Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017

​​​​​​

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2002, 115/2005, 61/2006 - ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012 - ZPOP-1A) ter 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013, 100/2013 - popr., 92/2014, 52/2016) objavlja​ Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017.


Namen javnega razpisa je izbor kandidatov za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti. 


Razpisna dokumentacija:​


Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017.pdf

Seznam mentorjev mladim raziskovalcem, ki pričnejo z usposabljanjem v letu 2017.pdf

Prijavni obrazec UM-MR_2017_prijava.doc

Navodila kandidatom za prijavo na Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017.pdf

Navodila mentorjem za izpolnjevanje ocenjevalnega lista .pdf

Potrdilo in ocenjevalni list kandidata za mladega raziskovalca.doc

Smernice priprave in izvedbe razgovora s kandidatom za mladega raziskovalca.pdf


Kratek opis raziskovalnega usposabljanja:


UM EPF Timotej Jagrič Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FERI Aleš Holobar Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FERI Boštjan Polajžer Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FERI ddr Đonlagić Denis Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FERI Dušan Gleich Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FERI Mitja Truntič Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FERI Mladen Trlep Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FERI Vili Podgorelec Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FF Matjaž Klemenčič Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FKKT Urban Bren Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FOV Andreja Pucihar Program za mladega raziskovalca.docx

UM FS Jelka Geršak Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FS Mirko Ficko Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FS Rupert Kargl Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM FS Srečko Glodež Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM MF Andraž Stožer Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM MF Uroš Maver Kratek opis programa usposabljanja.docx

UM PF Vesna Rijavec Kratek opis programa usposabljanja.docx


Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se bodo štele pošiljke, ki bodo dospele na naslov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do vključno četrtka, 22. 6. 2017. Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo upoštevane.

 

Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto k enemu mentorju. V nasprotnem primeru nobena od dospelih prijav istega kandidata ne bo upoštevana.​​


V Javnem razpisu so uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.​


Datum objave: 15. 6. 2017Popravek Javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017


Popravek Javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017.docx

Prijavni obrazec UM-MR_2017_prijava.doc

Potrdilo in ocenjevalni list kandidata za mladega raziskovalca.docDatum objave: 19. 6. 2017Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava