Volitve

 

  
strni Volitve : 11. 2. 2020 - Razpis nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravnem odboru Univerze v Mariboru. ‎(2)
SKLEP o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravnem odboru Univerze v Mariboru
Obrazec 1 - Kandidatura
strni Volitve : 18. 2. 2020 - Razpis volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru ‎(3)
Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 2020
OBR. ŠT. 1 – Obrazec kandidature za člana ŠS UM
OBR. ŠT. 2 – Obrazec kandidature za namestnika člana ŠS UM
strni Volitve : 9. 01. 2020 - RAZPIS nadomestnih volitev v ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU ‎(8)
Sklep o razpisu nadomestnih volitev ŠS UM_8.1.2020
OBR. ŠT. 1 - član
OBR. ŠT. 2 - član
ROKOVNIK volilnih opravil
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_EPF 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_FF 2019
Poročilo o izvoljenih kandidatih_11.2.2020_FF UM
Poročilo o izvoljenih kandidatih_14.2.2020_EPF UM
strni Volitve : Razpis nadomestnih volitev v ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU ‎(23)
Sklep o razpisu nadomestnih volitev ŠS UM_oktober 2019
OBR. ŠT. 1
OBR. ŠT. 2
IZJAVA_O_IVOP
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur FERI UM
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_EPF
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_FE
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_FF
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_FGPA
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_FVV UM
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_FZV
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_ŠD
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur_FNM UM
Poročilo o izvoljenih kandidatih EPF
Poročilo o izvoljenih kandidatih FE
Poročilo o izvoljenih kandidatih FERI
Poročilo o izvoljenih kandidatih FF
Poročilo o izvoljenih kandidatih FGPA
Poročilo o izvoljenih kandidatih FL
Poročilo o izvoljenih kandidatih FNM
Poročilo o izvoljenih kandidatih FVV
Poročilo o izvoljenih kandidatih FZV
Poročilo o izvoljenih kandidatih ŠD
strni Volitve : Razpis volitev v ŠTUDENTSKE SVETE ČLANIC UNIVERZE V MARIBORU ‎(69)
Sklep o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019
Obr. K-ŠVKČ
Obr. P-ŠVKČ
Obr. K-ČLAD
Obr. K-ČŠD
O_IVOP_ŠS
O_IVOP_ŠVKČ
Sklep o imenovanju ŠVKČ
Sklep_o_izvedbi_volilne_kampanje_2019
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019
Sklep o popravku sprememb Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019
Popravek_Sklep o imenovanju ŠVKČ
Sklep o imenovanju ŠVK FKBV
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane EPF 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane FL 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FE UM 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FERI
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FF
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FGPA 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FKKT
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FNM 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FOV 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FS 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FT UM_2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FVV UM 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FZV 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS MF 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS PEF UM_2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS PF 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠSS ŠD
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FKBV 2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FKBV_po dopolnitvah_2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FS 2019_po dopolnitvah
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS PEF UM_po dopolnitvah_2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS PF_po dopolnitvah_2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS SŠD_po dopolnitvah_2019
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FNM 2019_po dopolnitvah
Odgovor na pritožbo_Rok Antolin_2019
Potrditev kandidature_rok antolin
Potrjeni seznami popolnih kandidatur za člane ŠS letnikov
Podaljšanje trajanja volitev na MF
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_EPF
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FE
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FERI_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FF
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FGPA_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FKBV
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FKKT_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FL_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FNM_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FOV
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FS_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FT_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FVV
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FZV_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_MF
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_PEF_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_PF_po prvem krogu
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_ŠD
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FERI
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FGPA
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FKKT
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FL
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FNM
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FS
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FT
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FZV
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_PEF
KONČNO POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_PF
Urednik strani: Služba za pravne in splošne zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava