Volitve

 

​​​​​​​​

collapse 17. 01. 2019 - Razpis volitev dekana Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitetkturo Univerze v Mariboru
collapse 9. 01. 2019 - Razpis volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru
collapse 23. 11. 2018 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UM
collapse 16. 11. 2018 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
collapse 30. 10. 2018 - Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru (30. 10. 2018)
collapse 25. 10. 2018 - Razpis volitev za člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
collapse 2. 10. 2018 - Razpis nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravni odbor UM
collapse 2. 10. 2018 - Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat UM
collapse 2. 10. 2018 - Razpis volitev v Študentske svete članic in drugih članic UM
1 - 30 Next
Urednik strani: Služba za pravne in splošne zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava