Volitve

 

​​​​​​​

collapse 2. 10. 2017 - Volitve v Študentske svete članic in drugih članic UM
collapse 15. 09. 2017 - Razpis postopka izvolitve kandidata za predlaganega člana državnega sveta - predstavnika univerze, visokih in višjih šol in postopka izvolitve predstavnika univerze v volilno telo za volitve članov državnega sveta
collapse 25. 08. 2017 - Poziv rektorja za podajo predlogov za člane in namestnike članov Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru
collapse 11. 08. 2017 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM
collapse 1. 06. 2017 - Nadomestne volitve v Študentski svet UM
collapse 15. 05. 2017 - Nadomestne volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru
collapse 25. 04. 2017 - Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat UM
1 - 30 Next
Urednik strani: Lidjia Gregorec
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava