Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 18. Jan 2021

Deli z drugimi

UM pridobila sistem za sintezo in analizo sodobnih kompozitnih materialov

​     ​​​ ​ ​ ​Prispela je nova oprema v okviru projekta ''Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM'' na Univerzo v Maribor. Oprema v okviru projekta RIUM bo občutno prispevala k povečanju obsega in kakovosti razvojno-raziskovalnih projektov ter pripomogl...

​     ​​​


​Prispela je nova oprema v okviru projekta ”Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM” na Univerzo v Maribor.

Oprema v okviru projekta RIUM bo občutno prispevala k povečanju obsega in kakovosti razvojno-raziskovalnih projektov ter pripomogla k širšemu razvoju specifičnih kadrov, saj bo zagotavljala široko dostopnost za namene izobraževanja in usposabljanja.

Ena izmed na novo dobavljene opreme je tudi Sistem za sintezo in analizo kompozitnih materialov “ThermoFisher Scientific process 11“, ki predstavlja vrhunsko raziskovalno opremo, namenjeno študijam izdelave sodobnih nanostrukturnik polimernih kompozitov in kompozitov na osnovi kovinskih stekel. Oprema omogoča določitev reoloških lastnosti kompozitnih talin, mehanskih lastnosti kompozitnih materialov, ter analizo vpliva procesnih parametrov izdelave na zgradbo, lastnosti in sposobnost recikliranja razvitih kompozitov.

Namen uporabe:
Oprema omogoča preskok v kakovosti raziskovalnega dela na področju inženirskih polimernih materialov, njihovih kompozitov, kovinskih stekel in raziskave ter razvoj postopkov recikliranja polimernih materialov, kar je v skladu s strategijo Slovenije in EU za dosego trajnostnega razvoja družbe. Znanstveno-raziskovalno delo na novi opremi spada v prednostna področja Slovenske strategije pametnih specializacij S4 in sicer: (i) Razvoj materialov kot končnih produktov, (ii) Tovarne prihodnosti in (iii) Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.
Velika prednost sistema je, da omogoča študij vpliva parametrov izdelave na zgradbo in lastnosti teh materialov, ob uporabi le nekaj gramov vhodnih surovin.

Uporaba opreme:
​Z nakupom  raziskovalne opreme  “ThermoFisher Scientific process 11“ so se močno izboljšale kompetence pri prijavi novih znanstveno-raziskovalnih projektov v okviru strategije Obzorje Europa (Horizon Europe 2021-2027) na področjih razvoja novih materialov (Advanced Materials) in proizvodnih tehnologij (Manufacturing Technologies). Na področju pridobivanja nacionalnih projektov pa so se povečale kompetence pri prijavi RRI projektov.

Učinki:
Oprema omogoča izvajanje vrhunskih raziskav na področju inženirskih polimernih materialov, polimernih kompozitov, kovinskih stekel ter študij postopkov recikliranja teh materialov, kar je v skladu s strategijo Slovenije in EU za dosego trajnostnega razvoja družbe. Raziskovalna oprema bo nudila podjetjem razvojno podporo na področju  sinteze novih polimernih in kompozitnih materialov, kot tudi na področju razvoja novih tehnoloških postopkov izdelave kompozitnih materialov s polimerno osnovo.
Na tem sistemu bo potekal razvoj sodobnih kompozitnih materialov, ki se lahko uporabljajo na področjih avtomobilske, letalske in elektro industrije, v tehnologijah elektronskih komponent in senzorjev in tudi drugod.

Projekt financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si​


Kategorije

Datum

  • 18. Jan 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri