Volitve

 
collapse 11. 08. 2017 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM
collapse 1. 06. 2017 - Nadomestne volitve v Študentski svet UM
collapse 15. 05. 2017 - Nadomestne volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru
collapse 25. 04. 2017 - Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat UM
collapse 6. 04. 2017 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev UM na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM
collapse 28. 03. 2017 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev UM na Fakulteti za varnostne vede UM
collapse 26. 01. 2017 - Javni razpis kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za študentska vprašanja UM PEF
collapse 26. 01. 2017 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor UM PEF
collapse 25. 11. 2016 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat Pedagoške fakultete UM
collapse 28. 10. 2016 - Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerez v Mariboru
collapse 18. 10. 2016 - Razpis volitev za člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM
collapse 5. 10. 2016 - Razpis nadomestnih volitev predstavnika študenta v UO UM 2016
collapse 5. 10. 2016 - Razpis nadomestnih volitev za člane Senata UM iz vrst študentov 2016
collapse 3. 10. 2016 - Razpis volitev v Študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru
collapse 27. 09. 2016 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Fakulteti za organizacijske vede UM
collapse 9. 06. 2016 - Razpis volitev za nadomestnega člana Senata Fakultete za turizem iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev
collapse 15. 02. 2016 - Razpis volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 2016
collapse 20. 01. 2016 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete UM
collapse 10. 11. 2015 - Razpis volitev za nadomestne člane Senata Fakultete za turizem UM iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev 2015
collapse 9. 11. 2015 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat Pedagoške fakultete UM 2015
collapse 2. 11. 2015 - Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru
collapse 8. 10. 2015 - Razpis kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za študentska vprašanja PeF UM
collapse 1. 10. 2015 - Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet UM
collapse 1. 10. 2015 - Razpis volitev v Študentske svete članic UM
collapse 23. 09. 2015 - Razpis volitev za člana Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev UM na Pedagoški fakulteti UM
collapse 26. 08. 2015 - Razpis volitev za novega člana Senata Pedagoške fakultete UM
collapse 25. 08. 2015 - Poziv rektorja za podajo predlogov za člane in namestnike članov Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru
collapse 19. 06. 2015 - Razpis volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Fakulteti za turizem UM
collapse 23. 03. 2015 - Razpis volitev za člane Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov UM
collapse 2. 02. 2015 - Razpis volitev dekana Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
collapse 12. 01. 2015 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
collapse 12. 01. 2015 - Razpis volitev za novega člana Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
collapse 5. 01. 2015 - Razpis volitev rektorja Univerze v Mariboru
collapse 10. 11. 2014 - Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 10.11.2014
collapse 10. 11. 2014 - Razpis volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru 10.11.2014
collapse 23. 10. 2014 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat Pedagoške fakultete UM
collapse 16. 10. 2014 - Razpis volitev za člane Senata Pedagoške fakultete UM
collapse 1. 10. 2014 - Razpis volitev v Študentske svete članic Univerze v Mariboru 2014
collapse 23. 09. 2014 - Poziv rektorja za podajo predlogov za člane in namestnike članov Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru
collapse 23. 09. 2014 - Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru
collapse 23. 09. 2014 - Razpis nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru
collapse 12. 02. 2014 - Razpis volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru
collapse 16. 01. 2014 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete UM
collapse 6. 12. 2013 - Razpis kandidacijskega postopka za imenovanje prodekana za študentska vprašanja Pedagoške fakultete UM
collapse 20. 11. 2013 - Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat Pedagoške fakultete UM
collapse 1. 10. 2013 - Razpis volitev v Študentske svete članic Univerze v Mariboru
collapse 16. 09. 2013 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata UM iz Fakultete za logistiku UM
collapse 20. 08. 2013 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz Fakultete za energetiko UM
collapse 29. 07. 2013 - Razpis nadomestnih volitev predstavnika študenta v Upravni odbor Univerze v Mariboru
collapse 21. 05. 2013 - Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru
collapse 16. 05. 2013 - Volitve predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru
collapse 10. 04. 2013 - Imenovanje Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru
collapse 8. 03. 2013 - Razpis nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
collapse 19. 12. 2012 - Razpis volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz Fakultete za turizem
collapse 12. 12. 2012 - Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru
collapse 21. 11. 2012 - Razpis volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz Fakultete za zdravstvene ved
collapse 16. 10. 2012 - Razpis volitev za člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugi delavcev in študentov Univerze v Mariboru
collapse 4. 10. 2012 - Razpis volitev v Študentske svete članic UM
collapse 2. 10. 2012 - Razpis nadomestnih volitev za člane Senata UM iz vrst študentov
collapse 1. 10. 2012 - Poziv rektorja za podajo predlogov dveh članov (predsednika in enega člana) študentske volilne komisije Univerze v Mariboru
collapse 20. 09. 2012 - Volitve članov državnega sveta
collapse  -
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava