Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Visokofrekvenčni pulzator – naprava za delanje napak

Z naložbami v nadgradnjo raziskovalne infrastrukture na Univerzi v Mariboru ustvarjamo pogoje za odlično in najsodobnejše raziskovanje. RIUM oprema tako omogoča visoko kakovostno raziskovalno delo, poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom ter široko dostopnost za namene izobraževanja.

iernad.photo-9371

Na področju naprednih materialov in tehnologij je najnovejša pridobitev visokofrekvenčni pulzator »ZwickRoel Vibrophore 100«, ki je v osnovi namenjen za določevanje dinamične trdnosti inženirskih gradiv, predvsem v območju visokocikličnega utrujanja, kjer so napetosti preskušanega materiala v elastičnem območju. Stroj je skonstruiran tako, da omogoča tudi izvedbo statičnih testov in tudi določevanje parametrov mehanike loma.

Predstavitev opreme:

Oprema je namenjena vsem raziskovalcem in tudi inženirjem s področja strojništva in gradbeništva, ki se ukvarjajo z določevanjem trdnostnih lastnosti inženirskih gradiv pri statični in dinamični obremenitvi. Rezultate preskusov, ki bodo opravljeni na tej opremi, bo mogoče uporabiti pri znanstvenih in strokovnih člankih s področja trdnostnih lastnosti inženirskih gradiv pri dinamičnih in statičnih obremenitvah. Po načelu odprtega dostopa bo oprema na razpolago tudi podjetjem, ki se ukvarjajo s konstruiranjem različnih komponent in konstrukcijskih sklopov, strojev, naprav, itd.

Oprema je izrednega pomena za raziskave v okviru Univerze v Mariboru, saj omogoča določevanje trdnostnih lastnosti gradiv v območju visokocikličnega utrujanja (tudi do 108 nihajev ali več), kar druga sorodna oprema skorajda ne omogoča.

Naprava je namenjena delanju napak. Namreč najhujše napake, ki se lahko materialu pojavijo, so razpoke. Tako opazujemo, kako se ta razpoka širi skozi material in kako se material zoperstavi širjenju te razpoke. Testiramo materiale, ki se uporabljajo v vesoljskih tehnologijah, letalski in avtomobilski industriji in tako določimo obnašanje materiala, ko se pojavijo napake in kako se bo material zoperstavil širjenju te razpoke.doc. dr. Tomaž Vuherer, Fakulteta za strojništvo UM

Oznake


Več novic

Zapri