Preskoči na vsebino
Loader

Napredni materiali in tehnologije

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Napredni materiali in tehnologije

FE 02: Preizkuševalna temperaturna komora
Predstavitev opreme

Temperaturna komora se uporablja za spreminjanje temperaturnih pogojev preskušanja v širokem razponu od -80˚C do +1200˚C med samim izvajanje nateznih, tlačnih ali upogibnih preskusov in omogoča določanje mehanskih lastnosti v odvisnosti od temperaturnih pogojev.

Omogoča merjenje temperature neposredno na preskušancu in regulacijo temperature hlajenja in gretja s ciljem zagotavljanja temperature vzorca znotraj ±2 K, skladno s standardom ASTM E 139.

Senzorja izpolnjujeta zahteve razreda točnosti 0.5 po ISO 9513, B-1 po ASTM E 83 v območju od največ 20µm do najmanj 25mm.

Dobavitelj opreme Ebert d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, www.zwickroell.com
Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

Lokacija opreme

Fakulteta za energetiko, UM, Inštitut za energetiko, Vrbina 18, 8270 Krško, prostor P1

                        
FE 02: 6-osna varilna robotska roka s krmiljem in premično varilno celico na kolesih
Predstavitev opreme

6-osna robotska roka omogoča varjenje enovarkovnih in večvarkovnih cevnih in kotnih zvarnih spojev v zaščitni atmosferi argona in ogljikovega dioksida.

Maks. dovoljena nosilnost

6 kg

Maksimalni dovoljen doseg

R = max.1.450 mm

Ponovljivost

± 0,08 mm

Maksimalna masa

Max.150 kg

Pozicija za montažo

Stoječa in viseča

Maksimalna hitrost

Roka J1 [240°/s], J2 [240°/s], J3 [230°/s]; Zglob J4, J5 [430°/s], J6 [630°/s]

Rotacija/Zgornja/Spodnja roka

Roka J1 [± 170°], J2 [-155° ~ +90°], J3 [-170° ~ + 190°]

Rotacija/nagib gorilnika

Zglob J4 [± 180°], J5 [-50° ~ + 230°]

Rotacija

Zglob J6 [±360°]

Dobavitelj opreme

Daihen Varstroj d.d., Industrijska ulica 4, 9220 Lendava, www.daihen-varstroj.si

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

Lokacija opreme Fakulteta za energetiko, UM, Inštitut za energetiko, Vrbina 18, 8270 Krško, prostor P1
                    
FE 02: Modul za hitro rentgensko spektralno kemično analizo materialov
Predstavitev opreme

Oprema omogoča z uporabo modulov H, M in D hitro rentgensko spektralno analizo kovinskih in nekovinskih materialov, polimerov, zemljin in rudnin.

Kemični elementi: Ba, Sb, Sn, Cd, Br, Se, Bi, Pb, As, Au, Hg, Zn, Cu, Ni, Fe, Cr, V, Ti, Cl

Za XL3, XL2 in  XL2-100 serijo : K, Ca, Ti, V, Cr, Mn,

Kemični elementi: Ba Sb Sn Cd Ag Pd Zr Sr Rb Pb Se As Hg Au ZnW Cu Ni Co Fe Mn Cr Ti (23)

XL3 serija; FXL: Ba Cs Te Sb Sn Cd Ag Pd Mo Zr Sr U Rb Th Pb Se As Hg Au Zn W Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K S (33)

Dobavitelj opreme

TEAM TRADE trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Kamnik, Team Trade d.o.o. (team-trade.si)

Skrbnik opreme izr. prof. dr. Zdravko Praunseis
Lokacija opreme Fakulteta za energetiko, UM, Inštitut za energetiko, Vrbina 18, 8270 Krško, prostor EI- LABEMI

                

                                             

FERI 27: Postaja za avtomatizirane meritve na polprevodniških rezinah

Naziv opreme

Sistem za avtomatizirano izvajanje meritev na polprevodniških rezinah in avtomatizirano triosno žično in kroglično spajanje polprevodniških rezin ter sestavo integriranih vezij.

Dobavitelj opreme

Amitech d.o.o. (https://www.amiteh.com), FormFactor (https://www.formfactor.com), TPT (https://www.tpt-wirebonder.com)

Predstavitev opreme

Oprema omogoča delo na področju mikroelektronike oziroma procesa integracije analogne in digitalne elektronike na nivo integriranih polprevodniških vezij ali čipov, katerega življenjski cikel vključuje mnogo faz od preverjanja načrtovanja in meritev ter analize prototipnih integriranih polprevodniških vezij, karakterizacije in modeliranja mikroelektronskih gradnikov do razhroščevanja dizajnov, analize zanesljivosti, temperaturnega upravljanja, kvalifikacijskih meritev, proizvodnih testov in končne enkapsulacije v ohišja elektronskih komponent in heterogenih mikroelektronskih sistemov. Pri vseh navedenih razvojnih fazah polprevodniških tehnologij je ključnega pomena zmožnost izvajanja preciznih meritev neposredno na polprevodniški rezini, saj so pridobljene informacije posamezne faze vitalnega pomena za vse naslednje razvojne faze. Oprema s svojimi tehničnimi lastnostmi zagotavlja pospeševanje načrtovalskega cikla od prvih dizajnov do prvih elektronskih meritev na prototipno proizvedenih integriranih vezij in heterogenih mikroelektronskih sistemih.

Skrbnik opreme

dr. Iztok Kramberger

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Laboratorij za elektronske in informacijske sisteme, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Raziskovalna oprema - Postaja za avtomatizirane meritve na polprevodniških rezinah              Raziskovalna oprema - Postaja za avtomatizirane meritve na polprevodniških rezinah              Raziskovalna oprema - Postaja za avtomatizirane meritve na polprevodniških rezinah
FERI 31.1: Skener za 3D vektorsko vizualizacijo magnetnega polja
Naziv opreme

Merilni sistem za skeniranje magnetnega polja ter ugotavljanja nehomogenosti in razpok v magnetnih in nemagnetnih materialih

Model: Magnetic Field Mapping System, MMS-1A-RS

Proizvajalec: SENIS magnetic & current measurement, Švica

Predstavitev opreme

Merilni sistem omogoča 3D skeniranje razmer ob površinah objektov v 4 oseh znotraj območja 570 × 570 × 290 mm. Z različnimi tipi merilnih sond (hallovo, AMR in sondo na vrtinčne tokove) je možno skeniranje magnetnega polja in zaznavanje nehomogenosti v električno prevodnih magnetnih in nemagnetnih materialih. Z različnimi oblikami sond in njihovega pomikanja je omogočeno skeniranje ob površinah poljubnih geometrijskih oblik in tudi v ozkih režah. Frekvenčno območje meritev sega od DC do 25 kHz, merilno območje pa od 50 mT do 2 T z natančnostjo meritve 0,1 %. Sistem omogoča avtomatsko kalibracijo položaja sond in njihove merilne točnosti. Krmiljen je iz računalnika z uporabniškim programom, ki omogoča zajemanje merjenih vrednosti in njihove grafične ter tabelarične prikaze, obdelave in analize.

Dobavitelj opreme

Amiteh, merilni sistemi, d.o.o., 1231 Ljubljana – Črnuče, https://www.amiteh.com

Skrbnik opreme

Prof. dr. Anton Hamler

Lokacija opreme Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, objekt G, prostor G-104
                                 
FERI 31.2: Magnetometer

Naziv opreme

Magnetometer, Cryogen Free Measurement System (CFMS), CRYOGENIC Ltd, www.cryogenic.co.uk

Dobavitelj opreme

Amiteh, merilni sistemi, d.o.o., Brnčičeva ulica 013, Ljubljana, 1231 Ljubljana-Črnuče

Predstavitev opreme

Magnetometer je modularno zasnovan merilni raziskovalni sistem, ki uporabniku omogoča karakterizacijo materiala v različnih magnetnih poljih in pri različnih temperaturah.

Osnovni sistem je sestavljen iz superprevodnega magneta z integriranim vložkom, v katerem je vzorce in v katerem se lahko spreminja temperatura. Dopolnjuje ga posebej zasnovan merilni modul za magnetne meritve.

Meritve se lahko izvajajo v območju od 1.4 do 700 K, v poljih od 20 mT do 9T.

Magnetometer z vibracijskim vzorcem je zasnovan za merjenje enosmernega magnetnega momenta. Vzorec vibrira znotraj konstantnega ali počasi spremenljivega polja. Meritev se uporablja za določitev magnetne histereze materiala in temperaturne odvisnosti.

Magnetna susceptibilnost materiala se meri na osnovi odziva vzorca na oscilirajoče magnetno polje, ki je lahko od 1 Hz do 20 kHz. V preprostih materialih in pri nizkih frekvencah, magnetni moment vzorca sledi polju sinhrono. Ko je vključena magnetodinamika, pride do faznega zamika.

Skrbnik opreme

Doc. dr. Mislav Trbušić

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, prostor G-103.

Magnetometer, Cryogen Free Measurement System (CFMS)  Magnetometer, Cryogen Free Measurement System (CFMS)  Magnetometer, Cryogen Free Measurement System (CFMS)  Magnetometer, Cryogen Free Measurement System (CFMS)  Raziskovalci pozirajo: Magnetometer, Cryogen Free Measurement System (CFMS) 

     Magnetometer, Cryogen Free Measurement System (CFMS)             Magnetometer, Cryogen Free Measurement System (CFMS)             Magnetometer, Cryogen Free Measurement System (CFMS)

FKKT 02.1: Večkanalni potenciostat/galvanostat/impedančni analizator MultiPalmSens4
Predstavitev opreme 

Večkanalni potenciostat/galvanostat/impedančni analizator MultiPalmSens4 je sestavljen iz 18 neodvisnih potenciostatov PalmSens4. Vsi neodvisni kanali omogočajo izbiro devetih tokovnih območij od 100 pA do 10 mA in imajo potencialno območje ±10 V. Vsi omogočajo izvajanje meritev elektrokemijske impedančne spektroskopije z maksimalno frekvenco 1 MHz. Vsak kanal je opremljen z 8 GB pomnilnega prostora, kar pomeni, da se meritve avtomatsko shranijo. Večkanalni potenciostat MultiPalmSens4 upravlja MultiTrace programska oprema, ki omogoča individualno ali simultano uporabo vsakega kanala. Večkanalni potenciostat se lahko uporablja tudi kot polipotenciostat. To pomeni, da lahko uporabljamo več delovnih elektrod, eno pomožno elektrodo in eno referenčno elektrodo v isti elektrokemijski celici sočasno. V tem primeru vse delovne elektrode izvajajo enako meritev. MultiPalmSens 4 omogoča izvajanje številnih voltametričnih, pulznih, amperometričnih, galvanostatskih tehnik ter potenciostatsko/galvanostatsko impedančno spektroskopijo.

Dobavitelj opreme

KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva ulica 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, https://www.kefo.si

Skrbnik opreme
red. prof. dr. Matjaž Finšgar
Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,​ Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo, prostora D2-301 in D2-203

Predstavitev opreme ob prevzemu Z dobavljeno RIUM opremo do novih dognanj, pomembnih za širšo družbo in okolje
                  
FKKT 02.1: X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija
Predstavitev opreme X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija (XPS) je oprema za površinsko analizo s katero se določa elementna sestava in okolje elementa – oksidacijsko stanje in kemijsko povezavo elementov. Uporabljala se bo za napredne analize in študije različnih materialov. Uporablja se tako za gladke in hrapave površine tankih plasti kot tudi za bolj komplicirane prahove ter fine delce, za analizo površinskih atomskih plasti materialov z debelino nekaj μm. Omogoča avtomatsko kotno ločljivo meritev XPS, segrevanje in hlajenje vzorca ter globinsko profiliranje organskih snovi z uporabo tehnologije klastrov in monoatomnih argonovih ionov.
Dobavitelj opreme Kratos Analytical, Shimadzu
Skrbnik opreme

red. prof. dr. Matjaž Finšgar

Lokacija opreme Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1-310
Predstavitev opreme

Univerza v Mariboru z edinstveno raziskovalno opremo na področju XPS analizne tehnike

X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija (Youtube)

                  
FKKT 02.1: Napredna tehnika masne spektrometrije sekundarnih ionov z analizatorjem na čas preleta (ToF-SIMS MS/MS) za preučevanje kemijske sestave materialov
Naziv opreme Masna spektrometrija sekundarnih ionov z analizatorjem na čas preleta
Predstavitev opreme

Instrument za masno spektrometrijo sekundarnih ionov z analizatorjem na čas preleta (TOF-SIMS) predstavlja edinstveno opremo v slovenskem merilu in širši okolici. S tem instrumentom se Univerza v Mariboru uvršča med pomembne institucije za napredno površinsko analizo. Slednje je izrednega pomena za razvoj stroke in znanosti, prav tako pa predstavlja pomembno možnost sodelovanja Univerze v Mariboru z gospodarskimi subjekti.

Instrument TOF-SIMS se uporablja za merjenje masnih spektrov na podlagi katerih določimo elementno in molekulsko sestavo površin trdnih snovi. Pomembno prednost predstavlja možnost analize anorganskih ter organskih materialov, ki izkazujejo prevodne ali neprevodne lastnosti. Poleg tega se ta tehnika ne uporablja samo za analizo površine snovi, velikostnega razreda nekaj nanometrov, temveč omogoča tudi globinsko profiliranje, kar nam poda informacijo o kemijski sestavi materiala po njegovi prostornini. Prav tako je omogočeno segrevanje in ohlajanje vzorcev med izvajanjem analize.

Dobavitelj opreme IONTOF GmbH, Haisenbergstraße, 48149 Münster, Nemčija, spletna stran: https://www.iontof.com/
Skrbnik opreme izr. prof. dr. Matjaž Finšgar
Lokacija opreme UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1-310
Predstavitev opreme Univerza v Mariboru na zemljevidu institucij z opremo za najnaprednejšo površinsko analizo
                            

FS 01: Mobilni sistem za sinhronizirano hitro digitalno snemanje prehodnih pojavov
Sestava opreme

Mobilni sistem za sinhronizirano hitro digitalno snemanje prehodnih pojavov, ki zajema:

 • 2x hitra kamera PHOTRON FASTCAM SA-Z type 2100K-M-128GB z dodatno opremo,
 • merilni sistem DEWESoft SIRIUSi HS 8x STG+,
 • digitalni visokoresolucijski fotoaparat Canon EOS R z dodatno opremo,
 • integrirani sistem GSVITEC za visokozmogljivo ploskovno LED osvetlitev,
 • integrirani sistem PHOTONIC za visokozmogljivo endoskopsko LED osvetlitev.
Predstavitev opreme

Mobilni sistem za sinhronizirano hitro digitalno snemanje prehodnih pojavov zajema integrirano opremo, ki sestoji iz:

 1. Glavna oprema: dve enaki digitalni kameri PHOTRON FASTCAM SA-Z type 2100K-M-128GB z ultra-visoko hitrostjo snemanja do 2,1 milijona slik/sek pri izjemni svetlobni občutljivosti ISO 50.000 (dvobarvno 12-bit) in odlični kakovosti slike (do 1.024 x 1.024 slikovnih pik) vgrajenega CMOS 1:1 senzorja pri ekstremno kratkem času odpiranja zaslonke 159 ns, povezani z večkanalnim sistemom za zajemanje digitalnih in analognih merilnih podatkov DEWESoft SIRIUSi HS 8x STG+ s frekvenco vzorčenja 1 MHz ter ustrezno programsko podporo za zajem in analizo podatkov PHOTRON FASTCAM VIEWER 4 (PFV4) in DEWESOFT-X-PROF.
 2. Dodatna oprema: digitalni visokoresolucijski fotoaparat Canon EOS R z dodatki, izmenljivi visoko kvalitetni objektivi za kamere in fotoaparat (35 mm, 50 mm, 85 mm, 135 mm, zoom 24-105 mm, 70-200 mm) s filtri, stojala z več-osno fino nastavljivimi glavami za kamere, integrirani ploskovni GSVITEC in točkovni PHOTONIC  hladni visokozmogljivi viri LED osvetlitve z ustreznimi stojali in ​​naprave za neprekinjeno električno napajanje. 
Dobavitelj opreme DEWESoft d.o.o., Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje, https://dewesoft.com/
Skrbnik opreme

red. prof. dr. Zoran Ren

Lokacija opreme

Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor S18-17: Preizkuševališče LACE-X ​

Predstavitev opreme ob prevzemu  Na Fakulteti za strojništvo dobavljena prva znanstveno-raziskovalna oprema v okviru projekta RIUM

                    

                   

 

FS 04: Visokoločljiv vrstični elektronski mikroskop

Naziv opreme

FEG SEM z EDX in SXES spektrometrom

Dobavitelj opreme

SCAN d.o.o., http:www.scan.si

Predstavitev opreme

Visokoločljivi vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov JSM IT-800SHL  z resolucijo 0,5 nm, opremljen z detetktorji:

 • EDX – energijsko disperzijski spektrometer AZtec Live AUTO UltimMax 100 za kvalitativno in semikvantitativno mikrokemijsko analizo s 100 mm2 aktivne senzorske površine;
 • SXES spektrometer z ultra visoko energijsko ločljivostjo (1,2 eV), paralelno detekcijo x-žarkov, sposobnostjo detekcije lahkih elementov v sledovih (40 ppm B), analizo kemijskega stanja prehodnih kovin in določanje narave kemijske vezi v spojinskih fazah v materialih;
 • EBSD detektor AZtecHKL za kristalografsko analizo faz in obširno mikrostrukturno karakterizacijo (identifikacija in porazdelitev faz, karakterizacija mejnih površin in kristalnih zrn, analiza mikrodeformacijskih stanj) s prostorsko ločljivostjo 25 nm in analizno površino več mm2;
 • STEM detektor za karakterizacijo presevnih vzorcev.

Skrbnik opreme

prof. dr. Ivan Anžel

Lokacija opreme

UM Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, Maribor, Laboratorij za preoblikovanje materialov, prostor B-014, B-015

Predstavitev opreme

Visokoločljiv vrstični elektronski mikroskop

        Vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov                      Vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov                  Raziskovalec pri delu z opremo - Vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov  

                     Raziskovalec pri delu z opremo - Vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov                          Vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov                Raziskovalec pri delu z opremo - Vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov        

 

FS 05: Eksperimentalni sistem za kompoundiranje nano in makrostrukturnih polimernih kompozitov in kovinskih stekel
Predstavitev opreme Eksperimentalni sistem za kompoundiranje nano in mikrostrukturnih polimernih kompozitov in kovinskih stekel omogoča temeljne raziskave na področju sinteze polimernih kompozitov, kovinskih stekel, ter kovinskih in keramičnih prašnih mešanic. Modularna zasnova sistema ponuja študij vpliva procesnih parametrov na mikrostrukturo in lastnosti kompozitov, študij geometrije polžev na homogenost mešanic, mehanizem mešanja in gnetenje, študij in merjenje reoloških lastnosti kompozitnih talin, študij vpliva aditivov (stabilizatorjev, lubrikantov, antioksidantov, UV stabilizatorjev, pigmentov, …) na lastnosti talin, vpliv tehnoloških parametrov na homogenost talin, vpliv kristalizacije na zgradbo in lastnosti kovinskih stekel. Sistem omogoča tudi raziskave sposobnosti polimernih kompozitnih mešanic – polimernih zlitin za recikliranje ter omogoča iz​delavo prekurzorjev za 3D tisk in injekcijsko brizganje. 
Dobavitelj opreme Kobis inženiring, proizvodnja in trgovina d.o.o; http://www.kobis.si/
Skrbnik opreme red. prof. dr. Ivan Anžel
Lokacija opreme Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor B 013
Predstavitev opreme ob prevzemu UM pridobila sistem za sintezo in analizo sodobnih kompozitnih materialov

                                      

              

FS 07: Merilnik indentacije Nanotest Vantage
Predstavitev opreme

Merilnik indentacije je naprava za merjenje mehanskih lastnosti snovi. V površino preizkušanca vtiskujemo vtiskalo ter merimo silo F in globino vtiskanja h. Z ovrednotenjem indentacijske krivulje F – h dobimo podatke o indentacijski trdoti, indentacijskem modulu elastičnosti, plastičnem in elastičnem delu ter napetosti tečenja. Meritve se izvajajo v nano- in mikroobmočju, saj lahko spreminjamo silo zgolj od nekaj deset mN pa vse do 30 N. Izvajamo tudi preizkuse razenja ter merimo koeficient trenja. S segrevanjem vzorca in vtiskala do 400 °C lahko opredelimo lastnosti v odvisnosti od temperature in spremljamo časovno odvisne procese, kot je npr. lezenje.

Opredelimo lahko številne mehanske lastnosti vseh trdnih snovi, predvsem materialov, ki so obstojni na zraku pri temperaturah preizkušanja do 400 °C. Pri večjih obremenitvah dobimo lastnosti celotnega materiala, pri manjših pa merimo lastnosti tankih površinskih plasti, kakor tudi le nekaj mikrometrov velikih mikrostrukturnih sestavin.

Dobavitelj opreme

Chemass d.o.o., Merilni sistemi, Baznikova ulica 2, 1000 Ljubljana, https://www.chemass.si/

Proizvajalec: Micro Materials, https://www.micromaterials.co.uk/

Skrbnik opreme

red. prof. dr. Franc Zupanič

Lokacija opreme

Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor B-010

Predstavitev opreme ob prevzemu Na Univerzo v Mariboru je prispela nova oprema RIUM

                   

                   

FS 09: Prilagodljiva obdelovalna celica za simultano 5-osno obdelavo

Naziv opreme

Prilagodljiva obdelovalna celica za simultano 5-osno obdelavo prizmatičnih obdelovancev
Mazak CV5-500

Dobavitelj opreme

CNC-Pro d.o.o.

https://www.cnc-pro.si/

Predstavitev opreme

Obdelovalna celica je namenjen za obdelavo kompleksnih oblik izdelkov s postopki odrezavanja in inkrementalnega preoblikovanja. Opremljen je s krmiljem za simultano 5-osno obdelavo, pri čemer rotaciji v smeri B in C osi izvaja obdelovalna miza. Delovno območje zajema obdelovance do premera 500 mm in višine 320 mm, pri čemer znaša največja obremenitev delovne mize 200 kg. Glavno vreteno omogoča visokohitrostno obdelavo, saj zmore 18.000 vrt/min, ob tem pa v primeru časovno neomejene rabe znaša moč pogona 11 kW. Orodni magazin ima 30 orodnih mest s HSK-A63 vpetjem. Ima tri načine dovoda hladilne tekočine, to je skozi ali ob vretenu ter z izpiranjem delovnega prostora, za enostavno upravljanje pa je poskrbljeno z uporabniškim vmesnikom Mazatrol SmoothX.

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Mirko Ficko

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za inteligentne obdelovalne sisteme, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

Prostor: C-101

Obdelovalni sistem za razrez in upogibanje pločevine - Mazak                       Raziskovalec pri delu z opreme: Obdelovalni sistem za razrez in upogibanje pločevine - Mazak                      Obdelovalni sistem za razrez in upogibanje pločevine - Mazak
FS 09.1: Senzorska, strojna in programska oprema za ergonomsko analizo kolaborativnega delovnega mesta
Predstavitev opreme

1. Senzorska oprema zaznavanja telesa (proizvajalec: Xsens, model MVN Human Motion Mesurement).

Tehnične karakteristike:

a) 17 brezžičnih senzorjev z vključenim napajalnim modulom in pripadajočim prilagodljivim pritrditvenim sistemom.

2. Senzorska oprema zaznavanja dlani in prstov (Proizvajalec The Manus VR – Xsens Edition).

Tehnične karakteristike:

a) par senzorskih rokavic za levo in desno roko (3 DOF sledenje vsem petim prstom na posamični roki),

b) kompatibilnost z Xsens strojno in programsko opremo.

3. Programska oprema opreme za izvedbo ergonomskih analiz kolaborativnih delovnih mest:

a) omogoča prenosa podatkov v realnem času,

b) omogoča programiranja v programskih okoljih C++ in Matlab,

c) programska oprema omogoča integracijo strojne opreme z Xsens in Manus opremo

d) programska oprema omogoča integracijo strojne opreme v programsko okolje Technomatix Process Simulate.

4. Podporna strojna oprema za izvedbo ergonomskih analiz kolaborativnih delovnih mest:

a) strojna oprema za analizo kolaborativnih delovnih mest v virtualni in obogateni resničnosti.

Dobavitelj opreme Axiom Tech, računalniško svetovanje in programiranje, d.o.o.
Skrbnik opreme

asist. dr. Robert Ojsteršek

Lokacija opreme Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor J2-327
Predstavitev opreme Kolaborativna robotska oprema (Youtube)

                  

                  Raziskovalci pri delu z opremo - Senzorska, strojna in programska oprema za ergonomsko analizo kolaborativnega delovnega mesta

FS 09.1: Kolaborativna robotska oprema
Predstavitev opreme

Kolaborativno robotsko opremo sestavljajo trije kolaborativni roboti in pripadajoča prijemala:

 1. Kolaborativni robot Universal Robots UR3e:
  • doseg med 300 mm in 550 mm,
  • nosilnost pri iztegnjeni roki 3 kg,
  • število prostorskih stopenj 6 (6 DOF),
  • grafično uporabniški vmesnik (GUI) z 12 palčnim zaslonom na dotik.
 2. Kolaborativna robota Universal Robots UR10e:
  • doseg med 1250 mm in 1350 mm,
  • nosilnost pri iztegnjeni roki 10 kg,
  • število prostorskih stopenj 6 (6 DOF),
  • grafično uporabniška​​ enota za upravljanje z vsaj 12 palčnim zaslonom na dotik.
 3. Dvoprsto prijemalo Robotiq 2-Finger 85 Adaptive Gripper:
  • dolžina hodov prstov 85 mm,
  • sila prijema med 20 in 235 N, nastavljiva,
  • nosilnost prijemala 5 kg.
 4. Kolaborativno dvoprsto prijemalo OnRobot RG6 Gripper:
  • dolžina hodov prstov 160 mm,
  • sila prijema med 25 in 120 N, nastavljiva,
  • nosilnost prijemala 6 kg.
 5. Robotska kamera, integrirana na robotsko zapestje Robotiq Wrist Camera.​
 6. Kolaborativno vakuumsko prijemalo OnRobot VG10 Vacuum Gripper:
  • Prijemalo sposobno dvigovanje bremena 14 kg,
  • primerno za kose dimenzij med 10×10 mm do 550×550 mm,
  • ima prilagodljivo število vakuumskih priseskov,
  • ima integrirano enoto za ustvarjanje vakuuma,
  • ima prilagodljive členke, ki se prilagodijo manipuliranem izdelku.
 7. Kolaborativno prijemalo za prelaganje manjših objektov na osnovi Van der Waalsovih sil OnRobot Gecko Gripper.
Dobavitelj opreme mCost d.o.o.
Skrbnik opreme red. prof. dr. Borut Buchmeister
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Lokacija opreme Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, prostor C-101, J2-327
Predstavitev opreme

Človek in robot za varno raziskovanje

Kolaborativna robotska oprema (Youtube)

                  

FS 09.1: Inteligentni sistemi za študij časa in normiranje kolaborativnih delovnih mest

Naziv opreme

Inteligentni sistem za študij časa in normiranje kolaborativnih delovnih mest – Drigus

Programska oprema za potrebe študija časa in dela – Normar

Dobavitelj opreme

Drigus Systeme GmbH, Dortmund Nemčija, https://www.drigus.de/

PISK d.o.o., https://www.pisk.si/

Predstavitev opreme

Inteligentni sistem za študij časa in normiranje Drigus omogoča zajem, obdelavo in analizo velike količine podatkov (big data). Pridobljeni časovni normativi služijo kot osnova za planiranje, terminiranje, kalkulacije in projektiranje kapacitet proizvodnega sistema.

Strojna oprema – MULTIDATA:

 • TFT barvni LCD zaslon z osvetlitvijo in občutljivostjo na dotik,
 • čas neprekinjenega delovanja ≥ 22 h,
 • USB komunikacijski port,
 • ustrezanje industrijskim in laboratorijskim okoljem (prašno in vodo tesno ter odporno na električna in magnetna valovanja),
 • zagotavljanje varovanja raziskovalnih podatkov.

 Programska oprema, ki omogoča:

 • vrednotenje cikličnih in necikličnih časov,
 • varnost izmerjenih podatkov,
 • možnost izvedbe več zaporednih študij,
 • vnos fotografij, grafike in video posnetkov,
 • integrirana ocena časa nadomestil s statistiko vrste in kazalniki,
 • možnost uporabe standardnih izpisov in obrazcev,
 • možnost izvoza podatkov v druge sisteme (online/offline).

 

Inteligentni sistem za študij dela Normar omogoča določanje časov po REFA sistemu s pomočjo računalniške podpore, vizualizacijo rezultatov, izvedbo numeričnih analiz in optimizacijo delovnih procesov. Sistem za študij dela dopolnjuje in podpira strojno in programsko opremo Drigus. Programska oprema za potrebe študija časa in dela Normar:

a) omogoča snemanja časa po metodah:

 • REFA ≥ 4 h,
 • SDD ≥ 2 h,
 • MMA ≥ 2 h,

b) avtomatično vrednotenje posnetkov in meritev časa,

c) statistična obdelava celotnega odseka in po posameznih odsekih, pri čemer program samostojno glede na želeno natančnost posnetka opozarja na posamezne izstopajoče vrednosti,

d) WiFi protokol za prenašanje podatkov,

e) računanje statistične zanesljivosti med snemanjem v realnem času,

f) grafična in/ali video dokumentacija posnetka,

g) računanje oz. vrednotenje vseh časov na delovnem mestu, v realnem času

h) avtomatsko posodabljanje paketa preko omrežne povezave,

i) enostavno arhiviranje in strukturiranje posameznih posnetkov

j) možnost izvažanja podatkov v PDF ali Microsoft Excel,

k) možnost integracije v obstoječe informacijske sisteme.

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Nataša Vujica Herzog

Lokacija opreme

UM Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, Maribor, prostor J2-327
Predstavitev opreme

Inteligentni sistemi za oblikovanje optimalnih delovnih procesov


                                                      

FS 09.1: Industrija I4.0 – Kibernetsko fizični proizvodni sistem
Naziv opreme

Kibernetsko fizični proizvodni sistem za I4.0

Model: SC CP LAB STD CFG 8 STAT (408-1) FESTO GmbH & Co KG, Nemčija

Fleksibilni razvojno-učni in raziskovalni sistem Industrija I4.0 z 8 aplikacijskimi moduli CP Lab 408-1

Dobavitelj opreme

FESTO avtomatizacijska tehnika d.o.o. Ljubljana, Blatnica 8, 1236 Trzin

https://www.festo.com/si/sl/

Predstavitev opreme

Kibernetsko-fizični proizvodni sistem je razvojno-raziskovalni učni sistem namenjen spoznavanju in nadaljnjemu razvoju koncepta Industrija I4.0 ter sistemov sodobnega proizvodnega strojništva. Osem samostojno delujočih delovnih postaj, ki se vsebinsko nanašajo na značilne segmente proizvodnega sistema, kot so preoblikovanje, odrezovanje, prepoznavanje, razvrščanje, sestavljanje, merjenje, transport, je možno poljubno kombinirati v kompleksni proizvodni sistem. Delovne postaje vključujejo vse potrebne tehnologije, postopke in komponente, značilne za sodobno proizvodno postrojenje.

Dodatno k temu pa močna industrijska razvojna programska oprema CIROS® Studio omogoča 3D modeliranje ter programiranje in simulacijo poljubne delovne postaje in celotnega sistema. 3D simulacija poteka v realnem času in vključuje simulacijo posameznih fizičnih učinkov, transporta, cevnih povezav in energetskih verig, ter tudi simulacijo mejnih stanj in napak. Vsi 3D objekti so nadzorovani z integriranim virtualnim nadzornim sistemom, ki omogoča realistične eksperimente in analize.

Skrbnik opreme

red. prof. dr. Darko Lovrec

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za oljno hidravliko, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
Prostor: LaOH S18-19 (Smetanova 18)

Raziskovalec rokuje z opremo Kibernetsko fizični proizvodni sistem za I4.0               Raziskovalna oprema Kibernetsko fizični proizvodni sistem za I4.0                Raziskovalna oprema Kibernetsko fizični proizvodni sistem za I4.0

FS 09.1: Obdelovalni sistem za razrez in upogibanje pločevine

Naziv opreme

Obdelovalni sistem za razrez in upogibanje pločevine

Bodor i7 – obdelovalna celica za razrez z laserjem

Trumpf TruBend 3066 (B26) – računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi

Linde elektro visokodvižni viličar tipa L 14, serije 1173, z duplex teleskopom; visoko-dvižni ročni, baterijski viličar za posluževanje pločevine

Dobavitelj opreme

Obdelovalna celica za razrez z laserjem: Virs d.o.o, https://www.virs.si/

Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi: Mastroj d.o.o., https://www.mastroj.si/

Visoko-dvižni ročni, baterijski viličar za posluževanje pločevine: LINDE VILIČAR trgovina in svetovanje d.o.o., https://www.linde-vilicar.si/si/

Predstavitev opreme

Obdelovalna celica za razrez z laserjem: računalniško voden stroj je namenjen laserskemu razrezu pločevine, pri čemer lahko režemo širok spekter vrste jekel (tudi nerjaveče) ter druge materiale (na primer aluminij in medenino=. Opremljen je z iterbijevim vlakenskim izvorom laserskega žarka moči 3 kW in delovnim prostorom velikosti 3048 x 1524 mm2. Debelina rezanja pločevine je odvisna od vrste materiala in uporabljenega rezalnega plina, pri čemer je za rezalni plin možno uporabiti dušik in kisik. Za enostavno posluževanje stroja s pločevino je opremljen s konzolnim dvigalom nosilnosti 500 kg in pripadajočo vakuumsko dvižno napravo nosilnosti 400 kg, za posluževanje pločevine do stroja pa se uporablja visoko-dvižni ročni baterijski viličar.

Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi: stroj ima delovno dolžino upogibanja pločevine 2040 mm in omogoča potisno silo 660 kN. Opremljen je s sodobnim krmilnikom, ki omogoča simulacijo upogibanja pločevine z uporabo digitalnega dvojčka. Za avtomatsko merjenje kota in sprotno kompenzacijo elastične izravnave je poskrbljeno z ACB laserjem. Natančno doseganje pozicije pločevine pred upogibom je omogočeno s 4-osnim sistemom zadnjega prislona, ki omogoča priklop industrijskega robota. S tem lahko dosežemo popolnoma avtomatizirano proizvodno celico. Za enostavnejše vpenjanje zgornjih orodij je stroj opremljen s hitrim ročnim vpenjalnim sistemom. Poskrbljeno pa je tudi za varnost z Bend-Guard opto optično elektronsko varnostno napravo.

Programska oprema

Lantek Expert: programska oprema za gnezdenje, optimizacijo in avtomatizacijo CNC programiranja strojev za razrez pločevine.

TruTops Boost: programska oprema za 2D/3D načrtovanje, programiranje in simulacijo upogibanja pločevine na CNC upogibnih strojih.

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Mirko Ficko

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za inteligentne obdelovalne sisteme, Laboratorij za prilagodljive obdelovalne sisteme, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,Prostor: C-101 

Raziskovalec rokuje z opremo: Obdelovalni sistem za razrez in upogibanje pločevine             Raziskovalec rokuje z opremo: Obdelovalni sistem za razrez in upogibanje pločevine              Obdelovalni sistem za razrez in upogibanje pločevine

                                                                

FS 09.1: Laserska sledilna naprava

Naziv opreme

Laserska sledilna naprava

FARO Tracker Vantage E6 Max, FARO

Dobavitelj opreme

IB-CADDY d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, https://www.ib-caddy.com/

Predstavitev opreme

Laser tracker je visoko natančen merilni instrument, ki se uporablja v industrijski metrologiji in za tridimenzionalno merjenje. Sestavljen je iz prenosne sledilne enote in reflektorja za odboj laserskega žarka. Sledilna enota oddaja laser in meri čas potovanja žarka do reflektorja in nazaj, kar omogoča natančno določitev položaja in gibanja merjenega predmeta v tridimenzionalnem prostoru. Laser trackerji se uporabljajo v letalski, avtomobilski, proizvodni in inženirski industriji za dimenzijsko kontrolo, poravnavo strojev, preverjanje montaže, raziskovalno inženirstvo ter kontrolo kakovosti. Zagotavljajo visoko natančnost meritev na dolge razdalje in v zahtevnih okoljih, kar prispeva k natančnosti, kakovosti in učinkovitosti proizvodnega inženiringa.

Skrbnik opreme

doc. dr. Janez Gotlih

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Prostor: C-101

Laserska sledilna naprava               Raziskovalec pri delu z raziskovalno opremo Laserska sledilna naprava                Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema                             Raziskovalec pri delu z opremo Laserska sledilna naprava                              Raziskovalec pri delu z opremo Laserska sledilna naprava

 

 

FS 09.1: Laserski sistem za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju

Naziv opreme

Laserski sistem za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju

PICOSCALE Interferometer V2, SmarAct GmbH

Dobavitelj opreme

SmarAct GmbH, TOBO’S d.o.o., https://www.smaract.com, https://www.tobos.si/

Predstavitev opreme

Trikanalni laserski interferometer s tremi merilnimi glavami za merjenje pomikov z nanometrsko točnostjo. Hitrost vzorčenja je 10 MHz. Merilne glave omogočajo maksimalno merilno razdaljo 1000 mm, sistem pa je možno nadgraditi tudi za razdalje do 5 m. Ločljivost je subnanometrska, merilna negotovost pa je odvisna od okoliških pogojev in znaša v solidnih laboratorijskih pogojih nekaj nanometrov. Opremo lahko uporabimo za merjenje dolžin, hitrosti in vibracij.

Skrbnik opreme

doc. dr. Rok Klobučar

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, prostor D1-005

Laserski sistem za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju                Laserski sistem za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju                 Laserski sistem za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju
FS 09.1: Sistem strojnega vida

Naziv opreme

Sistem strojnega vida

Linijska kamera, racer ral2048-48gm, Basler

Telecentrična leča, TC2MHR096-C, OPTO Engineering

Industrijski računalnik, IC-3173, National Instruments

LED koaksialna osvetlitev, LT2QOG100-00-X-W-24V, OPTO Engineering

Dobavitelj opreme

ADD Professional Solutions, trgovina in storitve, d.o.o., Opekarniška cesta 15A, 3000 Celje, https://www.add-pros.com/

Predstavitev opreme

Oprema je namenjena laboratorijskemu testiranju inovativnih rešitev strojnega vida v pametnih tovarnah.  Zajem slike se izvajala z linijsko kamero resolucije 2048 x 1 slikovnih pik ter hitrostjo vzorčenja 51 kHz. Zmogljiva telecentrična leča ter kakovostni izvor homogene svetlobe omogočata natančne  optične analize. Zajeti podatki se procesirajo na industrijskem računalniku, ki poleg zmogljivega i7 procesorja omogoča uporabo programabilnih logičnih vrat FPGA, kar omogoča uporabo računsko zelo zahtevnih algoritmov za digitalno obdelavo slik (tudi uporaba umetne inteligence)  v realno časovnih aplikacijah v proizvodnji.  

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Simon Klančnik

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Prostor: C-101

Sistem strojnega vida                         Sistem strojnega vida                         Sistem strojnega vida

 

 

FS 09.1: Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja

Naziv opreme

Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja, Halder, Roemheld

Dobavitelj opreme

HALDER norm+technik, trgovina, d.o.o., https://halder.si/

Predstavitev opreme

Kognitivni modularni vpenjalni sistem omogoča kompatibilnost in izmenljivost med industrijskimi moduli v pametni tovarni z zagotavljanjem položaja obdelovanca v pripravi, pozicioniranjem in vpetjem obdelovanca na vpenjalni modul, pozicioniranjem in vpetjem vpenjalnega modula na paletne sisteme, nadzorom stabilnosti obdelovanca med procesom obdelave in povezljivostjo sistema preko senzorsko-nadzornega sistema z aplikacijo za kognitivno korekcijo procesa frezanja. Oprema je namenjena za potrebe prototipne mehanske obdelave najzahtevnejših obdelovancev s ± 0,002 mm ponovljivostjo vpetja posameznega modula na delovno mizo obdelovalnega stroja. Vpenjalni sistem se sestoji iz jeklenega modularnega T-utornega vpenjalnega modula (set) s senzorsko-nadzornim sistemom za identifikacijo položaja obdelovanca v vpenjalni pripravi, hidravličnega vpenjalnega modula z delovnim tlakom 350 bar (H.V.M.), namenskega hidravličnega agregata z ustreznim krmiljem za (H.V.M.) ter NP modul hitro-vpenjalnega hidravličnega modula z integriranim vpenjalnim sistemom.

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Uroš Župerl

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, 

Laboratorij za prilagodljive obdelovalne sisteme, Laboratorij za mehatroniko, Prostor: A-001 in C-101.

Raziskovalna oprema: Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja                             Raziskovalna oprema: Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja                           Raziskovalna oprema: Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja

Raziskovalna oprema: Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja              Raziskovalna oprema: Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja               Raziskovalna oprema: Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja  

FS 09.1: Sistem za vizualni nadzor stanja orodja in spremljanje procesa rezkanja

Naziv opreme

Sistem za vizualni nadzor stanja orodja in spremljanje procesa rezkanja

Dobavitelj opreme

Trilobit, računalniško programiranje d.o.o., https://trilobit.si/

Predstavitev opreme

Sistem omogoča merjenje obrabe orodja, detekcijo poškodb rezalnega roba, nadzor geometrije odrezkov in geometrijsko kontrolo obdelovanca skupaj s strojno opremo za povezavo senzorjev do IoT aplikacij na senzorskem oblaku. Bistveni element sistema je naprava za integracijo številnih senzorjev (SIM) s odprto programsko opremo za razvoj visoko-zmogljivih, inovativnih ter uporabniku prilagojenih rešitev senzorskih oblačnih aplikacij za nadzor procesa frezanja.

Za detekcijo poškodb orodja in napak na površini obdelovanca skrbi 2D vizualni senzor ultra kompaktne izvedbe z 1″ optiko, CMOS barvnim senzorjem resolucije 4,19 Mpikslov.

Za inšpekcijo površine obdelanega kosa, rezalne ploščice orodja in za hitre meritve oblik in barve odrezkov je na razpolago programabilen visoko resolucijski inkrementalni enkoder ter zelo natančna 3D kamera z ustrezno 1″ optiko in velikimi hitrostmi merjenja.

Za zelo precizne meritve obrabe rezalnega robu in geometrije obdelovanca skrbita dva visoko zmogljiva, laserska merilna senzorja razdalje z visoko merilno natančnostjo in frekvenco 80 kHz.

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Uroš Župerl

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za Mehatroniko, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Prostor: A-001

FS 10.1: Sistem za raziskave v dodajalni izdelavi kovinskih in polimernih materialov
Naziv opreme

Naprava za lasersko taljenje

Naprava za lasersko sintranje

Naprava za ultrazvočno atomizacijo kovinskih prahov

Predstavitev opreme

Naprava za lasersko taljenje: Naprava za dodajalno izdelavo (»3D tisk«) kovinskih izdelkov s tehnologijo laserskega taljenja. Opremljena je z 200 W Yb:steklo laserjem in z delovnim prostorom velikosti 125 x 125 x 200 mm3 . Debelina sloja je nastavljiva od 0,015 do 0,1 mm. Naprava deluje s kovinskimi prahovi granulacije 0,03 do 0,06 mm in poteka v zaščitni atmosferi kar omogoča uporabo reaktivnih materialov. Vsebuje integriran sistem za ravnanje z materialom kar preprečuje njegovo kontaminacijo. Programska oprema omogoča poljubno spreminjanje procesnih parametrov in s tem izvajanje različnih poskusov ter razvoj novih materialov za dodajalno izdelavo.

Naprava za lasersko sintranje: Naprava za dodajalno izdelavo (»3D tisk«) polimernih izdelkov s tehnologijo laserskega sintranj. Opremljena je s 30 W CO2 laserjem in z delovnim prostorom velikosti 240 x 190 x 300 mm3 . Debelina sloja je nastavljiva od 0,06 do 0,1 mm. Naprava deluje s polimernimi prahovi in poteka v zaščitni atmosferi kar preprečuje oksidacijo in zagotavlja izdelavo popolnoma funkcionalnih izdelkov. Programska oprema omogoča poljubno spreminjanje procesnih parametrov in s tem izvajanje različnih poskusov ter razvoj novih materialov za dodajalno izdelavo.

Naprava za ultrazvočno atomizacijo kovinskih prahov: Ultrazvočni atomizator je naprava, prilagojena delovanju v laboratorijskih razmerah. Jedro naprave predstavlja sklop plazemskega obloka, ki nastane med wolframovo elektrodo in elektrodo pritrjeno na sonotrodo, ki vibrira s frekvenco 35 kHz. Naprava omogoča izdelavo prahov iz različnih kovinskih predoblik (okrogle palice ali žica). Prahovi imajo sferično obliko, ki jo zahtevajo naprave za selektivno lasersko taljenje.

Dobavitelj opreme

Naprava za lasersko taljenje: Dentas d.o.o., www.dentas.eu

Naprava za lasersko sintranje: Tehnoprogres d.o.o., https://www.tehnoprogres.hr/ 

Naprava za ultrazvočno atomizacijo kovinskih prahov: 3D Lab Sp. z o.o., https://www.3d-lab.pl/en/home/

Skrbnik opreme

Naprava za lasersko taljenje: red. prof. dr. Igor Drstvenšek

Naprava za lasersko sintranje: doc. dr. Tomaž Brajlih

Naprava za ul​trazvočno atomizacijo kovinskih prahov: red. prof. dr. Igor Drstvenšek

Lokacija opreme

Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova ulica 18, 2000 Maribor, prostor S18/18, Laboratorij za dodajalno izdelavo

Predstavitev opreme

 S 3D tiskalniki do napredka v medicini

3D tiskalniki do napredka v medicini (Youtube)

                  

                   

                    

FS 10.2: Naprava za taljenje z elektronskim snopom

Naziv opreme

Naprava za taljenje z elektronskim snopom, freemeltONE

Dobavitelj opreme

Freemelt, https://freemelt.com/

Predstavitev opreme

FreemeltONE je naprava za dodajalno izdelavo (»3D tisk«) kovinskih izdelkov s tehnologijo taljenja z elektronskim snopom. Opremljena je s 6 kW elektronskim topom in z delovnim prostorom premera 100mm in z višino 100 mm. Naprava deluje s kovinskimi prahovi granulacije 0,0 7do 0,15 mm in poteka v vakuumu. Vakuum, ki omogoča delovanje elektronskega topa, znaša med 10-6 hPa, cevi elektronskega topa in 10-7 hPa v delovnem prostoru. Taljenje v teh pogojih omogoča doseganje metalografskih in mehanskih lastnosti, ki jih v običajnih delovnih pogojih ni mogoče doseči. Naprava je popolnoma nastavljiva, kar predstavlja neomejene možnosti na področju raziskav materialov in izdelave novih zlitin ter materialov s funkcijsko stopnjevano mikrostrukturo.

Skrbnik opreme

prof. dr. Igor Drstvenšek

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 18, Maribor, Laboratorij za dodajalno izdelavo S18-18

FS 11.1: Sistem za stereo-optično merjenje deformacij na površini materiala GOM Aramis 12M
Predstavitev opreme

Stereo-optični sistem ARAMIS 12M omogoča spremljanje pomikov, deformacij in napetosti na površini materiala med testiranjem pod obremenitvijo s hitrostjo snemanja od 25 do 100 slik na sekundo z 12 mio merilnih točk. Na osnovi DIC (Digital Image Correlation) tehnike sistem vrši popolno avtomatično merjenje premikov in deformacij v opazovanem polju od 80 x 60 mm2 do 910 x 675 mm2. Sistem omogoča merjenje in analizo 3D pomikov izbranih diskretnih točk. Iz dobljenih veličin sistem izračuna napetostne tenzorje, vektorje pomikov, hitrosti in pospeške v posameznih točkah. Na osnovi spremljanja deformacijskega odziva na površini prostorskih elementov sistem izvaja geometrijsko kvantificiranje točk ter jih primerja s točkami na numeričnih 3D ali/in CAD (Computer Aided Design) modelih. Merilno-upravljalna enota upravlja s procesom meritev z zajemanjem slik ter drugih dodatnih digitalnih in analognih signalov iz drugih merilnih sistemov ter signale in merilne veličine povezuje s posneto geometrijo.

Povezava do več informacij.

Dobavitelj opreme

TOPOMATIKA trodimenzionalno skeniranje, optički mjerni sustavi i računalna obrada d.o.o., Ilica 231, HR-10000 Zagreb, Hrvaška, www.topomatika.si

Skrbnik opreme

red. prof. dr. Nenad Gubeljak

Lokacija opreme

Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, prostor A-002

Predstavitev opreme ob prevzemu Sodobna raziskovalna oprema za nova dognanja na Univerzi v Mariboru
                  Raziskovalec pri delu z opremo - Sistem za stereo-optično merjenje deformacij na površini materiala                       
FS 11.1: MTS Servohidravlični sistemi za enoosna in dvoosna testiranja

Naziv opreme

MTS servo-hidravlični stroji za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi

Dobavitelj opreme

MTS SYSTEMS – S.R.L., Strada Pianezza 289, Torino (TO) CAP 10151, Italija Proizvajalec: MTS System, Eden Prairie MN 55344, USA

https://MTS.com/en        MTS Systems

Predstavitev opreme

Servo-hidravlični stroji za enoosna in fleksibilna dvoosna testiranja s samostoječima aktuatorjema omogočajo statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi na standardnih in nestandardnih preizkušancih iz različnih materialov, kot tudi strojnih komponent. Inštaliran je MTS sistem z dvema samostoječima agregatoma za ±250 kN in ±100 kN ter dva fleksibilna aktuatorja s kapaciteto ±100 kN vsi s pomikom ±75 mm, ki sta pritrjena na skupno horizontalno platformo. Hidravlični agregati imajo bočne hidravlične ležaje, kar omogoča testiranje izven centralne osi pri dodatnih bočnih reakcijskih silah in s tem testiranje komponent, ki so prostorsko vpete na različnih mestih. Stroje napaja, z oljem pod pritiskom 205 barov in pretokom 98 l/min, hidravlični agregat moči 45kW, ki je zračno hlajen. Za izvajanje testiranja na nizki in povišani temperaturi je dobavljena temperaturna komora, ki omogoča testiranje na enoosnem preizkuševalnem stroju kapacitete sile ±250 kN in na temperaturi od -40°C do +175°C.

Skrbnik opreme

prof. dr. Nenad Gubeljak

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 18, Maribor

Laboratorij za strojne elemente in konstrukcije S18-13

              Raziskovalna oprema: MTS servo-hidravlični stroji za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi                           Raziskovalca pri delu z opremo: MTS servo-hidravlični stroji za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi                             Raziskovalec pri delu z opremo: MTS servo-hidravlični stroji za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi

Raziskovalna oprema: MTS servo-hidravlični stroji za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi                               Raziskovalna oprema: MTS servo-hidravlični stroji za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi                          Raziskovalci pozirajo pred opremo

FS 11.1: Digitalni stereo-mikroskop Keyence VHX 7000
Predsta​vitev opreme Digitalni stereo-mikroskop Keyence VHX 7000 omogoča z drugimi involviranimi sistemi sinhronizirano spremljanje sprememb na površini materiala med testiranjem pod obremenitvijo z dvema fleksibilnima kamerama do povečave 200x, med tem ko je na stacionarnem stativu možen pregled s povečavo 6000x. Vzorci se pregledujejo na stacionarnem stativu z x-y 100 mm x 100 mm motorizirano koordinatno mizo in rotirajočo glavo za samodejno menjavo povečav z objektivi od 0,1 do 6000x povečavo ter polarizacijskimi in DIC filtri. Nagibno stojalo +/-30°je opremljeno z mikropozicijskim motorjem za avtomatično fokusiranje v z-smeri. Zaznamovanje spremembe naklona ravnine že od 0,1′. Množice globinsko skeniranih slik zajameta digitalni kameri mikroskopa z resolucijo 4M oz. ekvivalent 4025 x 3036 slikovnih pik in hitrostjo snemanja 50 Hz. Kameri omogočata spremljanje dveh površin hkrati ter snemanje video posnetkov v resoluciji do 2048 x 1536 slikovnih točk, z najdaljšim enkratnim trajanjem videoposnetka 1 h 45 min.
Dobavitelj opreme

Keyence International (Belgium) NV/SA, Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgija; https://www.keyence.eu

Proizvajalec: Keyence Osaka, Japonska

Skrbnik opreme

red. prof. dr. Nenad Gubeljak

Lokacija opreme

Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, prostor A-002

Predstavitev opreme ob prevzemu Z novim stereo-mikroskopom do preciznejših raziskav najrazličnejših materialov
                   

FS 11.1: Elektronska naprava za meritev rasti razpoke v kovinskih materialih MATELECT DCM-2 DCPD
Predstavitev opreme

DCM-2 je sodoben mikroprocesorski inštrument za merjenje globine razpok v kovinah med obremenjevanjem. DCM2-predstavlja najnovejšo inačico, ki je enostavna za kalibriranje in upravljanje.

Uporablja metodo pulznega enosmernega toka (DCPD), ki je že dobro uveljavljena tehnika in je zajeta v standardu ASTM 647. Tehnika vključuje prehod konstantnega toka skozi preskušano kovino in merjenje nastalega padca napetosti, ki nastane na vzorcu. Prisotnost naraščajoče napake bo to napetost spremenila in z ustreznim umerjanjem lahko dobimo meritev globine napake. Za DSM-2 inštrument je značilna visoka stabilnost toka (pod 0,01%) glede na nastavljeno tokovno območje, kakor tudi delovanje v 4 napetostnih območjih od +/-4500mV do +/-45mV z natančnostjo 0,001% območja. DCM-2 inštrument se lahko sinhronizira z drugimi merilnimi sistemi servohidravličnih strojev saj omogoča sinhronizacijo vhodne napetosti od min +/-150mV  do max +/-20 V, s frekvenco od 0,6 Hz do 500Hz. Sprožitev meritve je možna na osnovi predhodno nastavljene vrhnje napetosti oz. napetostnega praga. Poleg tega naprava ima tudi BNC izhode, ki so biti analogno ločeni za X,Y in X/Y signale ter s pomočjo kartice omogočajo grafični prikaz na zaslonu.

Dobavitelj opreme

LABSYS d.o.o. Prodaja in servis laboratorijske opreme, Cesta na Kurešček 37, 1292 Ig, www.labsys.si

Proizvajalec: MATELECT LTD 7 Park Place, Newdigate Road, Harefield, UB9 6BX, UK, www.matelect.com

Skrbnik opreme

red. prof. dr. Nenad Gubeljak

Lokacija opreme

Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, prostor A-002

Predstavitev opreme ob prevzemu Sodobna raziskovalna oprema za nova dognanja na Univerzi v Mariboru

                   

                   

FS 11.2: Infrardeči laserski vibrometer OPTOMET za določitev vibracijskega odziva površine materiala in komponent

Naziv opreme

Infrardeči laserski vibrometer OPTOMET

Dobavitelj opreme

Optomet GmbH, Pfungstaedter Strasse 92, 64297 Darmstadt, Germany, www.optomet.com 

Predstavitev opreme

Infrardeči laserski vibrometer je namenjen merjenju vibracij na strojnih komponentah in napravah. Zasnovan je na tehnologiji digitalnega infrardečega kratkovalovnega valovanja (ang. Short Wave Infrared-SWIR«) z valovno dolžino 1550 nm in izhodno močjo 10mW. Lasersko kratkovalno infrardeče skeniranje izvaja s pomočjo Mach-Zehnedrjevega interferometra, obdelavo podatkov na osnovi “Field-Programmable Gate Arrays-FPGA” v realnem času. Sistem vrši generiranje signala iz nabora vnaprej določenih funkcij ali lastno funkcijo. Sistem je sposoben vizualizirati v živo s 3D animacijo in vizulaizacijo vibracij v enotočkovnem načinu. Vzbujanje vibracij je možno z modalnim kladivom s senzorjem, kot tudi z vibrometri in elektromegnetnimi vibracijami. Maksimalni kot skeniranja  v višino znaša  50° in v širno 40°. Delovna oddaljenost vzorca je od 250 mm do 100 m. Vibrometer meri vibracije s frekvenco od 2,5 Hz do 100 kHz. Dekoder izvaja meritve v območju od 0,0245 m/s do 5 m/s z resolucijo 12nm/s√Hz.

Skrbnik opreme

prof. dr. Nenad Gubeljak

Lokacija opreme

UM Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, Maribor, Laboratorij za strojne elemente in konstrukcije, prostor A-002

Predstavitev opreme

Nevidni žarek za odkrivanje napak na materialih

Raziskovalna oprema OPTOMET - raziskovalec pri delu                                                

FS 11.3: Visokofrekvenčni pulzator za določevanje dinamične trdnosti inženirskih gradiv
Naziv opreme Visokofrekvenčni pulzator, ZwickRoel Vibrophore 100
Predstavitev opreme

Visokofrekvenčni pulzator je v osnovi namenjam za določevanje dinamične trdnosti inženirskih gradiv v območju visokocikličnega utrujanja. Možno pa ga je uporabiti tudi za določitev statične trdnosti in tudi za določevanje parametrov mehanike loma.

Robni pogoji pri preskušanju:

 • maksimalna statična obremenitev: ± 100 kN
 • maksimalna dinamična obremenitev: ± 50 kN
 • največja testna debelina ploščatih preskušancev: 9 mm
 • največji testni premer valjastih preskušancev: 10 mm
 • frekvenca utrujanja: do največ 200 Hz 
Dobavitelj opreme

Ebert d.o.o. zastopstvo in storitve, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

Skrbnik opreme prof. dr. Srečko Glodež
Lokacija opreme Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova ulica 18, 2000 Maribor, prostor DI-002
Predstavitev opreme

Visokofrekvenčni pulzator – naprava za delanje napak

                            

              

FS 12: Popolnoma avtomatizirana naprava za površinsko premazovanje in tiskanje ravnih substratov, podprta z NIR sušenjem

Naziv opreme

Naprava za popolnoma avtomatizirano S2S premazovanje ravnih substratov z mrtvo režo, tiskanje z rotacijsko šablono, in sušenje z NIR obsevanjem

Dobavitelj opreme

NSM Nobert Schläfli AG, Mühlethalstrasse 69, 4800 Zofingen, Švica, https://nsmz.com

Predstavitev opreme

Računalniško-podprta avtomatizirana naprava za kontroliran (po površini in debelini) in ponovljiv zaporedni način enostranskega nanosa premazov na ravni površini (velikosti do DIN A4) z izbranim modulom (rotacijsko šablono ali mrtvo režo / Slot-die) in možnostjo sušenja z naprednim (hitrim in nizkoenergetskim) NIR obsevanjem, v kontinuirnem postopku. Slot-die modul omogoča nanos površine v širini do 180 mm in debeline od nekaj 10 nm do 100 µm (±2.5 µm) z uporabo podložk (shim mask) različnih debelin in širine kanalov. Enota za tiskanje omogoča mikroskopsko poravnavo pozicioniranja šablone (z vgrajeno kamero in zaslonom), in s tem visoko natančnosti (±20 µm) in ponovljivost (±5%) v primeru zaporednih večplastnih nanosov s šablono različnih perforacij in dezenov. Doziranje premazovalne tekočine/črnila je avtomatizirano/kontrolirano z vodeno črpalko za brizganje (v primeru slot-die tehnike) oz. s pnevmatsko vodenim raklom/nožem (v primeru rotacijske šablone). Programska oprema omogoča krmiljenje nanosa (tj. določitev hitrosti doziranja, premika substrata, rotacije šablone, nastavitev debeline mokrega/suhega nanosa, itd.) in sušenja (moč in čas NIR obsevanja), ter nadzor delovanja (spremljanje v realnem času).

Skrbnik opreme

prof. dr. Vanja Kokol

Lokacija opreme

UM, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ul. 18, Maribor, prostor 18/18

                                               

                                               

          Raziskovalec pri delu z opremo                     

FS 13: Sistem za karakterizacijo zeta potenciala na materialih
Predstavitev opreme

Sistem je sestavljen iz (i) elektrokinetičnega analizatorja (SurPASS 3; Anton Paar) za analizo zeta potenciala na makroskopskih površinah, prek meritev pretočne napetosti in toka s frekvenco meritev večjo od 5 Hz ter (ii) ELS inštrumenta (Litesizer 500; Anton Paar) za analizo zeta potenciala na nano delcih, ki vključuje patentirano cmPALS metodo za hitro določanje zeta potenciala nizkih koncentracij delcev, meritev refrakcijskega indeksa in prosojnosti. Sistem vključuje avtomatsko titracijsko enoto, vse potrebne nosilce in kivete za vzorce ter delavno postajo s monitorjem.

Dobavitelj opreme

Anton Paar d.o.o. Slovenija, https://www.anton-paar.com/nz-en/about-us/anton-paar-companies/anton-paar-doo/

Skrbnica opreme
red. prof. dr. Lidija Fras Zemljič
Lokacija opreme
Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1-104
Predstavitev opreme ob prevzemu

Z RIUM opremo do prenosa znanja v industrijsko okolje

Sistem za karakterizacijo zeta potenciala na materialih (Youtube)

                  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Zahvala

V okviru odprtega dostopa so uporabniki in skupine obvezani, da pri objavah in uporabi rezultatov, ki so nastali z uporabo raziskovalne infrastrukture RIUM, navedejo ustrezno zahvalo za uporabljeno opremo kot je navedeno spodaj:

Avtorji se zahvaljujejo za uporabo raziskovalne opreme <navesti naziv uporabljene raziskovalne opreme RIUM>, nabavljene v okviru operacije “Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM”, ki jo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj.​

Acknowledgement

According to the open-access principle, when publishing and using results obtained with the use of RIUM research infrastructure, users and research groups are obliged to state appropriate acknowledgement as stated below:

The authors acknowledge the use of research equipment <state the name of the used research equipment RIUM>, procured within the operation “Upgrading national research infrastructures – RIUM”, which was co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

Zapri