Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 10. Maj 2021

Deli z drugimi

Z dobavljeno RIUM opremo do novih dognanj, pomembnih za širšo družbo in okolje

​​ Prispela oprema v okviru projekta ''Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM'' bo omogočala hitrejše, uporabnikom prijaznejše in tudi cenovno ugodnejše izvajanje raziskav.   V nadaljevanju vam predstavljamo novi prispeli opremi, kateri bosta, kot vsa preostala oprema...

​​

Prispela oprema v okviru projekta ”Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM” bo omogočala hitrejše, uporabnikom prijaznejše in tudi cenovno ugodnejše izvajanje raziskav.

V nadaljevanju vam predstavljamo novi prispeli opremi, kateri bosta, kot vsa preostala oprema v okviru projekta RIUM, dostopni usposobljenim raziskovalcem po načelu odprtega dostopa.
 Plinski kromatograf s masno selektivnim detektorjem in plamensko ionizacijskim detektorjem

Kako deluje:
Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem (GC-MS) se uporablja za ločbo in določitev komponent vzorca. Ločitev poteka na osnovi potovanja spojin po koloni s pomočjo inertnega nosilnega plina, kot so helij (lahko tudi vodik ali dušik). Ker se komponente vzorca pri potovanju skozi kolono ločijo, se vsaka spojina eluira iz kolone ob različnem času glede na vrelišče in polarnost. Ločene komponente se nato prenesejo v masno selektivni detektor, kjer se ionizirajo in razletijo na številne fragmente, ki se nato pospešijo skozi analizator instrumenta. V analizatorju se ioni ločijo glede na različna razmerja masa/naboja. Posamezni ioni se nato detektirajo. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko posledično identificiramo in kvantificiramo različne komponente v vzorcih. Dodatno ima plinski kromatograf vgrajen plamensko ionizacijski detektor.

Namen uporabe:
Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem se uporablja na mnogih področjih. Zelo razširjena je uporaba določitve številnih organskih onesnaževal. V farmacevtski industriji se uporablja pri razvoju zdravil in za kontrolo kvalitete. Uporablja se za analizo estrov, maščobnih kislin, alkoholov, aldehidov, terpenov itd. v hrani, pijačah in dišavah.

Večkanalni potenciostat/galvanostat/impedančni analizator MultiPalmSens4 za elektroanalizo

Kako deluje:
MultiPalmSens4 je potenciostat/galvanostat in impedančni analizator, ki je sestavljen iz petih individualnih PalmSens4 potenciostatov. Za izvajanje elektroanaliznih tehnik uporablja trielektrodni sistem, ki je sestavljen iz delovne, referenčne in pomožne elektrode. MultiPalmSens4 je tudi bipotenciostat, ki omogoča sočasno uporabo dveh delovnih elektrod. Omogoča izvajanje številnih elektroanaliznih tehnik kot so elektrokemijska impedančna spektroskopija, voltametrija, amperometrija itd.

Namen uporabe:
MultiPalmSens 4 se bo uporabljal za korozijske študije, študije reakcijskih mehanizmov in analize težkih kovin v sledovih.

Področja uporabe opreme:
S pomočjo MultiPalmSens4 bodo razvijali metode za analizo organskih in anorganskih onesnaževal v vodi, težkih kovin v sledovih itd., ki bodo predstavljale dober nadomestek drugim tehnikam v smislu cene, hitrosti analize in preprostosti uporabe instrumenta.
​ 

​Dobavljena raziskovalna oprema RIUM

Projekt financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si


Kategorije

Datum

  • 10. Maj 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri