Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Inteligentni sistemi za oblikovanje optimalnih delovnih procesov

Dobavo opreme je omogočil projekt ''Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM'' na Univerzi v Mariboru. Oprema je po načelu odprtega dostopa na razpolago širšemu krogu kvalificiranih raziskovalcev.

23030X0025

V sodobnem delovnem okolju imajo dandanes ključno vlogo računalniško podprte tehnologije. Računalniški sistemi in programi omogočajo bistveno lažje, hitrejše in bolj transparentno delo, kot klasični ročni načini zbiranja in vrednotenja podatkov. Zaradi velikega obsega podatkov se jih v sistem podatkovnih baz vnaša sproti. Informacije se lahko kasneje smiselno uporabijo, ko jih potrebujemo. Inteligentni sistemi za študij časa in normiranje, ki se lahko uporabljajo na tablicah ali kot posebne izvedbe računalniško podprtih snemalnih naprav, predstavljajo alternativo klasičnim načinom zajemanja časov s kronometri in jih bodo v prihodnosti zelo verjetno v celoti nadomestile.

Metode študija dela in časa so se razvijale in uveljavile sredi prejšnjega stoletja. Danes jih poznamo kot metode znanstvenega, logičnega, celovitega in sistematičnega analiziranja dela, katerega namen je optimalno oblikovan delovni postopek in realno definiran čas izdelave.

V sklopu raziskovalne opreme RIUM, smo v našem laboratoriju pridobili dve multi dati za zajemanje podatkov in dva različna programska paketa nemškega proizvajalca Drigus. To programsko orodje je nekoliko bolj obsežno, saj omogoča tudi izdelavo statičnih analiz in planskih časov, snemanje pa izvedemo na delovnem mestu.Izr. prof. dr. Nataša Vujica Herzog, Fakulteta za strojništvo

Programski paket Drigus tako ponuja celovite rešitve pri gospodarjenju z delom, omogoča raziskovalno delo na področju študija časa in normiranje kolaborativnih delovnih mest, zajemanje, obdelavo in vrednotenje časovnih podatkov v proizvodnji, določanje normativnih in standardnih časov.

Programski paket Normar pa je računalniška aplikacija, ki omogoča zajemanje podatkov (časov) za specifične proizvodne procese. Razvoj programske opreme se nenehno izpopolnjuje – najnovejša različica omenjenega programa omogoča njegovo uporabo na tabličnem računalniku z operacijskim sistemom Windows. Sistem zajemanja časov temelji na terminologiji REFA.

Razvoj računalniških aplikacij za zajem podatkov in normiranje časov bistveno olajša delo priprave tehnologije pri terminiranju proizvodnih procesov, kar se neposredno odraža na produktivnosti in optimiranju izdelovalnih procesov v proizvodnem okolju.

S pomočjo zajetih podatkov je ob podpori statističnih metod (regresijske analize) mogoče izdelati tudi interne standardne kataloge časov.

Študij dela se ukvarja z določanjem normativnih časov, kar pomeni, da se posname čas trajanja vseh aktivnosti, ki jih je treba izvesti za izdelavo nekega izdelka. Običajno do ene stotinke minute natančno.

Kakšen je namen:

Nova raziskovalna oprema omogoča izvedbo različnih vrst raziskav iz področja študija časa in dela. Zaradi pandemije Covid-19 se je način dela v kratkem času v velikem številu podjetij začasno spremenil in pojavili so se novi načini dela (npr. delo od doma). Te je mogoče z novo opremo preučiti, tako z vidika organizacije dela, kot z vidika izkoriščenosti delovnega časa.

Oprema se lahko uporabi pri vseh vrstah raziskav iz področja študija časa (Z2, SDD, MTO) in racionalizacije proizvodnje. Mogoče jo je uporabiti v različnih vrstah podjetij, proizvodnih kot tudi storitvenih.

Trenutno so najbolj zanimive raziskave iz področja študija časa pri normiranju sodelovalnih delovnih mest, kjer gre za raziskave učinkov kolaborativnih robotov na delo, delovne navade in počutje delavcev. Vsekakor pa je študij časa področje, ki je aktualno za uspešno poslovanje podjetij in je izredno velikega pomena za celotno gospodarstvo.


Oznake


Več novic

Zapri