Preskoči na vsebino
Loader

Zdravje in varna hrana

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Zdravje in varna hrana

FKKT 01: Reaktorji za izvajanje kemijskih in biokemijskih reakcij

Naziv opreme

Šaržni reaktor

Kontinuirni mešalni reaktor

Cevni reaktor

Reaktor s fiksno in fluidizirano plastjo

Šaržni encimski reaktor

Katalitski reaktor

Aerobni reaktor

Anaerobni reaktor

Predstavitev opreme

Laboratorijski reaktorji so namenjeni za študije kemijskih in biokemijskih reakcij v šaržnem oziroma kontinuirnem načinu obratovanja, za izvajanje kataliziranih kemijskih oz. encimskih reakcij, biološkega aerobnega oz. anaerobnega čiščenja odpadnih voda vključno s programsko premo za njihovo delovanje.

Pri izvajanju reakcij je pomembno zagotavljanje zelo natančnih informacij o iniciaciji, presnovi, kinetiki, mehanizmu, in poteku reakcije. Takojšnje informacije o poteku reakcij omogočajo boljše poznavanje, učinkovitost kvantifikacije, optimizacijo in scale-up procesa. Pri nekaterih reaktorjih merimo prevodnosti, ki jo pogosto uporabljamo za nadzor kakovosti laboratorijskih in industrijskih proizvodnih procesov. Prevodnost je ena izmed ključnih fizikalnih lastnosti raztopin preko katere spremljamo koncentracijo reakcijskih komponent.

Dobavitelj opreme Micom Electronics d.o.o., https://www.micom.si/
Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Darja Pečar, darja.pecar@um.si

Lokacija opreme Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, 2000 Maribor, D1-203A, D1-204 in D1-313
Predstavitev opreme Zelena kemija za okoljsko odgovornejše preučevanje kemijskih in biokemijskih reakcij


Raziskovalna oprema - Reaktorji za izvajanje kemijskih in biokemijskih reakcij                                                           

                   

FKKT 01: Sistem za termoanalizo

Naziv opreme

Sistem za termoanalizo

Dobavitelj opreme

METTLER TOLEDO, družba za trgovino, storitve, uvoz in izvoz d.o.o.

SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d

ICM INTERCOMMERCE trgovina in storitve d.o.o.

Predstavitev opreme

Sistem za termo analizo je sestavljen iz treh sklopov. Vodoravna laboratorijska cevna peč Carbolite s cevjo premera 60 mm in grelno dolžino 150 mm omogoča termično obdelavo vzorcev do temperature 1200 °C v različnih atmosferah, kot na primer v zračni ali dušikovi atmosferi. Bombni kalorimeter IKA C6000 Isoperibol je sodoben kalorimeter, ki omogoča določevanje kurilnih vrednosti tekočih in trdnih vzorcev po vseh standardih, kot so npr. DIN, ISO, ASTM, GOST in GB. Meritve je mogoče izvesti pri treh različnih začetnih temperaturah. Kombiniran instrument za termogravimetrične meritve in meritve dinamične diferenčne kalorimetrije Mettler Toledo TGA/ DSC3+ omogoča sočasne meritve spremembe mase vzorca (termogravimetrija) in merjenje toplotnega toka (DSC). Vgrajena visokotemperaturna pečica omogoča izvajanje analiz v temperaturnem območju od 25°C do 1600°C in regulacijo pretoka plina, ki omogoča izvajati analize z različnimi plini. Vgrajena ultra – mikro tehtnica z ločljivostjo 0,1 µg omogoča natančnost tehtanja do 0,005 % in točnost tehtanja do 0,0025 %. Spektrometer Nicolet iSO50 FTIR z ATR modulom z monolitnim diamantnim kristalom je opremljen s TGA vmesnikom, plinsko celico in programsko opremo, ki vsebuje spektralne knjižnice posnete v transmisiji, ATR in s TGA vmesnikom, ki omogoča tudi iskanje spektrov mešanic in komponent v plinasti fazi. Sistem omogoča analizo trdnih, tekočih in plinastih vzorcev in je hkrati podatkovno povezan s TGA/DSC3+ instrumentom.

Skrbnik opreme

doc. dr. Danijela Urbancl

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Laboratorij za termoenergetiko, Smetanova ulica 18, KT-01

Sistem za termoanalizo                Sistem za termoanalizo              Raziskovalec rokuje z opremo

Sistem za termoanalizo                             Sistem za termoanalizo                             Raziskovalka rokuje z opremo

Sistem za termoanalizo               Sistem za termoanalizo               SistRaziskovalna oprema

FKKT 01: Analizator za določanje celokupnega organskega ogljika (TOC) in celokupnega vezanega dušika (TNb)
Naziv opreme

Analizator za določanje celokupnega organskega ogljika (TOC) in celokupnega vezanega dušika (TNb), Multi N/C 3100 (AS vario, CLD, HT 1300), Analytik Jena GmbH

Predstavitev opreme

Analizator za določanje celokupnega organskega ogljika (TOC) in celokupnega vezanega dušika (TNb) je visoko-kakovostno analitsko orodje, s katerim lahko hitro in enostavno analiziramo tekoče in trdne vzorce. Analizator s svojo visoko zmogljivo tehniko omogoča ločeno določanje celokupnega ogljika (TC) ter celokupnega anorganskega ogljika (TIC), s pomočjo katerih lahko določimo celokupni organski ogljik (TOC) v vzorcu (TOC = TC – TIC). Glavna prednost analizatorja je, da omogoča določanje hlapnega organskega ogljika (POC) in nehlapnega organskega ogljika (NPOC). Sistem sestavlja osnovna enota za analizo tekočih vzorcev »Multi N/C 3100«, automatski vzorčevalnik »AS vario«, visoko občutljivi kemiluminescenčni detektor »CLD« za določanje TNb v tekočih vzorcih in modul »HT 1300« za analizo trdnih vzorcev. Sistem deluje na osnovi visokotemperaturnega katalitičnega izgorevanja z visokofokusnim nedisperzivnim infrardečim detektorjem NDIR. Tehnologija VITA in Easy Cal omogočata enostavno in hitro kalibracijo.

Dobavitelj opreme

MIKRO+POLO d.o.o., Slovenija, https://www.mikro-polo.si/

Skrbnik opreme

doc. dr. Irena Petrinič, irena.petrinic@um.si

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1-301

Analizator za določanje celokupnega organskega ogljika (TOC) in celokupnega vezanega dušika (TNb)               Analizator za določanje celokupnega organskega ogljika (TOC) in celokupnega vezanega dušika (TNb)                 Raziskovalka pozira: Analizator za določanje celokupnega organskega ogljika (TOC) in celokupnega vezanega dušika (TNb)

 

FKKT 03: Oprema za tekočinsko kromatografijo
Sestava opreme HPLC sistem, 1260 Infinity II LC System, Agilent
UHPLC sistem, 1290 Infinity II LC System, Agilent
Predstavitev op​​reme

Sistem 1260 Infinity II LC je HPLC sistem, ki zagotavlja zmogljivost, zanesljivost in robustnost. Binarna črpalka z vgrajenim razplinjevalcem lahko na koloni dosega do 600 barov. Sistem omogoča večkratno temeljito izpiranje injekcijske igle, s čimer se zmanjša možnost »carryover«-ja na manj kot 10 ppm. Fleksibilnost sistema se kaže v večkolonskem termostatu, ki omogoča učinkovito rokovanje z do štirimi kromatografskimi kolonami in učinkovitim nadzorom temperature.

Sistem HPLC 1260-1 Infinity II z detektorjem VWD z nizom diod in nastavljivo režo snema spektre od 190 do 950 nm z zajemom podatkov do 120 Hz. Časovno nastavljivo preklapljanje valovnih dolžin zagotavlja optimalno občutljivost in selektivnost za različne aplikacije. Sistem HPLC 1260-2 Infinity II LC vsebuje UV detektor z dvema valovnimi dolžinama, kar omogoča zajem podatkov do 120 Hz.

Sistem LC 1290 Infinity II je kromatografski sistem ultra visoke ločljivosti z vodilno zmogljivostjo na trgu. Sistem zagotavlja visoko kromatografsko ločljivost med komponentami v vzorcu, nizek »carryover« (manj kot 10 ppm) in hitro črpalko, ki omogoča črpanje do štirih mobilnih faz pri tlaku do 1300 barov in s pretokom vse do 5 mL/min. Tehnologija inteligentne sistemske emulacije (ISET) omogoča prenos kromatografskih metod, ne glede na blagovno znamko LC in zagotavlja nespremenljive retenzijske čase spojin in ločljivost vrhov. Detektor z nizom diod in nastavljivo režo omogoča snemanje UV spektrov od 190 do 950 nm z zajemom podatkov do 120 Hz.

Dobavitelj opreme Chemass d.o.o., Merilni sistemi, https://www.chemass.si/
Skrbnik opreme

red. prof. dr. Zoran Novak, zoran.novak@um.si

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D2-302

Predstavitev opreme

Vrhunska analitska oprema v podporo raziskavam na področju zdravja in varne hrane

Vrhunska analitska oprema v podporo raziskavam na področju zdravja in varne hrane (Youtube)

                   
FKKT 03: Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem in plamensko ionizacijskim detektorjem

Predstavitev opreme

Shimadzu GCMS-QP2020 NX plinski kromatograf je opremljen z masno selektivnim detektorjem (MS) in plamensko ionizacijskim detektorjem (FID). Vnos vzorcev v plinski kromatograf lahko poteka s pomočjo angl. headspace injiciranja, injiciranja tekočega vzorca ali mikroekstrakcije na trdni fazi. Opremljen je z avtomatskim vzorčevalnikom AOC 6000, ki poenostavi delo z instrumentom. AOC 6000 ima kapaciteto za analizo 162 tekočih vzorcev in 45 plinastih vzorcev. Prav tako sta vgrajena dva ločena split/splitless injektorja, eden za vnos vzorcev v MS-sistem, drug za vnos vzorcev v FID-sistem. Posledično sta lahko v instrument sočasno nameščeni dve kromatografski koloni. Peč kromatografskega instrumenta je opremljena s svetilko, ki olajša menjavo kolone. Instrument je opremljen z adapterjem, ki omogoča menjavo kromatografske kolone brez zaustavitve vakuuma.
Dobavitelj opreme

KEMOMED d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče, http://www.kemomed.si/​

Skrbnik opreme

asist. David Majer, mag. kem., david.majer@um.si

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, ​Laboratorij za GC-MS in elektroanalizo, prostor D2-204​

Predstavitev opreme

Z dobavljeno RIUM opremo do novih dognanj, pomembnih za širšo družbo in okolje
                    
FKKT 03: Podporna analitska oprema
Sestava opreme

Titrator T7, Mettler Toledo

SevenExcellence pH meter S400, Mettler Toledo

Gostotomer Excellence D4, Mettler Toledo

Mikrotehtnica XPR10/M, Mettler Toledo

Analitska tehtnica XPR206DR/M, Mettler Toledo

Analitska tehtnica XSR4002S, Mettler Toledo

Aparat za merjenje točke tališča MP55, Mettler Toledo

Merilnik vlage HX204, Mettler Toledo

Predstavitev opreme

SevenExcellence pH meter S400 poleg merjenja pH-ja in ORP-ja podpira tudi ISFET tehnologijo. Umerjanje pH metra je sistemsko vodeno, kar omogoča natančnejše meritve in kalibracijo. Celoten potek dela, od vnosa podatkov, preko analize vzorcev, do arhiviranja podatkov je pregleden in učinkovit.

Gostotomer Excellence D4 ponuja hitre in zanesljive meritve gostote s samodejnim uravnavanjem temperature od 0 do 95 °C in natančnostjo do 0,0001 g/cm³. Sistem uporabniku omogoča enostavno uporabo, kjer z enim klikom začne celoten potek dela, vključno z vzorčenjem, merjenjem, izpiranjem, in sušenjem. Avtomatizacija delovnega procesa prihrani čas in zmanjša stroške. Sistem samodejno zazna mehurčke na sistemu in s tem odpravlja napake pri vzorčenju. Integriran regulator temperature omogoča hitro segrejevanje ali ohlajanje merilne celice za zagotavljanje natančnih meritev gostote.

Analitska tehtnica XPR10 omogoča tehtanje od minimalno 1,5 mg do maksimalno 10,1 g z razdelkom 1 µg. Zagotovljena ponovljivost rezultatov je ovrednotena na 0,6 µg. Senzor na tehtnici omogoča brezstično upravljanje vrat tehtnice, kar zmanjšuje možnost kontaminacije.

Analitska tehtnica XPR206DR/M vključuje funkcije, ki zagotavljajo, da so vsi pogoji za pravilno tehtanje izpolnjeni. Sistem je opremljen s patentirano funkcijo, ki omogoča zaznavanje elektrostatičnega naboja na vzorcih in posodi. Tehtnica XPR zagotavlja tehtanje izjemno majhnih količin vzorca od minimalno 10 mg z natančnostjo 0,005 mg.

Analitska tehtnica XSR4002S omogoča natančno tehtanje z zmogljivostjo do 4,1 kg in ločljivostjo 0,01 g. Robustna zmogljivost tehtnice omogoča njeno uporabo v različnih tehtalnih razmerah. Vgrajena tehnologija omogoča tehtanje ob prisotnosti prepiha brez zaščite pred prepihom ter hkrati nudi hitrejše rezultate.

Aparat za merjenje točke tališča MP55 ponuja istočasno določevanje do treh točk tališča oz. območja taljenja ali do dveh točk tališča zdrsa pri temperaturi do 570 °F/300°C. Sistem se segreva z 0,1 – 20°C/min in lahko doseže temperaturo 300°C v treh minutah.

Merilnik vlage HX204 s hitrim halogenskim gretjem zagotavlja natančne in ponovljive rezultate merjenja vlage v vzorcu z natančnostjo 0,001 % MC (0,1 mg). Inštrument omogoča sušenje v temperaturnem območju od 40°C do 230°C in določitev vsebnosti vlage v razponu 0,01 – 100 % MC. Maksimalna zmogljivost merilnika vlage znaša 201g.

Dobavitelj opreme Mettler Toledo, https://www.mt.com/si/sl/home.html
Skrbnica opreme

Klara Žvab, mag. inž. kem. teh., klara.zvab@um.si

Lokacija opreme Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D2-302 (gostotomer Excellence D4, SevenExcellence pH meter S400, titrator T7, tehtnica XPR206DR/M, tehtnica XPR10/M), prostor D1-006 (analitska tehtnica XSR4002S, aparat za merjenje točke tališča MP55, merilnik vlage HX204)

Predstavitev opreme

Vrhunska analitska oprema v podporo raziskavam na področju zdravja in varne hrane

                    

          

FKKT 03: Sistem za raztapljanje
Sestava opreme Sistem za raztapljanje 708-DS s sklopljeno vzorčno postajo 850-DS in detektorjem Cary 60 UV-Vis, Agilent

Predstavitev opreme

Sistem za raztapljanje 708-DS je modularni sistem, ki je zasnovan za ročno ali avtomatizirano testiranje raztapljanja zdravilnih učinkovin. Aparat za ogrevanje uporablja vodno kopel. Inštrument je mogoče konfigurirati za uporabo s košarami ali vesli. Opremljen je z osmimi posodami s kapaciteto od 100 mL do 2 L. Merjenje parametrov je mogoče s pomočjo motornega razdelilnika in vzorčne postaje za raztapljanje, ki vsebuje temperaturno in vzorčno sondo. Posode so pokrite s pokrovi, ki preprečujejo izhlapevanje topila in vzorca.  Sistem je opremljen z modulom za doziranje (DDM), ki omogoča natančno in hkratno spuščanje vzorcev ali zaporedno doziranje v naprej določenem intervalu.

V sklopu razširitve sistema za raztapljanje 708-DS je ta opremljen z avtomatsko vzorčevalno postajo 850-DS in detektorjem Cary 60 UV-Vis. Vzorčna postaja 850-DS omogoča avtomatizirano vzorčenje iz sistema za raztapljanje. Vrtljiva batna črpalka odvzame vzorec, ga prefiltrira in arhivira za nadaljno HPLC ali UV analizo. Detektor Cary 60 UV-Vis za delovanje uporablja ksenonovo žarnico. V predhodno določenem intervalu zajema vzorec iz sistema za raztapljanje 708-DS in ga sekvenčno meri. Vsaka posoda za raztapljanje je povezana z ločenima vzorčevalnima cevkama in pretočno kiveto, kar onemogoča kontaminacijo vzorca. Pretočne kivete imajo različne optične poti od 0,2 do 10 mm. Sistem ponuja osem merilnih mest za pretočne kivete.

Dobavitelj opreme Merel d.o.o., https://www.merel.si/
Skrbnica opreme

asist. dr. Gabrijela Horvat, univ. dipl. inž. kem. tehnol., gabrijela.horvat@um.si

Lokacija opreme Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D2-0001
Predstavitev opreme Vrhunska analitska oprema v podporo raziskavam na področju zdravja in varne hrane
                    
FKKT 03: FT-NIR procesni spektrometer

Naziv opreme

FT-NIR procesni spektrometer; Matrix-F, Bruker Scientific Instruments

Dobavitelj opreme

Optik Instruments, specializirano posredništvo, d.o.o., https://www.optikinstruments.si

Predstavitev opreme

MATRIX-F FT-NIR spektrometer je namenjen spremljanju laboratorijskih in industrijskih procesov v realnem času. Preko optičnih vlaken je lahko opremljen s sondo za kontaktne meritve ali z merilno glavo za brezkontaktne meritve. Zahvaljujoč optičnim vlaknom je lahko spektrometer postavljen več sto metrov stran od točke analize. Možnost integriranega računalnika zagotavlja popolnoma avtonomen analizator.

Lastnosti:

 • Sonda z optičnimi vlakni ali glavami za brezkontaktne meritve
 • Natančni rezultati »in-line« meritev v kratkih časovnih skalah
 • Enostavno upravljanje in vzdrževanje
 • Ne destruktivna analiza
 • Določevanje več komponent v eni meritvi
 • Podpora standardnih komunikacijskih industrijskih protokolov
 • Opcijsko vgrajen 6-vhodni multiplekser s »Quick Connect« enostavno zamenjavo sond
 • Kompaktno in robustno ohišje
 • Neposreden prenos kalibracij (na in iz vseh obstoječih Brukerjevih NIR spektrometrov)
 • RockSolidTM interferometer s trajno uravnano optiko, neobčutljivo na vibracije
 • Možnost zaščite proti eksplozijam v skladu z ATEX, tako za spektrometer kot za sonde oziroma merilne glave
 • Popolnoma samodejni rutinski testi za validacijo v skladu s cGMP (OQ, PQ)
 • 21 CFR Part 11 in validacija v skladu z EU-, JP- in US-farmakopejo

Skrbnik opreme

Dr. Darija Cör Andrejč

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1 202
FKKT 03: Aparatura za superkritično sušenje aerogelov

Naziv opreme

Aparatura za superkritično sušenje aerogelov, Extratex-S.F.I, Francija

Dobavitelj opreme

Chemass d.o.o, Merilni sistemi

https://www.chemass.si/

Predstavitev opreme

Aparatura za superkritično sušenje aerogelov je sestavljena iz visokotlačne črpalke, ekstraktorja ter separatorja.

a) Ekstraktor

 • Volumen: minimalno 500 mL
 • Minimalni obratovalni tlak: 350 bar
 • Minimalna obratovalna temperatura: 150°C
 • Preprosto odpiranje in zapiranje (z roko) pokrova za vstavljanje vzorcev
 • Material: nerjaveče jeklo 316 L

b) Separator

 • Volumen: minimalno 300 mL
 • Minimalni obratovalni tlak: 200 bar
 • Minimalna obratovalna temperatura: 100°C
 • Material: nerjaveče jeklo 316 L
 • Možno recikliranje CO2

c) Visokotlačna črpalka

 • Minimalni delovni tlak: 400 bar
 • Minimalni pretok: 100 g/min CO2 pri 400 barih

Skrbnik opreme

Marko Krainer

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1-006
Aparatura za superkritično sušenje aerogelov               Raziskovalka pri delu z opremo: Aparatura za superkritično sušenje aerogelov                  Raziskovalka pri delu z opremo: Aparatura za superkritično sušenje aerogelov
FKKT 03: Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo

Naziv opreme

Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo

Dobavitelj opreme

podjetje Mediline Mešana trgovska družba d.o.o.

https://mediline.si

Predstavitev opreme

BIOREAKTOR

 • bioreaktor z volumnom od 1,5 do 4 L
 • Hamilton sensors pH/pO2
 • Exit gas analysis
 • BlueInOne MIF2, CPack CO2-25 %, O2-100 %
 • Biomass sensor
 • OD package (w/o sensor)
 • Optek OD sensor OPL10 L = 325 mm

CO2 INKUBATOR IN MEŠALNIK/STRESALNIK

 • vgrajeno mešalo
 • brez ventilatorja – zmanjšana možnost dodatnih kontaminacij
 • priporoča se pri aplikacijah kot npr. gojenju neadherentnih celičnih kultur
 • enostavno čiščenje notranjosti
 • notranjost iz nerjavečega jekla
 • kontrola temperature
 • vgrajena visoko temperaturna dezinfekcija, HTD – high temperature disinfection
 • unikaten infra rdeč senzor, ki nudi natančno meritev CO2 nivoja/pri dezinfekciji ga ni potrebno odstraniti
 • vgrajen 25 mm port za možnost priklopa ostalih aparatov
 • zaslon na dotik
 • programiranje in spremljanje delovanja aparata
 • dvojna vrata, zunanja polna in notranja steklena vrata
 • varnostno tesnenje vrat in PI kontrola omogočata minimalno porabo plina
 • rang temperature: od 4 °C nad sobno temperaturo do 50 °C
 • stopnja regulacije CO2 od 0,1 do 20 %
 • orbita 2,5 cm
 • hitrost mešanja 25-400 rpm
 • USB port za komunikacijo in zunanji priklop aparatov
 • priložena posoda za vlago
 • možnost uporabe programske opreme za spremljanje delovanja aparata
 • 1 perforirana polica, ki se da odstraniti
 • uniformnost +/- 0,2 °C

MIKROSKOP

 • mikroskop Ergo LED Ci/L -Fluor
 • objektivi: 10x, 20x,40x in 100x oljni
 • fluorescenca HBO z zelenim in modrim filtrom; 22mm (F.O.V.)
 • DS Fi3 digitalna video kamera s programom za zajem in obdelavo slike NIS Elements D
 • gumb za zajemanje fiksne difuzorske zaslonke
 • nastavitvena orodja
 • z mehanizmom za ponovno fokusiranje in nastavitvijo navora
 • vgrajena lamphouse za belo LED osvetlitev
 • power Cord BE
 • C-SR2S Right Handle Stage with 2SHolder
 • C-TE2 Ergonomic Binocular Tube (FOV 22 mm) – Angle 10°-30° , 2 ways
 • C-TEP3 DSC Port C0.55X for Ergonomic Binocular Tube
 • eyepiece CFI 10X Anti-Mould (F.O.V. 22 mm)
 • CFI UW Eyepiece Guard
 • C-N6 ESD Sextuple Nosepiece ESD
 • Achromat Swing-out Condenser, N.A. 0.9, W.D. 1.8 mm
 • CFI Plan Achromat 10X EU, N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm
 • CFI Plan Achromat 20X EU, N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm
 • CFI Plan Achromat 40X EU, N.A. 0.65, W.D. 0.56 mm, Spring-loaded
 • CFI Plan Achromat 100X Oil EU, N.A. 1.25, W.D. 0.20 mm, Spring-loaded
 • CI-FL Epi-fluorescence Attachment, 4 fluorescence cubes
 • C-FC Epi-FL Collector Lens
 • C-FC Epi-FL Centering Tool
 • LH-M100C-1 Lamphouse HMX-3B
 • HG100W Mercury Lamp Socket
 • C-LHG1 Mercury Lamp HG-100W
 • C-SHG1 Power Supply for Mercury Lamp HG-100W
 • C-FL-C B-2A Filter Cube (EX 470/40, DM 505, BA 510)
 • C-FL-C G-2A Filter Cube (EX 535/50, DM 575, BA 580)
 • NIS-Elements D
 • DS-Fi3 Microscope Camera
 • 3-AC AC Adapter
 • Power Cord BE
 • 0 Micro-B Cable
 • C-CTC Camera Trigger Cable U3/L3

FLUOROSCENČNI BIOSPECTROMETER

 • UV/Vis spekter od 220 nm do 830 nm (korak 1 nm)
 • Xenon flash luč z dolgo življenjsko dobo
 • enostavno programiranje za hiter začetek dela
 • vodena programska oprema, ki minimalizira napake
 • programiranje direktno na aparatu in ni potreben PC
 • velik 5.7-inch barvni zaslon
 • shranjevanje do 1,000 merjenj direktno na aparatu
 • integrirano procesiranje podatkov za specifične metode
 • integrirana enota za fluorescenco
 • programirano ali pa lahko sam izbereš aplikacije in aplikacija za fluorescenco
 • fluorescenca rang merjenja od 0,5 nm do 2000 nm
 • fluorescenca (eksitacija) dolžina do 470 nm

Skrbnik opreme

Maja Leitgeb

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, 2000 Maribor (Laboratorij za Separacijske procese in produktno tehniko; prostori: D1-006, D2-0003, D2-101, D2-103)

Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo: bioreaktor             Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo: bioreaktor              Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo: bioreaktor

Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo: fluroscenčni biospectrometer             Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo: CO2 inkubator in mešalnik/strasalnik              Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo: raziskovalka pri delu z mikroskopom

FKKT 03: Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema)

Naziv opreme

Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema), SITEC-Sieber Engineering AG

Dobavitelj opreme

Kemomed d.o.o.

http://www.kemomed.si/

Predstavitev opreme

Celostna oprema za določebanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih do 7000 bar.

Ultravisokotlačna oprema obsega:

 • optična celica (obratovni tlak 1000 bar, obratovna temperatura 180 °C, V=25 mL)
 • optična celica (obratovni tlak 2500 bar, obratovna temperatura 300 °C, V=12 mL)
 • optična celica (obratovni tlak 7000 bar, obratovna temperatura 200 °C, V=12,6 mL)
 • recirkulacijski sistem (obratovni tlak 1000 bar, obratovna temperatura 150°C)
 • ročna črpalka do tlaka 7000 bar
 • reaktorski sistem iz inconela (obratovni tlak 500 bar, obratovna temperatura 500°C, V=250 mL)
 • pnevmatski membranski kompresor uporaben za nekorozivne pline (obratovni tlak 1000 bar)
 • črpalka in regulator pretoka za CO2 (obratovni tlak 500 bar)
 • ekstrakcijska kolona (obratovni tlak 700 bar, obratovna temperartura 200 °C, notranja dolžina 3 m, notranji premer 37 mm, polnilo: Sulzer)
 • visokotlačni reaktorski sistem (obratovni tlak 500 bar, obratovna temperartura 150 °C, V=500 mL)
 • visokotlačna posoda (obratovni tlak 7000 bar, obratovna temperartura 100 °C, V=100 mL)

Skrbnik opreme

Marko Krainer

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1 202

Raziskovalec pri delu: Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema), SITEC-Sieber Engineering AG          Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema), SITEC-Sieber Engineering AG            Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema), SITEC-Sieber Engineering AG

Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema), SITEC-Sieber Engineering AG          Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema), SITEC-Sieber Engineering AG            Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema), SITEC-Sieber Engineering AG

FKKT 03: Sistem za analizo ionov

Naziv opreme

Sistem za analizo ionov

Dobavitelj opreme

KEMOMED d.o.o., svetovanje, trgovina in trženje, Brnčičeva ulica 031, 1231 Ljubljana-Runde, Slovenija

Predstavitev opreme

Induktivno sklopljena plazma z masno spektrometrijo (ICP-MS) je analizna tehnika, ki omogoča detekcijo večine naravno prisotnih elementov in njihovih izotopov. ICP-MS za ionizacijo atomov uporablja visokotemperaturno argonovo induktivno sklopljeno plazmo. Ioni se ločijo glede na njihovo razmerje masa-naboj (m/z). Instrument je primeren za kvalitativno in kvantitativno analizo elementov. Instrument ICPMS-2030 uporablja tehniko kolizijske celice, kjer s pomočjo helijevega plina minimizira spektralne interference. ICPMS-2030 je povezan z avtomatskim vzorčevalnikom AS-10, ki omogoča avtomatsko analizo do 68 vzorcev. Prednosti tehnike ICP-MS so nizka meja zaznavnosti in meja določljivosti, visoka občutljivost, široko linearno območje in zmožnost simultane analize več elementov.

Ionska kromatografija (IC) je oblika tekočinske kromatografije, ki se uporablja za določevanje ionov (kationov in anionov). Ločevanje v ionsko-izmenjevalni kromatografski koloni temelji na podlagi interakcije nabitih delcev analita z nasprotno nabitimi funkcionalnimi skupinami stacionarne faze, kar se odraža v različnih retencijskih časih ionov. Ionski kromatograf je sestavljen iz enote za razplinjevanje (DGU-403), tekočinskega kromatografa (LC-20Ai), detektorja prevodnosti (CDD-10AVP), avtomatskega vzorčevalnika (SIL-20AC) in pečice (CTO-40S).

Atomska absorpcijska spektroskopija (AAS) je pogosto uporabljena spektroskopska analizna tehnika za kvantitativno analizo elementov. Instrument AA-7000 ima dvožarkovni optični sistem, z območjem valovnih dolžin od 185 do 900 nm. Vsebuje dve metodi za korekcijo ozadja, BGS-SR (185–900 nm) in BGS-D2 (185–430 nm). Za atomizacijo tekočih vzorcev se uporablja plamen, ki ga ustvarjata acetilen in komprimiran zrak. Plamenska tehnika omogoča mikrovzorčenje od 2 do 90 µL in avtomatsko optimizacijo plamena. Instrument ima napredne varnostne funkcije kot so spremljanje tlaka plinov, avtomatsko detekcijo puščanja gorilnega plina in avtomatsko ugašanje plamena ob izpadu električne energije ter senzor za vibracije.

Instrument ETHOS LEAN se uporablja za zaprti mikrovalovni kislinski razklop, ki je ena izmed tehnik priprave vzorcev za elementno analizo. Razklop, pri čemer se trdni vzorci pretvorijo v tekoče agregatno stanje, poteka ob dodatku različnih kombinacij kislin, pri povišani temperaturi in tlaku. Instrument segreva vzorce z mikrovalovi z maksimalno močjo 900 W.

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Laboratorij D1 307, D1 309, D2 204

Raziskovalec pri delu: Sistem za analizo ionov              Sistem za analizo ionov               Raziskovalec pri delu: Sistem za analizo ionov

Raziskovalec pri delu: Sistem za analizo ionov              Sistem za analizo ionov               Raziskovalec pri delu: Sistem za analizo ionov

FKKT 03: Aparat za merjenje profila analiziranih vzorcev

Naziv opreme

Aparat za merjenje profila analiziranih vzorcev

Dobavitelj opreme

Labena d.o.o., Verovškova 64, 1000 Ljubljana

Predstavitev opreme

Kontaktni profilometer je instrument, ki omogoča določitev profila vzorca tako, da z diamantno konico drsi po površini. Tako pridobimo podatke o hrapavosti površine in 3D-profilu površine.

Napravo uporabljamo za preiskovanje različnih vrst trdnih materialov površine do 10 cm v x-smeri in do 10 cm v y-smeri. Slednje dopolnjuje meritve mikroskopije na atomsko silo (AFM), kjer smo pogosto omejeni na 125 mikrometrov v x-smeri in 125 mikrometrov v y-smeri. V primerjavi z AFM, profilometer omogoča določanje topografije vzorcev z mnogo večjo višinsko razliko, vendar je njegova globinska ločljivost (v primerjavi z instrumentom AFM) manjša.

Profilometer DektakXT proizvajalca Bruker je opremljen s konicama s krivinskim radijem 2 µm in 5 µm. Omogoča meritve površin v nanometrskem merilu na raznovrstnih vzorcih premera do 15 cm ter debeline do 5 cm in vsebuje programsko opremo za hitro in učinkovito vzporedno obdelavo in analizo podatkov. Pomikanje konice in merilne glave je popolnoma avtomatsko, naprava pa omogoča tudi motorizirano pomikanje vzorca.

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Laboratorij D1 310
Aparat za merjenje profila analiziranih vzorcev                        Aparat za merjenje profila analiziranih vzorcev                           Aparat za merjenje profila analiziranih vzorcev
FKKT 03: CD spektrofotometer z možnostjo merjenja absorbance in fluorescence

Naziv opreme

CD spektrofotometer z možnostjo merjenja absorbance in fluorescence, Model J-1500 CD spectrometer, JASCO

Dobavitelj opreme

ABL&E-JASCO Hungary Ltd., https://www.ablelab.eu/

Predstavitev opreme

S CD spektrofotometrom lahko opazujemo razliko v absorpciji levo in desno krožno polarizirane svetlobe v vzorcih s sočasnim merjenjem CD in fluorescenčnega spektra. Možno ga je sklopiti s sistemom HPLC. Opremljen je s termostatiranim nosilcem za 6 kivet. Uporablja se za spremljanje strukturnih elementov v beljakovinah in opazovanje talilnih krivulj beljakovin, kot tudi za opazovanje vzorcev, pri katerih je kromofor v kiralnem okolju.

Skrbnik opreme

Anja Petek

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, Laboratorij za korozijo, D2-203
Raziskovalec rokuje z raziskovalno opremo              Raziskovalec rokuje z raziskovalno opremo                  Raziskovalec rokuje z raziskovalno opremo

 

FKKT 03: Fluorescenčni spektrofotometer za merjenje fluorescence, fosforescence in kemiluminiscence

Naziv opreme

Fluorescenčni spektrofotometer za merjenje fluorescence, fosforescence in kemiluminiscence, FP-8550 Spectrofluorometer, JASCO

Dobavitelj opreme

ABL&E-JASCO Hungary Ltd., https://www.ablelab.eu/

Predstavitev opreme

Fluorescenčni spektrofotometer omogoča meritve fluorescenčnega spektra raztopin in opazovanje spektra in razpolovnega časa vzbujenih fosforescenčnih spojin. Z njim je mogoče npr. opazovati vezavo liganda v encim, spremljati talilne krivulje beljakovin, kot tudi opazovati tvorbo micel površinsko aktivnih spojin. Uporaba polarizacijskih filtrov omogoča analizo rotacijskega gibanja molekul v raztopini.

Skrbnik opreme

Sara Štumpf

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, Laboratorij za korozijo, D2-203
Raziskovalka rokuje z raziskovalno opremo              Raziskovalka rokuje z raziskovalno opremo                 Raziskovalka rokuje z raziskovalno opremo
FKKT 03: Izotermni titracijski kalorimeter

Naziv opreme

Izotermni titracijski kalorimeter, Affinity ITC, TA Instruments

Dobavitelj opreme

Labtim d.o.o., https://labtim.si/

Predstavitev opreme

Izotermalni titracijski kalorimeter (ITC) je instrument, namenjen preučevanju širokega spektra interakcij med molekulami. Omogoča neposredne meritve termodinamskih parametrov, ki so poledica teh interakcij. Instrument je namenjen meritvam v raztopinah, spremljamo pa lahko nastajanje samourejenih struktur, različne kelacije kovinskih ionov, določevanje afinitete vezave ligandov na proteine ipd. Pogosta uporaba instrumenta je optimizaciji spojin pri razvoju zdravilnih učinkovin.

Skrbnik opreme

Anja Kolarič, Matja Zalar

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, Laboratorij za korozijo, D2-203

Raziskovalka pri rokovanju z raziskovalno opremo                Raziskovalka pri rokovanju z raziskovalno opremo                 Raziskovalka pri rokovanju z raziskovalno opremo

Raziskovalka pri rokovanju z raziskovalno opremo                Raziskovalna oprema - Izotermni titracijski kalorimeter                 Raziskovalka pri rokovanju z raziskovalno opremo

FKKT 03: Nano diferenčni dinamičen kalorimeter

Naziv opreme

Nano diferenčni dinamičen kalorimeter, Nano DSC, TA Instruments

Dobavitelj opreme

Labtim d.o.o., https://labtim.si/

Predstavitev opreme

Instrument omogoča izvedbo diferenčne dinamične kalorimetrije v raztopinah. Pri tem se opazuje energija, ki se sprosti ali porabi pri procesih v raztopini, do katerih pride med segrevanjem ali ohlajanjem vzorca. Tipična uporaba instrumenta je opazovanje talilnih krivulj bioloških makromolekule, merjenje toplote, potrebne za nastanek ali razpad samourejenih struktur pri spreminjanju temperature raztopine

Skrbnik opreme

Anja Kolarič, Matja Zalar

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, Laboratorij za korozijo, D2-203

Raziskovalka pri rokovanju z raziskovalno opremo                         Raziskovalka pri rokovanju z raziskovalno opremo

Raziskovalka pri rokovanju z raziskovalno opremo            Raziskovalna oprema - Izotermni titracijski kalorimeter             Raziskovalka pri rokovanju z raziskovalno opremo

 

FKKT 03: UV-Vis spektrofotometer z odbojno sfero

Naziv opreme

UV-Vis spektrofotometer z odbojno sfero, Cary 4000 UV-Vis Spectrophotometer, Agilent

Dobavitelj opreme

Merel d.o.o., https://merel.si/

Predstavitev opreme

Z UV-VIS spektrofotometrom lahko merimo absorpcijske spektre tekočih in trdnih vzorcev v območju valovnih dolžin med 200 nm in 800 nm. Omogoča spremljanje kinetike reakcij, aktivnosti encimov, kot tudi določitev talilnih krivulj beljakovin. Instrument vsebuje tudi nosilec 6 kivet, kar omogoča hkratno merjenje več vzorcev. Meritev spektrov trdnih vzorcev, kot tudi motnih raztopin, omogoča odbojna (integracijska) sfera instrumenta.

Skrbnik opreme

Franjo Frešer

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko, D1-212
Raziskovalec rokuje z raziskovalno opremo                Raziskovalec rokuje z raziskovalno opremo                Raziskovalec rokuje z raziskovalno opremo
MF 01: Sekvenator naslednje generacije in sistem za analizo DNA in RNA

Naziv opreme

Sekvenator naslednje generacije NextSeq550 (Illumina)  in sistem za analizo DNA in RNA mikromreže iSCAN (Illumina). (JN 302/63 – RIUM34-MF01/2020)

Dobavitelj opreme

KEMOMED, d.o.o., svetovanje, trgovina in trženje Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče; http://www.kemomed.si/

Predstavitev opreme

Sekvenator naslednje generacije NextSeq550 omogoča:

 • določanje nukleotidnega zaporedja DNA in RNA s tehnologijo sekvenciranja nove generacije, pri čemer več kot 75% sekvenciranih baz doseže natančnost vsaj 99.9% (Q=30).
 • analizo 120 Gbp v enem zagonu, kar omogoča sekvenciranje celotnega humanega genoma s pokritostjo 30x ali tarčnega genoma (npr. eksoma) za več vzorcev hkrati;
 • analizo DNA za določanje enonukleotidnih zamenjav (polimorfizmov SNP, mutacij), manjših nukleotidnih delecij in insercij najmanj do 30bp, določitev sprememb v številu kopij genov (CNV); analizo metilacije DNA v celotnem genomu
 • analizo mRNA, mikro RNA ali celotne humane RNA (transkriptoma) za določanje ekspresije genov in variant na nivoju RNA

Sistem za analizo DNA in RNA mikromreže iSCAN omogoča:

 • skeniranje mikročipov za genotipizacijo več kot 600.000 variantami (polimorfizmi SNP, znane mutacije), 24 vzorcev na mikročip,

analizo CNV), DNA metilacije tarčnih lokusov in kromosomskih napak (citogenetike)

Skrbnik opreme

Prof. dr. Uroš Potočnik
Lokacija opreme UM, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Taborska 8, 2000 Maribor; laboratorij 1NL1

Raziskovalci pri rokovanju z opremo - Sekvenator naslednje generacije NextSeq550 (Illumina) in sistem za analizo DNA in RNA mikromreže iSCAN               Raziskovalci pri rokovanju z opremo - Sekvenator naslednje generacije NextSeq550 (Illumina) in sistem za analizo DNA in RNA mikromreže iSCAN              Raziskovalci pri rokovanju z opremo - Sekvenator naslednje generacije NextSeq550 (Illumina) in sistem za analizo DNA in RNA mikromreže iSCAN

 Raziskovalna oprema - Sekvenator naslednje generacije NextSeq550 (Illumina) in sistem za analizo DNA in RNA mikromreže iSCAN                          Raziskovalna oprema - Sekvenator naslednje generacije NextSeq550 (Illumina) in sistem za analizo DNA in RNA mikromreže iSCAN                          RRaziskovalna oprema - Sekvenator naslednje generacije NextSeq550 (Illumina) in sistem za analizo DNA in RNA mikromreže iSCAN  

MF 02: Celični razvrščevalec BD FACS Aria Fusion

Naziv opreme

Celični razvrščevalec BD FACS Aria Fusion

Dobavitelj opreme

Mediasi d.o.o. Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, http://www.mediasi.si

Predstavitev opreme

BD FACS Aria Fusion:

 • pet ekscitacijskih laserjev (355 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm) z ločenimi aperturami ter popolno matrično intra- in inter-lasersko kompenzacijo signalov
 • 18 izmenljivih detektorjev fluorescence + FCS in SSC
 • zajem vzorcev iz 1.5 mL ali 5 mL centrifugirk, preprečevanje posedanja vzorca med zajemom, detektor zračnih mehurčkov in zamaškov v vzorčni liniji
 • možno eno-, dvo- ali štiri-smerno celično razvrščanje v 1.5 mL ali 5 mL centrifugirke; enosmerno razvrščanje v mikrotitrske plošče, vključno z zbiranjem posamičnih celic (single-cell sorting)
 • možnost termostatiranja razvrščenih vzorcev (6°C – 37°C)
 • 70 μm, 85 μm, 100 μm in 130 μm režni nastavki (nozzles)
 • avtomatizirani protokoli zagona, kalibracije, čiščenja, izklopa ter izračuna zamika kapljic (drop-delay)
 • integrirani rezervoarji za vse tekočine
 • največja hitrost analize (zajema podatkov) 70.000 dogodkov / s
 • največja hitrost razvrščanja 25.000 dogodkov / s
 • pričakovana čistost razvrščenih celic >98%

Skrbnik opreme

Prof. dr. Uroš Potočnik; dr. Boris Gole

Lokacija opreme

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Taborska 8, 2000 Maribor; laboratorij PL3

      Raziskovalna oprema - celični razvrščevalec                                    Raziskovalna oprema - celični razvrščevalec                                   Raziskovalna oprema - celični razvrščevalec

Raziskovalna oprema - celični razvrščevalec                            Raziskovalci pri rokovanju z opremo - celični razvrščevalec                            Raziskovalec pri rokovanju z opremo - celični razvrščevalec

MF 06: 3D nanotomograf
Naziv opreme 3D nanotomograf ZEISS Xradia 620 Versa (Carl Zeiss AG, Nemčija)
Predstavitev opreme

Nanotomograf ZEISS Xradia 620 Versa omogoča napredno, visoko resolucijsko digitalno nedestruktivno vizualizacijo vzorcev materialov različne rentgenske gostote v osnovnem stanju in pri in situ natezno-tlačnem deformiranju na osnovi visoko energetskega vira rentgenskih žarkov in kombinacije edinstvene optike z dvostopenjsko povečavo, kar omogoča izdelavo posnetkov ločljivosti 4M pikslov pri 16-bitni globini, najmanjšo prostorsko ločljivost 500 nm pri najmanjši dosegljivi velikosti voksla 40 nm. Pri 50 mm oddaljenosti vira od osi vrtenja vzorca je zagotovljena ločljivost 1 mm. Visoka moč vira (25W) zagotavlja ob velikem razponu pospeševalne napetosti (30–160 kV) kvalitetno in hitro zajemanje posnetkov vzorcev z velikim razponom mehanskih in strukturnih lastnosti (od hidrogelov, do kovin in kamnin) brez izgube ločljivosti. Napredna arhitektura naprave omogoča visoko ločljivostno 3D slikanje večjih in gostejših predmetov, nedestruktivno karakterizacijo 3D mikrostrukture materialov pod kontroliranimi perturbacijami in situ ter omogoča opazovanje razvoja struktur skozi čas.

Dobavitelj opreme

Carl Zeiss AG, https://www.zeiss.com/corporate/int/about-zeiss.html

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Uroš Maver, mag. farm., uros.maver@um.si

Lokacija opreme

Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, Maribor, prostor K21

Predsatvitev opreme

3D rentgenski nanomikroskop in njegov doprinos k javnemu zdravju

RIUM – 3D rentgenski nanomikroskop in njegov doprinos k javnemu zdravju (YouTube)

                                             
MF 09: Pokončni konfokalni mikroskop za eno in večfotonsko optofiziologijo v razmerah od in vitro do in vivo

Naziv opreme

Pokončni konfokalni mikroskop za eno in večfotonsko optofiziologijo v razmerah od in vitro do in vivo; model Leica Stellaris 8 Falcon DIVE; proizvajalca Leica Microsystems, GmbH.

Predstavitev opreme

 • eno in večfotonske konfokalne aplikacije, epifluorescenčne aplikacije, aplikacije s presevno svetlobo;
 • super Z galvo mikroskopska mizica;
 • objektivi: vodno-oljno imerzijski 16X (NA 0.8), vodno imerzijski 25X (NA 1.00), vodno imerzijski 40X (NA 1.1), vodno imerzijski 63X (NA 1.20).
 • digitalna kamera 2.8 M, 40 sl/sek;
 • -diodni laser 405 nm, argonski laser (458, 476, 488, 496 in 514 nm), superkontinuirani pulzni enofotonski laser (WLL laser) valovne dolžine 470 do 670 nm;
 • Coherent Discovery NX IR večfotonski laser z dvema izhodnima žarkoma: nastavljivi izhodni žarek 660 do 1320 nm,  konstantni žarek 1040 nm;
 • skenirna enota: 7 sl/sek pri resoluciji 512×512;
 • resonančna skenirna enota: 40 sl/sek pri resoluciji 512×512;
 • PMT detektor;
 • dva HyD detektorja;
 • dva NDD (nedeskenirana) RLD detektorja za uporabo v večfotonskem načinu;
 • zajemanje signalov harmonika 2. ali 3 reda;
 • FLIM mikroskopija;
 • programska oprema LAS X SP8, integrirana za uporabo s kamero in konfokalnim skenerjem;
Dobavitelj opreme Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, https://www.mikro-polo.si/
Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Andraž Stožer, dr. med., 02 234 58 43, andraz.stozer@um.si

Lokacija opreme

Medicinska fakulteta, Inštitut za fiziologijo, Taborska ulica 8, 2000 Maribor, prostor PL16

Predstavitev opreme Z novimi metodologijami do izboljšanja zdravstvenega stanja v dobrobit družbe

                                        

            

 

MF 09: Invertni konfokalni mikroskop za superresolucijsko celično fiziologijo

Naziv opreme

Invertni konfokalni mikroskop za superresolucijsko celično fiziologijo; model Leica Stellaris 8 Falcon STED;  proizvajalec Leica Microsystems, GmbH.

Dobavitelj opreme

Mikro+Polo d.o.o.; www.mikro-polo.si

Predstavitev opreme

 • sistem temelji na invertnem motoriziranem mikroskopu in omogoča standardno, epifluorescenčno, konfokalno in STED mikroskopijo;
 • super Z galvo mikroskopska mizica;
 • objektivi: planapokromatski 93X (NA 1,3), glicerol, motorizirana korekcija; plan apokromatski 100X (NA 1,4), oljni;
 • superkontinuirani pulzni enofotonski laser (WLL) 440nm – 790nm; deplecijska laserja valovne dolžine 660nm in  775nm, ki omogočata večbarvni STED zajem;
 • štirje neodvisni notranji detektorji od tega dva HyD S detektorja, HyD X detektor, HyD R detektor;
 • programska oprema za adaptivno dekonvolucijo, ki omogoča resolucijo vsaj 120 nm po XY osi in vsaj 200 nm po Z osi;
 • STED strojna in programska oprema, ki omogoča resolucijo vsaj 50 nm po XY osi in vsaj 130 nm po Z osi;
 • LAS X Stellaris Falcon programska oprema z integrirano programsko opremo za STED in FLIM mikroskopijo.

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Andraž Stožer

Lokacija opreme

Medicinska fakulteta, Taborska ul. 8, 2000 Maribor; prostor PL16.

   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Zahvala

V okviru odprtega dostopa so uporabniki in skupine obvezani, da pri objavah in uporabi rezultatov, ki so nastali z uporabo raziskovalne infrastrukture RIUM, navedejo ustrezno zahvalo za uporabljeno opremo kot je navedeno spodaj:

Avtorji se zahvaljujejo za uporabo raziskovalne opreme <navesti naziv uporabljene raziskovalne opreme RIUM>, nabavljene v okviru operacije “Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM”, ki jo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Acknowledgement

According to the open-access principle, when publishing and using results obtained with the use of RIUM research infrastructure, users and research groups are obliged to state appropriate acknowledgement as stated below:

The authors acknowledge the use of research equipment <state the name of the used research equipment RIUM>, procured within the operation “Upgrading national research infrastructures – RIUM”, which was co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

Zapri