Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Zelena kemija za okoljsko odgovornejše preučevanje kemijskih in biokemijskih reakcij

Izvajanje, analiziranje in preučevanje kemijskih in biokemijskih reakcij je vse pomembnejše, saj omogoča izrabo omejenih virov na okoljsko odgovornejši način, kar je tudi glavni cilje zelene kemije in kemijske tehnologije.

iernad.photo-5979

Novo prispela oprema v okviru projekta RI UM (Raziskovalna infrastruktura Univerze v Mariboru) je tako predpogoj za kakovostno raziskovalno delo, hkrati pa ključna za doseganje odličnosti v raziskovanju in širši družbeni razvoj.

Raziskovalna oprema:

Laboratorijski reaktorji so namenjeni za študije kemijskih in biokemijskih reakcij v šaržnem oziroma kontinuirnem načinu obratovanja, za izvajanje kataliziranih kemijskih oz. encimskih reakcij, biološkega aerobnega oz. anaerobnega čiščenja odpadnih voda, vključno s programsko opremo za njihovo delovanje.

Pri izvajanju reakcij je pomembno zagotavljanje zelo natančnih informacij o iniciaciji, presnovi, kinetiki, mehanizmu, in poteku reakcije. Takojšnje informacije o poteku reakcij omogočajo boljše poznavanje, učinkovitost kvantifikacije, optimizacijo in scale-up procesa. Pri nekaterih reaktorjih merimo prevodnosti, ki jo pogosto uporabljamo za nadzor kakovosti laboratorijskih in industrijskih proizvodnih procesov. Prevodnost je ena izmed ključnih fizikalnih lastnosti raztopin preko katere spremljamo koncentracijo reakcijskih komponent.

Glavni cilj “zelene” kemije in kemijske tehnike je načrtovanje produktov in procesov z minimalno porabo energije in proizvodnjo nevarnih snovi. S preučevanjem, izvajanjem in analizo kemijskih in biokemijskih reakcij lahko določimo koncentracijo ključnih reakcijskih komponent, kar poveča proizvodnost, učinkovitost in optimizacijo ter kasnejši scale-up procesa.Izr. prof. dr. Darja Pečar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Uporaba opreme:

Reaktorji se lahko kot komplet ali posamezno uporabljajo za izvajanje različnih kemijskih in/ali biokemijskih reakcij. Oprema je uporabna na področju kemijske reakcijske tehnike, biokemijske reakcijske tehnike, farmacije, zaščite okolja, prehrane in podobno.

Izvajanje, analiziranje in preučevanje kemijskih in biokemijskih reakcij je vse pomembnejše, saj omogoča izrabo omejenih virov na okoljsko odgovornejši način.

Veliko katalitskih procesov se izvede s heterogeno katalizo. Heterogeni katalizatorji so sicer dobro raziskani, vendar obstaja le nekaj najnovejših objav, ki se ukvarjajo z njihovo okoljsko uporabo. Te raziskave je smiselno povezati z znanjem anorganske in analizne kemije zaradi razumevanja ravnanja s trdnimi snovmi, kemijskih reakcij, reakcijske tehnike, entalpijskih in snovnih bilanc katalitskih procesov in z namenom karakterizacije katalizatorjev.

Prihodnji izzivi na področju heterogene katalize bodo tako usmerjeni v razvoj novih katalizatorjev s specifičnimi strukturnimi značilnostmi, ki jim bodo omogočile potencialno uporabo na vseh področjih okoljske kemije ter uporabo sintetiziranih katalizatorjev pri raznih reakcijah. Glavna izvirnost raziskav bodo novi “zeleni” katalitski sistemi, ki postajajo vse pomembnejši zaradi problematike izkoriščanja naravnih virov in omejene okoljske vzdržljivosti.


Oznake


Več novic

Zapri