162 tekočih vzorcev in 45 plinastih vzorcev. Prav tako sta vgrajena dva ločena split/splitless injektorja, eden za vnos vzorcev v MS-sistem, drug za vnos vzorcev v FID-sistem. Posledično sta lahko v instrument sočasno nameščeni dve kromatografski koloni. Peč kromatografskega instrumenta je opremljena s svetilko, ki olajša menjavo kolone. Instrument je opremljen z adapterjem, ki omogoča menjavo kromatografske kolone brez zaustavitve vakuuma.
Dobavitelj opreme

KEMOMED d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče, http://www.kemomed.si/​

Skrbnik opreme

asist. David Majer, mag. kem., david.majer@um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, ​Laboratorij za GC-MS in elektroanalizo, prostor D2-204​

Predstavitev opreme

Z dobavljeno RIUM opremo do novih dognanj, pomembnih za širšo družbo in okolje
                    
Podporna analitska oprema
Sestava opreme

Titrator T7, Mettler Toledo

SevenExcellence pH meter S400, Mettler Toledo

Gostotomer Excellence D4, Mettler Toledo

Mikrotehtnica XPR10/M, Mettler Toledo

Analitska tehtnica XPR206DR/M, Mettler Toledo

Analitska tehtnica XSR4002S, Mettler Toledo

Aparat za merjenje točke tališča MP55, Mettler Toledo

Merilnik vlage HX204, Mettler Toledo

Predstavitev opreme

SevenExcellence pH meter S400 poleg merjenja pH-ja in ORP-ja podpira tudi ISFET tehnologijo. Umerjanje pH metra je sistemsko vodeno, kar omogoča natančnejše meritve in kalibracijo. Celoten potek dela, od vnosa podatkov, preko analize vzorcev, do arhiviranja podatkov je pregleden in učinkovit.

Gostotomer Excellence D4 ponuja hitre in zanesljive meritve gostote s samodejnim uravnavanjem temperature od 0 do 95 °C in natančnostjo do 0,0001 g/cm³. Sistem uporabniku omogoča enostavno uporabo, kjer z enim klikom začne celoten potek dela, vključno z vzorčenjem, merjenjem, izpiranjem, in sušenjem. Avtomatizacija delovnega procesa prihrani čas in zmanjša stroške. Sistem samodejno zazna mehurčke na sistemu in s tem odpravlja napake pri vzorčenju. Integriran regulator temperature omogoča hitro segrejevanje ali ohlajanje merilne celice za zagotavljanje natančnih meritev gostote.

Analitska tehtnica XPR10 omogoča tehtanje od minimalno 1,5 mg do maksimalno 10,1 g z razdelkom 1 µg. Zagotovljena ponovljivost rezultatov je ovrednotena na 0,6 µg. Senzor na tehtnici omogoča brezstično upravljanje vrat tehtnice, kar zmanjšuje možnost kontaminacije.

Analitska tehtnica XPR206DR/M vključuje funkcije, ki zagotavljajo, da so vsi pogoji za pravilno tehtanje izpolnjeni. Sistem je opremljen s patentirano funkcijo, ki omogoča zaznavanje elektrostatičnega naboja na vzorcih in posodi. Tehtnica XPR zagotavlja tehtanje izjemno majhnih količin vzorca od minimalno 10 mg z natančnostjo 0,005 mg.

Analitska tehtnica XSR4002S omogoča natančno tehtanje z zmogljivostjo do 4,1 kg in ločljivostjo 0,01 g. Robustna zmogljivost tehtnice omogoča njeno uporabo v različnih tehtalnih razmerah. Vgrajena tehnologija omogoča tehtanje ob prisotnosti prepiha brez zaščite pred prepihom ter hkrati nudi hitrejše rezultate.

Aparat za merjenje točke tališča MP55 ponuja istočasno določevanje do treh točk tališča oz. območja taljenja ali do dveh točk tališča zdrsa pri temperaturi do 570 °F/300 °C. Sistem se segreva z 0,1 – 20 °C/min in lahko doseže temperaturo 300 °C v treh minutah.

Merilnik vlage HX204 s hitrim halogenskim gretjem zagotavlja natančne in ponovljive rezultate merjenja vlage v vzorcu z natančnostjo 0,001 % MC (0,1 mg). Inštrument omogoča sušenje v temperaturnem območju od 40 °C do 230 °C in določitev vsebnosti vlage v razponu 0,01 – 100 % MC. Maksimalna zmogljivost merilnika vlage znaša 201 g.

Dobavitelj opreme Mettler Toledo, https://www.mt.com/si/sl/home.html
Skrbnica opreme

Klara Žvab, mag. inž. kem. teh., klara.zvab@um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Lokacija opreme Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D2-302 (gostotomer Excellence D4, SevenExcellence pH meter S400, titrator T7, tehtnica XPR206DR/M, tehtnica XPR10/M), prostor D1-006 (analitska tehtnica XSR4002S, aparat za merjenje točke tališča MP55, merilnik vlage HX204)

Predstavitev opreme

Vrhunska analitska oprema v podporo raziskavam na področju zdravja in varne hrane

                    

          

Sistem za raztapljanje
Sestava opreme Sistem za raztapljanje 708-DS s sklopljeno vzorčno postajo 850-DS in detektorjem Cary 60 UV-Vis, Agilent

Predstavitev opreme

Sistem za raztapljanje 708-DS je modularni sistem, ki je zasnovan za ročno ali avtomatizirano testiranje raztapljanja zdravilnih učinkovin. Aparat za ogrevanje uporablja vodno kopel. Inštrument je mogoče konfigurirati za uporabo s košarami ali vesli. Opremljen je z osmimi posodami s kapaciteto od 100 mL do 2 L. Merjenje parametrov je mogoče s pomočjo motornega razdelilnika in vzorčne postaje za raztapljanje, ki vsebuje temperaturno in vzorčno sondo. Posode so pokrite s pokrovi, ki preprečujejo izhlapevanje topila in vzorca.  Sistem je opremljen z modulom za doziranje (DDM), ki omogoča natančno in hkratno spuščanje vzorcev ali zaporedno doziranje v naprej določenem intervalu.

V sklopu razširitve sistema za raztapljanje 708-DS je ta opremljen z avtomatsko vzorčevalno postajo 850-DS in detektorjem Cary 60 UV-Vis. Vzorčna postaja 850-DS omogoča avtomatizirano vzorčenje iz sistema za raztapljanje. Vrtljiva batna črpalka odvzame vzorec, ga prefiltrira in arhivira za nadaljno HPLC ali UV analizo. Detektor Cary 60 UV-Vis za delovanje uporablja ksenonovo žarnico. V predhodno določenem intervalu zajema vzorec iz sistema za raztapljanje 708-DS in ga sekvenčno meri. Vsaka posoda za raztapljanje je povezana z ločenima vzorčevalnima cevkama in pretočno kiveto, kar onemogoča kontaminacijo vzorca. Pretočne kivete imajo različne optične poti od 0,2 do 10 mm. Sistem ponuja osem merilnih mest za pretočne kivete.

Dobavitelj opreme Merel d.o.o., https://www.merel.si/
Skrbnica opreme

asist. dr. Gabrijela Horvat, univ. dipl. inž. kem. tehnol., gabrijela.horvat@um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Lokacija opreme Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D2-0001
Predstavitev opreme Vrhunska analitska oprema v podporo raziskavam na področju zdravja in varne hrane
                    
Pokončni konfokalni mikroskop za eno in večfotonsko optofiziologijo v razmerah od in vitro do in vivo

Naziv opreme

Pokončni konfokalni mikroskop za eno in večfotonsko optofiziologijo v razmerah od in vitro do in vivo; model Leica Stellaris 8 Falcon DIVE; proizvajalca Leica Microsystems, GmbH.

Predstavitev opreme

 • eno in večfotonske konfokalne aplikacije, epifluorescenčne aplikacije, aplikacije s presevno svetlobo;
 • super Z galvo mikroskopska mizica;
 • objektivi: vodno-oljno imerzijski 16X (NA 0.8), vodno imerzijski 25X (NA 1.00), vodno imerzijski 40X (NA 1.1), vodno imerzijski 63X (NA 1.20).
 • digitalna kamera 2.8 M, 40 sl/sek;
 • -diodni laser 405 nm, argonski laser (458, 476, 488, 496 in 514 nm), superkontinuirani pulzni enofotonski laser (WLL laser) valovne dolžine 470 do 670 nm;
 • Coherent Discovery NX IR večfotonski laser z dvema izhodnima žarkoma: nastavljivi izhodni žarek 660 do 1320 nm,  konstantni žarek 1040 nm;
 • skenirna enota: 7 sl/sek pri resoluciji 512×512;
 • resonančna skenirna enota: 40 sl/sek pri resoluciji 512×512;
 • PMT detektor;
 • dva HyD detektorja;
 • dva NDD (nedeskenirana) RLD detektorja za uporabo v večfotonskem načinu;
 • zajemanje signalov harmonika 2. ali 3 reda;
 • FLIM mikroskopija;
 • programska oprema LAS X SP8, integrirana za uporabo s kamero in konfokalnim skenerjem;
Dobavitelj opreme Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, https://www.mikro-polo.si/
Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Andraž Stožer, dr. med., 02 234 58 43, andraz.stozer@um.si

Medicinska fakulteta UM

Lokacija opreme

Medicinska fakulteta – Inštitut za fiziologijo UM, Taborska ulica 8, 2000 Maribor, prostor PL16

Predstavitev opreme Z novimi metodologijami do izboljšanja zdravstvenega stanja v dobrobit družbe

                                        

            

 

Reaktorji za izvajanje kemijskih in biokemijskih reakcij

Naziv opreme

Šaržni reaktor

Kontinuirni mešalni reaktor

Cevni reaktor

Reaktor s fiksno in fluidizirano plastjo

Šaržni encimski reaktor

Katalitski reaktor

Aerobni reaktor

Anaerobni reaktor

Predstavitev opreme

Laboratorijski reaktorji so namenjeni za študije kemijskih in biokemijskih reakcij v šaržnem oziroma kontinuirnem načinu obratovanja, za izvajanje kataliziranih kemijskih oz. encimskih reakcij, biološkega aerobnega oz. anaerobnega čiščenja odpadnih voda vključno s programsko premo za njihovo delovanje.

Pri izvajanju reakcij je pomembno zagotavljanje zelo natančnih informacij o iniciaciji, presnovi, kinetiki, mehanizmu, in poteku reakcije. Takojšnje informacije o poteku reakcij omogočajo boljše poznavanje, učinkovitost kvantifikacije, optimizacijo in scale-up procesa. Pri nekaterih reaktorjih merimo prevodnosti, ki jo pogosto uporabljamo za nadzor kakovosti laboratorijskih in industrijskih proizvodnih procesov. Prevodnost je ena izmed ključnih fizikalnih lastnosti raztopin preko katere spremljamo koncentracijo reakcijskih komponent.

Dobavitelj opreme Micom Electronics d.o.o., https://www.micom.si/
Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Darja Pečar, darja.pecar@um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM​

Lokacija opreme Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, D1-203A, D1-204 in D1-313
Predstavitev opreme Zelena kemija za okoljsko odgovornejše preučevanje kemijskih in biokemijskih reakcij


Raziskovalna oprema - Reaktorji za izvajanje kemijskih in biokemijskih reakcij                                                           

                   

3D nanotomograf
Naziv opreme 3D nanotomograf ZEISS Xradia 620 Versa (Carl Zeiss AG, Nemčija)
Predstavitev opreme

Nanotomograf ZEISS Xradia 620 Versa omogoča napredno, visoko resolucijsko digitalno nedestruktivno vizualizacijo vzorcev materialov različne rentgenske gostote v osnovnem stanju in pri in situ natezno-tlačnem deformiranju na osnovi visoko energetskega vira rentgenskih žarkov in kombinacije edinstvene optike z dvostopenjsko povečavo, kar omogoča izdelavo posnetkov ločljivosti 4M pikslov pri 16-bitni globini, najmanjšo prostorsko ločljivost 500 nm pri najmanjši dosegljivi velikosti voksla 40 nm. Pri 50 mm oddaljenosti vira od osi vrtenja vzorca je zagotovljena ločljivost 1 mm. Visoka moč vira (25W) zagotavlja ob velikem razponu pospeševalne napetosti (30–160 kV) kvalitetno in hitro zajemanje posnetkov vzorcev z velikim razponom mehanskih in strukturnih lastnosti (od hidrogelov, do kovin in kamnin) brez izgube ločljivosti. Napredna arhitektura naprave omogoča visoko ločljivostno 3D slikanje večjih in gostejših predmetov, nedestruktivno karakterizacijo 3D mikrostrukture materialov pod kontroliranimi perturbacijami in situ ter omogoča opazovanje razvoja struktur skozi čas.

Dobavitelj opreme

Carl Zeiss AG, https://www.zeiss.com/corporate/int/about-zeiss.html

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Uroš Maver, mag. farm., uros.maver@um.si

Medicinska fakulteta UM

Lokacija opreme

Medicinska fakulteta UM, Taborska ulica 8, Maribor, prostor K21

Predsatvitev opreme

3D rentgenski nanomikroskop in njegov doprinos k javnemu zdravju

RIUM – 3D rentgenski nanomikroskop in njegov doprinos k javnemu zdravju (YouTube)

                                             

Zahvala

V okviru odprtega dostopa so uporabniki in skupine obvezani, da pri objavah in uporabi rezultatov, ki so nastali z uporabo raziskovalne infrastrukture RIUM, navedejo ustrezno zahvalo za uporabljeno opremo kot je navedeno spodaj:

Avtorji se zahvaljujejo za uporabo raziskovalne opreme <navesti naziv uporabljene raziskovalne opreme RIUM>, nabavljene v okviru operacije “Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM”, ki jo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Acknowledgement

According to the open-access principle, when publishing and using results obtained with the use of RIUM research infrastructure, users and research groups are obliged to state appropriate acknowledgement as stated below:

The authors acknowledge the use of research equipment <state the name of the used research equipment RIUM>, procured within the operation “Upgrading national research infrastructures – RIUM”, which was co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

Zapri