Volitve

 

​​​​​​​

collapse 1. 12. 2017 - Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru
collapse 29. 11. 2017 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
collapse 27. 10. 2017 - Nadomestne volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru
collapse 2. 10. 2017 - Volitve v Študentske svete članic in drugih članic UM
collapse 15. 09. 2017 - Razpis postopka izvolitve kandidata za predlaganega člana državnega sveta - predstavnika univerze, visokih in višjih šol in postopka izvolitve predstavnika univerze v volilno telo za volitve članov državnega sveta
1 - 30 Next
Urednik strani: Lidjia Gregorec
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava