Mednarodno sodelovanje in izmenjave

Univerza v Mariboru si prizadeva za krepitev prepoznavnosti v Evropskem in svetovnem visokošolskem prostoru in čim večjo internacionalizacijo ter odprtost v mednarodni visokošolski prostor. Univerza v Mariboru daje velik poudarek uspešni promociji tudi na mednarodni ravni z različnimi aktivnostmi (izdajanje promocijskih gradiv, mednarodne konference, seminarji, obiski partnerskih univerz, udeležba na mednarodnih visokošolskih sejmih.

 

Na osnovi podpisanih bilateralnih sporazumov Univerza v Mariboru sodeluje z 117 ustanovami s 4 celin, je članica mednarodnih visokošolskih zvez, kot je Podonavska rektorska konferenca (DRC) in Rektorsko konferenco Alpe-jadran, katere stalno tajništva je postala jeseni leta 2014 in v okviru katere skrbi za spletno platformo (www.alps-adriatic.com), Združenja evropskih univerz (EUA), Evropske športne mreže (ENAS), mreže univerz, ki se nahajajo v bivših oz. bodočih evropskih prestolnicah kulture (UNEECC) in Evropskega združenja managerjev v znanosti EARMA. Prav tako je članica Delovanja Združenih narodov na področju visokega šolstva UN Academic Impact ter Mednarodnega observatorija za rangiranje univerz in odličnost IREG.


Z regionalnega vidika so v ospredju aktivnosti za sodelovanje v realizaciji Podonavske strategije, v okviru katere je Univerza v Mariboru s partnerji predlagala in pridobila Flagship projekt z naslovom Danube Open Innovative Technologies (DO-IT) na področju ponujanja celovitega podpornega sistema za razvoj odličnega raziskovalnega kadra ter inovativnih raziskav za gospodarsko okolje. Nadalje je Univerza v Mariboru partnerica v drugih Flagship projektih (H.I.N.O. – projekt o zdravstvenih vplivih nanotehnologije v koordinaciji Univerze v Trstu, DTC – projekt o  prenosu znanja in tehnologije v Podonavju v koordinaciji Steinbeis-Europa-Zentrum v Stuttgartu). V projektih Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij in agencij (Erasmus+, CEEPUS, EUREKA, Obzorja 2020, OZN, IREG, ipd.) si prizadeva za kakovostno projektno sodelovanje na mednarodni ravni.


Od leta 1999 Univerza v Mariboru aktivno sodeluje v programu Erasmus, ki je sedaj vse podprograme združil v programu Erasmus+. Univerza v Mariboru je doslej podpisala Erasmus bilateralne sporazume z več kot 500 tujimi univerzami. Univerza v Mariboru si prizadeva za uravnovešeno število študentov, ki odhajajo v tujino in tistih, ki prihajajo na študij na Univerzo v Mariboru.


Z odprtjem programa Erasmus+ v svet pa na Univerzi v Mariboru pričakujemo postopno širitev sodelovanja po svetu tudi v tem segmentu.

Urednik strani: Mladen Kraljič

 Kontakt

 

Služba za mednarodno sodelovanje

 

Rektorat, soba 112
Slomškov trg 15
Maribor

 

T: 02 23 55 322
F: 02 23 55 438

E:
intercenter@um.si

 

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava