2. Ponovni javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce

​​​Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št 96/2002,, s sprem. in dopol. do 49/2020 - ZIUZEOP), Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 s sprem. in dopol. do 145/20, v nadaljevanju: pravilnik) ter Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s sprem. in dopol. do  43/2021) objavlja 2. PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE  ZA LETO 2021 za zaposlitev 1 mladega raziskovalca.

Rok za oddajo popolnih prijav kandidatov za mlade raziskovalce je 25. avgust 2021 na e-naslov: raziskujmo@um.si.

Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca obvezno preberite besedilo razpisne dokumentacije. Kandidat, ki se prijavlja na razpis, mora v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) izpolnjevati pogoje, navedene v 3. točki razpisa.

 

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. 


Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto oz. k enemu mentorju. ​V kolikor bo kandidat posredoval več prijavnih obrazcev za prijavo k več mentorjem, bo upoštevan naključno izbrani prijavni obrazec.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

4. Seznam mentorjev in prostih mest z opisi usposabljanj:


​Procesno strojništvo
Fakulteta za strojništvo


*Vsi izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.


Datum objave: 19. avgust 2021.​
Uporabne povezave:
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Uporabne povezave
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava