Pripravljate prijavo?

​​​​​​​Najpogostejši zahtevani podatki o Univerzi v Mariboru

za prijavo na mednarodne in nacionalne javne razpise za (so)financiranje

raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti  ​​

​​​​​
PODATKI O PRAVNI OSEBI
 
Naziv institucije (Legal Name):
UNIVERZA V MARIBORU
Zakoniti zastopnik
(Legal representative, Authorised Person):
Rektor Univerze v Mariboru:
(Rector of the University of Maribor:)
Prof. dr. Zdravko Kačič
Naslov (Address):
Slomškov trg 15
Poštna številka (Postal Code):
SI-2000
Mesto, kraj (City, Town):
Maribor
Država (Country):
Slovenija (Slovenia)
Telefon (Phone):
+386 (0)2 23 55 280
E-mail:
rektor@um.si (slovenska različica)
rector@um.si (angleška različica)
Spletna stran (Webpage):
ID za DDV (VAT Number):
SI71674705
Matična številka (Registration No.):
5089638000
Datum registracije (Registration date):
5. 4. 1982
Kraj registracije (Place of Registration):
Maribor
Klasifikacija dejavnosti NACE (NACE Code):
853
Status (Legal Status):
Različno (odvisno od primera):
Javna institucija (Public body): da (yes)
Neprofitna (Non-profit): da (yes)
Visokošolski zavod (Higher Education Establishment): da (yes)
Raziskovalna organizacija (Research organisation): da (yes)
Pravna oseba (Legal person): da (yes)
Akademska institucija (Academic sector): da (yes)
 

 

PODATKI O TRANSAKCIJSKEM RAČUNU IN BANKI
»NOSILEC« RAČUNA (ACCOUNT HOLDER)
 
Naziv institucije (Legal Name):
UNIVERZA V MARIBORU
Zakoniti zastopnik
(Legal representative, Authorised Person):
Rektor Univerze v Mariboru:
(Rector of the University of Maribor:)
Prof. dr. Zdravko Kačič​
Naslov (Address):
Slomškov trg 15
Poštna številka (Postal Code):
SI-2000
Mesto, kraj (City, Town):
Maribor
Država (Country):
Slovenija (Slovenia)
Kontaktna oseba (Contact Person):
Jana Sterniša Borko
E-naslov (E-mail):
jana.sternisa@um.si
Telefon (Phone):
+386 (0)2 23 55 232
ID za DDV (VAT Number):
SI71674705​

 

 

BANKA (BANK)
 
Nakazila iz tujine:
 
Ime banke (Bank Name):
Banka Slovenije (Bank of Slovenia)
Naslov (Branch Address):
Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija (Slovenia)
Številka računa (Account Number):
01100-6030709059
IBAN:
SI56011006030709059
SWIFT:
BSLJSI2X
Nacionalna nakazila:
 
Ime banke (Bank Name):
UJP Slovenska Bistrica
Naslov (Branch Address):
Ljubljanska cesta 11​​, 2310 Slovenska Bistrica
Številka transakcijskega računa (Account Number):
SI56011006030709059
 

 

 

DRUGI NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANI PODATKI O UNIVERZI V MARIBORU PRI PRIJAVAH PROJEKTOV
PIC (Participant Identification Code):
(FP 7, Horizon 2020, Erasmus+)
 
999903646
DUNS 
​​499739183

​​NCAGE
​1162Q​
Erasmus ID Code:
SI MARIBOR01
Erasmus University Charter ECHE code: 
 
60869-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE​
 
SI-2009-FZM-0302015242
 
 
mag. Brigita Krsnik Horvat
Vodja Službe za podporo raziskovalcem in umetnikom/
Office for UM Researchers and Artists Support Services
Tel.:+ 386 (2)23 55 343
Erasmus+ OID Koda
​E10209163​​

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava