Priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UM

Kandidati imetniki tuje listine o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje na Univerzi v Mariboru morajo v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011 s sprem. in dopol. do 109/2012) pridobiti Odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UM.

Postopek priznavanja tujega izobraževanja lahko kandidati sprožijo zgolj skupaj z izpolnitvijo in oddajo elektronskega obrazca za prijavo na študij, izpolnjeno v eVŠ, na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Izpolnjen in oddan elektronski obrazec za prijavo na študij šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidati/-ke, ki bodo oddali/-e nepopolno prijavo, bodo k morebitnim dopolnitvam individualno dodatno obveščeni/-e o zahtevi in roku za dopolnitev vloge pisno ali elektronsko preko portala eVŠ. ​

Dodatne informacije glede postopka priznavanja tujega izobraževanj lahko pridobite v času uradnih ur:


 

Vsak delavnik od 9:00 do 11:00 in 13:00 do 14:00

tel. +386/2 235 5263

E-mail: recognition@um.si


OPOZORILO:
Rok za izdajo odločbe o priznavanju tujega izobraževanja je v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidati morajo upoštevati roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku.

Urednik strani:
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava