Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce

​Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št 96/2002,, s sprem. in dopol. do 49/2020 - ZIUZEOP), Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 s sprem. in dopol. do 145/20, v nadaljevanju: pravilnik) ter Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s sprem. in dopol. do  43/2021) objavlja JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE  ZA LETO 2021 za zaposlitev 20 mladih raziskovalcev.

Rok za oddajo popolnih prijav kandidatov za mlade raziskovalce je 24. junij 2021 na e-naslov: raziskujmo@um.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

4. Seznam mentorjev in prostih mest z opisi usposabljanj:


Ekonomija
Ekonomsko-poslovna fakulteta 

Jezikoslovje
Filozofska fakulteta

Kemijsko inženirstvo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Konstruiranje
Fakulteta za strojništvo
Janez Kramberger.docx

Matematika
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Mehanika
Fakulteta za strojništvo

Nevrobiologija
Medicinska fakulteta

Procesno strojništvo
Fakulteta za strojništvo

Proizvodne tehnologije in sistemi
Fakulteta za strojništvo

Računalništvo in informatika
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Sistemi in kibernetika
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Tekstilstvo in usnjarstvo
Fakulteta za strojništvo

Zgodovinopisje
Filozofska fakulteta

*Vsi izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.


Datum objave: 11. junij 2021.​


Uporabne povezave:
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Uporabne povezave
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava