Mednarodno sodelovanje in izmenjave

Univerza v Mariboru si prizadeva za krepitev prepoznavnosti v Evropskem in svetovnem visokošolskem prostoru in čim večjo internacionalizacijo ter odprtost v mednarodni visokošolski prostor. Univerza v Mariboru daje velik poudarek uspešni promociji tudi na mednarodni ravni z različnimi aktivnostmi (izdajanje promocijskih gradiv, mednarodne konference, seminarji, obiski partnerskih univerz, udeležba na mednarodnih visokošolskih sejmih.

 

Na osnovi podpisanih bilateralnih sporazumov Univerza v Mariboru sodeluje z mnogimi ustanovami s skoraj vseh celin, je članica mednarodnih visokošolskih zvez, kot je Podonavska rektorska konferenca (DRC) in Rektorska konferenca Alpe-Jadran, Združenja evropskih univerz (EUA), Rektorske konference UniAdrion, Rektorski forum univerz Zahodnega Balkana in Jugovzhodne Evrope in mreže centrov za prenos znanja Danube Transfer centre (DTC). Prav tako je članica Delovanja Združenih narodov na področju visokega šolstva UN Academic Impact ter Mednarodnega observatorija za rangiranje univerz in odličnost IREG.

 

Z regionalnega vidika so v ospredju aktivnosti za sodelovanje v realizaciji Podonavske strategije, v okviru katere je Univerza v Mariboru s partnerji predlagala in pridobila Flagship projekt z naslovom Danube Open Innovative Technologies (DO-IT) na področju ponujanja celovitega podpornega sistema za razvoj odličnega raziskovalnega kadra ter inovativnih raziskav za gospodarsko okolje. DTC – projekt o  prenosu znanja in tehnologije v Podonavju v koordinaciji Steinbeis-Europa-Zentrum v Stuttgartu pomeni močno prizadevanje za kohezijo skozi sodelovanje partnerjev iz Podonavske regije. V projektih Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij in agencij (Erasmus+, CEEPUS, EUREKA, Obzorja 2020, OZN, IREG, ipd.) si prizadeva za kakovostno projektno sodelovanje na mednarodni ravni.

 

Od leta 1999 Univerza v Mariboru aktivno sodeluje v programu Erasmus, ki je sedaj vse podprograme združil v programu Erasmus+. Univerza v Mariboru je doslej podpisala Erasmus bilateralne sporazume z več kot 500 tujimi univerzami. Univerza v Mariboru si prizadeva za uravnovešeno število študentov, ki odhajajo v tujino in tistih, ki prihajajo na študij na Univerzo v Mariboru.

 

Odprtje programa Erasmus+ v svet pa na Univerzi v Mariboru povečuje postopno širitev sodelovanja po svetu tudi v izven meja Evropske unije.
Urednik strani: Oddlek za mednarodno sodelovanje

 Kontakt

 

Služba za mednarodno sodelovanje

 

Rektorat, soba 112
Slomškov trg 15
Maribor

 

T: 02 23 55 322
F: 02 23 55 438

E:
intercenter@um.si

 

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava