Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 3. Nov 2021

Deli z drugimi

S 3D tiskalniki do napredka v medicini

​   Ali veste, kako lahko 3D tiskalniki pripomorejo k napredku v medicinski stroki? Novo prispela oprema v okviru RIUM projekta na Univerzi v Mariboru podaja odgovore. Načrtovane raziskave, ki jih omogoča dobavljena oprema bodo imele pomemben doprinos k znanosti na področju razvoja novih ma...

Ali veste, kako lahko 3D tiskalniki pripomorejo k napredku v medicinski stroki? Novo prispela oprema v okviru RIUM projekta na Univerzi v Mariboru podaja odgovore. Načrtovane raziskave, ki jih omogoča dobavljena oprema bodo imele pomemben doprinos k znanosti na področju razvoja novih materialov in tehnologij dodajalne izdelave kovinskih izdelkov, predvsem pacientu prilagojenih me​dicinskih pripomočkov in vsadkov ter zapletenih izdelkov v avtomobilski in aeronavtični industriji. Rezultati raziskav bodo tako neposredno uporabni v gospodarstvu in bodo omogočali nastanek novih podjetij in delovnih mest.

Dobavljena raziskovalna oprema obsega tri naprave, ki omogočajo 3D tiskanje kovinskih ​izdelkov, 3D tiskanje plastičnih izdelkov in plazemska ultrazvočno atomizacijo – izdelavo praškast ih materialov za 3D tisk.​

 ​3D tiskanje kovinskih izdelkov
Selektivno lasersko taljenje (Selective Laser Melting – SLM) je tehnologija »3D tiskanja« kovinskih izdelkov, pri kateri izdelek nastaja z zaporednim nanašanjem slojev praškastega materiala, ki ga na mestih, določenih s trirazsežnim računalniškim modelom izdelka, laser tali in tako spoji med sabo in s predhodnim slojem.

Uporaba:
Z opremo bodo izvajali raziskave obnašanja materialov in toplotnih vplivov med laserskim taljenjem in razvoj novih, in-situ zlitin, ki jih s klasičnimi metalurškimi postopki ni mogoče narediti. Prve raziskave bodo namenjene razvoju novih zlitin titana in tantala, ki imajo zaradi svoje biokompatibilnosti velik potencial v ortopediji.

3D tiskanje plastičnih izdelkov
Naprava deluje na enakih načelih kot naprava za selektivno lasersko taljenje kovinskih prahov, le da za delovanje uporablja drugačen laser (CO2), ki tali oziroma »sintra« polimerne prahove – Selektivno lasersko sintranje (Selective Laser Sintering – SLS). Postopek poteka v zaprti, ogrevani komori z zaščitno atmosfero. Z ogrevanjem komore preprečimo krčenje slojev med izdelavo in s tem popačenje oblike izdelkov, dušikova atmosfera pa preprečuje oksidacijo polimerov. Programska oprema omogoča poljubno spreminjanje procesnih parametrov in s tem izvajanje različnih poskusov ter razvoj novih materialov za dodajalno izdelavo.

Uporaba:
Z opremo bodo izvajali raziskave obnašanja materialov in toplotnih vplivov med laserskim sintranjem polimernih materialov in razvoj novih biorazgradljivih polimernih materialov. Poseben poudarek bo na raziskavah zagotavljanja kakovosti in natančnosti dodajalne izdelave.

Plazemska ultrazvočna atomizacija – izdelava praškastih materialov za 3D tisk
Večina naprav za 3D tisk kovinskih izdelkov deluje tako, da v delovni prostor nanaša material s pomočjo brisalca, ki pred sabo potiska prah in ga razprostira po delovni površini. V ta namen morajo biti praškasti delci kroglaste oblike in bolj ali manj enakih velikosti, saj to zagotavlja enakomerno razprostiranje. Takšno obliko praškastih delcev lahko dobimo samo s plinsko atomizacijo, to je pršenjem kovinske taline v plinasto atmosfero. Plazemski ultrazvočni atomizator je naprava, ki talilno toploto proizvede s plazemskim oblokom med dvema elektrodama. Pri tem je ena elektroda pritrjena na podlago, ki vibrira z ultrazvočno frekvenco (35 kHz). S tem se poveča učinkovitost oziroma produktivnost postopka. Ultrazvočni atomizator je naprava, prilagojena delovanju v laboratorijskih razmerah.

Uporaba:
Z opremo bodo, v sodelovanju z ostalimi laboratoriji, razvijali nove materiale za dodajalno izdelavo kovinskih izdelkov. Poseben poudarek bodo imele raziskave biokompatibilnih materialov, materialov, ki jih še ni na trgu oziroma jih s klasičnimi metalurškimi metodami ni mogoče izdelati.

​​

​Dobavljena raziskovalna oprema RIUM

Projekt financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si


Kategorije

Datum

  • 3. Nov 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri