Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni program predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti. Univerza v Mariboru izvaja infrastrukturni program »Infrastrukturna dejavnost Univerze v Mariboru«, IP-0552 (2009-2014), v sledečih enotah: Računalniškega centra Univerze v Mariboru, Botaničnega vrta Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Univerzitetnega centra za elektronsko mikroskopijo Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Laboratorija za dinamiko kompleksnih sistemov Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (v letu 2013) in Kreativnega jedra Univerze v Mariboru (v letu 2014).

 

Ustanoviteljske obveznosti predstavljajo obveznosti ustanovitelja do javnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov, s čimer jim Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS poravna fiksne stroške delovanja in poslovanja, ki so vezani na njihovo osnovno raziskovalno oziroma infrastrukturno dejavnost. V okviru ustanoviteljskih obveznosti se pokrivajo: stroški upravljanja in vodenja, fiksni stroški delovanja ter vzdrževanja in obnavljanja nepremičnin ter opreme.

 

Znanstveni sestanki so namenjeni izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov. Znanstveni sestanek je tudi sestanek, ki je namenjen prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. Mednarodni znanstveni sestanek poteka v enem izmed svetovnih jezikov, ima mednarodni programski odbor in na katerem je od aktivnih udeležencev z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.

 

Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo za opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti.

​​

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost: Andreja Nekrep
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava